Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobre praktyki Napis na pierwszej stronie zasłania / strona 20 – rok / strona 50 Aby zobaczyć więcej przykładowych szablonów, kliknij kartę Plik, kliknij.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobre praktyki Napis na pierwszej stronie zasłania / strona 20 – rok / strona 50 Aby zobaczyć więcej przykładowych szablonów, kliknij kartę Plik, kliknij."— Zapis prezentacji:

1 dobre praktyki Napis na pierwszej stronie zasłania / strona 20 – rok / strona 50 Aby zobaczyć więcej przykładowych szablonów, kliknij kartę Plik, kliknij kartę Nowe, a następnie kliknij pozycję Przykładowe szablony.

2 Wydawnictwo Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie
Projekt okładki: Aneta Zelek    Skład i łamanie: Andrzej Nowakowski Redakcja techniczna: Andrzej Nowakowski Wydanie I © Copyright by Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, 2013 ISBN EAN Wydawnictwo Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie Ul. Żołnierska 53, Szczecin, Tel   , fax   Druk sfinansowano w ramach grantu badawczego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. Nowoczesna inżynieria finansowa firm start-up – screening fazy inicjacyjnej w Polsce, realizowanego w okresie od r. do r. (nr projektu NR /2010). Druk: DOBRE PRAKTYKI Inżynieria finansowa dla firm start-up Niniejsze opracowanie powstało jako suplement do raportu z badań screeningowych pt. Nowoczesna inżynieria finansowa dla firm start-up w Polsce w latach , wydanego nakładem Wydawnictwa Naukowego ZPSB w 2013r. Wszystkie zawarte w niniejszym zbiorze informacje pochodzą ze źródeł zgromadzonych w ramach wywiadów bezpośrednich oraz ze źródeł wtórnych, w tym ze stron internetowych omawianych firm i funduszy, sprawozdań finansowych, itp. Wydawnictwo Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie 2013

3 dobre praktyki Ta prezentacja pokazuje nowe możliwości programu PowerPoint i najlepiej wyświetlić ją jako pokaz slajdów. Slajdy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić tworzenie różnorodnych prezentacji w programie PowerPoint 2010. Aby zobaczyć więcej przykładowych szablonów, kliknij kartę Plik, kliknij kartę Nowe, a następnie kliknij pozycję Przykładowe szablony. Wybór i opracowanie: Aneta Zelek Tamara Figurska

4

5 Spis treści Wprowadzenie ……………………………………………………………………………………………….. 6
Część I: Firmy start-up – dobre praktyki ………………………………………………………. 9 VIVID GAMES – energia dokapitalizowania ………………………………………………………………………………… 11 BRILLANT PARTNER - rozwój dzięki Business Angel ………………………………………………………………… 27 BENHAUER – aspiracje i kapitał założycielski …………………………………………………………………………….41 CHINESE2KNOW.COM – kapitał Venture dla nauki języka chińskiego ……………………………………… 51 TELEMEDYCYNA POLSKA – rola kapitału udziałowego w innowacjach medycznych ………………… 59 LANGLOO SA – kapitał Venture w drodze do giełdy …………………………………………………………………. 73 Część II: Źródła finansowania start-up – dobre praktyki ……………………………. 85 SPEED UP – kwartet funduszy na start ………………………………………………………………………….…………. 87 CROWDFUNDING – nowy trend finansowania start-up …………………………………………………………… 105

6 Wprowadzenie Jak wynika z badań screeningowych* rynku funduszy wysokiego ryzyka i ich zaangażowania w firmy start-up, w Polsce mamy do czynienia z brakiem kompatybilności zasobów polskiego rynku Venture Capital z potrzebami finansowania sektora start-up, wyrażającym się w istnieniu wartościowej i jakościowej luki kapitałowej. O wartościowej luce kapitałowej należy mówić w obliczu niedoboru podaży kapitału wobec popytu potencjalnego na ten kapitał. Jakościowa luka kapitałowa z kolei opisuje zjawisko nierównowagi między podażą kapitału VC a popytem efektywnym na ten kapitał. Rozróżnienie to przemawia za uznaniem argumentacji przedstawicieli inwestorów typu VC w Polsce, którzy stan rynku kapitału wysokiego ryzyka opisują jako stan nadwyżki kapitału wobec niedostatecznej jakości projektów start-up przedstawianych do finansowania. Sytuacja taka charakteryzuje polski rynek inwestycji we wczesne fazy przedsięwzięć od wielu lat i powoduje, że fundusze VC są narzędziem finansowania innowacyjnych projektów, które nie jest jeszcze w pełni wykorzystywane. Wynika to po części z opisanych powyżej niedoborów kapitału wysokiego ryzyka, ale także ze specyfiki struktury inwestycyjnej tych funduszy. Jak wynika z badań screeningowych tego rynku, portfele większości funkcjonujących na polskim rynku funduszy VC są zdominowane przez inwestycje w biznesy dojrzałe lub będące w fazie intensywnego wzrostu. Innym problemem, hamującym rozwój polskich młodych, innowacyjnych firm jest zidentyfikowana w cytowanych badaniach stosunkowo niska efektywność wykorzystania kapitałów VC w podmiotach start-up i potwierdzona przez inwestorów rozczarowująco niska jakość współpracy między dawcą a biorcą kapitału. W obliczu przedstawionych argumentów, autorzy niniejszego opracowania uznają, że ilustrowanie dobrych praktyk z zakresu finansowania firm start-up na podstawie realnych doświadczeń polskich firm może być niezwykle cennym i użytecznym opracowaniem dla szerokiej grupy czytelników. Zbiór ten adresujemy głównie do przedstawicieli szeroko rozumianego rynku Private Equity w Polsce, ale również do samych projektodawców i innowatorów. Nie mniej ważnym adresatem powinny być instytucje otoczenia biznesu i podmioty stanowiące prawo regulujące działalność sektora start-up i rynku funduszy wysokiego ryzyka w Polsce. Zbiór ten może stanowić również doskonałe kompendium wiedzy dla badaczy rynku funduszy PE i VC działających w Polsce, również w kontekście badań dotyczących schematów finansowania biznesu w Polsce. W końcu, niniejsze opracowanie, samo w sobie może być bardzo ciekawym argumentem dla potencjalnych inwestorów, którzy planują rozpocząć działalność w roli tzw. Aniołów Biznesu. * A. Zelek (red.), Nowoczesna inżynieria finansowa dla firm start-up w Polsce w latach , Wydawnictwo Naukowe ZPSB, Szczecin 2013.

7 Prezentowany zbiór dobrych praktyk powstał w efekcie ponad 3-letnich badań i obserwacji aktywności podmiotów rynku Venture Capital w Polsce oraz doświadczeń młodych firm ubiegających się o finansowanie udziałowe na tym rynku. Zamierzeniem autorów jest demonstracja ciekawych przedsięwzięć typu start-up w kontekście schematów ich finansowania, z uwzględnieniem bodaj najistotniejszej kwestii, to jest fazy ich życia. Dlatego pierwsza część zbioru obejmuje studia przypadków bardzo różnych firm, zaczynając od tych bardzo młodych, w fazie zalążkowej, poszukujących źródeł finansowania swoich inicjatyw, po firmy w fazie startu finansowanych z funduszy Business Angels lub Venture Capital, aż po podmioty w fazie intensywnego wzrostu, w których dochodzi do wycofania finansowania udziałowego na rzecz kapitału akcyjnego. W efekcie, zbiór obejmuje 6 studiów przypadków firm start-up, charakteryzujących się typowym dla danej fazy rozwoju trybem finansowania. Warto zaznaczyć, że cztery spośród opisanych firm zostały laureatami specjalnego konkursu pn. START-UP FORMUŁA 1, ogłoszonego przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie, w ramach realizacji Projektu Rozwojowego Nowoczesna inżynieria finansowa firm start-up – screening fazy inicjacyjnej w Polsce, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Druga część opracowania to prezentacja dwóch bardzo ciekawych modeli finansowania firm i przedsięwzięć w bardzo wczesnych fazach rozwoju. Na szczególną uwagę zasługuje opis nowego trendu społecznościowego, tzw. crowdfundingu. Należy przypuszczać, że ten model finansowania będzie w perspektywie najbliższych lat najszybciej rozwijającym się nurtem w kreowaniu funduszy „na start” i w efekcie może doprowadzić do rewolucyjnych zmian w systemach inżynierii finansowej młodych firm. W imieniu zespołu autorów kierownik projektu i redaktor zbioru dr hab. prof. ZPSB Aneta Zelek

8

9 Firmy start-up dobre praktyki
Ta prezentacja pokazuje nowe możliwości programu PowerPoint i najlepiej wyświetlić ją jako pokaz slajdów. Slajdy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić tworzenie różnorodnych prezentacji w programie PowerPoint 2010. Aby zobaczyć więcej przykładowych szablonów, kliknij kartę Plik, kliknij kartę Nowe, a następnie kliknij pozycję Przykładowe szablony. Firmy start-up dobre praktyki

10

11 wprowadzenie POWERPOINT 2010
VIVID GAMES dobra praktyka wprowadzenie POWERPOINT 2010 Ta prezentacja pokazuje nowe możliwości programu PowerPoint i najlepiej wyświetlić ją jako pokaz slajdów. Slajdy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić tworzenie różnorodnych prezentacji w programie PowerPoint 2010. Aby zobaczyć więcej przykładowych szablonów, kliknij kartę Plik, kliknij kartę Nowe, a następnie kliknij pozycję Przykładowe szablony.

12 VIVID GAMES – energia dokapitalizowania
Firma Vivid Games jest jednym z najnowocześniejszych, niezależnych studiów deweloperskich w Europie i największą firmą produkującą gry na urządzenia mobilne w Polsce. Współpracując ze znanymi na całym świecie firmami – Apple, Sony, Google, nVidia oraz markami, Vivid Games stała się jedną z wizytówek Polski i polskiej branży gier komputerowych na świecie. Świadczą o tym liczne nagrody i wyróżnienia takie jak Best App Ever Android Awards 2013, Najlepsza Polska Gra 2012 w konkursie Digital Dragons czy Najlepsza Gra Mobilna – Mobile Trend Awords 2012. VIVID GAMES – energia dokapitalizowania Vivid Games SA* to doskonała ilustracja procesu dojrzewania innowacyjnej firmy, zrodzonej z inspiracji i kapitału własnego założycieli, a rozwijającej się na bazie finansowania typu Venture, i kapitału akcyjnego. *Wszystkie zawarte w niniejszym opisie dane, informacje i obiekty graficzne pochodzą ze stron internetowych: oraz z prospektu emisyjnego Vivid Games SA.

13 Prolog – odważny początek – rok 2006
Firma została założona przez dwójkę doświadczonych specjalistów z branży komputerowej w Bydgoszczy w 2006 roku w oparciu o własne pomysły i własny kapitał założycielski. Już na samym starcie aspiracją założycieli Vivid Games było stworzenie światowej klasy studia deweloperskiego, bazującego na nowoczesnym know-how, innowacyjnych technologiach IT oraz wydajnym modelu produkcji, zarządzania i marketingu. Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny. Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od 10 lat związany z branżą gier komputerowych. W czasie swojej pracy zawodowej zrealizował blisko 200 projektów na większość platform sprzętowych, współpracując z wiodącymi firmami światowej klasy. Silnie zmotywowany, zorientowany na cel oraz wysoko analityczny. Uczestnik wielu konferencji. Posiada rozległą siatkę kontaktów biznesowych w branży. Współzałożyciel Vivid Games S.A., którą rozbudował od zera do Spółki Akcyjnej o milionowych obrotach i międzynarodowym uznaniu. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu kreacji nowych gier, ich produkcji, nadzoru artystycznego, redagowania treści. Doświadczenie biznesowe, głęboka znajomość rynku, zagadnień związanych z produkcją gier oraz cechy charakteru pozwalają na doprowadzenie do sukcesu zamierzonych i ambitnych przedsięwzięć. Jarosław Wojczakowski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Produkcji. Absolwent Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy na kierunku telekomunikacja i multimedia. Swoją pasję – programowanie - rozwija od 17 lat, w tym pracując od 10 lat w branży gier komputerowych. Jeden z najbardziej utalentowanych programistów w Polsce, zadziwiał swoimi pracami światową publikę niejednokrotnie wygrywając międzynarodowe konkursy. Podczas swojej kariery zawodowej zdobył wiedzę menedżerską i biznesową, co zaowocowało założeniem firmy Vivid Games w 2006 roku. Swoje kompleksowe doświadczenie programistyczne wykorzystał do stworzenia unikalnej w skali światowej technologii V-TECH, która szybko wyniosła Vivid Games do rangi dewelopera znanego i cenionego na całym świecie. Dzięki swojemu charakterowi i doświadczeniu potrafi wybrać cel, stworzyć plan realizacji oraz go skutecznie i perfekcyjnie wykonać.

