Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Miejski w Zabrzu – Badanie wg IRIC

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Miejski w Zabrzu – Badanie wg IRIC"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Miejski w Zabrzu – Badanie wg IRIC
Kultury i Organizacje Urząd Miejski w Zabrzu – Badanie wg IRIC Andrzej Borecki Kasia Janecka Natalia Czerwińska Marlena Farys

2 Na podstawie badań IBM wyodrębniono cztery wymiary kultury narodowej :
Dystans Władzy Indywidualizm – Kolektywizm Męskość – Kobiecość Unikanie Niepewności

3 Dystans Władzy Wg Muldera :
- jest to emocjonalna przestrzeń oddzielająca podwładnych od przełożonych Wg Hofstede’a - zakres oczekiwań i akceptacji dla nierównego rozkładu władzy , wyrażany przez podwładnych Wskaźnik dystansu władzy : PDI

4 Dystans Władzy Pytania ankietowe użyte do obliczania wskaźnika dystansu władzy: Jak postrzegana jest rzeczywistość 1. Czy z twojego doświadczenia wynika, ze podwładni często obawiają się sprzeciwić przełożonemu ? 2. Jak określił(a)byś stosowany w praktyce styl podejmowania decyzji , charakterystyczny dla twojego przełożonego? Wyrażane preferencje 3. Jaki styl podejmowania decyzji przez przełożonego odpowiadałby ci najbardziej?

5 Dystans Władzy Po przeprowadzonych badaniach w IBM uzyskano następujące wyniki: duży dystans władzy w krajach europejskich (korzenie łacińskie – Francja, Hiszpania), w krajach Ameryki Łacińskiej, Azji i Afryce. mały dystans władzy w USA, Wlk Brytanii, oraz dla państw nie łacińskich w Europie.

6 Dystans Władzy Niskie PDI
dystans niewielki, silna potrzeba konsultacji pracownicy o najwyższym statusie i wykształceniu Wysokie PDI duży dystans, duża zależność podwładnych od przełożonych /autokracja/ Zróżnicowanie dystansu władzy w zal. Od klasy społecznej, poziomu wykształcenia i zawodu. pracownicy o najniższym statusie i wykształceniu

7 Dystans Władzy Wpływ kultury narodowej na postawy wobec nierówności jest silniejszy dla pracowników wyższego szczebla niż dla robotników.

8 Indywidualizm – kolektywizm
Społeczeństwa : Kolektywistyczne : dobro grupy ważniejsze od dobra jednostki Przywiązywanie wagi do : - szkoleń - warunków pracy - wykorzystania umiejętności pracowników Indywidualistyczne : dobro jednostki ważniejsze od dobra grupy - czasu wolnego - wolności - wyzwania

9 Męskość – Kobiecość Przypisanie określonych ról społecznych

10 Męskość – Kobiecość Czynniki „męskie” : zarobki uznanie awans Wyzwanie
Kraje najbardziej „męskie” – Japonia, Austria, Włochy, Szwajcaria, Wenezuela, Meksyk

11 Męskość – Kobiecość Czynniki „kobiece” : relacje z przełożonym
współpraca miejsce zamieszkania gwarancja zatrudnienia Kraje najbardziej „kobiece” – Szwecja, Norwegia, Holandia, Dania, Kostaryka

12 Męskość – Kobiecość Grupy zawodowe w IBM, od najbardziej „męskich” do „kobiecych”: Sprzedawcy i PH Inżynierowie i naukowcy Technicy i robotnicy wykwalifikowani Menedżerowie Robotnicy niewykwalifikowani Pracownicy administracyjni

13 Unikanie Niepewności Unikanie niepewności : W. Marcha to :
radzenie sobie z sytuacjami niepewności /niepokój/ Unikanie niepewności : stopień zagrożenia odczuwany przez członków danej kultury w obliczu sytuacji nowych, nieznanych lub niepewnych Uczucie niepewności ; indywidualne Zbiorowe Wskaźnik unikania niepewności : UAI

14 Unikanie Niepewności Wysokie wskaźniki unikania niepewności :
Grecja, Portugalia, Gwatemala, Urugwaj, Belgia /kraje ekspresyjne/ Niskie wskaźniki unikania niepewności : Singapur, Jamajka, Dania, Szwecja, Hongkong, Irlandia, Wlk. Brytania /kraje spokojne/ Niepokój stan podniecenia i podenerwowania tym co może się wydarzyć

