Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiedza i umiejętności drogą do kariery uczniów Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim Górowo Iławeckie 27 października 2013roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiedza i umiejętności drogą do kariery uczniów Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim Górowo Iławeckie 27 października 2013roku."— Zapis prezentacji:

1 Wiedza i umiejętności drogą do kariery uczniów Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim Górowo Iławeckie 27 października 2013roku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 Realizator projektu: Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu: 1 wrzesień 2013 – 30 czerwiec 2015

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KWOTA DOFINANSOWANIA 731 691,36zł na podstawie umowy: POKL.09.01.02.28-111/13-00 zawartej w Olsztynie w dniu 06.06.2013r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Zespołem Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania z siedzibą w Górowie Iławeckim.

4 Cel główny projektu: Podniesienie kompetencji kluczowych wśród 130 uczniów Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim w oparciu o nowe metody, formy nauczania oraz z wykorzystaniem ICT. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5 ZADANIA W RAMACH PROJEKTU ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE -2560h KOŁA NAUKOWE DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH -608h ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ -912h INDYWIDUALNE WSPARCIE TERAPEUTYCZNE -152h INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNENE -228h WYCIECZKI EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNE WYJAZDOWE WYCIECZKI PIESZE,ROWEROWE, BIWAKI,RAJDY. RAZEM 4460 h – zajęć pozalekcyjnych RAZEM 2560h

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I - III G – 228h i III LO-60h Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS I-III G -456h i I-III LO – 696 h Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I - III GIMNAZJUM- 228h i I-III LO -212 h Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I-III GIMNAZJUM -228h Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I – III LO -212 h Z BIOLOGII, GEOGRAFII, HISTORII, WOS DLA UCZNIOW KLAS III LO- 240h RAZEM 2560 h

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KOŁA NAUKOWE DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KOŁO MATEMATYCZNE DLA UCZNIÓW KLAS I - III LO – 152h KOŁO INFORMATYCZNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I LO – 152h KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I - III GIMNAZJUM- 76h KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I - III LO – 76h KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I – III GIMNAZJUM -76h KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I – III LO -76h RAZEM 608h RAZEM 2560h

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁO JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I - III LO – 152h KOŁO FIZYCZNE DLA UCZNIÓW KLAS I - III LO - 76h KOŁO CHEMICZNE DLA UCZNIÓW KLAS I - III LO – 76h KOŁO FILMOWE DLA UCZNIÓW KLAS GIMNAZJUM I LO -76h ZAJĘCIA PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I LO – 76h ZAJĘCIA WOKALNO-TANECZNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I LO-228 h ZAJĘCIA PLASTYCZNE MALARTWO NA PŁÓTNIE I PAPIERZE -228h RAZEM 912h

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. WYCIECZKI EDUKACYJNO DYDAKTYCZNE 5 - DNIOWA KRAKÓW –ZAKOPANE 4 - DNIOWA POZNAŃ-GNIEZNO PARK JURAJSKI 1 - DNIOWA PLANETARIUM OLSZTYN

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. NA POTRZEBY PROJEKTU PRZEWIDZIANO ZAKUP MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO PROWADZENIA ZAJĘĆ I SPRZĘTU : 10 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem 8 komputerów przenośnych – laptop z oprogramowaniem 1 tablicę interaktywną 3 projektory multimedialne 2 ekrany projekcyjne kamera video aparat fotograficzny mikrofony

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. c.d zestaw do doświadczeń chemicznych zestaw do demonstracji zjawisk elektromagnetycznych namioty rowery śpiwory materace turystyczne radiomagnetofon pakiety multimedialne plansze interaktywne

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do udziału w projekcie zgłosiło się 135 UCZNIÓW ZS Z UJN

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dziękuję za uwagę Renata Gąsiorek - koordynator projektu


Pobierz ppt "Wiedza i umiejętności drogą do kariery uczniów Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim Górowo Iławeckie 27 października 2013roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google