14 Vivid Games jako podwykonawca
Początkowo model biznesowy Vivid Games oparty był w znacznej części na tworzeniu gier na zlecenie zewnętrznych podmiotów – innych studiów deweloperskich, właścicieli platform sprzętowych czy operatorów GSM. Przychód Spółki stanowiło stałe wynagrodzenie za zrealizowany projekt, niezależnie od liczby sprzedanych sztuk produktu końcowego. Dzisiaj, obok gier produkowanych na zlecenie lub na licencji obcej, firma promuje własne pomysły (np. seria Ski Jumping, Speedway GP czy Neon Mania), budując tym samym własną, rozpoznawalną na całym świecie markę. Pierwszą grę pod własną marką Vivid Games stworzył w 2007 r., pod koniec pierwszego roku działalności, a do dzisiaj powstało łącznie ponad 30 własnych projektów. Spośród gier licencjonowanych, najważniejsze projekty Vivid Games bazują na licencjach sportowych (Moto GP, FIM Speedway GP, Speedway Ekstraliga Żużlowa), telewizyjnych (NCIS – TV Show, Deal or No Deal, TVP SA) czy lifestylowych (The Dog, Crazy Frog, Speedball 2, Paperboy). Produkty Vivid Games dostępne są niemal na wszystkie popularne platformy sprzętowe (konsole stacjonarne i przenośne, komputery PC i Mac oraz nowoczesne telefony komórkowe). W ciągu siedmiu lat Vivid Games opracował ponad 150 gier. Produkty tworzone przez Vivid Games słyną z ciekawych, unikatowych pomysłów i charakteryzują się bogatą treścią lub fabułą. Cechą Vivid jest najwyższa jakość wykonania i nowoczesne rozwiązania aplikacyjne, dzięki czemu firma stała się rozpoznawalnym studiem deweloperskim na rynku gier mobilnych i cyfrowych. Dzisiaj VG dostarcza gry na wszystkie cyfrowe platformy sprzętowe. W 2006 roku, Vivid Games rozpoczynał działalność jako firma dwuosobowa, aktualnie zatrudnia ponad 70 wysokiej klasy specjalistów z zakresu deweloperki i grafiki komputerowej.

15 Sprawdzony model biznesowy Vivid Games - lata 2009–2011
Od 2009 roku Vivid Games prowadzi sprzedaż w dwóch kanałach: za pośrednictwem dystrybucji własnej z wykorzystaniem kanałów sprzedaży właścicieli platform lub poprzez wydawcę zewnętrznego. W obu przypadkach spółka uzyskuje przychody w zależności od liczby sprzedanych kopii gry. Dystrybucja własna pozwala na zmaksymalizowanie przychodu uzyskiwanego ze sprzedaży pojedynczej kopii gry, jednakże sprzedaż z wykorzystaniem zewnętrznego wydawcy (pod jego marką), pomimo niższej marży daje istotne korzyści skali. Taki model dystrybucji pozwolił firmie na bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży. Przychody ze sprzedaży w 2011 r. przekroczyły 2,5 mln PLN i w odniesieniu do 2009 roku były o ponad 50% wyższe. W tym okresie ewoluował znacznie portfel produktowy firmy. Spółka w 2011 r. odnotowała dynamiczny wzrost sprzedaży gier własnych, w tym głównie gier przeznaczonych na telefony komórkowe typu smartfon. Wzrost ten był wynikiem udanych premier rynkowych kolejnych gier własnych przeznaczonych na platformy przenośne (mobilne), w tym m.in. gier Ski Jumping, Neon Mania, Championship Racing oraz Speedball 2 Evolution. Równocześnie, w 2011 r. zaobserwowano ok. 20% spadek przychodów z tytułu projektów gier na zlecenie zewnętrzne.

16 Produkty – hity Vivid Games

17 Produkty – hity Vivid Games

18 Kapitał Venture w Vivid Games – rok 2011
Dynamiczny rozwój Vivid Games w latach oraz ambitne plany rozwoju w przyszłości zmotywowały właścicieli firmy do wzmocnienia potencjału kapitałem obcym. Zainteresowanie inwestycją w Vivid Games wykazał fundusz Giza Polish Ventures, utworzony z udziałem KFK z inicjatywy izraelskiego funduszu Giza VC. Ten fundusz Venture zainwestował w spółkę 1,7 mln złotych. Zaangażowanie GPV jako znaczącego akcjonariusza było świadectwem tego, że światowi gracze zaufali założycielom i ich aspiracjom strategicznym oraz wysoko ocenili perspektywy jej rozwoju. Wraz z zaangażowaniem finansowym GPV w Vivid Games, nastąpiło także zaangażowanie merytoryczne funduszu w zarządzanie spółką. Członkiem rady nadzorczej i doradcą zarządu Vivid Games został Paul Bragiel, partner zarządzający i współtwórca i/o ventures – akceleratora nowych przedsięwzięć wczesnego etapu, w którego prace zaangażowani są m.in. współtwórcy YouTube, MySpace, czy TechCrunch. Giza Polish Ventures I (GPV I) jest funduszem sponsorowanym merytorycznie przez izraelską spółkę Giza Venture Capital. Spółka ta została założona w 1992 roku i zarządza obecnie funduszami o wartości 600 mln USD. W ciągu 20 lat funkcjonowania Giza VC dokonała niemal 100 inwestycji w Izraelu, Europie, Stanach Zjednoczonych oraz Azji i przeprowadziła ponad 30 udanych wyjść. GPV I zajmuje się przede wszystkim inwestowaniem w przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju oraz w spółki typu start-up wprowadzające na rynek Polski z potencjałem ekspansji globalnej innowacyjne modele biznesowe lub technologie. Celem funduszu jest wykorzystanie rozległego doświadczenia inwestycyjnego i międzynarodowej sieci kontaktów biznesowych Giza VC oraz wiedzy eksperckiej zespołu polskiego w zakresie identyfikacji i finansowania spółek i zespołów o wyjątkowym, międzynarodowym potencjale rozwoju. Kapitał GPV I pochodzi od międzynarodowych inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Źródłem finansowania funduszu ze strony KFK są środki pochodzące z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

19 Dojrzałość firmy – rok 2012 – debiut na NewConnect
Produkcja zaawansowanych gier i osiąganie sukcesów rynkowych, sprawiły, że Vivid Games został doceniony także przez uczestników rynku kapitałowego. W czerwcu 2012 roku, spółka z powodzeniem zadebiutowała na rynku alternatywnym NewConnect, przyciągając zainteresowanie szerokiego grona inwestorów. W dniu debiutu cena akcji Vivid Games wzrosła o blisko 15 proc. Do obrotu na parkiecie NewConnect wprowadzono łącznie 25  akcji: akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. Akcje serii A powstały w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Vivid Games sp. z o.o. w Vivid Games SA. Akcje serii B zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna akcji serii B została ustalona przez Zarząd na 0,34 PLN.

20 Dokapitalizowanie firmy
Wejście VG na giełdę NewConnect pozwoliło firmie na radykalne zwiększenie wartości kapitału własnego, z poziomu niespełna 2 mln zł w 2011 roku do blisko 5 mln zł w 2012 r. Jednocześnie, wzmocnienie kapitałowe firmy przełożyło się bezpośrednio na zwiększoną dynamikę jej rozwoju. Sukces emisji akcji na NewConnect mierzony jest długoterminowym wzrostem kursu. W ciągu kilkunastu miesięcy notowań Vivid Games na giełdzie (do momentu powstawania niniejszego opracowania) cena akcji wzrosła ponad pięciokrotnie. Dobre notowania dotyczyły już ostatniego kwartału 2012 roku (spółka rozpoczęła notowania na NC 11 czerwca 2012 r.). W tym okresie nastąpił wzrost ceny akcji VG o ponad 230 proc., co miało związek z sukcesem gry RealBoxingTM. Był to najbardziej oczekiwany, a zarówno obdarzony przez firmę specjalną uwagą projekt. Dzięki Real Boxing, VG stworzył i wypromował nową markę o globalnym potencjale i szerokich perspektywach ekspansji. Real Boxing trafił do sprzedaży w sklepie Apple AppStore 15 listopada 2012 r., w dniu premiery uzyskując „Editors’ Choice”, największe wyróżnienie oraz pakiet szerokiej promocji bezpośrednio w kanale sprzedaży. Gra od samego początku trafiła na szczyty list rankingowych, do dnia dzisiejszego pozostając w czołówce gier sportowych w blisko 100 krajach. Szczególnie wysoką dynamiką charakteryzował się okres jesieni 2013 roku, kiedy to spółka, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, potwierdziła realizację kolejnego, bardzo dużego projektu, którego premiera spodziewana jest w I kw r.

21 Notowania na NC

22 Struktura akcjonariatu Vivid Games
Operacje związane z dokapitalizowaniem firmy, zarówno te związane z wejściem kapitału udziałowego z funduszu Venture, jak i publiczna oferta akcji na giełdzie NewConnect, wpłynęły nie tylko na wzrost wartości kapitału własnego firmy, ale także na zmiany w strukturze właścicielskiej. Założyciele firmy zachowali solidarnie kontrolę nad zarzadzaniem, dysponując pakietem 64 proc. akcji. Fundusz Giza Polish Venture objął za kwotę 1,7 mln zł 20 proc. akcji VG. Pozostałe 16 proc. akcji podlega obrotowi na NC. Struktura kapitału akcyjnego VG: Kapitał zakładowy: ,00 zł Liczba akcji: Liczba akcji imiennych: 0 Liczba akcji uprzywilejowanych [I]: 0 Liczba akcji uprzywilejowanych [II]: 0 Cena nominalna: 0,10 zł Liczba akcji na okaziciela:

23 Efektywność finansowa Vivid Games
Bardzo dobrym wynikom notowań na giełdzie NewConnect, towarzyszy bardzo dobra kondycja finansowa firmy. Analizując główne pozycje rachunku wyników VG w latach (I. połowa), wyraźnie odnotowuje się bardzo wysoką dynamikę wzrostu obrotów i zysków. Również wskaźniki rentowności dokumentują dobry standing finansowy Spółki. Biorąc pod uwagę tylko okres wejścia kapitału Venture do Spółki (czyli lata 2011 i 2012), mówić można o podwojeniu rozmiarów biznesu. Wartość przychodów ze sprzedaży wzrosła w tym czasie o 109 proc., a wartość zysku netto o 91 proc. W tym kontekście należy uznać, że zarówno pojawienie się inwestora venture (GPV), jak i oferta publiczna akcji na NC oznaczają dla VG bardzo ważny impuls do wzrostu i budowania silnego potencjału rozwojowego.

24 Strategia rozwoju i sposób wykorzystania kapitału akcyjnego
Rynek gier video, na którym działa Vivid Games jest jednym z najszybciej rozwijających się w całym sektorze mediów. Wieloletnie doświadczenie w produkcji i dystrybucji gier, gruntowna znajomości rynku oraz kreatywność w odpowiedzi na jego potrzeby, pozwalają firmie dostarczać najwyższej jakości produkty i przyczyniając się do jej dynamicznego rozwoju. Dynamiczny wzrost Spółki pozwolił na opracowanie długoterminowej strategii rozwoju, zakładającej utrzymanie i utrwalenie pozycji lidera w produkcji zaawansowanych gier mobilnych 3D oraz jednego z czołowych deweloperów na świecie. Oprócz jakości produktów, kluczowym elementem strategii jest koncentracja na grach z segmentu Premium. Drugim filarem Vivid Games jest działalność wydawnicza. Spółka z sukcesem promuje i dostarcza na rynek swoje produkty, co wpływa zarówno na rentowność sprzedaży, jak również na zwiększenie rozpoznawalności marki. Bliska współpraca z kanałami sprzedaży Apple AppStore, Google Play, Sony PlayStation Network, Samsung Apps, oraz Amazon sprawia, iż produkty spółki są regularnie promowane. Jest to jeden z najważniejszych czynników wpływających na wysokość sprzedaży. Spółka zamierza koncentrować działania sprzedażowe i marketingowe na największych rynkach zbytu, tj. w Ameryce Północnej (Stany Zjednoczone i Kanada) oraz krajach Europy Zachodniej (głównie Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Włochy). Do wsparcia sprzedaży i marketingu planowane są dwa przedstawicielstwa poza granicami kraju. Pierwsze w Londynie zostało otwarte w grudniu 2011 r., otwarcie drugiego planowane jest jeszcze w 2012 r. w San Francisco. Na czele tych przedstawicielstw staną wysoce doświadczeni i wykwalifikowani partnerzy zagraniczni tj. Paul Bragiel – członek Rady Nadzorczej, odpowiedzialny za rozwój amerykańskiego biura i relacje na tamtym rynku, od wielu lat związany z Doliną Krzemową, posiadający rozległe kontakty biznesowe, zaangażowany w szereg projektów związanych z zarządzaniem oraz inkubowaniem projektów internetowych, oraz Jon Hare – Dyrektor kreatywny odpowiedzialny za działania Vivid Games w Wielkiej Brytanii, który z kolei posiada w swoim dorobku biznesowym ponad 10 gier znajdujących się na szczycie międzynarodowych list sprzedaży (m.in. Sensible Soccer) oraz ponad 25-letnie doświadczenie w branży gier wideo. Długoterminowym celem strategicznym Spółki jest uzyskanie statusu jednego z wiodących producentów gier wideo na globalnym rynku. Działania w zakresie realizacji strategii rozwoju zakładają opublikowanie w 2012 r. 13 tytułów gier własnej produkcji. W horyzoncie średnioterminowym (w latach ) VG zamierza wyprodukować i wypromować 47 tytułów gier własnych na platformy mobilne oraz konsole, co przyczyni się do istotnego zwiększenia skali działalności.

