Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I klasa II klasa III klasa I klasa II klasa III klasa I klasa II klasa III klasa I klasa II klasa III klasa Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne po reformie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I klasa II klasa III klasa I klasa II klasa III klasa I klasa II klasa III klasa I klasa II klasa III klasa Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne po reformie."— Zapis prezentacji:

1

2 I klasa II klasa III klasa I klasa II klasa III klasa I klasa II klasa III klasa I klasa II klasa III klasa Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne po reformie programowej I klasa II klasa III klasa I klasa II klasa III klasa IIV klasa

3 W szkole ponadgimnazjalnej każdy uczeń będzie się uczył: - w klasach 1-3 obowiązkowych przedmiotów maturalnych: języka polskiego, języków obcych i matematyki przedmiotów nauczanych w zakresie podstawowym oraz wychowania fizycznego - w klasach 2-3: - przedmiotów wybranych do realizacji w zakresie rozszerzonym - w klasach 2-3 przedmiotów uzupełniających (historia i społeczeństwo lub przyroda) I klasa II klasa III klasa I klasa II klasa III klasa IIV klasa

4 Łączna liczba godzin w zasadniczej szkole zawodowej Klasa Liczba godzin w tygodniu - minimum I27 II28 III30

5 Łączna liczba godzin w technikum Klasa Liczba godzin w tygodniu - minimum I33 II35 III34 IV31 Na przedmioty w zakresie rozszerzonym i na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć co najmniej 540 godzin.

6 Łączna liczba godzin w LO Klasa Liczba godzin w tygodniu - minimum I30 II32 III29 razem91 Na przedmioty w zakresie rozszerzonym i na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć co najmniej 870 godzin.

7 W liceum ogólnokształcącym uczeń wybiera z oferty szkoły dwa do czterech przedmiotów do realizacji w zakresie rozszerzonym. Jednym z tych przedmiotów musi być któryś z grupy: historia, geografia, biologia, chemia, fizyka W technikum uczeń wybiera z oferty szkoły dwa przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym. Jednym z tych przedmiotów musi być któryś z grupy: matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka

8 Przedmioty nauczana w klasach 1-3 Przedmioty nauczana w klasie 1 j. polski – 12 (4+4+4) j. obcy – 9 (3+3+3) j. obcy – 6 (2+2+2) matematyka - 10 (3+4+3) wych. fizyczne – 9 (3+3+3) godz. z wych. 3 (1+1+1) historia – 2 podstawy przedsiębiorczości – 2 geografia – 1 biologia – 1 chemia – 1 fizyka – 1 wiedza o społeczeństwie – 1 informatyka - 1 wiedza o kulturze – 1 edukacja dla bezpieczeństwa – 1

9 Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo – 4 godziny (2+2 w klasie 2 i 3) przyroda – 4 godziny (2+2 w klasie 2 i 3) Przedmioty uzupełniające: ekonomia w praktyce – 1 godzina przedmioty artystyczne – 1 godzina

10 j. polski – 8 (2+3+3) razem 20 (6+7+7) j. obcy – 6 (2+2+2) razem 15 (5+5+5) matematyka - 6 (2+2+2) razem 16 (4+6+6) historia - 8 (4+4) geografia – 8 (4+4) biologia – 8 (4+4) chemia – 8 (4+4) fizyka – 8 (4+4) wiedza o społeczeństwie – 6 (3+3) informatyka - 6 (3+3) historia sztuki – 8 (4+4) historia muzyki – 8 (4+4) filozofia – 8 (4+4) język łaciński i kultura antyczna – 8 (4+4) Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

11 j. polski j. angielski j. niemiecki matematyka wych. fizyczne lekcje wychowawcza historia geografia wiedza o społeczeństwie informatyka Ekonomia w praktyce Przedmioty, których nauka kończy się po klasie 1. biologia chemia fizyka

12 j. polski j. angielski j. niemiecki matematyka wych. fizyczne lekcje wychowawcza historia przyroda Przedmioty, których nauka kończy się po klasie 1. geografia biologia chemia fizyka Informatyka wiedza o społeczeństwie

13 j. polski j. angielski j. niemiecki matematyka wych. fizyczne lekcje wychowawcza informatyka geografia historia i społeczeństwo Przedmioty, których nauka kończy się po klasie 1. historia biologia chemia fizyka wiedza o społeczeństwie

14 j. polski j. angielski j. niemiecki matematyka wych. fizyczne lekcje wychowawcza geografia historia Przedmioty, których nauka kończy się po klasie 1. biologia chemia fizyka wiedza o społeczeństwie Informatyka

