Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dalkia w Polsce. Usługi na rzecz środowiska sektory działalności Nr 1 w Europie 5,6 mld Nr 1 na świecie 9,2 mld Nr 1 na świecie 10,9 mld Nr 1 w Europie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dalkia w Polsce. Usługi na rzecz środowiska sektory działalności Nr 1 w Europie 5,6 mld Nr 1 na świecie 9,2 mld Nr 1 na świecie 10,9 mld Nr 1 w Europie."— Zapis prezentacji:

1 Dalkia w Polsce

2 Usługi na rzecz środowiska sektory działalności Nr 1 w Europie 5,6 mld Nr 1 na świecie 9,2 mld Nr 1 na świecie 10,9 mld Nr 1 w Europie 6,9 mld woda energia gospodarka odpadami transport

3 Lider Na rynku europejskim 700 Miejskich sieci grzewczych Ponad 4,7 mln mieszkań Miejskie sieci grzewcze Spółka długość sieci moc cieplna zainstalowana Sprzedaż ciepła Dalkia Poznań S.A.449 km127 MW6 643 TJ Dalkia Poznań ZEC S.A.40 km969 MW7 122 TJ Dalkia Łódź S.A.779 km2 338 MW13 049 TJ Praterm S.A. (25 miast)308 km1 049 MW4 200 TJ Wilno - Litwa500 km2 324 MW8 280 TJ Tallin - Estonia400 km1 800 MW6 336 TJ Dalkia Ceska Republika760 km3 850 MW21 500 TJ Bratysława - Słowacja900 MW5 100 TJ Ploesti - Rumunia158 km576 MW3 300 TJ Dorog Esztergom - Węgry1 280 MW7 200 TJ Lille - Francja32 km45 MW800 TJ Créteil - Francja25 km260 MW Evry - Francja40 km212 MW Lyon - Francja124 km230 MW Paryż, La Défense – Francja15 km80 MW

4 Dalkia w Polsce 40 miejskich sieci ciepłowniczych zarządzane przez Dalkię Polska, w tym: Dalkia Łódź: 779 km Dalkia Poznań:449 km Potencjał wytwórczy Dalkia Polska: 4 483 MW mocy cieplnej 800 MW mocy elektrycznej 44 MW mocy chłodniczej Grupa Dalkia Polska zatrudnia blisko 5 000 pracowników.

5 Przychód Zatrudnienie Miejskie i lokalne sieci ciepłownicze Zainstalowana moc cieplna Zainstalowana moc elektryczna Moc chłodnicza 40 4 483 MW 800 MW 1 500 mln PLN 4762 Dalkia w Polsce – kluczowe dane 2008 44 MW

6 Zalety Dalkii Długoletnie umowy Oszczędność energii Wykorzystanie nowych technologii (biomasa, CO 2,...) Uwzględnienie wymiaru społecznego i potrzeb klienta Zrównoważony rozwój: człowiek wzrost ekonomiczny środowisko

7 Propozycja DALKII DALKIA jest stabilna finansowo i cieszy się dobrą reputacją. Specjalizuje się w zabezpieczaniu potrzeb energetycznych Klienta, zapewniając najniższe koszty energii poprzez: Bycie partnerem finansowym przy realizacji inwestycji Zapewnienie usług energetycznych, poprzez przejęcie ryzyka inwestycyjnego i operacyjne na 15 - 20 lat Zapewnienie Klientowi pełnej kontroli za pomocą ustalonego sposobu raportowania oraz opcji wykupu w dowolnym momencie Zapewnienie przewidywalnych kosztów energii dzięki ustalonej formule indeksacji oraz rocznych budżetów eksploatacji opartych na przewidywanym przez Klienta zapotrzebowaniu energii, uaktualnianych co roku Politykę kosztową prowadzoną dzięki filozofii ciągłego doskonalenia rozumianej jako stałe porównywanie ofert usług serwisowych i dostaw z rynku oraz optymalizację dostaw usług energetycznych – brak narzutów Profesjonalny rozwój, wdrażanie i umiejętności operacyjne, know – how dotyczący działalności energetycznej – nie zaczynamy od zera Synergię systemu handlu paliwem i energią elektryczną oraz usług, tak by zapewnić realne źródło efektu dla Klienta

8 Realny spadek cen ciepła

9 Korzyści dla miasta i gminy Dopływ kapitału bez angażowania budżetu Bezpieczeństwo energetyczne w perspektywie długookresowej Stabilne ceny dla mieszkańców Gwarancja pełnej odpowiedzialności za rozwój i realizację planu zaopatrzenia w energię Pozyskanie ważnego partnera gospodarczego, jako czynnika stymulującego rozwój