25 Aspiracje na przyszłość i nowe inwestycje
Dzięki produkcji własnych tytułów firma ma również szanse wygenerować wysoką rentowność na prowadzonej działalności, która będzie rosła dynamicznie przekraczając poziom 44% (rentowność netto). Zgodnie z deklaracją emisyjną, środki z emisji firma planuje przeznaczyć na zwiększenie mocy produkcyjnych oraz działania marketingowe, co ma mieć przełożenie na dynamiczny wzrost generowanych w kolejnych latach wyników finansowych. W tym kontekście ok. 55 proc. kapitału z emisji serii B jest przeznaczonych na wzrost zatrudnienia (z poziomu 50 osób przed emisją akcji do ponad 70 po emisji), a 45 proc. kapitału akcyjnego z tej serii ma wzmocnić strategię marketingową firmy. Kluczowym elementem nowej strategii Vivid Games jest produkcja zaawansowanych gier mobilnych z segmentu Premium. Pierwszą z nich jest Real Boxing™, którego sprzedaż przekroczyła kopii. Premiera drugiego dużego tytułu Godfire: Rise of Prometheus planowana jest na I kw r. Za oprawę graficzną gry z segmentu „Action & Adventure” odpowiedzialne jest znane na całym świecie studio graficzne Platige Image. Produkcją gry, dla której tło stanowi świat starożytnych greckich bogów, zajmuje się powołana do tego celu spółka celowa, w której udziały obok Vivid Games objęły Platige Image oraz Giza Polish Ventures.

26

27 wprowadzenie POWERPOINT 2010
Brillant Partner sp. z o.o. dobra praktyka wprowadzenie POWERPOINT 2010 Ta prezentacja pokazuje nowe możliwości programu PowerPoint i najlepiej wyświetlić ją jako pokaz slajdów. Slajdy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić tworzenie różnorodnych prezentacji w programie PowerPoint 2010. Aby zobaczyć więcej przykładowych szablonów, kliknij kartę Plik, kliknij kartę Nowe, a następnie kliknij pozycję Przykładowe szablony.

28 – rozwój dzięki Business Angel
Brillant Partner to pierwszy w Polsce profesjonalny serwis tłumaczeń online na żądanie, który łączy usługi translatorskie realizowane przez wyselekcjonowanych specjalistów z nowoczesną platformą internetową do obsługi zleceń. Firma w swojej ofercie posiada tłumaczenia i, czatów internetowych w czasie realnym oraz rozmów telefonicznych (tzw. rynek teletłumaczeń). Brillant Partner współpracuje z ponad setką profesjonalnych tłumaczy w Polsce i na świecie oferując usługi translatorskie w kilkudziesięciu językach, w tym językach tak rzadkich, jak np. armeński, łotewski, węgierski czy wietnamski. Obecnie z platformy korzysta ponad 1000 użytkowników. W listopadzie 2013 roku, Brillant Partner Sp. z o.o. została laureatem konkursu pn. START-UP FORMUŁA 1, ogłoszonego przez Zachodniopomorską Szkolę Biznesu w Szczecinie, w ramach realizacji Projektu Rozwojowego Nowoczesna inżynieria finansowa firm start-up – screening fazy inicjacyjnej w Polsce, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. – rozwój dzięki Business Angel BRILLANT PARTNER Brillant Partner Sp. z o.o.* to doskonała ilustracja procesu rozwoju bardzo ambitnej usługi internetowej i wsparcia modelu biznesowego przez kapitał typu Business Angel. *Wszystkie zawarte w niniejszym opisie dane, informacje i obiekty graficzne pochodzą ze stron internetowych: oraz z doniesień prasowych i dokumentów, prezentacji, zgłoszenia konkursowego przedstawionych przez Brillant Partner sp. z o.o. i

29 Od pomysłu do serwisu Pomysł na biznes powstał w połowie 2012 roku. Implementacja rozpoczęła się w lipcu roku, a serwis rozpoczął działalność miesiąc później pod nazwą Brillant Partner. Pierwszy etap rozwoju platformy tłumaczeń online obejmował testy funkcjonalne, serwisowe i klientowskie po stronie tłumaczy. Pierwszy klient został obsłużony w październiku 2012 roku. Po fazie pilotażowej serwis został rozpropagowany pod nazwą: dogadamycie.pl. Obecnie serwis obsługuje 44 języki i ponad 100 kombinacji językowych, współpracuje z grupą 150 tłumaczy, obsługuje ponad użytkowników. „Nasz portal to odpowiedź na wyzwania procesów globalizacji i nowych technologii. Łączymy potrzebę porozumiewania się w języku, którego nie znamy, z dostępnością i jakością technologii informacyjnych. Połączyła nas potrzeba innowacji, a do portalu poprowadzili klienci. Najpierw była rozmowa telefoniczna z klientem w Rosji, potem czat z dostawcą w Chinach i rozmowa u lekarza w Austrii ze skręconą kostką podczas zjazdów narciarskich… Aż w końcu pojawił się Brillant Partner. Dziękujemy naszym klientom za ich cenne wskazówki i wszystkie opowiedziane historie – bez Was na pewno by nas nie było!”

30 Kobiety w Zarządzie Brillant Partner powstał z inspiracji trzech ambitnych kobiet, które dzisiaj tworzą Zarząd Spółki. Agnieszka Le Roch Jakość tłumaczeń, weryfikacja tłumaczy Agnieszka Le Roch – absolwentka Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, specjalizacja filologia romańska, a także Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek socjologia. W latach zatrudniona w przedsiębiorstwach z kapitałem francuskim na stanowiskach administracyjno-zarządzających, wieloletni lektor języka francuskiego, tłumacz, właściciel i manager szkół językowych. Agnieszka Chmielewska Zarządzanie i rozwój Agnieszka Chmielewska – absolwentka Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych Excutive Master of Business Administration (EMBA) w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu we współpracy z The Nottingham Trend University w Wielkiej Brytanii oraz The Strategic Leadership Academy w ICAN Institute w Warszawie we współpracy z Harvard Business Publishing. W latach 1994–2011 zatrudniona na stanowiskach zarządczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce i za granicą. Anna Dzięcioł Relacje z klientami i marketing Anna Dzięcioł – absolwentka Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Georga Augusta w Getyndze, specjalizacja lingwistyka hiszpańska, italianistyka oraz filologia słowiańska. W latach 2007–2012 zatrudniona w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego na stanowiskach Senior Key Account Managera w branży e-commerce.

31 Translatorskie e-commerce
Specjalizacją firmy są tłumaczenia rozmów telefonicznych online realizowane poprzez portal internetowy dogadamycie.pl. Dzięki 24-godzinnej dyspozycyjności tłumacza telefonicznego Klient może szybko i skutecznie omówić sprawy biznesowe ze swoimi kontrahentami, przeprowadzić rozmowę z dostawcą, rozwiązać problem w hotelu na wakacjach lub umówić termin wizyty u lekarza. Do skorzystania z usługi potrzebny jest tylko telefon. System telekomunikacyjny Brillant Partner łączy Tłumacza z Klientem i jego rozmówcą. Oferowana usługa ma za zadanie przekonać Klienta, iż w wielojęzycznym świecie możliwa jest szybka i prosta technicznie komunikacja, niewymagająca specjalnych przygotowań, ustalenia terminów, umawiania się z Tłumaczem, po to, by dotrzeć do swojego docelowego odbiorcy. Komunikacja wielojęzyczna otwiera Klientom drogę do nowych rynków i możliwości w biznesie oraz w życiu prywatnym. Odpowiada na potrzeby skutecznej komunikacji, zwłaszcza w sektorach mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie posiadających często w swoich zasobach personalnych multijęzycznych pracowników. Usługi tłumaczenia online kierowane są do klientów indywidualnych i biznesowych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ale także do instytucji ubezpieczeniowych i finansowych, sektora turystycznego, telekomunikacji, opieki zdrowotnej, administracji publicznej oraz dóbr konsumpcyjnych. Nazwa „Dogadamy Cię” odwołuje się do kluczowej korzyści, czyli szybkich i precyzyjnych tłumaczeń, które pozwalają klientom na łatwe porozumienie się ze swoimi rozmówcami. Klienci to przede wszystkim firmy, które kontaktują się z dostawcami czy partnerami handlowymi na wszystkich kontynentach w różnych językach. Usługi oferowane przez portal dogadamycie.pl to nie tylko tłumaczenie tekstu czy mowy ale poprawne zrozumienie przez obie strony sensu prowadzonej rozmowy.  

32 Kanały tłumaczeń w dogadamycie.pl

33 Wieża Babel w dogadamycie.pl

34 Tłumacz online – dogadamycie.pl

35 Jak funkcjonuje serwis dogadamycie.pl

36 Media o Brillant Partner

37 Kapitał inwestycyjny od Anioła Biznesu
W połowie 2013 roku Brillant Partner podpisała umowę inwestycyjną, na mocy której strategicznym inwestorem w spółce został Krystian Stypuła. Według założeń strategicznych, dzięki inwestycji Anioła Biznesu, Spółka ma stać się liderem polskiego rynku usług translatorskich online. Celem strategicznym po dokapitalizowaniu firmy jest zdefiniowanie nowej kategorii usług świadczonych za pośrednictwem Internetu oraz rozwój Spółki m.in. poprzez rozwijanie funkcjonalności platformy internetowej, poszerzenie bazy języków i wprowadzenie nowych usług tłumaczeniowych. Inwestor przewiduje zaangażowanie w spółce na okres minimum 5 lat. Główne przeznaczenie kapitału inwestycyjne to: rozwój serwisu, nowa marka i wzmocnienie zespołu. Środki inwestycyjne zostaną wykorzystane na rozwój nowych usług internetowych i wprowadzenie szeregu usprawnień związanych ze zwiększeniem wygody i intuicyjności korzystania z platformy dla klienta. Wprowadzeniu nowej wizualizacji serwisu towarzyszyć będzie prezentacja nowej marki, która pozwoli zwiększyć rozpoznawalność na rynku. Kolejny obszar usprawnień wynikających z inwestycji obejmuje dalsze wzmocnienie zespołu tłumaczy i rozszerzenie bazy obsługiwanych języków. Docelowo serwis Brillant Partner umożliwi realizację tłumaczeń w ponad 200 językach europejskich. W ramach podnoszenia kompetencji tłumaczy firma przeprowadzi certyfikację tłumaczy według wytycznych europejskiej normy PN EN dla branży tłumaczeniowej. W kolejnym etapie rozwoju, strategiczne plany spółki przewidują wprowadzenie aplikacji mobilnej umożliwiającej zamawianie usług za pośrednictwem smartfonów i tabletów. Pozwoli to na wygodniejsze rezerwowanie tłumaczeń i zarządzanie kontem, niezależnie od miejsca i czasu. Inwestor oprócz kapitału wniesie do spółki bogate doświadczenia związane z prowadzeniem usług online i rozwojem firmy internetowej. Doradztwo tego typu jest nieocenione w momencie dynamicznego rozwoju spółki, która tworzy nową kategorię usług i koncentruje się na budowie rynku. Z pewnością wsparcie finansowe i merytoryczne zapewni nam stabilne podstawy wzrostu i rozwoju usług - mówi Agnieszka Chmielewska, Prezes Zarządu Brillant Partner.

38 Inwestor w Brillant Partner
Spółka jest na wczesnym etapie rozwoju w sensie ekonomicznym, natomiast może pochwalić się ciekawym pomysłem biznesowym, dużym know-how oraz wysokimi kompetencjami kadry zarządzającej i tłumaczy. Do tego dochodzi niebywały potencjał wynikający z elastycznej platformy internetowej uzupełnionej o usługi telekomunikacyjne. Rynek usług tłumaczeniowych jest postrzegany bardzo tradycyjnie, natomiast istnieje spora nisza, praktycznie bez konkurencji w Polsce, dla świadczenia tych usług online – mówi Krystian Stypuła. Krystian Stypuła jest jednym z trzech założycieli home.pl, lidera usług internetowych w Centralnej i Wschodniej Europie, zajmującego się webhostingiem i rejestracją domen internetowych. Przez 15 lat aktywnej pracy w spółce, Stypuła był odpowiedzialny za obszary związane z obsługą klienta oraz zarządzanie jakością i bezpieczeństwem informacji. Po odsprzedaży home.pl funduszowi inwestycyjnemu, Krystian Stypuła został aktywnym Aniołem Biznesu.

39 Plany na przyszłość Firma Brillant Partner operuje na bardzo dynamicznie rozwijającym się rynku. Z badań firmy analitycznej Common Sense Advisory wynika, że wartość światowego rynku teletłumaczeń w roku 2012 osiągnęła ponad 800 mln Euro i rozwija się w tempie 15% rocznie. Usługi teletłumaczeń skierowane są przede wszystkim do sektora MŚP, gdzie firmy nie zawsze mogą pozwolić sobie na zatrudnienie wielojęzycznych pracowników, a chcą dotrzeć do zagranicznych partnerów biznesowych i potrzebują zaufanego partnera w usługach tłumaczeń. Sprawdzają się one w szczególności wśród firm, które prowadzą rozmowy, czy negocjacje z partnerami na wielu kontynentach i oczekują błyskawicznej realizacji usługi, przewidywalności kosztów oraz wysokiej jakości translacji. Oferta przeznaczona jest także dla osób prywatnych, które chcą skorzystać z tłumaczeń w nagłych przypadkach przy okazji np. podróży zagranicznych, wyjazdów wakacyjnych lub rezerwacji hotelu.

40

41 wprowadzenie POWERPOINT 2010
BENHAUER sp. z o.o. dobra praktyka wprowadzenie POWERPOINT 2010 Ta prezentacja pokazuje nowe możliwości programu PowerPoint i najlepiej wyświetlić ją jako pokaz slajdów. Slajdy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić tworzenie różnorodnych prezentacji w programie PowerPoint 2010. Aby zobaczyć więcej przykładowych szablonów, kliknij kartę Plik, kliknij kartę Nowe, a następnie kliknij pozycję Przykładowe szablony.

