Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak pomóc dziecku wybrać szkołę?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak pomóc dziecku wybrać szkołę?"— Zapis prezentacji:

1 Jak pomóc dziecku wybrać szkołę?
Prelekcja dla rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie

2 Po pierwsze ustalmy w rozmowie z naszym dzieckiem, jak długo pragnie ono jeszcze uczyć się
3 lata - szkoła zawodowa, 4 lata - technikum, 5 lat - liceum + studium policealne, 8/9 lat - liceum i studia w wyższej uczelni. Uwzględnijmy także nasze możliwości finansowania edukacji dziecka (nauka kosztuje, a system kształcenia w Polsce umożliwia obywatelom łączenie pracy zawodowej i nauki - szkoły dla dorosłych, wieczorowy i zaoczny system nauki i studiowania).

3 Kryterium, które należy wziąć pod uwagę to dotychczasowe postępy szkolne.
Jeśli nasze dziecko : dobrze radziło sobie z nauką w szkole podstawowej i gimnazjum, chętnie zaglądało do podręczników, a może odnosiło jakieś dodatkowe sukcesy szkolne (udział w konkursach, olimpiadach, szczególna aktywność społeczna na rzecz klasy lub szkoły, itp.), to prawdopodobne jest, że dłuższa ścieżka kształcenia nie będzie dla niego zbyt obciążająca, a podjęte działania zostaną skutecznie doprowadzone do celu.

4 Jeśli natomiast nasze dziecko raczej z trudem radziło sobie z nauką:
nie przejawiało większego zainteresowania szkołą, preferowało bardziej gry komputerowe, uprawianie sportu lub kontakty z rówieśnikami niż ślęczenie nad podręcznikami, to może lepiej, aby na tym etapie swojej kariery edukacyjnej pomyślało o szybkiej ścieżce kształcenia - szkole zawodowej. Zawsze przecież w przyszłości istnieje możliwość uzupełnienia wykształcenia, podniesienia kwalifikacji, a nawet zdobycia nowego zawodu .

5 Kiedy uznać, że nasze dziecko dobrze radzi sobie z nauką?
średnia ocen w granicy 4,0 dla dziewcząt i 3,7 dla chłopców już świadczyć może o potencjalnych możliwościach uczenia się (dziewczynki są w okresie rozwojowym przypadającym na etap nauki w gimnazjum bardziej pilne, odpowiedzialne i dojrzałe społecznie niż chłopcy, stąd oczekiwanie wyższej średniej).

6 Jeśli nasze dziecko wybiera liceum ogólnokształcące musi zadecydować, do której z istniejących szkół złożyć dokumenty oraz jaki profil klasy wybrać. Informacje o szkołach dostępne są na specjalnych stronach internetowych oraz w ulotkach opracowywanych i upowszechnianych przez poszczególne szkoły m.in. w czasie spotkań przedstawicieli tych szkół z uczniami gimnazjów. Bogatym źródłem informacji są od kilku lat Targi Edukacyjne.

7 Inną formą zapoznania się ofertą szkoły i samą placówką są Dni Otwartej Szkoły. W drodze na Dni Otwarte można też ocenić, jak wygląda dojazd do danej szkoły, ile zajmuje czasu droga do szkoły i do domu, ile będą kosztować bilety miesięczne komunikacji miejskiej i podmiejskiej.

8 Liceum Jeśli chodzi o wybór profilu klasy w liceum ogólnokształcącym, to najlepszym kryterium decyzyjnym jest analiza ocen szkolnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przedmioty, z których uczeń otrzymywał najwyższe oceny, na przestrzeni kilku kolejnych lat. Wysokie oceny z danych przedmiotów wskazują bowiem najczęściej na szczególne zainteresowania daną dziedziną wiedzy oraz na łatwość przyswajania informacji z tej konkretnej dziedziny.

9 Technikum lub szkoła zawodowa
Jeśli Państwa syn lub córka decydują się na kontynuowanie nauki w technikum lub szkole zawodowej oprócz wszystkich wymienionych wcześniej kroków (zbieranie informacji o szkołach, rozpoznanie swoich zainteresowań) konieczne jest dodatkowo „przyjrzenie się" jego uzdolnieniom i tzw. preferencjom zawodowym. Konieczna jest także wnikliwa ocena stanu zdrowia dziecka.