15 Unikanie Niepewności Unikanie niepewności nie jest unikaniem ryzyka

16 Organizacje Modele organizacji wg. Stevensa: Piramida
Dobrze naoliwiona maszyna Targowisko Rodzina

17 Organizacje Organizacje Wg Mintzberga składają się z :
Trzon operacyjny – osoby wykonujące pracę Wierzchołek strategiczny /kierownictwo wyższego szczebla/ Linia pośrednia /pośrednie poziomy hierarchii/ Technostruktura /kreatywna część załogi/ Załoga pomocnicza /obsługa/

18 Organizacje Koordynacja działań w organizacji : Wzajemne dostosowanie
Nadzór bezpośredni Standaryzacja przebiegu pracy/zakres obowiązków/ Standaryzacja wyników pracy/oczekiwane rezultaty/ Standaryzacja kwalifikacji/umiejętności/

19 Organizacje Typowe konfiguracje organizacji :
Struktura prosta / nadzór bezpośredni/ Machina biurokratyczna /technostruktura i standaryzacja pracy/ Biurokracja profesjonalna /trzon operacyjny i standaryzacja kwalifikacji/ Forma podzielona /linia pośrednia i standaryzacja wyników pracy/ Adhokracja /załoga pomocnicza z trzonem operacyjnym+wzajemne dostosowanie/

20 Kultura Organizacyjna
specyficzny sposób zachowania, zaprogramowanie umysłu, odróżniające pracowników od innych osób w innych firmach

21 Kultura Organizacyjna
Kultura organizacyjna jest: holistyczna/obejmuje całość zjawiska/ zdeterminowana historycznie/historia organizacji/ powiązana z przedmiotami badań antropologicznych/rytuały i symbole/ twór społeczny koncepcja miękka trudna do zmiany

22 Kultura Organizacyjna
Badania nad kulturami organizacyjnymi : - miękkie – jakościowe/case studies, kobiecość/ - twarde – ilościowe/męskość/

23 Kultura Organizacyjna
Sześć wymiarów Kultury Organizacyjnej wg IRIC: Orientacja na zachowanie procedur v. wyników Troska o pracowników v. produkcję Przynależność v. profesjonalizm System otwarty v. zamknięty Luźna kontrola v. ścisła Normatywność v. pragmatyzm

24 Urząd Miejski w Zabrzu Wydział Spraw Obywatelskich
Przeprowadzono badanie IRIC na próbie 19-tu osób

25 Urząd Miejski w Zabrzu

26 Urząd Miejski w Zabrzu

27 Urząd Miejski w Zabrzu Struktura : Ilość kobiet – 13
Ilość mężczyzn – 6 Średnia wieku – 34 lata Średni staż pracy w organizacji – 9 lat

28 Urząd Miejski w Zabrzu

29 Urząd Miejski w Zabrzu Liczba osób w podziale na wiek :
20-30 lat – 11 osób W tym : 6 kobiet 5 mężczyzn Średni staż pracy w organizacji: 1 rok i 9 miesięcy

30 Urząd Miejski w Zabrzu 30-40 lat – 2 osoby W tym :
2 kobiety 0 mężczyzn Średni staż pracy w organizacji: 10 lat

31 Urząd Miejski w Zabrzu 40-50 lat – 4 osoby W tym :
3 kobiety 1 mężczyzna Średni staż pracy w organizacji: 20 lat

32 Urząd Miejski w Zabrzu Powyżej 50 lat – 2 ososby W tym :
2 kobiety 0 mężczyzn Średni staż pracy w organizacji: 27 lat

33 Urząd Miejski w Zabrzu

34 Urząd Miejski w Zabrzu Skala IRIC
Orientacja na Proces vs Orientacja na Rezultat (max 3 pkt.) – 2 pkt. Orientacja na Pracownika vs Orientacja na Pracę (max 3 pkt.) pkt. System Otwarty vs System Zamknięty (max 3 pkt.) pkt. Prowincjonalizm vs Profesjonalizm (max 3 pkt.) pkt. Luźny nadzór vs Ścisły nadzór (max 5 pkt.) pkt. Pragmatyzm vs Normatywność (max 2 pkt.) pkt.

35 Urząd Miejski w Zabrzu Organizacja - Wydział Spraw Obywatelskich jest:
- Zorientowana na rezultat - Zorientowana na pracownika - Zamknięta - Profesjonalna - Luźny nadzór - Normatywna


Pobierz ppt "Urząd Miejski w Zabrzu – Badanie wg IRIC"

Podobne prezentacje


Reklamy Google