42 BENHAUER – aspiracje i kapitał założycielski
Benhauer sp. z o.o. to dynamicznie rozwijający się producent oprogramowania do marketingu online. Tylko w 2013 roku firma pozyskała ponad 4000 firm jako klientów swoich innowacyjnych usług z obszaru e-marketingu. W listopadzie 2013 roku, Benhauer Sp. z o.o. została wyróżniona w konkursie pn. START-UP FORMUŁA 1, ogłoszonego przez Zachodniopomorską Szkolę Biznesu w Szczecinie, w ramach realizacji Projektu Rozwojowego Nowoczesna inżynieria finansowa firm start-up – screening fazy inicjacyjnej w Polsce, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. BENHAUER – aspiracje i kapitał założycielski Benhauer Marketing Technologies* to doskonała ilustracja procesu tworzenia i dynamicznego rozwoju innowacyjnej firmy na bazie kapitału własnego założycieli. *Wszystkie zawarte w niniejszym opisie dane, informacje i obiekty graficzne pochodzą z przeprowadzonych w firmie wywiadów i badań oraz ze stron internetowych: oraz z doniesień prasowych.

43 Nazwa firmy – polityczny lapsus
Dawcą nazwy firmy jest świętej pamięci Prezydent RP Lech Kaczyński, który w lutym 2008 roku, odznaczył trenera reprezentacji piłkarskiej Leo Beenhakkera Krzyżem Oficerskim. Podczas ceremonii wręczenia odznaczenia odniósł się do trenera per "Benhauer". …„Zaraz potem miałem założyć firmę i uznałem, że to się świetnie nadaje na nazwę. Poza tym wierzę, jak większość ludzi, że najwięcej pieniędzy jest na styku polityki i biznesu”… - z przymrużeniem oka przyznaje Grzegorz Błażewicz. …„Nie przeceniałbym jednak efektu promocyjnego, może poza ogólnym domysłem, że któryś z moich znajomych, czy klientów, przy piwie opowiadał anegdoty o naszej nazwie innym osobom. Nazwa natomiast świetnie się sprawdza przy nawiązywaniu kontaktów. Rzadko się zdarza, że ktoś nie nawiąże do pochodzenia nazwy Benhauer i nie upewni się, że dobrze kojarzy skąd się bierze nazwa firmy. To przyspiesza budowanie relacji. Obecnie nazwa straciła już nieco ze swojej satyryczności, jednak ukazała swoje drugie uniwersalne oblicze”... Dzisiaj, już zupełnie na serio, szef i założyciel firmy Grzegorz Błażewicz, opisuje to co udało się wypracować w ciągu 4 lat od powstania firmy. Systemy klasy marketing automation zmieniają zasady pracy działu marketingu i sprzedaży. To co dotychczas trzeba było robić ręcznie, np. wysyłanie ofert handlowych, czy telefoniczne sondowanie zainteresowania klienta, teraz automatycznie wykonuje system. Oszczędzony czas, dział marketingu zaczyna wykorzystywać zastanawiając się nad opracowaniem skutecznych programów marketingowych.

44 Założyciele Spółki Benhauer sp. z o.o. / sp.k. to firma ze 100% polskiego kapitału. Założycielami są Konrad Pawlus i Grzegorz Błażewicz. Firma powstała w 2009 roku, aktualnie zatrudnia 40 osób. Grzegorz Błażewicz, Założyciel i Prezes Zarządu Benhauer posiada 15 lat doświadczenia w polskiej i międzynarodowej branży marketingowej. Magister filologii angielskiej oraz marketingu i zarządzania w polsko– francuskiej Ecole International de Commerce de Silesie. Doświadczenie zdobywał w branży marketingowo–internetowej w firmach w Nowym Jorku i Londynie. W latach pracował jako Dyrektor marketingu Grupy Kapitałowej Comarch, lidera IT w Europie Centralnej. W latach pełnił funkcję Prezesa Zarządu portalu internetowego Interia.pl. Konrad Pawlus, Wiceprezes Zarządu, Chief Technology Officer swoją karierę zawodową rozpoczynał ponad 10 lat temu pracując nad unikalnymi na skalę światową rozwiązaniami prognozowania finansowego bazującymi na modelach ekonometrycznych. W latach 2005–2009 pracował w Irlandii w Dziale Produkcji Oprogramowania w spółce OpSource, gdzie odpowiadał za rozwój aplikacji OpSource Cloud™ i rozwiązań billingowych SaaS. W latach 2009–2011 pracował dla w amerykańskiego, największego dostawcy oprogramowania – Sabre. Jako Technical Team Leader był odpowiedzialny za rozwój jednego z największych na świecie portali turystycznych Virtually There, następnie w roli Software Development Supervisor kierował projektem Traveler Notification Center obsługującego dziesiątki linii lotniczych z całego świata. Konrad Pawlus jest pasjonatem i praktykiem metodologii Agile. Konrad Pawlus kieruje w Benhauer działem Software Development – kilkuosobową grupą najwyższej klasy inżynierów i programistów tworzącą rozwiązania informatyczne automatyzujące marketing.

45 Technologie e-marketingowe jako model biznesu
Dynamiczny rozwój technologii informatycznych i Internetu powoduje, że tradycyjne podejście do marketingu, jako zestawu usług świadczonych przez specjalistów, staje się coraz mniej efektywne. Nowoczesne firmy coraz częściej zauważają, że efektywny model rozwoju biznesowego wspieranego przez marketing przestaje być tradycyjnym kosztem działalności, a staje się obszarem inwestycji budujących wartość przedsiębiorstwa. Dzieje się tak głównie dzięki coraz szerszym możliwościom wykorzystania profesjonalnych narzędzi do marketingu zbudowanych w oparciu o najnowsze technologie marketingowe. Wg firmy analitycznej Gartner, firmy stosujące Marketing Automation osiągają aż 50% wzrost z inwestycji w marketing (ROMI) oraz obniżają koszty marketingu nawet o 30%. W Benhauer wierzymy, że nowoczesne narzędzia do marketingu stają się sposobem na trwałe budowanie potencjału konkurencyjnego firmy i budowę wartości firmy, dzięki temu, że: Kumulują i trwale gromadzą specjalistyczną wiedzę ekspertów Intensyfikują i automatyzują działania marketingowe Gromadzą wiedzę i doświadczenia korzystających z nich firm Uniezależniają powodzenie działań od czynnika ludzkiego

46 Unikatowy system SALESmanago – popisowy produkt Spółki
Kluczowym produktem spółki Benhauer jest system automatyzacji marketingu pn. SALESmanago. Rozwiązanie to jest jednym z pierwszych w Europie i jedynym polskim systemem klasy Marketing Automation, który oferuje narzędzia behawioralne do identyfikacji i monitoringu zachowania klientów na stronach WWW oraz dotarcie do klienta z dopasowanymi, personalizowanymi ofertami w kanałach Marketing, strona WWW klienta, sieciach RTB oraz kanałach sprzedaży bezpośredniej. Kluczowymi klientami Spółki i użytkownikami są największe w Polsce sklepy internetowe, sieci handlowe i usługowe m.in. Komputronik, Yves Rocher, Rainbow Tours, Travelplanet, Jean Louis David oraz banki wśród których największym jest Getin Bank. Z systemu SALESmanago korzystają również firmy w Niemczech, Hiszpanii i na Ukrainie. W 2014 roku Spółka planuje znaczną intensyfikację działań sprzedażowych na terenie Unii Europejskiej oraz uruchamianie kolejnych projektów w obszarze Marketing Automation dla poszczególnych rynków wertykalnych.

47 Doskonałe wyniki SALESmanago
75% przychodu generowanego przez Spółkę pochodzi ze sprzedaży licencji na system SALESmanago Marketing Automation. Po 3 kwartałach 2013 roku i zaledwie dwa lata po wprowadzenia produktu na rynek SALESmanago Marketing Automation notuje 1,8 mln przychodów i 584 tys. zysku netto. Przychody ze sprzedaży licencji systemu SALESmanago wzrosły w porównaniu do trzeciego kwartału 2012 o 500%. Z systemu korzysta ponad 500 firm w Polsce i za granicą. Pod koniec 2013 roku firma wdraża istotną funkcjonalność do swojego systemu SALESmanago Marketing Automation – integrację z aplikacjami Facebook. Innowacja ta pozwala skutecznie połączyć firmowy fanpage z pozostałymi działaniami marketingowo-sprzedażowymi.

48 Jak działa system SALESmanago?
SALESmanago charakteryzuje się nadzwyczajną funkcjonalnością i wydajnością oraz tworzy podstawy do podniesienia sprawności funkcjonowania działów sprzedażowych. Dzięki temu produkt śmiało i skutecznie konkuruje z systemami oferowanymi przez dużo większe firmy międzynarodowe specjalizujące się w systemach Marketing Automation. Integracja systemu z indywidualnymi skrzynkami handlowców pozwala na: Monitorowanie efektywności pracy działu sprzedaży; Zwiększanie efektywności sprzedaży oraz kierowanie automatycznych akcji, alertów i powiadomień sprzedażowych; Możliwość integracji źródeł danych Big Data oraz ich wykorzystania do realizacji działań Big Data Marketingu; Moduł obsługi Call Center; Możliwość monitorowania aplikacji mobilnych; Dynamiczne inteligentne maile ofertowe, automatycznie dobierające optymalne produkty do profilu klienta.

49 Inne produkty Benhauer
Kluczowym produktem Benhauer jest ADmanago, który upraszcza reklamę w Adwords i automatycznie optymalizuje koszty reklamy. Z ADmanago korzysta ponad 2000 firm w Polsce i za granicą. W czerwcu 2013 roku Allegro postanowiło udostępnić ADmanago swoim wszystkim sklepom internetowym na platformie iStore. Pozostałymi systemami są SEOmanago do automatycznego pozycjonowania i Marketing360 do   marketingu. Benhauer prowadzi również prace rozwojowe nad kolejnymi aplikacjami do prowadzenia programów lojalnościowych i automatyzacji działań marketingowych i pozyskiwania klientów.

50 Kondycja firmy a potrzeby inwestycyjne
Analiza rentowności (ROI) w latach Doskonałe wyniki sprzedażowe Spółki pozwalają jej na osiągnięcie wysokiej dynamiki wzrostu rentowności zaangażowanego kapitału. Jako firma we wczesnej fazie rozwoju, Benhauer bardzo szybko (bo już w trzecim roku działalności) osiągnął dodatni wynik finansowy na poziomie ponad 30 proc. zaangażowanego kapitału. Lata 2012–2013 charakteryzowały się w firmie intensywnymi inwestycjami i dokapitalizowaniem własnym. Benhauer zgłasza dzisiaj jawne zapotrzebowanie na kapitał i rozważa finansowanie zewnętrzne udziałowe. Właściciele i Zarząd zdecydowali o poszukiwaniach inwestora. Jako spółka z sektora nowych technologii z pewnością będzie obiektem zainteresowania funduszy Venture Capital. Doskonałą rekomendacją dla potencjalnych inwestorów jest fakt, że firma Benhauer jest bardzo pozytywnie postrzegana nie tylko w branży rozwiązań technologicznych dla e-marketingu, ale również wielokrotnie nagradzana jako firma start-up: Laureat konkursu Startup-Fest (wśród 50 najbardziej innowacyjnych polskich startupów); Laureat konkursu PARP i Ministerstwa Gospodarki na nnajbardziej innowacyjną e-usługę (wśród 3 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce); Wyróżnienie w konkursie Start-up Formuła 1 za najdynamiczniejszy wzrost wartości firmy.

51 wprowadzenie POWERPOINT 2010
chinese2know.com sp. z o.o. dobra praktyka wprowadzenie POWERPOINT 2010 Ta prezentacja pokazuje nowe możliwości programu PowerPoint i najlepiej wyświetlić ją jako pokaz slajdów. Slajdy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić tworzenie różnorodnych prezentacji w programie PowerPoint 2010. Aby zobaczyć więcej przykładowych szablonów, kliknij kartę Plik, kliknij kartę Nowe, a następnie kliknij pozycję Przykładowe szablony.

52 – kapitał Venture dla nauki języka chińskiego
Chinese2know.com to portal do nauki języka chińskiego w wielu wersjach językowych. Projekt polega na stworzeniu pierwszego w Polsce i na świecie kompleksowego systemu przeznaczonego do nauki i doskonalenia znajomości języka chińskiego. Projekt jest oparty na pięciu podstawowych filarach: edukacyjny serwis internetowy, programy offline, platforma e-learningowa, kursy na Facebooku oraz na smartfony. W listopadzie 2013 roku, chinese2know.com została wyróżniona w konkursie pn. START-UP FORMUŁA 1, ogłoszonego przez Zachodniopomorską Szkolę Biznesu w Szczecinie, w ramach realizacji Projektu Rozwojowego Nowoczesna inżynieria finansowa firm start-up – screening fazy inicjacyjnej w Polsce, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. – kapitał Venture dla nauki języka chińskiego CHINESE2KNOW.COM Chinese2know.com* to ilustracja procesu projektowania i tworzenia innowacyjnej platformy do nauki języka chińskiego w modelu finansowania kapitałem prywatnym założycieli, przy zwiększającym się znaczeniu finansowania udziałowego typu Venture. *Wszystkie zawarte w niniejszym opisie dane, informacje i obiekty graficzne pochodzą z wywiadów bezpośrednich przeprowadzonych z założycielami firmy, ze stron internetowych: oraz z doniesień prasowych.

