Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II Kujawsko-Pomorskie Forum Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz, Kwiecień 2010 Proces tworzenia i efekty funkcjonowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II Kujawsko-Pomorskie Forum Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz, Kwiecień 2010 Proces tworzenia i efekty funkcjonowania."— Zapis prezentacji:

1 II Kujawsko-Pomorskie Forum Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz, Kwiecień 2010 Proces tworzenia i efekty funkcjonowania fakultetów wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 24 im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy Krzysztof Kultys IV rok Studiów Doktoranckich AWFiS w Gdańsku

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.z dnia 15 stycznia 2009 r.) Zajęcia ruchowe, począwszy od IV klasy szkoły podstawowej, powinny odbywać się częściowo w grupach zainteresowań - §4 pkt. 3. i §6 pkt. 3. Rozporządzenia

3 ETAPY TWORZENIA FAKULTETÓW WF W ZESPOLE SZKÓŁ NR 24 im. M. REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY PRZEPISY I AKTY PRAWNE; BAZA; KADRA; ZAINTERESOWANIA I OCZEKIWANIA UCZNIÓW; REALIZACJA POMYSŁÓW.

4 BAZA BAZA SPORTOWA

5

6

7

8 KADRA NAUCZYCIELSKA

9 Wykształcenie wyższe magisterskie; Trener piłki nożnej – 1 osoba; Instruktor: piłki siatkowej – 3 osoby; koszykówki – 1 osoba; fitness – 1 osoba; tańca – 1 osoba; Wszyscy posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej. KWALIFIKACJE KADRY

10 UCZNIOWIE

11 PO 2 KLASY W POZIOMIE; SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM; DZIELNICA OSOWA GÓRA; Razem ChłopcyDziewczęta SZKOŁA PODSTAWOWA 1257055 GIMNAZJUM1608179 RAZEM 285157 134 UCZNIOWIE

12 DEKLARACJA UCZESTNICTWA: Dane osobowe; Zebranie opinii uczniów na temat: stosunku do przedmiotu WF; ulubionych form na lekcjach; nielubianych treści WF-u; proponowanych zmian; Wybór fakultetu na kolejny rok nauki.

13 ZAŁOŻENIA W POSTĘPOWANIU Z DEKLARACJAMI Uczniowie deklarowali uczestnictwo w 3 (trzech) formach fakultetu; Uczniowie nie wiedzieli, który nauczyciel, będzie prowadził konkretne zajęcia; Deklarację uczestnictwa rozdano każdemu uczniowi; Szczególny nacisk na informacje do uczniów i rodziców klas 3 SP; Informacje oraz karta uczestnictwa dostępne były (i są nadal) na stronie internetowej szkoły; Czas składania wypełnionych deklaracji został ściśle określony; Decydowała kolejność składania deklaracji, z wyjątkiem fakultetów sportowych; Brak złożenia deklaracji skutkował przydzieleniem do grup o najmniejszej liczebności.

14 Typ fakultetu SZKOŁA PODSTAWOWAGIMNAZJUM Rodzaj zajęćLiczebnośćPłećRodzaj zajęćLiczebnośćPłeć Sportowy Piłka nożna19CHPiłka nożna22CH Piłka siatkowa20DZPiłka siatkowa21CH/DZ Piłka siatkowa15CH Rekreacyjny Gry i zabawy23DZPływanie– I grupa15CH/DZ Koszykówka20CH/DZPływanie–II grupa15CH/DZ Gry i zabawy20CHFitness – I grupa14DZ Fitness – II grupa15DZ Gry zespołowe20CH Gry zespołowe14DZ LA i Atletyka terenowa 20CH/DZ Taneczny Taniec20CH/DZTaniec19CH/DZ Fakultety WF w roku szkolnym 2009/2010

15 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FAKULTETÓW Procent frekwencji na fakultetach wpływa na ocenę semestralną i końcoworoczną z WF-u; Ocenę semestralną i końcoworoczną wystawia nauczyciel prowadzący lekcje WF-u; W dniu fakultetów klasy danej szkoły nie mają zajęć WF; Nie ma łączenia dwóch godzin wychowania fizycznego; Wybór fakultetów dokonany jest na cały rok szkolny.

