Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dalkia w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dalkia w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 Dalkia w Polsce

2 Usługi na rzecz środowiska
sektory działalności Nr 1 w Europie 5,6 mld € Nr 1 na świecie 9,2 mld € 10,9 mld € 6,9 mld € woda energia gospodarka odpadami transport

3 Miejskie sieci grzewcze
Spółka długość sieci moc cieplna zainstalowana Sprzedaż ciepła Dalkia Poznań S.A. 449 km 127 MW 6 643 TJ Dalkia Poznań ZEC S.A. 40 km 969 MW 7 122 TJ Dalkia Łódź S.A. 779 km 2 338 MW TJ Praterm S.A. (25 miast) 308 km 1 049 MW 4 200 TJ Wilno - Litwa 500 km 2 324 MW 8 280 TJ Tallin - Estonia 400 km 1 800 MW 6 336 TJ Dalkia Ceska Republika 760 km 3 850 MW TJ Bratysława - Słowacja 900 MW 5 100 TJ Ploesti - Rumunia 158 km 576 MW 3 300 TJ Dorog Esztergom - Węgry 1 280 MW 7 200 TJ Lille - Francja 32 km 45 MW 800 TJ Créteil - Francja 25 km 260 MW Evry - Francja 212 MW Lyon - Francja 124 km 230 MW Paryż, La Défense – Francja 15 km 80 MW Lider Na rynku europejskim 700 Miejskich sieci grzewczych Ponad 4,7 mln mieszkań

4 Dalkia w Polsce 40 miejskich sieci ciepłowniczych zarządzane przez Dalkię Polska, w tym: Dalkia Łódź: 779 km Dalkia Poznań: 449 km Potencjał wytwórczy Dalkia Polska: 4 483 MW mocy cieplnej MW mocy elektrycznej MW mocy chłodniczej Grupa Dalkia Polska zatrudnia blisko pracowników.

5 Dalkia w Polsce – kluczowe dane 2008
Przychód Zatrudnienie Miejskie i lokalne sieci ciepłownicze Zainstalowana moc cieplna Zainstalowana moc elektryczna Moc chłodnicza 1 500 mln PLN 4762 40 4 483 MW 800 MW 44 MW

6 Zalety Dalkii Długoletnie umowy Oszczędność energii
Wykorzystanie nowych technologii (biomasa, CO2, ...) Uwzględnienie wymiaru społecznego i potrzeb klienta Zrównoważony rozwój: człowiek wzrost ekonomiczny środowisko Les avantages de Dalkia Contrats à long terme Efficacité énergétique Utilisation de nouvelles technologies (biomasse, CO2, ...) Prise en considération des aspects sociaux et des besoins de client Développement durable: homme croissance économique environnement

7 Propozycja DALKII DALKIA jest stabilna finansowo i cieszy się dobrą reputacją. Specjalizuje się w zabezpieczaniu potrzeb energetycznych Klienta, zapewniając najniższe koszty energii poprzez: Bycie partnerem finansowym przy realizacji inwestycji Zapewnienie usług energetycznych, poprzez przejęcie ryzyka inwestycyjnego i operacyjne na lat Zapewnienie Klientowi pełnej kontroli za pomocą ustalonego sposobu raportowania oraz opcji wykupu w dowolnym momencie Zapewnienie przewidywalnych kosztów energii dzięki ustalonej formule indeksacji oraz rocznych budżetów eksploatacji opartych na przewidywanym przez Klienta zapotrzebowaniu energii, uaktualnianych co roku Politykę kosztową prowadzoną dzięki filozofii „ciągłego doskonalenia” rozumianej jako stałe porównywanie ofert usług serwisowych i dostaw z rynku oraz optymalizację dostaw usług energetycznych – brak narzutów Profesjonalny rozwój, wdrażanie i umiejętności operacyjne, know – how dotyczący działalności energetycznej – nie zaczynamy od zera Synergię systemu handlu paliwem i energią elektryczną oraz usług, tak by zapewnić realne źródło efektu dla Klienta

8 Realny spadek cen ciepła

9 Korzyści dla miasta i gminy
Dopływ kapitału bez angażowania budżetu Bezpieczeństwo energetyczne w perspektywie długookresowej Stabilne ceny dla mieszkańców Gwarancja pełnej odpowiedzialności za rozwój i realizację planu zaopatrzenia w energię Pozyskanie ważnego partnera gospodarczego, jako czynnika stymulującego rozwój Les bénéfices de la ville et de la commune Le flux de capital sans engager le budget de la ville Sécurité énergétique dans l’horizon de long terme Prix stables pour les habitants Garantie de remplir les tâches qui résultent du plan d’alimentation en chaleur Un partenaire sérieux qui stimule le développement