53 5 kroków do powstania portalu do nauki języka chińskiego
Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku" – Kaizen 2007 rok – założyciele spółki jako pierwsi w Polsce opracowali i wydali multimedialną serię kursów do nauki języka chińskiego – Nihao!; 2010 rok – stworzenie własnej autorskiej platformy e-learningowej; Aplikacja mobilna Nihao! zyskała bardzo pozytywne recenzje i weszła do TOP FIVE najczęściej ściąganych programów edukacyjnych na komórki w USA, Hong Kongu i Rosji oraz do TOP TEN w kolejnych kilku krajach; 28 grudnia 2011 rok – założenie spółki; Kwiecień 2012 rok – uruchomienie serwisu Czerwiec 2012 rok – I edycja konferencji z cyklu Odkryj Chiny: Dlaczego warto uczyć się języka chińskiego; Wrzesień 2012 rok – I edycja konkursu Wiedzy o Chinach przy współpracy z SWPS w Warszawie; Listopad, grudzień 2012 rok – organizacja cyklu warsztatów na temat współpracy z Chinami dla sektora MSP; Grudzień 2012 rok – podłączenie platformy e-learningowej do kursów online do nauki języka chińskiego.

54 Założyciele i Zarząd Aneta Woźniak Prezes Zarządu
Absolwentka politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalność: Doradztwo polityczne i medialne. Karierę zawodową rozpoczęła w 1995 roku w Panoramie Firm (później Eniro Polska Sp. z o.o.), następnie związała się z Grupą Telekomunikacja Polska / Ditel SA i objęła stanowisko National Sales Managera. W latach pracowała w International Data Group Poland SA, na stanowisku Zastępcy dyrektora sprzedaży CXO Media, gdzie do jej głównych obowiązków należało koordynowanie działań sprzedażowych, planowanie i odpowiedzialność za realizację budżetów sprzedażowych. Następnie na stanowisku Executive Sales Managera koordynowała sprzedaż dla Magazynu CIO oraz Klubu CIO. Od stycznia 2010 roku do listopada 2010 roku pracowała w ISCG sp. z o.o. (Gold Partner MS) na stanowisku Dyrektora handlowego. Od 2010 roku pełni funkcję Dyrektora sprzedaży i marketingu w Langloo.com SA odpowiadając w szczególności za koordynację działań sprzedażowych, a także wsparcie marketingowe. W grudniu 2011 roku objęła stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Chinese2Know.com sp. z o.o. Michał Wróblewski Dyrektor sprzedaży Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Od roku 2006 pełnił funkcję Dyrektora ds. sprzedaży i marketingu w firmie 4impression oraz CEO Event Sales Managera w International Data Group Poland SA. W latach był Dyrektorem ds. sprzedaży i marketingu w firmie 4future. Ponadto, w latach pracował jako Key Account Manager w Telekomunikacji Polskiej / TP Ditel SA oraz w latach , w firmie Panorama Polska sp. z o.o. (Eniro Polska) na stanowiskach związanych ze sprzedażą i pozyskiwaniem klientów.

55 Model biznesowy Firma Chinese2know.com zajmuje się efektywną nauką języka chińskiego  oraz popularyzowaniem wiedzy z zakresu kultury chińskiej. Firma oferuje dostęp do najnowocześniejszych technik nauczania – multimedialnych kursów e-learningowych  oraz m-learningowych,  dzięki którym nauka języka jest łatwa, skuteczna i szybka. Aspiracją firmy i portalu jest budowa społeczności osób zainteresowanych nauką języka chińskiego i jego wykorzystaniem w celach biznesowych. Poza działalnością edukacyjną, chienese2know.com oferuje w nawiązywaniu współpracy z firmami chińskimi. W swojej ofercie firma posiada: Edukacyjny serwis internetowy Multimedialne kursy na platformie e-learningowej, Kursy do nauki języka chińskiego (offline), Platformę e-learningową, Kurs kaligrafii (online), Szeroki zakres materiałów, czytanek i artykułów, Słownik chińsko-polski, polsko-chiński, Nowoczesny system społecznościowo-gamifikacyjny.

56 Feelchinese.com – chiński online
Kluczowym produktem firmy jest portal feelchinese.com – kompleksowy system przeznaczony do nauki i doskonalenia znajomości języka chińskiego. Serwis feelchinese.com oferuje wszystkim tym, którzy chcą nauczyć się języka chińskiego bogaty zestaw kursów e-learningowych przeznaczonych do samodzielnej nauki tego języka. Kursy zostały opracowane przez zespół polskich i chińskich specjalistów – językoznawców i praktyków specjalnie na potrzeby polskiego użytkownika, dzięki czemu nauka języka chińskiego będzie znacznie efektywniejsza. Kursy dostępne są na nowoczesnej i przyjaznej w obsłudze platformie e-learningowej, na której można uczyć się języka chińskiego, sprawdzać swoje postępy w nauce, zaplanować czas następnych lekcji, a także wymieniać się swoimi spostrzeżeniami na temat nauki języka i zagadnień związanych z Chinami z innymi użytkownikami w naszym wewnętrznej społeczności dostępnej na czacie feelchinese.com.

57 Rozwój dzięki kapitałowi Venture
Firma chinese2know w swojej strategii rozwoju zakłada zapełnienie luki rynkowej w nauczaniu języka chińskiego i – co więcej – stworzenie komplementarnego, nowoczesnego systemu nauki tego języka w kilku wersjach językowych, który docelowo ma być dostępny na całym świecie. Aktualnie największym priorytetem rozwojowym jest więc dla firmy stworzenie wielojęzycznego serwisu internetowego oraz opracowanie platformy e-learningowej w wielu wersjach językowych. W następstwie powyższych spółka planuje dalszy rozwój produktów w wersjach wielojęzycznych (kursy offline; kursy na Facebooku; kursy m-leraningowe). Tak szeroko zakrojone plany rozwojowe stały się dla spółki impulsem do poszukiwania źródeł finansowania kolejnych projektów i przedsięwzięć. Od 2011 roku firma rozpoczęła współpracę z IQPartners SA, funduszem specjalizującym się w inwestycjach typu Venture. W efekcie IQPartners z wkładem 700 tys. zł objął w firmie blisko połowę udziałów. Inwestycja dokonana została poprzez należący do IQ Partners wehikuł inwestycyjny Ventures Hub sp. z o.o. Finansowanie odbyło się w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 3.1 IQPartners S.A. jest wiodącym polskim podmiotem inwestycyjnym specjalizującym się w inwestycjach w przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju (seed, start-up). Internet, mobile, e-commerce oraz IT to obszary jego zainteresowań, w ramach których stale poszukuje nowych, ciekawych inwestycji. Do tej pory IQ Partners SA zrealizował już ponad 50 projektów inwestycyjnych oraz przeprowadził częściowe lub całkowite transakcje wyjścia z kilkunastu inwestycji. Głównym celem IQ Partners SA jest identyfikacja obiecujących przedsięwzięć technologicznych. W każdy wspierany projekt inwestuje nie tylko kapitał, ale i wiedzę oraz doświadczenie zespołu. W ten sposób zapewnia szybkie budowanie wartości przedsiębiorstwa oraz duży zwrot z kapitału. Od 11 października 2011 r. IQ Partners SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

58

59 wprowadzenie POWERPOINT 2010
TELEMEDYCYNA POLSKA dobra praktyka wprowadzenie POWERPOINT 2010 Ta prezentacja pokazuje nowe możliwości programu PowerPoint i najlepiej wyświetlić ją jako pokaz slajdów. Slajdy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić tworzenie różnorodnych prezentacji w programie PowerPoint 2010. Aby zobaczyć więcej przykładowych szablonów, kliknij kartę Plik, kliknij kartę Nowe, a następnie kliknij pozycję Przykładowe szablony.

60 – rola kapitału udziałowego w innowacjach medycznych
Telemedycyna Polska SA jest liderem teleopieki kardiologicznej i jako pionier telemedycyny znacząco wpływa na rozwój rynku telemedycznego w Polsce. Firma specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz placówek medycznych na terenie całego kraju. W 2010 roku Spółka zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect, stając się tym samym pierwszą publiczną spółką telemedyczną w Polsce. – rola kapitału udziałowego w innowacjach medycznych TELEMEDYCYNA POLSKA Telemedycna Polska SA* to przypadek procesu dynamicznego rozwoju firmy z obszaru nowoczesnej medycyny z udziałem kapitału typu Venture i kapitału akcyjnego. * Wszystkie zawarte w niniejszym opisie dane, informacje i obiekty graficzne pochodzą ze stron internetowych: oraz doniesień prasowych

61 Prolog – trudny początek – rok 2005
Firma powstała w marcu 2005 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której pomysłodawcą i założycielem był aktualny Prezes jej Zarządu – Ireneusz Plaza. Głównym założeniem właściciela było stworzenie nowoczesnej firmy świadczącej kompleksowe usługi teleopieki medycznej i całodobowej diagnostyki chorób serca. W ponad rok od założenia firmy, do Spółki jako współwłaściciel dołączył Szymon Bula, pełniący dzisiaj funkcję Wiceprezesa Zarządu. Ireneusz Plaza - Prezes Zarządu Pomysłodawca i założyciel Telemedycyny Polskiej. Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Doświadczenie zdobył pracując w światowych koncernach. Praktyk biznesu. Miłośnik sportów ekstremalnych. Ukończył liczne szkolenia, m.in. z zakresu handlu, sprzedaży, autoprezentacji, zarządzania i umiejętności interpersonalnych. Szymon Bula - Wiceprezes Zarządu Związany ze spółką od 2007 roku. Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Posiada wszechstronne doświadczenie biznesowe. Pasjonat sportu. Liczne szkolenia z zakresu zarządzania zespołem handlowym, motywowania i wywierania wpływu na zespół, negocjacji, prezentacji handlowych oraz komunikacji interpersonalnych.

62 Model biznesowy Telemedycyny
Usługi Telemedycyny Polskiej SA adresowane są zarówno do klientów indywidualnych, jak i do placówek medycznych, gdzie Spółka jest atrakcyjnym partnerem, umożliwiającym wykonywanie diagnostyki kardiologicznej przez outsourcing usług, co wpływa na obniżenie kosztów placówki medycznej, jak i generowanie przez nią nowych źródeł przychodów. Trzonem działalności firmy jest usługa Kardiotele – całodobowa teleopiekę kardiologiczną dla pacjentów indywidualnych. W ramach tej usługi Telemedycyna oferuje osobisty, przenośny aparat EKG do przesyłania badania serca przez telefon, konsultację wyników EKG z dyżurującym lekarzem Centrum Monitoringu Kardiologicznego, z dowolnego miejsca na świecie, możliwość korzystania z usługi 24h/7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku, bez żadnych limitów. Kardiotele rozwija się bardzo dynamicznie – aktualnie odbiorcami usługi jest ponad 7,5 tysiąca pacjentów i liczba ta dynamicznie rośnie.

63 Rozwój i dywersyfikacja
Podstawowym kanałem dystrybucji usług Spółki jest kanał sprzedaży bezpośredniej, oparty o własny, w pełni skomputeryzowany, profesjonalny dział call-center, wyodrębniony organizacyjnie w ramach struktur działu sprzedaży. Taki model sprzedaży pozwala na budowanie efektywnych, bezpośrednich relacji z klientami Spółki. Alternatywnym kanałem dystrybucji jest stale rozwijana sieć współpracujących ze Spółką placówek medycznych, które oferują swoim pacjentom usługi diagnostyki kardiologicznej z wykorzystaniem oferty Telemedycyny Polskiej SA dla placówek medycznych. Usługi te świadczone są we współpracy z placówkami medycznymi, dla których Telemedycyna Polska SA pełni rolę eksperta w zakresie zdalnego opisywania badań EKG oraz konsultacji kardiologicznych. Obok profesjonalnego wsparcia diagnostycznego, Telemedycyna dostarcza partnerskim podmiotom leczniczym niezbędny do wykonania badań sprzęt medyczny, oprogramowanie oraz zapewnia przeszkolenie personelu i stały serwis.