10 Korzyści dla Przedsiębiorstwa Dopływ kapitału Dopływ wiedzy i umiejętności z Dalkii Wejście do dużej trwałej organizacji o wysokim potencjale Zwiększenie oferty o nowe produkty Grupy Szeroka perspektywa rozwoju gospodarczego: ciepłownictwo, kogeneracja, usługi techniczne, FM, usługi finansowe. Silny zespół: integracja z silną Grupą, zwiększenie wiedzy i umiejętności, identyfikacja z przedsiębiorstwem. Wartość przedsiębiorstwa Silna pozycja rynkowa Stabilność zatrudnienia

11 dystrybucja i sprzedaż ciepła X % udziałów Y % udziałów Wytwarzanie MIASTO Nowa spółka o kapitale mieszanym Odbiorcy Współpraca z Dalkia Zawiązanie spółki

12 Y % udziałów zakup Y % udziałów X % udziałów Wytwarzanie, MIASTO Spółka lokalna Odbiorcy dystrybucja i sprzedaż ciepła Współpraca z Dalkia Prywatyzacja

13 Odbiorcy MIASTO 51 do 100% Kontrola nad Spółką 51 do 100% Kontrola nad Spółką Spółka ciepłownicza (PEC) Spółka lokalna zależna od Dalkia Właściciel urządzeń Taryfy dla ciepła zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki Umowa, regulująca: Warunki przejęcia personelu Warunki dzierżawy urządzeń (wysokość opłaty dzierżawnej) Czas trwania umowy Sposób wykonania inwestycji Warunki przekazania aktywów pod koniec czasu trwania umowy Sprzedaż i dystrybucja ciepła Wytwarzanie, Współpraca z Dalkia Umowa operatorska

14 ŁAZARZ – Rewitalizacja dzielnicy Poznania Dzielnica położona w centrum Poznania Obszar gęstej zabudowy mieszkalnej – szpitale, szkoły, budownictwo mieszkaniowe, prywatne i miejskie, stare kamienice, kościoły w większości objęte opieką konserwatora, 32 000 mieszkańców, Brak miejskiej sieci cieplnej – indywidualne źródła

15 Łazarz – motywacje i cele Dalkia wspieranie polityki miasta oraz wypracowanie form współpracy w zakresie rewitalizacji starych części miasta Poznania. Aktywne uczestnictwo w poprawie warunków środowiskowych. pilotażowa rozbudowa miejskiej sieci cieplnej w starych obszarach miasta, w których do tej pory były tylko indywidualne źródła. pozyskanie nowych klientów oraz likwidacja istniejących kotłowni należących do Dalkii Poznań Klient brak emisji w miejscu inwestycji oraz ograniczenie odpadów stałych, bezpieczna dostawa ciepła grzewczego oraz ciepłej wody użytkowej. Prosta obsługa i wysoka sprawność układu przy niskich kosztach podłączenia, nieznaczna ingerencja w istniejący budynek, podwyższenie standardu mieszkania oraz atrakcyjności całej dzielnicy, możliwość budowy systemu indywidualnych rozliczeń, stabilne i dostępne ceny.

16 Łazarz – metoda i rozwiązanie ŚRODKI potencjał Zespołu w zakresie wiedzy fachowej oraz umiejętności handlowych zastosowano indywidualną metodologię marketingową w zakresie identyfikacji ogrzewania oraz stanu własnościowego obszaru - dzielnicy opracowano model finansowy z uwzględnieniem specjalnej oferty kredytowej banku na budowę instalacji wewnętrznej PARTNERZY przedstawiciele miasta, lokalny samorząd zarządcy, administratorzy, spółdzielnie mieszkaniowe wspólnoty mieszkaniowe oraz właściciele prywatni developerzy

17 Łazarz – wyniki projektu Opracowanie metodologii dla obszarów podlegających rewitalizacji. Rozpoczęcie działań w kolejnej dzielnicy Poznania- Jeżyce Umożliwienie redukcji zanieczyszczeń emitowanych z indywidualnych palenisk i kotłowni na paliwo stałe na ok. 10 MW Likwidacja 10 MW energii cieplnej z indywidualnych palenisk i kotłowni na paliwo stałe = redukcji emisji: 54,61 Mg SO 2 5,16 Mg NO 2, 141,90 Mg CO, 8600,00 Mg CO 2 0,06 Mg B-ά-p - (benzo-alfa-pirenu) 107,50 Mg Pyłu = 24 ciężarówki pyłu w miejscu spalania, w skali roku.


Pobierz ppt "Dalkia w Polsce. Usługi na rzecz środowiska sektory działalności Nr 1 w Europie 5,6 mld Nr 1 na świecie 9,2 mld Nr 1 na świecie 10,9 mld Nr 1 w Europie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google