10 Korzyści dla Przedsiębiorstwa
Dopływ kapitału Dopływ wiedzy i umiejętności z Dalkii Wejście do dużej trwałej organizacji o wysokim potencjale Zwiększenie oferty o nowe produkty Grupy Szeroka perspektywa rozwoju gospodarczego: ciepłownictwo, kogeneracja, usługi techniczne, FM, usługi finansowe. Silny zespół: integracja z silną Grupą, zwiększenie wiedzy i umiejętności, identyfikacja z przedsiębiorstwem. Wartość przedsiębiorstwa Silna pozycja rynkowa Stabilność zatrudnienia Les bénéfices pour PEC Afflux de capital Le savoir-faire Dalkia Entrer dans l’organisation sérieux à fort potentiel Elargissement de l’offre par des produits groupe Perspective large du développement : chaleur cogénération services techniques FM services financiers Une équipe performante : intégration avec le groupe possibilité de développer le savoir et les compétences identification avec la société Valeur de l’entreprise Position forte sur le marché Sureté de l’emploi pour les gens

11 Współpraca z Dalkia Zawiązanie spółki
Nowa spółka o kapitale mieszanym X % udziałów MIASTO Wytwarzanie dystrybucja i sprzedaż ciepła Y % udziałów Odbiorcy

12 Współpraca z Dalkia Prywatyzacja
Spółka lokalna X % udziałów MIASTO Wytwarzanie, zakup Y % udziałów dystrybucja i sprzedaż ciepła Y % udziałów Odbiorcy

13 Współpraca z Dalkia Umowa operatorska
MIASTO 51 do 100% Kontrola nad Spółką 51 do 100% Kontrola nad Spółką Spółka ciepłownicza (PEC) Spółka lokalna zależna od Dalkia Właściciel urządzeń Wytwarzanie, Umowa, regulująca: Warunki przejęcia personelu Warunki dzierżawy urządzeń (wysokość opłaty dzierżawnej) Czas trwania umowy Sposób wykonania inwestycji Warunki przekazania aktywów pod koniec czasu trwania umowy Taryfy dla ciepła zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki Sprzedaż i dystrybucja ciepła Odbiorcy

14 „ŁAZARZ” – Rewitalizacja dzielnicy Poznania
Dzielnica położona w centrum Poznania Obszar gęstej zabudowy mieszkalnej – szpitale, szkoły, budownictwo mieszkaniowe, prywatne i miejskie, stare kamienice, kościoły w większości objęte opieką konserwatora, mieszkańców, Brak miejskiej sieci cieplnej – indywidualne źródła

15 „Łazarz” – motywacje i cele
Dalkia wspieranie polityki miasta oraz wypracowanie form współpracy w zakresie rewitalizacji starych części miasta Poznania. Aktywne uczestnictwo w poprawie warunków środowiskowych. pilotażowa rozbudowa miejskiej sieci cieplnej w starych obszarach miasta, w których do tej pory były tylko indywidualne źródła. pozyskanie nowych klientów oraz likwidacja istniejących kotłowni należących do Dalkii Poznań Klient brak emisji w miejscu inwestycji oraz ograniczenie odpadów stałych, bezpieczna dostawa ciepła grzewczego oraz ciepłej wody użytkowej. Prosta obsługa i wysoka sprawność układu przy niskich kosztach podłączenia, nieznaczna ingerencja w istniejący budynek, podwyższenie standardu mieszkania oraz atrakcyjności całej dzielnicy, możliwość budowy systemu indywidualnych rozliczeń, stabilne i dostępne ceny.

16 „Łazarz” – metoda i rozwiązanie
ŚRODKI potencjał Zespołu w zakresie wiedzy fachowej oraz umiejętności handlowych zastosowano indywidualną metodologię marketingową w zakresie identyfikacji ogrzewania oraz stanu własnościowego obszaru - dzielnicy opracowano model finansowy z uwzględnieniem specjalnej oferty kredytowej banku na budowę instalacji wewnętrznej PARTNERZY przedstawiciele miasta, lokalny samorząd zarządcy, administratorzy, spółdzielnie mieszkaniowe wspólnoty mieszkaniowe oraz właściciele prywatni developerzy

17 „Łazarz” – wyniki projektu
Opracowanie metodologii dla obszarów podlegających rewitalizacji. Rozpoczęcie działań w kolejnej dzielnicy Poznania- Jeżyce Umożliwienie redukcji zanieczyszczeń emitowanych z indywidualnych palenisk i kotłowni na paliwo stałe na ok. 10 MW Likwidacja 10 MW energii cieplnej z indywidualnych palenisk i kotłowni na paliwo stałe = redukcji emisji: 54,61 Mg SO2 5,16 Mg NO2, 141,90 Mg CO, 8600,00 Mg CO2 0,06 Mg B-ά-p - (benzo-alfa-pirenu) 107,50 Mg Pyłu = 24 ciężarówki pyłu w miejscu spalania, w skali roku.


Pobierz ppt "Dalkia w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google