Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kronika Szkół Zakładu Poprawczego W latach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kronika Szkół Zakładu Poprawczego W latach"— Zapis prezentacji:

1 Kronika Szkół Zakładu Poprawczego W latach 1999-2008
Trzemeszno

2 mgr inż.. Janusz Częstochowski
Pracownicy Szkoły: Dyr. Szkoły, mgr Grzegorz Grzegorek mgr Władysław Szklarski Stanisław Szutarski mgr inż.. Janusz Częstochowski mgr Ryszard Walter mgr Piotr Łukiewski

3 Szkoła Podstawowa nr 4 Gimnazjum nr 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 przy Zakładzie Poprawczym w Trzemesznie

4 Początkiem Zakładu Poprawczego było utworzone w 1966r
Początkiem Zakładu Poprawczego było utworzone w 1966r. Schronisko dla Nieletnich. Schronisko to przewidziane było dla chłopców sprawiających szczególne trudności wychowawcze. W celu utworzenia Schroniska przejęto budynki i sprzęt po zlikwidowanym Zakładzie Karnym. Powołano również Szkołę Podstawową Nr 3. Następnym zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości powołano Zakład Poprawczy o surowym rygorze. Wprowadzono tymczasowy regulamin w oparciu o Zakład Poprawczy w Malborku. Przebywała tu młodzież, tak samo jak dziś w wieku od 16 do 21 lat. Umieszczani byli tu chłopcy sprawiający trudności wychowawcze w innych zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich, którzy dopuścili się przestępstw o dużej szkodliwości społecznej.

5 W latach 1976 – 1977 zmniejszono liczbę wychowanków i w zakładzie mogło przebywać 60 chłopców. Powołano w miejsce Szkoły Podstawowej - Szkołę Przysposabiającą do zawodów: ślusarz, tokarz, stolarz i murarz. Od 1979r. Rozpoczęto budowę budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb kuchni, stołówki, pralni i magazynów oraz Zespołu Diagnostyczno – Korekcyjnego i gabinetów lekarskich. Oddanie tego budynku nastąpiło w 1986r. W 1979r. Powołano Zasadniczą Szkołę Zawodową. W grudniu 1981r. Otwarto kaplicę katechetyczną w celu umożliwienia wychowankom odbywania praktyk religijnych. W 1983r. zmieniono typologię zakładu. Zakład Poprawczy o surowym rygorze zmieniono na Zakład Poprawczy o wzmożonym nadzorze wychowawczym.

6 W 1994r. Miało miejsce w Zakładzie wydarzenie nadzwyczajne – bunt wychowanków. Zamknięto działalność Zakładu. Zapadła decyzja o przeprowadzeniu kompleksowego remontu, budowie sali gimnastycznej, zmianie zabezpieczeń i zlikwidowaniu zasieków. 31 maja 1995r. Reaktywowano Zakład. Ustalono jego pojemność na 12 wychowanków oraz oddziaływanie wychowawcze w systemie dyscyplinarno – izolacyjnym. Oddano do użytku halę sportową z zapleczem. W 1997r. Zakład wizytował rzecznik praw obywatelskich Adam Zieliński. Określił on, że w jednej sypialni może przebywać jeden wychowanek, ze względu na mały metraż pomieszczeń. Od 1996r. do dnia dzisiejszego przeprowadzono wiele remontów. Przeniesiono kaplicę do innego pomieszczenia. Poświęcenia kaplicy dokonał arcybiskup Henryk Muszyński. Zainstalowano komputery wraz z dostępem do Internetu. Utworzono Uczniowski klub Sportowy „Kiliński”. Na terenie zakładu działają trzy szkoły: Szkoła podstawowa Nr 4, Gimnazjum Nr 2 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2.

