Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Preferencyjne kredyty dla innowacyjnych firm w ramach unijnego programu Risk Sharing Instrument Kraków, 5 września 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Preferencyjne kredyty dla innowacyjnych firm w ramach unijnego programu Risk Sharing Instrument Kraków, 5 września 2013."— Zapis prezentacji:

1 Preferencyjne kredyty dla innowacyjnych firm w ramach unijnego programu Risk Sharing Instrument Kraków, 5 września 2013

2 1 Badania prowadzone przez Bank Pekao SA wskazują na duży potencjał dla zewnętrznego finansowania innowacyjnych firm Bank Pekao przygotowuje co roku Raport o sytuacji mikro i małych firm* na podstawie 7 tysięcy wywiadów z właścicielami przedsiębiorstw, Zgodnie z wynikami badań z roku 2012: W ciągu ostatnich 12 miesięcy innowację produktową wprowadziło 26% firm, a innowację procesową 19%, Najwięcej innowacyjnych firm w branży produkcyjnej (innowacja produktowa - 45%, procesowa - 35%), 96% wydatków na innowacje nie przekroczyło kwoty 100 tysięcy złotych, Dostęp do finansowania zewnętrznego nie jest problemem, 13% innowacyjnych projektów sfinansowanych kredytem, 44% firm zamierza korzystać w przyszłości z programów pomocowych. Raport w wersji polskiej i angielskiej udostępniony na stronie www.pekao.com.pl/mis * Mikro firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników, * Małe firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 pracowników,

3 2 Umowa poręczeniowa Banku Pekao z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) skierowana do innowacyjnych firm Umowa poręczeń portfelowych* pomiędzy Bankiem Pekao a Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, Wdrożenie umowy w połowie września 2013, Bank Pekao uczestniczy w RSI jako jedyna instytucja finansowa w Polsce, 331 mln PLN linii kredytowej dostępnej do 30 czerwca 2015 r. Duża liczba innowacyjnych firm w Polsce, Wyczerpanie unijnych środków dla firm z budżetu na lata 2007-2013, Duże zainteresowanie przedsiębiorców programami pomocowymi, Dobry dostęp do finansowania zewnętrznego (kredyt najpopularniejszym produktem), Sygnały ożywienia gospodarczego sprzyjające inwestycjom, * * Poręczenia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego są udzielane w ramach Programu Unii Europejskiej Instrument Podziału Ryzyka dla Wsparcia Innowacji i Badań i Rozwoju (B+R) w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach (RSI), Ryzyko kredytowe

4 3 Kto może skorzystać z kredytu z poręczeniem EFI RSI (1)? 1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli: Przedsiębiorstwa, które w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych: zatrudniały średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro, Uwaga - przy określeniu statusu przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę powiązania kapitałowe. 2. Przedsiębiorstwa typu Small mid-cap, czyli: Przedsiębiorstwa, które nie spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, ale zatrudniają mniej niż 500 pracowników. 3. Wyłączenia Produkcja i handel wyborami tytoniowymi i alkoholowymi, Produkcja i handel bronią i amunicją, Działalność hazardowa, Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią.

5 4 Przedsiębiorstwem (projekt nie musi być innowacyjny! Kredyt może być przeznaczony np. na samochód albo na środki obrotowe) Finansowanym przedsięwzięciem (czyli projekt jest innowacyjny) Kto może skorzystać z kredytu z poręczeniem EFI RSI (2)? Firma musi spełnić 1 z 10 kryteriów, które można podzielić na dwa rodzaje: Innowacyjność i/lub Badania i Rozwój związane z: albo

6 5 Kto może skorzystać z kredytu z poręczeniem EFI RSI (3)? nrKryterium Czy finansowany projekt musi być innowacyjny? 1. Kredytobiorca zamierza wykorzystać kredyt na inwestycję związaną z produkcją lub rozwojem produktów, procesów i/lub usług, które są innowacyjne i w których istnieje ryzyko technologicznego lub przemysłowego niepowodzenia wykazanego w biznesplanie. Tak 2. Kredytobiorca jest szybko-rosnącą firmą zorientowaną na badania i rozwój (B+R) i/lub innowacje: w okresie 3 ostatnich lat średnioroczny wzrost zatrudnienia lub przychodów był większy niż 20%, przy czym na początku okresu obliczeniowego firma musi zatrudniać 10 lub więcej pracowników. Nie 3. Certyfikowany księgowy wykazał w ostatnim sprawozdaniu finansowym kredytobiorcy, że wydatki/inwestycje na B+R i/lub innowacje wyniosły przynajmniej 20% wartości kredytu, Nie 4.Kredytobiorca w biznes planie wykazał, że zamierza przeznaczyć w kolejnych 24 miesiącach kwotę równą co najmniej 90% kwoty kredytu na wydatki/inwestycje związane z B+R i/lub innowacjami. Mogą to być wydatki na nowe maszyny lub nowe urządzenia, ale z wyłączeniem nie odnoszących się do B+R i/lub innowacji wydatków odtworzeniowych i/lub nie odnoszących się do B+R i/lub innowacji inwestycji w rozbudowę; Tak