64 Współpraca instytucjonalna
Chcąc utrzymać pozycję lidera na rynku telekardiologicznym w Polsce, Telemedycyna Polska stworzyła unikalną Stację Telemedyczną, która od czerwca 2013 roku jest sprzedawana placówkom medycznym. Stacja ta jest w pełni mobilna i wyposażona m.in. w całą niezbędną infrastrukturę i oprogramowanie telemedyczne. Zawiera wszystkie usługi, jakie do tej pory znajdują się w ofercie dla pacjentów indywidualnych i dla placówek medycznych: Kardiotele, Kardiotest, Holter EKG 24h oraz EKG z opisem. Badanie EKG z opisem – badanie polega na wykonaniu pacjentowi spoczynkowego badania EKG (we współpracującej placówce), przesłaniu badania przez Internet, za pomocą specjalistycznego oprogramowania, do Centrum Monitoringu Kardiologicznego Telemedycyny Polskiej i natychmiastowym opisaniu badania przez lekarza dyżurującego Badanie Kardiotest – nieinwazyjne badanie diagnostyczne autorstwa Telemedycyny Polskiej, oceniające ryzyko wystąpienia chorób serca. Badanie Kardiotest polega na przeprowadzeniu pacjentowi szeregu specjalistycznych  badań o profilu kardiologicznym podczas jednej, 30-minutowej wizyty w placówce, przetworzeniu wyników przez autorską aplikację Kardiotest i przeanalizowaniu ich przez lekarza Centrum Monitoringu Kardiologicznego Badanie Holter EKG 24h – badanie metodą Holtera diagnozuje zaburzenia pracy serca. Badanie polega na  rejestrowaniu zapisu EKG podczas codziennej aktywności pacjenta, 24 godziny na dobę. Zarejestrowane badanie zostaje przekazane za pomocą specjalistycznego oprogramowania i Internetu do Centrum Monitoringu Kardiologicznego, w Centrum badanie zostaje poddane systemowej analizie holterowskiej oraz jest przeanalizowane i opisane przez lekarza

65 Struktura obrotów Telemedycyny
Obroty spółki w ciągu analizowanych 6 lat wzrosły 20-krotnie, z poziomu ok tys. zł w 2007 roku do blisko 6 mln zł w 2012 roku. Taka dynamika była możliwa dzięki strategii rozwoju portfela działań firmy. O ile w 2007 roku firma w zasadzie realizowała tylko usługi telekardiologii, o tyle po roku 2010 działalność firmy uległa istotnej dywersyfikacji. Do tradycyjnej usługi opieki telekardiologicznej dołączyły rozmaite akcje medyczne, działalność przychodni oraz sprzedaż sprzętu diagnostycznego. W efekcie, aktualnie ok. 55 proc. obrotów firma generuje z usług dla pacjentów indywidualnych, a blisko 30 proc. z obsługi placówek medycznych

66 Kapitał Venture w Telemedycynie Polskiej – rok 2010
W marcu 2010 roku Telemedycyna Polska sp. z o.o. dokonała przekształcenia formy organizacyjno–prawnej w postać spółki akcyjnej. Zabieg ten miał przygotować firmę do IPO. Jednocześnie Spółka podjęła starania o wzmocnienie potencjału kapitałem typu Venture. W efekcie w 2010 roku, zainteresowanie inwestycją w Telemedycynę wykazał fundusz BBI Seed Fund sp. z o.o. sp. k. (aktualnie przekształcony w Impera Seed Fund sp. z o.o.) BBI Seed Fund objął w Telemedycynie pakiet 10 proc. akcji, stanowiąc dobry start firmy na parkiecie NewConnect. Impera Seed Fund (dawniej BBI) jest funduszem typu Venture Capital wyspecjalizowanym w inwestycjach do 1,5 mln EUR w projekty znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju (seed, start-up i ekspansji), które wykorzystują innowacyjne technologie lub rozwiązania organizacyjne. Główne obszary zainteresowania inwestycyjnego funduszu to: ICT, life science i technologie materiałowe. Fundusz dysponuje kapitałem rzędu 60 mln zł i jak dotychczas zrealizował 7 inwestycji typu Venture ze średnim udziałem ok. 4 mln zł w indywidualnej inwestycji. Strategia inwestycyjna funduszu przewiduje pełnienie roli aktywnego inwestora i partnera w spółkach portfelowych. Jako aktywny inwestor fundusz nie „przeszkadza” w bieżącej działalności spółek, służy natomiast wsparciem poprzez np.: regularne uczestnictwo w radach nadzorczych lub spotkaniach zarządu, wsparcie w zakresie strategii (tworzenia i wdrażania), określanie polityki rozwoju, wybór kluczowych menedżerów / wzmocnienie zespołu zarządzającego, wdrażanie narzędzi raportowania, identyfikację i ocenę potencjalnych partnerów do współpracy w branży, strukturyzowanie finansowania, identyfikacja współinwestorów w przypadku kolejnych rund finansowania / pomoc w pozyskiwaniu dodatkowego finansowania z banku, funduszy UE, przygotowanie IPO. Źródłem finansowania funduszu ze strony KFK są środki pochodzące z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

67 Debiut Telemedycyny Polskiej SA na NewConnect
18 sierpnia 2010 roku na rynku NewConnect odbyło się pierwsze notowanie praw do akcji spółki TELEMEDYCYNA POLSKA. Spółka była w tym czasie 154 spółką notowaną w alternatywnym systemie obrotu GPW. Kurs na otwarciu notowań w dniu debiutu wyniósł 2,68 zł i był o 48,9% wyższy od kursu odniesienia (1,80). Do obrotu na rynku NewConnect zostało wprowadzonych praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu wprowadzonych będzie akcji serii A, B. W wyniku subskrypcji prywatnej akcji serii B spółka pozyskała 1,4 mln zł. Główne cele emisji akcji serii B zdefiniowano jako zabezpieczenie potrzeb doinwestowania firmy w zakresie: rozbudowy portfolio oferowanych usług telekardiologicznych, rozwoju i unowocześnienia działu sprzedaży i dywersyfikacji działań sprzedażowych oraz w obszarze poprawy infrastruktury teleinformatycznej.

68 Dokapitalizowanie firmy
Spółka z nadsubskrypcją przeprowadziła ofertę prywatną, w efekcie czego jednym z jej wiodących akcjonariuszy został BBI Seed Fund sp. z o. o. Sukces Spółki na otwarciu notowań (kurs wyniósł 2,68 PLN, co oznaczało zwyżkę o 49% wobec ceny emisyjnej) oraz w pierwszym okresie notowań wzbudził zainteresowanie pakietowymi transakcjami kupna. W 2011 roku, w Telemedycnę zainwestował PZU Asset Management SA, który w ramach pakietowej transakcji kupna, zakupił akcji Spółki, uzyskując tym samym udział w kapitale zakładowym Spółki w wysokości 5,17%. Wejście Telemedycyny na giełdę NewConnect pozwoliło firmie na radykalne zwiększenie wartości kapitału własnego, z poziomu 0,5 mln zł w 2009 roku do ponad 2 mln zł w 2010 r. Jednocześnie, wzmocnienie kapitałowe firmy przełożyło się bezpośrednio na zwiększoną dynamikę jej rozwoju. Notowania akcji Telemedycyny na NewConnect charakteryzują się olbrzymią niestabilnością. Po okresach dynamicznego wzrostu kursu akcji, następują fazy dynamicznego spadku. W efekcie obserwuje się specyficzny cykl wahań wyceny Spółki, a kurs kształtuje się w przedziale między 2,5 zł a 6 zł. Tak radykalne zmiany ceny akcji Telemedycyny Polskiej SA, od samego debiutu, przez pierwsze dwa lata rejestruje się w zasadzie co ok. 6 miesięcy. Znacznie trudniejsza sytuacja dotyczy okresu od połowy 2012 roku, kiedy to kurs akcji z bardzo minimalną amplitudą wahań systematycznie spada. W tym okresie, akcje Telemedycyny straciły na wartości ok. 70 proc. Debiut na NC

69 Notowania na NC

70 Struktura akcjonariatu w Telemedycynie
Operacje związane z dokapitalizowaniem firmy, zarówno te związane z wejściem kapitału udziałowego z funduszu Venture, jak i publiczna oferta akcji na giełdzie NewConnect, wpłynęły nie tylko na wzrost wartości kapitału własnego firmy, ale także na zmiany w strukturze właścicielskiej. Struktura kapitału akcyjnego Telemedycyna Polska SA: Kapitał zakładowy: ,00 zł Liczba akcji: liczba akcji imiennych: 0 Liczba akcji uprzywilejowanych [I]: 0 Liczba akcji uprzywilejowanych [II]: 0 Cena nominalna: 0,10 zł Liczba akcji na okaziciela: 5 800 000

71 Efektywność finansowa Telemedycyny
Niezbyt stabilnym notowaniom Telemedycyny na giełdzie NewConnect, towarzyszy nie mniej niestabilna kondycja finansowa firmy. Analizując główne pozycje rachunku wyników Telemedycyny w okresie sprzed dokapitalizowania do dzisiaj, czyli w latach wyraźnie odnotowuje się bardzo wysoką dynamikę wzrostu obrotów. Od dnia doinwestowania firmy przez IPO przychody ze sprzedaży Spółki wzrosły niemal trzykrotnie. Niestety mniej optymizmu wynika z rejestracji zmian w wyniku finansowym. O ile w latach rentowność sprzedaży była dodatnia (choć wskaźnik rentowności z roku na rok malał), o tyle w 2012 roku firma zanotowała stratę. Według zarządu Spółki, strata ta wynikała przede wszystkim z poniesienia znacznych wydatków inwestycyjnych, związanych z restrukturyzacją struktur sprzedażowych, zwiększeniem bezpieczeństwa danych pacjentów oraz przygotowaniem i wdrożeniem nowych usług. Niepokojący jest też spadek rentowności kapitału własnego, który przed IPO kształtował się na poziomie blisko 17 proc., a po wejściu Spółki na giełdę spadł do wymiaru ok. 5-7 proc.

72 Strategia rozwoju i perspektywy wzrostu Telemedycyny
Rynek telemedycyny w Polsce, tak jak na całym świecie znajduje się w fazie bardzo dynamicznego rozwoju. Analogiczne tendencje mają miejsce również w segmencie telekardiologii, w ramach której Spółka prowadzi działalność. Nie ma żadnych wątpliwości, że Telemedycyna Polska SA ma ogromne perspektywy wzrostu. Telemedycyna Polska SA, będąc liderem rynku telekardiologicznego w Polsce, wywiera wpływ na krajową branżę telekardiologiczną, w szczególności poprzez podejmowanie inicjatyw propagujących ideę oraz edukację w zakresie usług telemedycznych. Strategicznym celem Spółki jest utrzymanie pozycji lidera dynamicznie rozwijającego się rynku usług telemedycznych w Polsce i stałe zwiększanie udziału w tym rynku. W tym celu Spółka od początku swojej działalności szeroko wykorzystuje najnowsze technologie telemedyczne, by budować przewagę konkurencyjną i umacniać pozycję lidera rynku w zakresie kompleksowej diagnostyki telekardiologicznej i zapewnienia bezpieczeństwa kardiologicznego. Głównym celem firmy Telemedycyna Polska SA, jako pioniera rozwoju telemedycyny w Polsce, jest umocnienie pozycji lidera teleopieki kardiologicznej.

73 LANGLOO SA dobra praktyka
Ta prezentacja pokazuje nowe możliwości programu PowerPoint i najlepiej wyświetlić ją jako pokaz slajdów. Slajdy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić tworzenie różnorodnych prezentacji w programie PowerPoint 2010. Aby zobaczyć więcej przykładowych szablonów, kliknij kartę Plik, kliknij kartę Nowe, a następnie kliknij pozycję Przykładowe szablony.

74 – kapitał Venture w drodze do giełdy
Langloo.com zajmuje się tworzeniem i dostarczaniem treści edukacyjnych, głównie w obszarze nauki języków obcych, w trybie online (platforma internetowa) i offline (płyty CD). Spółka zajmuje się rozwijaniem autorskiego serwisu edukacyjnego przeznaczonego do nauki języka angielskiego, a w dalszej perspektywie chce stworzyć takie serwisy dla kolejnych języków obcych. W listopadzie 2013 roku, Langloo.com. SA została wyróżniona w konkursie pn. START-UP FORMUŁA 1, ogłoszonego przez Zachodniopomorską Szkolę Biznesu w Szczecinie, w ramach realizacji Projektu Rozwojowego Nowoczesna inżynieria finansowa firm start-up – screening fazy inicjacyjnej w Polsce, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. – kapitał Venture w drodze do giełdy LANGLOO SA Langloo SA* to ilustracja procesu finansowania innowacyjnego rozwiązania przy udziale kapitału Venture, który stał się podstawą do ekspansji i debiutu na giełdzie NewConnect. *Wszystkie zawarte w niniejszym opisie dane, informacje i obiekty graficzne pochodzą wywiadów bezpośrednich przeprowadzonych w firmie, ze stron internetowych: oraz doniesień prasowych.

75 Prolog – dobry start z kapitałem Venture
Początki spółki sięgają 2009 roku, kiedy to pomysłodawca działalności prowadzonej obecnie przez Langloo.com SA podpisał z Ventures Hub sp. z o.o. umowę o preinkubacji projektu pod nazwą „Portal do nauki języka angielskiego”. Został wtedy stworzony biznesplan oraz szczegółowy budżet całego projektu, w który Rada Inwestycyjna inkubatora Ventures Hub zdecydowała się zainwestować. W efekcie, Langloo.com założona została 29 marca 2010 roku przez Ventures Hub sp. z o.o. i Michała Wróblewskiego. W sierpniu 2010 roku Spółka uruchomiła internetowy serwis przeznaczony do nauki języka obcego - Langloo.com - zawierający szereg materiałów służących do doskonalenia znajomości języka angielskiego. W kolejnych miesiącach serwis był rozbudowywany o nowe materiały i funkcjonalności, ze szczególnym uwzględnieniem tych zawierających opis gramatyki angielskiej wraz z interaktywnymi ćwiczeniami sprawdzającymi. Obok serwisu, w stosunkowo krótkim czasie powstało na platformie kilkanaście dedykowanych multimedialnych kursów edukacyjnych i hobbystycznych na zamówienie klientów zewnętrznych. Jednocześnie firma podjęła działalność w zakresie organizacji szkoleń, pokazów, eventów i konferencji.