16 ORGANIZACJA PLANU ZAJĘĆ

17 PROBLEMY: 15 % uczniów obu szkół nie oddało deklaracji uczestnictwa; uczniowie nowoprzybyli i powtarzający klasę III gimnazjum nie brali udziału w rekrutacji; błędne traktowanie fakultetów jako zajęć NIEOBOWIĄZKOWYCH, wynikające z niewiedzy uczniów i ich rodziców; chęć zmiany grupy fakultatywnej; duża różnica wieku pomiędzy uczniami w jednej grupie (konsekwencja powtarzania klasy).

18 OPINIE UCZNIÓW nt. FAKULTETÓW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO– KWIECIEŃ 2010 r.

19 PYTANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW: Czy jesteś zadowolony z zajęć fakultetów wychowania fizycznego w obecnym roku szkolnym? Który system organizacji lekcji WF uważasz za lepszy (4WF czy 2+2)? Co uważasz za największy plus oraz minus zajęć fakultatywnych? Podaj propozycje nowych zajęć fakultetów WF na kolejny rok szkolny.

20 WYNIKI

21 Liczebność szkołyLiczebność badanychProcent UczniowieŁącznieCHDZŁącznieCHDZŁącznieCHDZ 4-6 SP1257055107604785,685,785,5 I-III GIM1608179114625270,474,666,1 Razem2851511342211229978,080,275,8 LICZEBNOŚĆ BADANYCH UCZNIÓW Badaniami objęto 78 % uczniów ZS24

22 (NIE)ZADOWOLENIE UCZNIÓW Z ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH (w %)

23 (NIE)ZADOWOLENIE UCZNIÓW Z ZAJĘĆ UCZNIOWIE ZadowoleniNiezadowoleni CHDZCHDZ 4-6 SP4938119 I-III GIM5542710 RAZEM104801819 ZadowoleniNiezadowolenie CHDZCHDZ 4-6 SP81,780,918,319,1 I-III GIM88,780,811,319,2 RAZEM85,280,814,819,2 PROCENT UCZNIÓW ILOŚĆ UCZNIÓW

24 KTÓRY SYSTEM LEPSZY? – OPINIE UCZNIÓW

25 FREKWENCJA NA ZAJĘCIACH 71,5% - frekwencja na zajęciach wszystkich od września 2009 do marca 2010 roku; 78,4% - frekwencja w Szkole Podstawowej; 66,6% - frekwencja w Gimnazjum;

26 FREKWENCJA NA ZAJĘCIACH I i II semestr I SEM.II SEM.ŁĄCZNIE SP82,274,778,4 GIM71,062,266,6 RAZEM75,667,371,5

27 FREKWENCJA NA ZAJĘCIACH (w %) w zależności od nauczyciela NAUCZYCIELI SEMII SEMRAZEM A - 4 grupy65,370,768,0 B - 4 grupy73,676,975,2 C - 4 grupy65,950,958,4 D - 5 grup80,160,070,0

28 GIMNAZJUMSP N-LFAKULTETIIIRazemN-LFAKULTETIIIRazem ALA30,659,845,2A GRY I ZABAWY DZ 80,888,584,7 AGRY ZESP. DZ72,451,061,7APS DZ77,483,380,4 BFITNESS I66,768,167,4BKOSZYKÓWKA79,893,386,6 BFITNESS II67,071,269,1CTANIEC88,975,782,3 BPS80,875,077,9CPS CH80,263,872,0 CTANIEC71,662,066,8DPN96,675,786,1 CPŁYWANIE88,953,271,1D GRY I ZABAWY CH 71,942,357,1 DPN75,171,473,3 82,274,678,4 DPŁYWANIE80,149,464,8 DGRY ZESP. CH76,561,168,8 71,062,266,6 FREKWENCJA NA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘCIACH (w %)

29 WNIOSKI Uczniowie, w większości, są zadowoleni z wprowadzonych zmian w sposobie organizacji zajęć wychowania fizycznego; System fakultatywny (2+2) cieszy się większą popularnością, niż tradycyjny układ 4 godzin wychowania fizycznego; W II semestrze spada procent obecności na zajęciach fakultatywnych; Wyjścia i imprezy klasowe wpływają na procent frekwencji na fakultetach WF-u; Warunki atmosferyczne wpływają na obecność uczniów na zajęciach; Występuje grupa uczniów, którzy nie uczęszczają na zajęcia fakultetów wychowania fizycznego;

30 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "II Kujawsko-Pomorskie Forum Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz, Kwiecień 2010 Proces tworzenia i efekty funkcjonowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google