Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jola Tinel Filozoficzna interpretacja mitu o Syzyfie (A. Camus: Mit Syzyfa) Człowiek zawsze odnajdzie swój ciężar.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jola Tinel Filozoficzna interpretacja mitu o Syzyfie (A. Camus: Mit Syzyfa) Człowiek zawsze odnajdzie swój ciężar."— Zapis prezentacji:

1 Jola Tinel Filozoficzna interpretacja mitu o Syzyfie (A. Camus: Mit Syzyfa) Człowiek zawsze odnajdzie swój ciężar.

2 Spis treści: Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja

3 Wprowadzenie Czym jest mit? Najprostsza definicja brzmi: mit to opowieść o bogach. Pierwsze próby stworzenia definicji tego gatunku pojawiły się już w starożytności. Szczególnie dużo uwagi mitom poświęcił wiek XIX i XX, kiedy to omawiany gatunek stał się tematem rozważań antropologicznych, etnograficznych, socjologicznych, psychologicznych. Nie ma jednej teorii mitu, jednego spójnego poglądu na to, czym on jest. Mit staje się pojęciem wieloznacznym, a próby wyjaśnienia jego istoty są zależne od perspektywy, z jakiej jest on badany. W ujęciu socjologicznym funkcja mitu (…) polega na podtrzymaniu i uzasadnieniu pewnego porządku społecznego. (J. Campbell ). W ujęciu psychologicznym mit natomiast staje się metaforą ludzkiego życia. W losach postaci mitologicznych można odnaleźć sytuacje analogiczne do tych, które często towarzyszą naszemu życiu. Oczywiście trzeba pamiętać, że należy wtedy odczytać symboliczne znaczenie opowieści. Najbardziej klasycznym i znanym przykładem psychologicznej interpretacji mitu jest termin stworzony przez Freuda : kompleks Edypa i Elektry. Osoby zainteresowane tą tematyką odsyłam do pozycji: Schier Katarzyna, Zalewska Marina Krewni i znajomi Edypa. Mit i filozofia w zasadzie narodziły się w tym samym czasie i głównym celem obu dziedzin było poznanie tajemnicy istnienia człowieka i świata. Różnica polegała na tym, że mit posługiwał się fikcją literacką, a filozofia dążyła do ustalenia faktów o istniejącej rzeczywistości. Jaki więc przyświecał cel XX wiecznemu filozofowi, który sięgnął po postać Syzyfa, aby zilustrować swoje tezy? Zapraszam osoby zainteresowane filozofią do samodzielnej próby odpowiedzi na to pytanie.

4 Zadanie Następnie przeczytaj fragment Mit Syzyfa z podręcznika (Między tekstami, część I 69-70) i wykonaj następujące polecenia: 1. Przypomnij sobie postać Edypa, korzystając ze strony www. wikng.edu.pl, www.sjp.pl 2.Dokonaj dekompozycji tekstu Mit Syzyfa: i nadaj tytuł każdemu z akapitów. 3. Analizując i interpretując tekst Camusa, zastanów się nad następującymi zagadnieniami: a) Dlaczego zazwyczaj na obrazach Syzyf jest ukazany w chwili, gdy pcha kamień? (Poszukaj w Internecie obrazów Syzyfa autorstwa Tycjan) b) Jak rozumiesz pojęcie absurd, człowiek absurdalny? c) Co może symbolizować kamień? Skorzystaj ze Słownika symboli Kopalińskiego. d) Jak rozumiesz stwierdzenie: absurd i szczęście są nierozłączne? e) Do zilustrowania jakiej tezy posłużyła filozofowi postać Syzyfa? 4. Napisz pracę na temat: Odwołując się do filozofii egzystencjalnej i postaci Syzyfa, rozwiń myśl : Los staje się sprawą ludzką i określaną przez ludzi. Na przygotowanie tekstu masz 3 tygodnie czasu.

5 Proces Aby zrozumieć tekst A. Camusa musisz poznać główne założenia egzystencjalizmu. W tym celu poszukaj informacji o kierunku w następujących pozycjach książkowych : Słownik myśli filozoficznej. Red M.Kuziak, Bielsko- Biała 2004, W.Tatarkiewicz: Historia filozofii, tom III. Warszawa 2000; z strony internetowej :www. portalwiedzy.onet.pl, www.cdzn.pl/materialy5/egzystencjalizm_i_etyka_z _niego_wynikajaca.doc. www.cdzn.pl/materialy5/egzystencjalizm_i_etyka_z _niego_wynikajaca.doc

6 źródła www.cdzn.pl/materialy5/egzystencjalizm_i_etyka_z_niego_wynikajaca.doc., www.cdzn.pl/materialy5/egzystencjalizm_i_etyka_z_niego_wynikajaca.doc http://wiking.edu.pl,http://wiking.edu.pl www.sjp.pl, www.sjp.pl http://filozofia.wyklady.org/wyklad/608_filozofia-slownik-pojec.html http://www.iphils.uj.edu.pl/~j.hartman/slownik_fil.php www.google.plwww.google.pl ( Syzyf Tycjana)

7 Ewaluacja Praca będzie oceniana zgodnie z kryteriami wypracowania maturalnego. Treść- 25 punktów: - za sformułowanie tezy interpretacyjnej tekstu Camusa- 5 punktów, za dobrze podane przykłady argumentujące tezę- 1o punktów, za wyjaśnienie pojęcia: człowiek absurdalny, absurd- 5 za uzasadnienie, dlaczego Syzyf symbolizuje los każdego z nas- 5 Kompozycja podporządkowana zamysłowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnętrznie, przejrzysta i logiczna; pełna konsekwencja w układzie graficznym 5 uporządkowana wobec przyjętego kryterium, spójna; graficzne wyodrębnienie głównych części 3 wskazująca na podjęcie próby porządkowania myśli, na ogół spójna. 1 STYL (maksymalnie 5 punktów) jasny, żywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi; urozmaicona leksyka 5 na ogół komunikatywny, dopuszczalne schematy językowe – 1

8 Ewaluacja JĘZYK (maksymalnie 12 punktów) język w całej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona składnia, poprawne: słownictwo, frazeologia i fleksja 12 język w całej pracy komunikatywny, poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia i fleksja 9 język w całej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w większości poprawne składnia, słownictwo i frazeologia 6 język w pracy komunikatywny mimo błędów składniowych, słownikowych, frazeologicznych i fleksyjnych 3 język w pracy komunikatywny mimo błędów fleksyjnych, licznych błędów składniowych, słownikowych i frazeologicznych. 1 Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów. V. ZAPIS (maksymalnie 3 punkty) ZAPIS (maksymalnie 3 punkty) bezbłędna ortografia; poprawna interpunkcja (nieliczne błędy) 3 poprawna ortografia (nieliczne błędy II stopnia);na ogół poprawna interpunkcja 2 poprawna ortografia (nieliczne błędy różnego stopnia); interpunkcja niezakłócająca komunikacji (mimo różnych błędów). 1

9 Konkluzja Przygotowując pracę na temat filozofii egzystencjalnej, wzbogaciłeś swoją wiedzę o pojęcie ważne dla współczesnej kultury. Zapewne tekst Camusa wzbudził w Tobie refleksję na temat wpływu człowieka na los, na własne wybory życi0we.


Pobierz ppt "Jola Tinel Filozoficzna interpretacja mitu o Syzyfie (A. Camus: Mit Syzyfa) Człowiek zawsze odnajdzie swój ciężar."

Podobne prezentacje


Reklamy Google