76 Założyciele firmy Michał Wróblewski Prezes Zarządu
Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Od roku 2006 pełnił funkcję Dyrektora ds. sprzedaży i marketingu w firmie 4impression oraz CEO Event Sales Managera w International Data Group Poland SA. W latach był Dyrektorem ds. sprzedaży i marketingu w firmie 4future. Ponadto, w latach pracował jako Key Account Manager w Telekomunikacji Polskiej / TP Ditel SA oraz w latach , w firmie Panorama Polska sp. z o.o. (Eniro Polska) na stanowiskach związanych ze sprzedażą i pozyskiwaniem klientów. Dariusz Dziurzański Wiceprezes Zarządu Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Od roku 2006 pełnił rolę Dyrektora zarządzającego w firmie 4impression, a wcześniej był Dyrektorem zarządzającym w firmie 4future. W latach zajmował dodatkowo stanowisko Project Managera w firmie Techland Software Publisher. Aneta Woźniak Członek Zarządu Absolwentka politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalność: Doradztwo polityczne i medialne. Karierę zawodową rozpoczęła w 1995 roku w Panoramie Firm (później Eniro Polska sp. z o.o.), następnie związała się z Grupą Telekomunikacja Polska / Ditel SA i objęła stanowisko National Sales Managera. W latach pracowała w International Data Group Poland SA, na stanowisku zastępcy Dyrektora sprzedaży CXO Media, gdzie do jej głównych obowiązków należało koordynowanie działań sprzedażowych, planowanie i odpowiedzialność za realizację budżetów sprzedażowych. Następnie na stanowisku Executive Sales Managera koordynowała sprzedaż dla Magazynu CIO oraz Klubu CIO. Od stycznia 2010 roku do listopada 2010 roku pracowała w ISCG sp. z o.o. (Gold Partner MS) na stanowisku Dyrektora handlowego. Od 2010 roku pełni funkcję Dyrektora sprzedaży i marketingu w Langloo.com SA odpowiadając w szczególności za koordynację działań sprzedażowych, a także wsparcie marketingowe. W grudniu 2011 roku objęła stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Chinese2Know.com sp. z o.o.

77 Przedmiot działalności
W kwietniu 2011 roku firma zorganizowała pierwszą w Polsce konferencję dotyczącą szeroko rozumianych zagadnień współczesnego e-learningu w Polsce i na świecie. Wykreowana dzięki tej konferencji marka e-learning Trends jest obecnie szeroko rozpoznawana w branży. Langloo.com. SA rozpoczęło również działalność wydawniczą w zakresie publikacji branżowych raportów tematycznych. W sierpniu 2011 roku firma opublikowała pierwszy w Polsce branżowy raport na temat e-learningu pod tytułem e-learning Trends Równocześnie podjęte zostały działania mające na celu przygotowanie kompleksowej oferty w zakresie zdalnej nauki języków obcych. W tym zakresie rozpoczęto prace nad przygotowaniem specjalnej multimedialnej platformy e-learningowej oraz treści edukacyjnych, które będą na niej dostępne. Zgodnie ze strategią Langloo.com SA podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest obecnie: tworzenie kompleksowych systemów do zdalnej nauki języków obcych, dostępnych poprzez multimedialną platformę e-learningową; rozwijanie autorskiego serwisu edukacyjnego przeznaczonego do nauki języka angielskiego, a w dalszej perspektywie kolejnych języków obcych. Dodatkowo Langloo.com SA prowadzi działalność polegającą na: tworzeniu kursów edukacyjnych i hobbystycznych działających w trybie offline (sprzedawanych na płytach CD); organizacji szkoleń, konferencji i eventów; publikacji tematycznych raportów branżowych; świadczeniu usług marketingowo-sprzedażowych dla klientów zewnętrznych.

78 Dywersyfikacja działalności
Stosunkowo młodą dziedziną działalności platformy Langloo są kursy szkolne, dedykowane jako narzędzia wsparcia do samokształcenia w systemie edukacji formalnej na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Te nowoczesne formaty dydaktyczne cieszą się ogromną popularnością. Aktualnie, w części Kursy szkolne online firma udostępnia blisko 40 kursów z języka angielskiego, z przedmiotów humanistycznych, z matematyki oraz z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Wszystkie te kursy zostały przygotowane zgodnie z wymogami ministerialnymi oraz według schematów, z którymi użytkownik spotka się w czasie formalnych egzaminów.

79 Rynek i jego perspektywy
Według raportu Ambient Insight The Worldwide Market for Self-paced eLearning Products and Services: Forecast and Analysis (lipiec 2011), światowy rynek produktów i usług e-learningowych osiągnął w roku 2010 wartość 32,1 miliarda USD. Przy pięcioletniej rocznej stopie wzrostu na poziomie 9,2% przychody z tej branży szacowane są na 49,9 miliardów USD w roku Rozpiętość prognoz jest tu jednak bardzo szeroka, np. eksperci Global Industry Analysts szacują wartość branży e-learning na nawet ponad 107 miliardów USD w roku 2015. Szacuje się, że przeciętna stopa wzrostu rynku szkoleń e-learningowych na świecie do roku 2020 wyniesie nie mniej niż 23% rocznie. W efekcie pod koniec dekady już co drugi kurs na uniwersytetach ma być dostarczany w trybie e-learning. Najszybsze tempo wzrostu rynku szkoleń przez Internet przewiduje się w Azji oraz Europie Wschodniej. Według statystyk, aktualnie ponad 70 proc. projektów e-learningowych realizowanych jest w USA i Europie. Polska, którą autorzy raportu zaliczyli do Europy Zachodniej (tak samo jak Czechy i Węgry), osiągnie w kolejnych kilku latach ponad 20-proc. tempo wzrostu, przez co należy do czołówki najdynamiczniej rozwijających się rynków e-learningu.

80 Struktura akcjonariatu
Ambitne plany rozwojowe firmy, już w rok po jej uruchomieniu doprowadziły do IPO i debiutu na giełdzie NewConnect. Wcześniej w ofercie prywatnej spółka sprzedała akcje o łącznej wartości ponad 1 mln zł. W dniu debiutu na NC, tj. 17 października 2011 roku, jej kurs wzrósł na otwarciu aż o 99,6% względem ceny emisyjnej (2,50 zł). Przez cały okres notowań cena utrzymywała się na poziomie 4,99 zł. Struktura kapitału akcyjnego Langloo.com SA: Kapitał zakładowy: ,00 zł Liczba akcji: liczba akcji imiennych: 0 Liczba akcji uprzywilejowanych [I]: 0 Liczba akcji uprzywilejowanych [II]: 0 Cena nominalna: 0,13 zł

81 Notowania na NC Doskonały debiut firmy na rynku NewConnect nie zagwarantował jej jednak dalszego wzrostu kursu akcji. Niestety po bardzo dobrym roku 2011, kolejny rok przyniósł firmie poważny spadek kursu akcji, które już drugi rok utrzymują się na poziomie od 9 do 16 groszy za sztukę. Niskiemu poziomowi cen akcji Langloo.com SA towarzyszy zmienny, jednak bardzo niewielki wolumen obrotów. Spółka nie cieszy się dobrymi rekomendacjami analityków rynku alternatywnego.

82 Kondycja finansowa Langloo.com SA
Z punktu widzenia kondycji finansowej firmy, wprowadzenie Langloo na giełdę NewConnect wydaje się mieć kluczowe znaczenie naprawcze. Od 2011 roku firma notuje zyski, a rok 2013 wyraźnie wskazuje na zdynamizowanie obrotów i poprawę rentowności biznesu. Przychody ze sprzedaży w PLN w okresie 2010 – 09/2013 Zysk netto w PLN w okresie 2010 – 09/2013

83 Strategia rozwoju Po uruchomieniu platformy e-learningowej Langloo.com SA zakłada jej ciągły rozwój zarówno w obszarze dostępnych funkcjonalności, jak i merytorycznej oferty edukacyjnej. Większość przygotowanych kursów, które zostaną udostępnione na platformie dotyczy nauki języka angielskiego, jednakże firma prowadzi intensywne prace nad przygotowaniem kursów z innych języków, m.in. niemieckiego, szwedzkiego, chińskiego, japońskiego i arabskiego, które sukcesywnie będą udostępniane użytkownikom platformy e-learningowej. Po przetestowaniu platformy na polskim rynku, plany obejmują przygotowanie poszczególnych kursów dla użytkowników z innych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem krajów byłego bloku wschodniego, a także Hiszpanii i Portugalii. Uzupełnieniem działalności platformy e-learningowej będzie działający już od roku serwis internetowy w którym dostępne będą materiały edukacyjne dotyczące początkowo języka angielskiego i wszystkich aspektów jego nauki, np. czytanki, gramatyka, słownictwo, struktury leksykalno-gramatyczne, rozumienie ze słuchu, nauka pisania, itp. W dalszej kolejności firma planuje rozszerzyć zawartość serwisu o materiały edukacyjne dotyczące kolejnych języków obcych.

84

85 Źródła finansowania dobre praktyki
Ta prezentacja pokazuje nowe możliwości programu PowerPoint i najlepiej wyświetlić ją jako pokaz slajdów. Slajdy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić tworzenie różnorodnych prezentacji w programie PowerPoint 2010. Aby zobaczyć więcej przykładowych szablonów, kliknij kartę Plik, kliknij kartę Nowe, a następnie kliknij pozycję Przykładowe szablony. Źródła finansowania dobre praktyki

86

87 wprowadzenie POWERPOINT 2010
Fundusze SPEEDUP dobra praktyka wprowadzenie POWERPOINT 2010 Ta prezentacja pokazuje nowe możliwości programu PowerPoint i najlepiej wyświetlić ją jako pokaz slajdów. Slajdy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić tworzenie różnorodnych prezentacji w programie PowerPoint 2010. Aby zobaczyć więcej przykładowych szablonów, kliknij kartę Plik, kliknij kartę Nowe, a następnie kliknij pozycję Przykładowe szablony.

88 SPEED UP – kwartet funduszy na start
SpeedUp – grupa funduszy Venture, powstała w 2009 r. W ramach SpeedUp Venture Capital Group działają cztery fundusze inwestycyjne: SpeedUp IQbator, SpeedUp Investments, LMS Invest, SpeedUp Innovation. SPEED UP – kwartet funduszy na start SpeedUp Venture Capital Group* to jeden z najaktywniejszych podmiotów polskiego rynku VC, bazujący na gigantycznym potencjale krajowych firm sektora dot.com. SpeedUp znakomicie wzmacnia kapitałowo energię takich firm. *Wszystkie zawarte w niniejszym opisie dane, informacje i obiekty graficzne pochodzą ze stron internetowych: oraz źródeł prasowych.

89 Prolog – odważny kwartet – rok 2009
SpeedUp Venture Capital Group powstał w 2009 roku z inicjatywy czwórki współpracujących ze sobą partnerów, z wieloletnim doświadczeniem w biznesie, marketingu i firmach nowej ekonomii. Bartłomiej Gola Partner zarządzający SpeedUp Group, przedsiębiorca i innowator. Współtwórca kilkunastu start-upów technologicznych. Studiował na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Po studiach związał się z branżą marketingową. Tam przeszedł wszystkie szczeble kariery aż do Partnera zarządzającego w BTL Group (udziałowiec i współtwórca) oraz TEQUILA\Polska. Był twórcą Prezesem zarządu pierwszego polskiego Holdingu reklamowego INDIGITY SA. Wieloletni Prezes Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego. Michał Lehmann Partner Zarządzający SpeedUp Group, lider wielu projektów z zakresu marketingu i reklamy, założyciel, współwłaściciel, Prezes i Dyrektor Generalny agencji marketingu zintegrowanego TEQUILA\Polska (dawniej BTL Group). W latach Vice President TEQUILA\CEE w ramach TEQUILA Worldwide z siedzibą w Nowym Jorku, Madison Avenue – globalny holding składający się z 44 firm obecnych na 34 głównych rynkach na całym świecie, laureat klilkudzisięciu nagród w konkursach marketingu bezpośredniego i reklamy: Boomerang, Golden Arrow, Kreatura, Effie, Złote Orły, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Omnicom University – Advanced Management, Programu Harvard Business School – Management oraz Akademii Strategicznego Przywództwa organizowanego przez ICAN Institute. Arkadiusz Piechocki Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Akademii Strategicznego Przywództwa w ramach Harvard Business School. Przygodę z komunikacją marketingową rozpoczynał w 1995 roku. Zaczynał od dwuletniego pobytu w agencji ATL, następnie okres zarządzania działem marketingu w liczącym się koncernie FMCG, w 1997 związał się na dłużej z komunikacją bezpośrednią zostając jednym ze współtwórców sukcesu BTL Group. W latach 2002–2008 współtworzył i zarządzał spółką DATA SOLUTIONS. W roku 2009 objął stanowisko Partnera Zarządzającego TEQUILA\Polska. Na początku roku 2010 ostatecznie pożegnał się z rynkiem komunikacji marketingowej i został Partnerem Zarządzającym SpeedUp Group. Rene Xavier Gerard Partner zarządzający SpeedUP Venture Capital Group. Pochodzi z Belgii, ale zakochany w Polsce, gdzie z powodzeniem realizuje swoje ambicje. Doświadczenie zdobywał na najwyższych stanowiskach w firmach branż od rolniczej, przez energetyczną, aż do budowlanej, z którą związany jest od 2007 roku, zasiadając obecnie w zarządzie firmy specjalizującej się w kompleksowej realizacji domów jednorodzinnych - Gerard sp. z o.o.