7 6 Kto może skorzystać z kredytu z poręczeniem EFI RSI (4)? nrKryterium Czy finansowany projekt musi być innowacyjny? 5. Kredytobiorca otrzymał w ciągu ostatnich 24 miesięcy grant, kredyt, gwarancję z europejskich programów wspierających B+R i/lub innowacji (np. 7 Program Ramowy) lub krajowych programów wspierających badania i/lub innowacje; Nie 6. Kredytobiorca otrzymał nagrodę z zakresu innowacyjności w ciągu ostatnich 24 miesięcy; Nie 7. Kredytobiorca uzyskał przynajmniej jeden patent w ciągu ostatnich 24 miesięcy; Nie 8. Kredytobiorca otrzymał wsparcie kapitałowe z funduszu venture capital ukierunkowanego na innowacje (nauki przyrodnicze (life science)/czysta energia/technologie); Nie 9. Kredytobiorca w momencie podpisania umowy kredytowej jest zarejestrowany na terenie parku naukowego, technologicznego i/lub innowacyjnego; Nie 10.Kredytobiorca skorzystał ze zwolnienia podatkowego związanego z inwestycją w B+R i/lub innowację w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Nie

8 7 Jakie kredyty mogą być obejmowane poręczeniem EFI RSI? Rodzaj kredytów, które mogą być objęte poręczeniem EFI RSI kredyty inwestycyjne i obrotowe nieodnawialne. Wyłączenia kredyty z dofinansowaniem unijnym (np. kredyt technologiczny). Wysokość kredytu od 104 000 PLN do 31 000 000 PLN, Okres kredytowania 2 – 7 lat, włączając w to okres karencji, Waluta Wyłącznie PLN, Koszt poręczenia Prowizja na rzecz EFI wyliczana według wzoru uwzględniającego dzienne zaangażowanie kredytowe, Przykład – przy średnim dziennym zaangażowaniu kredytowym na poziomie 2 mln zł, kwartalna prowizja dla MŚP wynosi około 600 złotych Główna korzyść dla firm: marża kredytowa niższa o co najmniej 0,4 p.p.

9 8 Proste zasady korzystania z kredytów z poręczeniem EFI RSI Z tytułu poręczenia EFI RSI nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty poza standardową dokumentacją kredytową, Ocena zdolności kredytowej oraz decyzja w sprawie przyznania kredytu z poręczeniem EFI RSI podejmowana przez Bank, Do standardowej umowy kredytowej dodane zostają klauzule związane z poręczeniem EFI RSI, Brak obowiązków raportowych po stronie przedsiębiorcy, Poręczenie EFI RSI nie stanowi pomocy publicznej.

10 9 Poręczenia EFI w ramach programu Konkurencyjność i Innowacja alternatywą dla programu RSI Do 27 października 2013 r. mikro i mali przedsiębiorcy mogą korzystać z bezpłatnych poręczeń w ramach programu Konkurencyjność i Innowacja (CIP – Competitiveness and Innovation). KryteriumEFI CIPEFI RSI Typ kredytuInwestycyjneInwestycyjne i obrotowe nieodnawialne Okres kredytowaniaMinimum 1 rok2-7 lat Wielkość kredytuBez ograniczeń104 tys. – 31 mln PLN KredytobiorcyFirmy o przychodach do 20 mln PLN MŚP i Mid-cap spełniający kryteria innowacyjności WalutaPLN, EURPLN Wysokość poręczenia50% kapitału i odsetek Prowizja za udzielenie poręczenia NieTak Obniżka marżyNieTak

11 10 Podsumowanie Dzięki współpracy z EFI i EBI instrumenty zwrotne dla innowacyjnych firm od lat stosowane w Banku Pekao, Dobrze przygotowane programy publiczne dla innowacyjnych firm z powodzeniem mogą być wdrażane przez prywatne instytucje finansowe (przykład - kredyt technologiczny), Kluczowy czynnik sukcesu – przyjazność procedur dla przedsiębiorców i instytucji finansowych, Zwrotne instrumenty finansowe nie są tak korzystne finansowo jak dotacje, ale: Pozwalają na objęcie wsparciem znacznie większej liczby przedsiębiorstw, Generują znacznie większy efekt społeczno-gospodarczy, Zapewniają większość trwałość projektów, Nie zniekształcają rynku, Znacząco skracają czas decyzji, Mogą być wdrażane na poziomie lokalnym, Koszt funkcjonowania systemu wdrażania jest znacznie niższy.

12 11 Dziękuję za uwagę Tomasz Kierzkowski Bank Pekao SA Departament Klienta Biznesowego Dyrektor Biura Funduszy UE i Programów Publicznych Tel. +48 22 524 53 48 E-mail: Tomasz.Kierzkowski@pekao.com.plTomasz.Kierzkowski@pekao.com.pl www.pekao.com.pl


Pobierz ppt "Preferencyjne kredyty dla innowacyjnych firm w ramach unijnego programu Risk Sharing Instrument Kraków, 5 września 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google