Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biologia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biologia."— Zapis prezentacji:

1 Biologia

2 Typ : Stawonogi

3 Podtyp: Szczękoczułkowce
Gromada: Pajęczaki Rzędy: skorpiony, kosarze, pająki Podtyp: Skrzelodyszne Gromada: Pancerzowce Rzędy: równonogi, dziesięcionogi Podtyp: Tchawkodyszne Gromada: Wije Gromada: Owady

4 Charakterystyka stawonogów
heteronomiczna segmentacja ciała tagmy tworzące: głowę tułów i odwłok członowane parzyste odnóża – ruchy stawowe chitynowy oskórek (kutikula) zróżnicowanie w zespoły mięśnie (wyłącznie poprzecznie prążkowane) jama ciała miksocel- wypełniona hemolimfą brak nabłonków orzęsionych

5 Układ krążenia stawonogów
układ krwionośny otwarty brak naczyń włosowatych rolę serca pełni naczynie grzbietowe z ostiami krew wpływa do serca podczas jego rozkurczu droga krwi: serce- aorta – tętnice – hemocel – naczynia żylne- zatoka okołoskrzelowa skład krwi: amebocyty, osocze z barwnikami oddechowymi (hemocyjaniną i hemoglobiną)

6 Narządy oddechowe- wodne
skrzela – cienkościenne wyrostki, bogato unaczynione występują głównie na odnóżach tułowiowych mogą być nakryte przez boczne części karapaksu- komory skrzelowe skrzelotchawki – u larw owadów żyjących w wodzie zmodyfikowane tchawki czyli przydatki odwłokowe z tchawkami w środku tlen drogą osmozy wnika do tchawek i rozprowadzany jest po ciele

7 Narządy oddechowe- lądowe
płucotchawki – charakterystyczne dla pajęczaków występują po brzusznej stronie odwłoka są to wpluklenia w kształcie komór z przetchlinką wewnątrz stos blaszek wypełnionych hemolimfą tchawki – charakterystyczne dla tchawkodysznych długie wpuklenia ścian ciała wysłane oskórkiem rozpoczynają się przetchlinkami kończą tracheolami które otaczają komórki oddechowe tchawki doprowadzają tlen do wszystkich komórek wentylacja tchawek – ruchy lokomocyjne, oddechowe

8 Narządy wydalnicze stawonogów
zmodyfikowane metanefrydia- kanalik wydalniczy zamknięty od strony jamy ciała, przenikanie na drodze osmozy skorupiaki – gruczoły czułkowe lub szczękowe pajęczaki- gruczoły biodrowe cewki Malpighiego cewkowate uwypuklenia uchodzące do jelita: tchawkodyszne- jelita tylnego (kwas moczowy) pajęczaki- jelita środkowego (guanina)

9 Układ nerwowy stawonogów
kierunki ewolucji układu nerwowego: rozwój mózgu- zwoje nadgardzielowe znacznych rozmiarów (kilka tys. neuronów) zaznacza się podział na 3 części: przodomóżdże- narząd wzroku śródmóżdże- czucie dotyku i węchu tyłomóżdże- odpowiada za funkcje wegetatywne koncentracja elementów brzusznego łańcuszka nerwowego w poszczególnych tagmach lub zlanie się zwojów tułowiowych z odwłokowymi

10 Narządy zmysłów stawonogów
oczy proste oczy złożone z tzw. ommatidiów dają obraz mozaikowy statocysty narządy chordonalne – informują o napięciu mięśni i sklerytów u owadów przekształcone w narządy słuchowe narządy smakowe narządy dotykowe (włoski) - całe ciało

11 Układ dokrewny dobrze rozwinięty powszechnie obecny
kieruje metabolizmem odpowiada za procesy: linienia, wzrostu przeobrażenia uczestniczy w procesach rozrodu

12 Układ rozrodczy stawonogów
rozdzielnopłciowość dobrze zaznaczony dymorfizm płciowy rozwój pozazarodkowy zachodzi zwykle z występowaniem larw

13 Pokrycie ciała stawonogów
oskórek- trzy warstwy: epikutykula- wodoodporna (białka, lipidy i woski) endokutykula- zbudowana z chityny twardnienie oskórka- wysycanie węglanem wapnia nabłonek hypodermalny- komórki kostkowe lub cylindryczne zawiera gruczoły: wonne (pluskwiaki), ochronne (gąsiennice) woskowe (pszczoły), linkowe, jadowe (pająki i skorupiaki) oraz przędne (pająki, zaleszczotki) błona podstawna szkielet tagm składa się ze sklerytów: grzbietowy- tergit, brzuszny- sternit oraz boczne- pleuryty