7 Od 15 stycznia 1996r. Po reaktywacji Zakładu, funkcję Dyrektora Zakładu objął ponownie (pracę rozpoczął w zakładzie w 1966r.) mgr Jerzy Zaremba. Zastępcą jego był Pan Jerzy Strzykowski, który jednocześnie pełnił funkcję dyrektora szkoły. Wraz z reformą oświaty w 1999r. mianowany na dyrektora szkół został mgr Grzegorz Grzegorek, a w styczniu 2000r. został również z-cą dyrektora zakładu ds. pedagogicznych. Okres 5 lat to okres przeobrażeń. Utworzone zostały: 6-letnia Szkoła podstawowa Nr 4, Gimnazjum Nr 2, natomiast w 2002 roku powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2. Rozpoczęto remonty pomieszczeń klas, korytarza, ubikacji, biblioteki i pokoju nauczycielskiego. Zakupiono nowe wyposażenie klas. Przebudowano łazienkę, założono panele w korytarzu, w pokoju nauczycielskim oraz drzwi do wszystkich pomieszczeń. Doprowadzono do używalności zaplecze gospodarcze. Zainstalowano dzwonek wraz ze sterownikiem zegarowym i wiele innych rzeczy, które trudno wymienić. Aby uatrakcyjnić nauczanie, dyrektor szkoły zainstalował komputery, które otrzymaliśmy z MEN, podłączył Internet, zakupił programy do nauczania.

8 W ramach czwartej godziny w-f prowadzone jest koło tenisa ziemnego w klasach gimnazjalnych. Zajęcia te można prowadzić dzięki sprzętowi, który otrzymaliśmy od UKFiS w ramach wyposażenia UKS „KILIŃSKI”, który został założony dzięki inicjatywie dyrektora szkoły, a zarazem zastępcy dyrektora zakładu GRZEGORZA GRZEGORKA 18 listopada 1999 roku przy akceptacji wszystkich wychowanków i członków załogi. Utworzono następujące sekcje sportowe: Bilarda Koszykówki tenisa ziemnego kulturystyki Dzięki operatywności z-cy dyrektora Klub otrzymał sprzęt sportowy wartości około tysięcy złotych. Są to: - siłownia 16 stanowisk - zestaw do koszykówki ( tablice wewnętrzne i zewnętrzne, piłki, obręcze, siatki, itp. )

9 - zestaw do tenisa ziemnego ( rakiety, siatki, piłki, itp
- zestaw do tenisa ziemnego ( rakiety, siatki, piłki, itp. ) , stół bilardowy sprzęt do LA ( stojak do skoku wzwyż, płotki, bloki startowe, poprzeczki, zestaw do skoku wzwyż itp. ) - zestaw do gry w piłkę plażową - ergometr - stoły do tenisa stołowego z siatkami W ostatnim czasie zwróciliśmy się do POLSKIEGO ZWIĄZKU BILARDOWEGO o przekazanie nieodpłatnie kolejnego stołu. Zawody organizowane na terenie zakładu-współpraca z różnymi instytucjami z terenu Trzemeszna. Uczniowski Klub Sportowy „KILIŃSKI” jest organizatorem wielu imprez sportowych. Między innymi organizuje „OGÓLNOPOLSKIE TURNIEJE W PIŁCE KOSZYKOWEJ DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW POPRAWCZYCH I SCHRONISK DLA NIETELTNICH” Turniej w tym roku obchodzić będzie jubileusz, gdyż odbędzie się po raz dziesiąty. Prekursorem tych turniejów był nasz zakład.