10 Wybór technikum lub szkoły zawodowej związany jest bezpośrednio z wyborem zawodu, a w toku nauki obowiązuje praktyka zawodowa na stanowiskach pracy. Podobnie jak w przypadku LO i tu istnieje możliwość dalszego kształcenia się, nawet w innym, często „odległym" zawodzie.

11 UZDOLNIENIA Zdolności jako czynniki podstawowe są podstawą do rozwoju zainteresowań i decydowaniu o dalszej ścieżce edukacyjnej. W zależności od dziedziny, można wyróżnić następujące kryteria uzdolnień:

12 rachunkowe – umiejętność szybkiego i prawidłowego wykonywania działań arytmetycznych, np,.przy wykonywaniu dokładnych pomiarów liczbowych (technik ekonomista,księgowy) techniczne – umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami, instalowania i uruchamiania urządzen technicznych, wytwarzanie różnych przedmiotów, a także uzdolnienia manualne. werbalne – łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie, płynność słowna, kierownicze – umiejętność organizowania i planowania działań pracy zespołu ludzkiego, artystyczne (twórcze) – przejawiają się w takiej aktywności ludzkiej, jak: malowanie, taniec, rzeźbienie, gra na instrumentach muzycznych, projektowanie, aktorstwo.

13 Preferencje zawodowe Preferencje zawodowe to skłonność człowieka do pracy  w określonym środowisku zawodowym, wykonywania określonych czynności, posługiwania się określonymi narzędziami pracy. Kształtują się wraz z  rozwojem osobowości (duży wpływ na ich ukształtowanie wywiera środowisko wychowawcze dziecka), ale też w pewnym stopniu związane są z typem układu nerwowego - są zatem w dużym stopniu niezmienne w ciągu całego życia człowieka.

14 Najprostszym sposobem ustalenia preferencji zawodowych naszego dziecka jest rozmowa z nim na temat tego, w jakim środowisku chciałoby pracować oraz jakie czynności chciałoby wykonywać Bierzemy pod uwagę: przeciwwskazanie do ciężkiej pracy fizycznej, do wykonywania pracy w pozycji wymuszonej, do pracy na wysokości, do pracy przy maszynach w ruchu, do pracy precyzyjnej, do pracy narażającej na środki toksyczne lub alergeny, do pracy wykonywanej w zmiennych warunkach klimatycznych.

15 Rodzic dziecka przewlekle chorego, zgłaszając się do poradni psychologiczno-pedagogicznej powinien zabrać ze sobą komplet dokumentów poświadczających stan zdrowia, dotychczasowy przebieg leczenia oraz rokowania medyczne. W przypadku dzieci poważnie chorych (przy istnieniu wielu ograniczeń zdrowotnych) poradnia może wydać opinię do szkoły ponadgimnazjalnej zapewniającą preferencje w rekrutacji.

16 JAK WSPIERAĆ DZIECKO W PODJĘCIU DECYZJI ZAWODOWEJ?
KROK 1 - USTAL WSPÓLNIE Z DZIECKIEM JAK DŁUGO ZAMIERZA SIĘ JESZCZE UCZYĆ. Kryterium 1- Dotychczasowe postępy szkolne. Kryterium 2 - Sytuacja finansowa rodziny.

17 KROK 2 - USTAL WSPÓLNIE Z DZIECKIEM, W JAKIEGO TYPU SZKOLE ZAMIERZA KONTYNUOWAĆ NAUKĘ (liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła zawodowa). Kryterium 1 - Postępy w nauce, wynik egzaminu końcowego w gimnazjum. Kryterium 2 - Wrażenie na temat szkoły i panującej w niej atmosfery.

18 Kryterium 3 - Odległość szkoły od miejsca zamieszkania.
Kryterium 4 - Przedmioty, z których dziecko ma najlepsze oceny. Kryterium 5 - Zainteresowania dziecka (Co lubi robić?). Kryterium 6 - Uzdolnienia dziecka (Co robi dobrze?). Kryterium 7 - Preferencje zawodowe dziecka (Skłonności zawodowe). Kryterium 8 - Stan zdrowia dziecka (Przeciwwskazania zdrowotne).

19 KROK 3 – RODZICU ! BĄDŹ NA BIEŻĄCO W SPRAWACH REKRUTACJI DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ SWOJEGO DZIECKA!

20 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Jak pomóc dziecku wybrać szkołę?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google