15 j. polski j. angielski j. niemiecki matematyka wych. fizyczne lekcje wychowawcza geografia historia i społeczeństwo Przedmioty, których nauka kończy się po klasie 1. historia biologia chemia fizyka wiedza o społeczeństwie informatyka

16 Przykładowe plany nauczania Przykłady pochodzą z XIV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu

17 Klasa humanistyczna z historią sztuki przedmiotI klasaII klasaIII Klasa język polski677 język angielski333 język niemiecki2 22 matematyka3 43 wychowanie fizyczne3 33 l. wych.1 11 historia2 54 historia sztuki54 podstawy przedsiębiorczości2 wiedza o kulturze1 wiedza o społeczeństwie1 geografia1 biologia1 chemia1 fizyka1 informatyka1 edukacja dla bezpieczeństwa1 przyroda22

18 Klasa humanistyczna e-klasa przedmiotI klasaII klasaIII Klasa język polski587 język angielski333 język niemiecki222 matematyka343 wychowanie fizyczne3 33 l. wych.1 11 historia2 5 4 podstawy przedsiębiorczości2 wiedza o kulturze1 wiedza o społeczeństwie1 34 geografia1 biologia1 chemia1 fizyka1 informatyka1 edukacja dla bezpieczeństwa1 technologie mobilne11 przyroda22

19 Klasa biologiczno-chemiczna przedmiotI klasaII klasaIII Klasa język polski444 język ang./niem./ros.333 język niemiecki2 22 matematyka4 34 wychowanie fizyczne3 33 l. wych.1 11 historia2 podstawy przedsiębiorczości2 wiedza o kulturze1 wiedza o społeczeństwie1 geografia1 biologia1 65 chemia1 65 fizyka1 informatyka1 Przedmioty dodatkowe1 2 historia i społeczeństwo22

20 Klasa turystyczna przedmiotI klasaII klasaIII Klasa język polski444 język angielski333 język niemiecki2 22 matematyka4 43 wychowanie fizyczne3 33 l. wych.1 11 historia2 podstawy przedsiębiorczości2 wiedza o kulturze1 wiedza o społeczeństwie1 geografia1 55 biologia1 5 5 chemia1 fizyka1 informatyka1 edukacja dla bezpieczeństwa1 Historia i społeczeństwo22 turystyczne atrakcje Polski11

21 Klasa europejska przedmiotI klasaII klasaIII Klasa język polski354 język angielski576 język niemiecki222 matematyka666 wychowanie fizyczne3 33 l. wych.1 11 historia2 podstawy przedsiębiorczości2 wiedza o kulturze1 wiedza o społeczeństwie1 geografia1 56 biologia1 chemia1 fizyka1 informatyka1 edukacja dla bezpieczeństwa1 Przedmioty uzupełniające131 historia i społeczeństwo22

22 Przedmiot historia i społeczeństwo

23 Przedmiot przyroda

24 Co dalej?

25 Szkoła ponadgimnazjalna Uczelnie wyższe Szkoły policealne

26 Warianty naboru do szkoły ponagimnazjalnej

27 W liceum ogólnokształcącym i technikum przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające są realizowane: w oddziale, grupie oddziałowej grupie międzyoddziałowej w grupie międzyszkolnej (za zgodą organu prowadzącego)

28 Wariant I Klasy pierwsze są niesprofilowane (z wyjątkiem j. pol., j. obcych i matematyki). Dyrektor tworzy katalog przedmiotów możliwych do realizacji w zakresie rozszerzonym w danej szkole Uczeń dokonuje samodzielnego doboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym

29 Wariant II Dyrektor tworzy sprofilowane klasy z gotowym zestawem przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających Uczeń dokonuje wyboru profilu przed podjęciem nauki W klasach II i III uczy się zestawu przedmiotów, na dobór których nie miał wpływu

30 Wariant III Dyrektor tworzy sprofilowane klasy z gotowym zestawem przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających Uczeń dokonuje wyboru profilu po I klasie W klasach II i III uczy się zestawu przedmiotów, na dobór których nie miał wpływu Uczniowie pozostają w dotychczasowych oddziałach – przedmiotów rozszerzonych uczą się w grupach oddziałowych

31 Wariant IV Dyrektor tworzy sprofilowane klasy z gotowym zestawem przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających Uczeń dokonuje wyboru profilu po I klasie W klasach II i III uczy się zestawu przedmiotów, na dobór których nie miał wpływu Po klasie I tworzy się na nowo sprofilowane oddziały


Pobierz ppt "I klasa II klasa III klasa I klasa II klasa III klasa I klasa II klasa III klasa I klasa II klasa III klasa Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne po reformie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google