14 Typy odnóży stawonogów
głowowe (czułki) I pary- antenule- na 2 segmencie- jednogałęziste II pary- anteny- na 3 segmencie- dwugałęziste gębowe żwaczki- mandibulae- na 4 segmencie szczęki I pary- na 5 segmencie szczęki II pary- na 6 segmencie szczękoczułki i nogogłaszczki u pajęczaków

15 Typy odnóży stawonogów
tułowiowe dwugałęziste- od protopoditu odchodzą egzopidit- gałąź zewnętrzna endopodit- gałąź brzuszna jednogałęziste- redukcji ulega egzopodit- całe odnóże jest tworzone przez endpodit

16 Przekształcenia odnóży tułowiowych

17 Typy odnóży stawonogów
odwłokowe występują jedynie u skorupiaków wyższych najczęściej dwugałęziste funkcje: lokomocyjna, oddechowa, kopulacyjna u raków ostatnia para przekształca się w odnóża ogonowe

18 Układ pokarmowy skorupiaków
jelito przednie i tylne schitynizowane- ulega linieniu trawienie i wchłanianie w jelicie środkowym część żująca i cedząca żołądka do jelita środkowego uchodzą wyrostki wątrobowe (funkcje wątroby i trzustki) jelito tylne zakończone odbytem

19 Układ pokarmowy pajęczaków
odżywiają się pokarmem półpłynnym pokarm zasysa umięśniona gardziel do jelita przedniego uchodzą gruczoły ślinowe jelita środkowe z wyrostkami tu uchodzi też gruczoł wątrobowy jelito tylne zakończone odbytem

20 Układ pokarmowy owadów
szczególne usprawnienie aparatu gębowego w jamie gębowej gruczoły ślinowe przełyk rozszerzony w wole żołądek ssący lub żujący jelito środkowe z uchyłkami

21 Aparaty gębowe owadów

22 Rozwój osobniczy owadów- prosty
Ametabolia larwa podobna do postaci dorosłej różni się tylko rozmiarami i niezróżnicowaniem gonad po kilku wylinkach przekształca się w imago niektóre owady bezskrzydłe (wesz)

23 Rozwój osobniczy owadów- złożony (POŚREDNI)
Hemimetabolia larwa- nimfa- przypomina imago linki imago prostoskrzydłe, karaczany, jętki, ważki

24 Rozwój osobniczy owadów- przeobrażenie zupełne
Holometabolia larwa nie przypomina imago larwy: czerw- brak odnóży pędrak- 3 pary odnóży gąsiennica- wiele par odnóży linki poczwarka- metamorfoza imago chrząszcze muchówki motyle, błonkówki, pchły

25 Rozwój osobniczy owadów- przeobrażenie wielokrotne
Hipermetabolia szereg przeplatających się ze sobą stadiów larwalnych i poczwarek larwa ruchliwa- mało ruchliwa larwa czerwiowata- pseudopoczwarka- larwa czerwiowata- poczwarka- imago

26 Formy młodociane owadów
Larwa różni się budową od osobnika dorosłego aktywnie pobiera pokarm z otoczenia Poczwarka postać rozwojowa w przeobrażeniu zupełnym etap rozpuszczania tkanek ciała larwy budowanie ciała osobnika dorosłego poczwarka nie pobiera pokarmu zazwyczaj nieruchoma ukryta np. u kokonie, glebie

27 Linienie owadów Linienie i przepoczwarzanie owadów- kontrolują trzy hormony hormon mózgowy ekdyzon- hormon wylinkowy hormon juwenilny – hormon młodzieńczy

28 Linienie skorupiaków Cztery fazy linienia:
przedlinka- gromadzenie wapnia i materiałów zapasowych linka- ukryty tryb życia, brak pobierania pokarmu, pęknięcie oskórka, uwolnienie zwierzęcia polinka- wydzielanie materiałów na nowy oskórek międzylinka- różna długość u poszczególnych gatunków

29 Życie społeczne owadów
Pszczoły – królowa, 40 tys. robotnic czyli samic niedojrzałych płciowo, 1 tys. trutni najmłodsze robotnice opiekują się larwami, następnie sprzątają ul, budują plastry około 20 dniowe pełnia służbę wartowniczą do 40 dnia życia zbierają nektar Gdy trutnie i młode królowe dojrzeją płciowo odbywają lot godowy. Królowa kopuluje z kilkoma samcami

30 Choroby przenoszone przez owady
pchły i pluskwy- dżuma komary- malaria wszy- dur plamisty muchy tse-tse- śpiączka


Pobierz ppt "Biologia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google