Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Filozoficzna interpretacja mitu o Syzyfie (A. Camus: Mit Syzyfa)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Filozoficzna interpretacja mitu o Syzyfie (A. Camus: Mit Syzyfa)"— Zapis prezentacji:

1 Filozoficzna interpretacja mitu o Syzyfie (A. Camus: Mit Syzyfa)
Jola Tinel Człowiek zawsze odnajdzie swój ciężar.

2 Spis treści: Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja

3 Wprowadzenie Czym jest mit? Najprostsza definicja brzmi: mit to opowieść o bogach. Pierwsze próby stworzenia definicji tego gatunku pojawiły się już w starożytności. Szczególnie dużo uwagi mitom poświęcił wiek XIX i XX, kiedy to omawiany gatunek stał się tematem rozważań antropologicznych, etnograficznych, socjologicznych, psychologicznych. Nie ma jednej teorii mitu, jednego spójnego poglądu na to, czym on jest . Mit staje się pojęciem wieloznacznym, a próby wyjaśnienia jego istoty są zależne od perspektywy, z jakiej jest on badany. W ujęciu socjologicznym funkcja mitu „(…) polega na podtrzymaniu i uzasadnieniu pewnego porządku społecznego”. (J. Campbell ). W ujęciu psychologicznym mit natomiast staje się metaforą ludzkiego życia. W losach postaci mitologicznych można odnaleźć sytuacje analogiczne do tych, które często towarzyszą naszemu życiu. Oczywiście trzeba pamiętać, że należy wtedy odczytać symboliczne znaczenie opowieści. Najbardziej klasycznym i znanym przykładem psychologicznej interpretacji mitu jest termin stworzony przez Freuda : kompleks Edypa i Elektry. Osoby zainteresowane tą tematyką odsyłam do pozycji: Schier Katarzyna, Zalewska Marina Krewni i znajomi Edypa. Mit i filozofia w zasadzie narodziły się w tym samym czasie i głównym celem obu dziedzin było poznanie tajemnicy istnienia człowieka i świata. Różnica polegała na tym, że mit posługiwał się fikcją literacką, a filozofia dążyła do ustalenia faktów o istniejącej rzeczywistości. Jaki więc przyświecał cel XX wiecznemu filozofowi , który sięgnął po postać Syzyfa , aby zilustrować swoje tezy? Zapraszam osoby zainteresowane filozofią do samodzielnej próby odpowiedzi na to pytanie.

4 Zadanie Następnie przeczytaj fragment Mit Syzyfa z podręcznika (Między tekstami , część I ) i wykonaj następujące polecenia: 1 . Przypomnij sobie postać Edypa, korzystając ze strony www. wikng.edu.pl, 2.Dokonaj dekompozycji tekstu „Mit Syzyfa: i nadaj tytuł każdemu z akapitów. 3. Analizując i interpretując tekst Camusa, zastanów się nad następującymi zagadnieniami: Dlaczego zazwyczaj na obrazach Syzyf jest ukazany w chwili, gdy pcha kamień? (Poszukaj w Internecie obrazów Syzyfa autorstwa Tycjan) Jak rozumiesz pojęcie absurd, człowiek absurdalny? Co może symbolizować kamień? Skorzystaj ze Słownika symboli Kopalińskiego. Jak rozumiesz stwierdzenie: absurd i szczęście są nierozłączne? Do zilustrowania jakiej tezy posłużyła filozofowi postać Syzyfa? 4. Napisz pracę na temat: Odwołując się do filozofii egzystencjalnej i postaci Syzyfa, rozwiń myśl : „Los staje się sprawą ludzką i określaną przez ludzi”. Na przygotowanie tekstu masz 3 tygodnie czasu.

5 Proces Aby zrozumieć tekst A. Camusa musisz poznać główne założenia egzystencjalizmu. W tym celu poszukaj informacji o kierunku w następujących pozycjach książkowych : Słownik myśli filozoficznej. Red M.Kuziak, Bielsko- Biała , W.Tatarkiewicz: Historia filozofii, tom III. Warszawa ; z strony internetowej :www. portalwiedzy.onet.pl, _niego_wynikajaca.doc.

6 źródła ( Syzyf Tycjana)

7 Ewaluacja Praca będzie oceniana zgodnie z kryteriami wypracowania maturalnego. Treść- 25 punktów: - za sformułowanie tezy interpretacyjnej tekstu Camusa- 5 punktów, za dobrze podane przykłady argumentujące tezę- 1o punktów, za wyjaśnienie pojęcia: człowiek absurdalny , absurd- 5 za uzasadnienie, dlaczego Syzyf symbolizuje los każdego z nas- 5 Kompozycja − podporządkowana zamysłowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnętrznie, przejrzysta i logiczna; pełna konsekwencja w układzie graficznym 5 − uporządkowana wobec przyjętego kryterium, spójna; graficzne wyodrębnienie głównych części 3 − wskazująca na podjęcie próby porządkowania myśli, na ogół spójna. 1 STYL (maksymalnie 5 punktów) − jasny, żywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi; urozmaicona leksyka 5 − na ogół komunikatywny, dopuszczalne schematy językowe – 1

8 Ewaluacja JĘZYK (maksymalnie 12 punktów)
− język w całej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona składnia, poprawne: słownictwo, frazeologia i fleksja 12 − język w całej pracy komunikatywny, poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia i fleksja 9 − język w całej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w większości poprawne składnia, słownictwo i frazeologia 6 − język w pracy komunikatywny mimo błędów składniowych, słownikowych, frazeologicznych i fleksyjnych 3 − język w pracy komunikatywny mimo błędów fleksyjnych, licznych błędów składniowych, słownikowych i frazeologicznych. 1 Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów. V. ZAPIS (maksymalnie 3 punkty) ZAPIS (maksymalnie 3 punkty) − bezbłędna ortografia; poprawna interpunkcja (nieliczne błędy) 3 − poprawna ortografia (nieliczne błędy II stopnia);na ogół poprawna interpunkcja 2 − poprawna ortografia (nieliczne błędy różnego stopnia); interpunkcja niezakłócająca komunikacji (mimo różnych błędów). 1

9 Konkluzja Przygotowując pracę na temat filozofii egzystencjalnej, wzbogaciłeś swoją wiedzę o pojęcie ważne dla współczesnej kultury. Zapewne tekst Camusa wzbudził w Tobie refleksję na temat wpływu człowieka na los, na własne wybory życi0we.


Pobierz ppt "Filozoficzna interpretacja mitu o Syzyfie (A. Camus: Mit Syzyfa)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google