10 W tym roku trzeci raz z rzędu odbędzie się „HALOWY TURNIEJ W PIŁKĘ NOŻNĄ dla DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA I GMINY TRZEMESZNO o PUCHAR DYREKTORA ZAKŁADU a zarazem Przewodniczącego Komisji Oświaty w Urzędzie Miasta i Gminie Trzemeszno. Nasi wychowankowie uczestniczyli w zawodach organizowanych przez OHP w Niechanowie gdzie zajęli II miejsce w wieloboju lekkoatletycznym. Nasz wychowanek uczestniczył w Mistrzostwach Miasta i Gminy Trzemeszno w zawodach „STRON MAN” gdzie zajął II miejsce-2004rok-1maja. Systematycznie organizowane są spotkania z Liceum Ogólnokształcącym i Zespołem Szkól Zawodowych w różnych dyscyplinach sportowych, oraz z zorganizowanymi zespołami miejskimi. Na bieżąco organizowane są zawody, które ujęte są w kalendarzu imprez zakładowych. Baza sportowa pozwala na atrakcyjne prowadzenie zajęć i zawodników co odnotowane jest w miesięczniku „KOSYNIER” i tygodniku „PAŁUKI” W okresie tym w szkole pracowali na pełnych etatach dyrektor szkoły Grzegorz Grzegorek, Władysław Szklarski oraz śp.Tadeusz Paczkowski, który odszedł 21 maja 2001r. Od roku szkolnego 2001/2002 do dnia dzisiejszego pracę kontynuują dyrektor szkoły Grzegorz Grzegorek – nauczyciel wychowania fizycznego oraz Władysław Szklarski – nauczyciel przedmiotów humanistycznych, Sławomir Nosek – nauczyciel przedmiotów ścisłych, Ryszard Walter – nauczyciel języka angielskiego, ksiądz Daniel Zientara – nauczyciel religii, Stanisław Szutarski, Janusz Częstochowski, Jacek Maciński – nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz Janusz Borowiak – nauczyciel języka polskiego oraz Anna Lewandowska - pedagog, Michał Szrajbrowski – psycholog – zajęcia socjoterapeutyczne.

11 Okres 9 lat to okres wielu sukcesów, m. in
Okres 9 lat to okres wielu sukcesów, m.in. uczniowie uczestniczyli w konkursach organizowanych przez inne zakłady, zdobywając pierwsze, drugie miejsca, jak i wyróżnienia. Jeden z uczniów zajął trzecie miejsce w powiecie w konkursie z języka angielskiego. Wychowankowie uczestniczący w Mistrzostwach Miasta i Gminy w Trzemesznie „Strong Man” zajmowali drugie miejsca. Uczniowie prowadzeni przez Władysława Szklarskiego prezentowali wiele inscenizacji słowno – muzycznych. Obserwatorami m.in. byli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości - Dyrektor Departamentu – Ewa Waszkiewicz, Naczelnik Wydziału – Ewa Świderska. Wizytator – Monika Drewniak, proboszcz tutejszej parafii – Bronisław Michalski, Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno – Marek Gotowała, pracownicy zakładu oraz Kierownik Okręgowego Zespołu Nadzoru Pedagogicznego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu – Tomasz Zastróżny, st. wizytator – Przemysław Frąckowiak.

12 Na terenie szkoły organizowane były konkursy przedmiotowe
Na terenie szkoły organizowane były konkursy przedmiotowe. Uczestniczyli w nich wszyscy uczniowie. Najlepsi nagradzani byli nagrodami rzeczowymi. Dziewięć lat pracy – kierowanie szkołami to okres wytężonej pracy. Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników szkoła należy do wyróżniających się w regionie. Oceny te można wypowiadać, gdyż każda wizytacja z Kuratorium Oświaty, OZNP, czy grup wizytujących Zakład (studenci, kuratorzy, radni itd.) zawsze podziwiają, wręcz są zachwyceni wyglądem, czystością i wyposażeniem szkoły. Reasumując, lata 1999 – 2008 należy ocenić bardzo wysoko, a wkład dyrektora i nauczycieli w rozwój szkoły do wybitnych. Również w tym miejscu zaznaczyć trzeba, że menedżer Zakładu, czyli jego Dyrektor Zakładu ma znaczący wkład w rozwój szkoły.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26


Pobierz ppt "Kronika Szkół Zakładu Poprawczego W latach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google