90 SpeedUp – propozycja dla dot.com
Fundusz inwestycyjny SpeedUp poszukuje pomysłów, które mają potencjał wykorzystania technologii w celu zmiany reguł rynkowych, a przez to ulepszenie i ułatwienie życia codziennego. Zdaniem Partnerów SpeedUp tylko takie projekty mają szansę na sukces rynkowy. Sukces biznesowy w postaci zysku jest konsekwencją ciekawego rozwiązania, a nie celem ani środkiem samym w sobie. Inwestycje w start-upy technologiczne pozwalają na bardzo szybkie budowanie wartości. Internet, zdaniem Partnerów SpeedUp, jest przyszłością (w przeciwieństwie do klasycznej reklamy, w której działali wcześniej).

91 SpeedUp Innovation Fund
SpeedUp Venture Capital Group – 4 fundusze SpeedUp Venture Capital Group jako wiodąca polska grupa funduszy wczesnej fazy inwestujących na wszystkich etapach rozwoju nowych przedsiębiorstw działa w czterech segmentach poprzez unikatowe fundusze wchodzące w jej skład. Są to: SpeedUp Investments SpeedUp Investement to bazowy fundusz wysokiego ryzyka, stanowiący trzon działalności inwestycyjnej całej grupy. SpeedUp Innovation Fund SpeedUp Innovation jest funduszem typu Venture, inwestującym w innowacje. Fundusz stawia na innowacyjność, kwestionowanie status quo, na przykład poprzez przełamywanie barier technologicznych jako gwarancję osiągania zysków i budowania wartości przedsiębiorstwa w średniej i dłuższej perspektywie. SpeedUp IQbator Oferta SpeedUp IQbator oferuje wsparcie w trzech podstawowych obszarach: (1) konsulting biznesowy i technologiczny (2) inwestycje kapitałowe (do Euro w pojedynczy projekt) (3) zapewnienie infrastruktury (w tym biurowej i technologicznej) LMS Invest LMS to inkubator nowotechnologiczny, koncentrujący się na firmach z obszaru wykorzystania nowych technologii w obszarze marketingu i wsparcia sprzedaży.

92 Fundusze specjalistyczne SpeedUp
W 2011 roku, SpeedUp Venture Capital Group specjalizująca się w inwestycjach seed i start-up stworzyła nową, specjalistyczną ofertę dla przedsiębiorców - innowatorów. Jest to tworzony wspólnie z Krajowym Funduszem Kapitałowym fundusz SpeedUp Innovation – fundusz, który poszerza ofertę grupy o inwestycje early growth. SpeedUp Innovation Fund przewiduje wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw na kwotę 29 milionów złotych. SpeedUp Innovation jest funduszem typu Venture, inwestującym w innowacje, a jego główny profil inwestycyjny to podmioty związane z Digital ICT: Internet, e-commerce, mobile, SaaS, ale również Life Scienece, Clean Tech, Przemysł, Health Care. Nowy fundusz preferuje inwestycje w fazy wzrostu, tzn. w te firmy, które zweryfikowały już swoją hipotezę biznesową w fazie seed lub start-up oraz poszukują środków na przyspieszenie swojego rozwoju. Planowany okres inwestycji to 3-5 lat. Przewidywana alokacja w indywidualny projekt to kwota od 1 do 6 milionów złotych. Oczekiwany zwrot z inwestycji szacuje się na 30 proc. rocznie. Zasilane są głównie firmy, które przede wszystkim potrafią lub mają szansę budować trwałą przewagę konkurencyjną oraz rozwiązują istotne dla konsumentów problemy. Dlatego Fundusz stawia na rozwój cech konkurencyjności zapobiegających Unfair competitive advantage, tj. pozwalających trwale budować przewagę konkurencyjną i zapewniających trudne do skopiowania atrybuty (technologia, korzyść skali, specyficzny know-how etc).

93 Fundusze specjalistyczne SpeedUp
Oferta SpeedUp IQbator oferuje wsparcie w trzech podstawowych obszarach: konsulting biznesowy i technologiczny inwestycje kapitałowe (do Euro w pojedynczy projekt) zapewnienie infrastruktury (w tym biurowej i technologicznej). Konsulting biznesowy i technologiczny Profesjonalne wsparcie w tworzeniu biznesplanu, modelu biznesowego i technologicznego w celu przygotowania pomysłu do komercjalizacji. Eksperci IQbator przeprowadzają audyty technologiczne i ekonomiczne jako elementy decydujące o dalszym wsparciu merytorycznym i finansowym. Inwestycje kapitałowe W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 3.1) IQbator oferuje dofinansowanie kwotą do Euro dla innowacyjnych przedsięwzięć technologicznych z branż IT. Udostępnianie infrastruktury IQbator udostępnia kilkaset metrów powierzchni biurowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, nowoczesnymi multimedialnymi salami konferencyjnymi i profesjonalnym zapleczem serwerowym.

94 Fundusze specjalistyczne SpeedUp
LMS Invest to inkubator nowotechnologiczny i jednocześnie fundusz Venture, koncentrujący się na inwestycjach w przedsięwzięcia w fazie seed, wykorzystujących nowe technologie w marketingu i marketingowym wsparciu sprzedaży. W ramach wsparcia LMS oferuje nie tylko inwestycję finansową. Inwestycja jest poprzedzona procesem inkubacji, podczas której dokonuje się selekcji projektów do wsparcia kapitałowego, a wybranym projektom oferuje się pomoc w opracowaniu kompleksowej koncepcji biznesowej i dokumentacji inwestycyjnej. LMS udostępnia konsultacje ekspertów technologicznych, biznesowych (marketing, finanse) i prawnych. W ramach LMS Invest funkcjonuje również program pożyczkowy „Kapitał na start”, tj. fundusz mikropożyczek udzielanych na atrakcyjnych warunkach, również w przypadku braku zdolności kredytowej.

95 Ambitny portfel inwestycyjny
Strategia inwestycyjna SpeedUp Venture Capital Group bazuje na modelu dywersyfikacji i intensyfikacji. Firma zakłada, że portfel inwestycyjny obejmujący mniej niż 10 spółek jest zbyt ryzykowny, dlatego prowadzi dość odważną i agresywną politykę wzbogacania o kolejne alokacje. W stosunkowo krótkim czasie (bo w ciągu niespełna 4 lat funkcjonowania) grupa zainwestowała w blisko 30 przedsięwzięć. Łączny kapitał inwestycyjny, zaangażowany w przedsięwzięcia start-up szacuje się na kwotę ok. 33 mln złotych. Zaprezentowana poniżej galeria typowych inwestycji grupy SpeedUp doskonale ilustruje profil branżowy wspieranych firm i dokumentuje rzeczywistą politykę grupy. Na Absolvent.pl można łatwo namierzyć swój kontakt w każdej z firm, dzięki czemu łatwo zdobędziesz informacje o nich z pierwszej ręki (do kogo wysłać CV żeby nie trafiło do kosza? jak przygotować się na rozmowę?). Absolvent to także narzędzie dla osób i firm (tych mniejszych i większych) do poszukiwania pracowników. Pozwala ono wykorzystać do tego celu swoją sieć znajomych czy współpracowników. BookLikes jest serwisem społecznościowym dedykowanym miłośnikom czytania i odkrywania książek. Każdy wie jak trudno znaleźć dobrą książkę. Booklikes chce pomagać wyszukiwać książki, które odpowiadać będą Twoim czytelniczym preferencjom. .

96 Ambitny portfel inwestycyjny
Fanpoint to zestaw gotowych mechanizmów, dających możliwość samodzielnego tworzenia zaawansowanych aplikacji na Facebooku. Obecnie jest to jedna z najbogatszych platform tego typu w Polsce i na świecie. Aplikacje są świetnym wsparciem dla osób, które mają większe oczekiwania niż standardowe opcje fanpage’a. W ofercie Fanpoint znajduje się obecnie 30 mechanizmów aplikacji podzielonych na 7 grup. Wygląd oraz funkcje każdej aplikacji można indywidualnie dopasować a wybrane z nich posiadają swoją wersję mobilną. Fusion Sheep - LaterTV to rozproszony system zarządzenia multimediami w przestrzeni domowej. Umożliwia on komunikację pomiędzy wszystkimi urządzeniami znajdującymi się w sieci lokalnej, które są w stanie obsłużyć multimedia: telewizory, smartfony, tablety, komputery osobiste, nowoczesne konsole do gier. Gramwzielone.pl – jedyne w Polsce kompleksowe źródło informacji na temat ekologicznych i energooszczędnych technologii. Gramwzielone.pl specjalizuje się także w dostarczaniu rozwiązań z zakresu software oraz usług konsultingowych dla firm i osób zainteresowanych działalnością w branży zielonej energii.

97 Ambitny portfel inwestycyjny
Program Home Profit to jedyny na polskim rynku ogólnokrajowy program rabatowy dla nabywców nieruchomości. Swoim zasięgiem Program obejmuje 23 największe miasta Polski. Obecnie Home Profit oferuje swoim uczestnikom rabaty u ponad 350 partnerów w ponad 600 sklepach w całej Polsce. I cały czas się rozwija. Spółka współpracuje obecnie z kilkudziesięcioma podmiotami wydając karty Home Profit. Klientami Home Profit są takie firmy jak: Home Broker, Budimex, Euro Styl, Murator, czy bank Citi Handlowy. ICsolutions to firma specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu sztucznej inteligencji oraz alternatywnych metod komunikacji z komputerem. Dzięki nam będziesz mógł porozumieć się z komputerem podobnie jak z człowiekiem – przy pomocy rozmowy, pisma, dźwięków, dotyku bądź dzwoniąc do niego przez telefon. iTraff Technology sp. z o.o. pracuje nad technologią rozpoznawania obrazu i jej implementacjami w systemach iOS i Android. Firma powstała na początku 2011 r. i weszła na rynek aplikacji mobilnych z aplikacją SaveUp. Przez ostatnie 2 lata firma rozwijała technologię rozpoznawania obrazu, a teraz umożliwia programistom aplikacji mobilnych i internetowych wykorzystanie tej technologii we własnych aplikacjach dzięki platformie recognize.im. Tego typu rozwiązania pozwalają wzmocnić zaangażowanie klienta i sprzedaż za pośrednictwem kanału mobilnego w praktycznie każdej branży konsumenckiej.

98 Ambitny portfel inwestycyjny
Legimi jest innowacyjną firmą technologiczną, której misją jest dostarczanie treści na czytniki elektronicznego papieru. Proces ten realizowany jest poprzez autorską platformę dystrybucji treści. Legimi koncentruje się na dostarczeniu kompletnych rozwiązań dystrybucji treści elektronicznych. Ideą portalu Lookmash jest dostarczenie użytkownikowi narzędzia, które rozwiąże odwieczny problem: które ubranie założyć, kupić, aby być pewnym, że się w nim dobrze wygląda. Serwis jest prostym i skutecznym narzędziem (aplikacja mobilna i portal www) codziennego użytku, które pozwala szybko dodać min. 2 zdjęcia w różnych strojach, porównać wygląd swój lub innej osoby, obserwować wyniki online, widzieć sugestie innych. Problem rozwiązywany przez portal dotyczy w szczególności ludzi, którzy w pojedynkę chodzą na zakupy, kupują ubrania online, są niezdecydowani, przywiązują dużą uwagę do swojego wyglądu i lubią pokazywać swoje ubrania i stylizacje. Lubimyczytać.pl, pomimo swojego młodego wieku (serwis powstał pod koniec 2010 roku), jest największym w Polsce opiniotwórczym książkowym serwisem społecznościowym. Użytkownicy serwisu tworzą niemal stutysięczną aktywną społeczność czytelniczą. Dyskutują, komentują aktualności ze świata książki, zawierają znajomości, kierując się literackim gustem, przeczesują imponującą bazę książek, dodając wybrane pozycje na półki swoich internetowych biblioteczek, piszą recenzje, śledzą nowości wydawnicze i informacje o ulubionych autorach.

99 Ambitny portfel inwestycyjny
Okazjum.pl to miejsce w sieci, w którym można znaleźć najlepsze okazje zakupowe w handlu tradycyjnym. Serwis udostępniania gazetki promocyjne wszystkich sieci handlowych w Polsce i monitoruje promocje w ponad 38 tysiącach sklepów na terenie całego kraju. Dodatkowo prezentuje oferty serwisów operujących w obszarze serwisów grupowych (funkcje w trakcie rozwoju). Serwis posiada specjalnie przygotowaną wyszukiwarkę , która umożliwia znalezienie najtańszej oferty na dany produkt. Omni3D Wiodący, polski producent drukarek 3D, które w swej drugiej tegorocznej mowie inauguracyjnej prezydent Barack Obama nazwał najgorętszym gadżetem roku. Drukarki 3D mogą stworzyć wszystko – od pojedynczych przedmiotów po skomplikowane urządzenia. Głównym przedmiotem działalności spółki Ortopedio.pl będzie sprzedaż artykułów rehabilitacyjnych, ortopedycznych zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, za pośrednictwem wysoko zaawansowanego sklepu internetowego oraz dostarczenie narzędzi finansowania tych artykułów. Największą innowacją tej platformy będzie moduł społecznościowy, który umożliwi komunikację między ludźmi o podobnych schorzeniach, wymiany doświadczeń związanych z użytkowaniem danych produktów, jak wpływały one na poprawę zdrowia lub choćby zwyczajnego wspierania się, łączenia we wspólne inicjatywy czy to kulturalne czy sportowe w myśl pokonywania osobistych barier. To właśnie użytkownicy tej platformy i ich potrzeby będą inspiracją dla zarządzających Ortopedio.pl.

100 Ambitny portfel inwestycyjny
Pastylka.pl to serwis społecznościowy o tematyce zdrowia, który udostępnia rozbudowaną bazę wiedzy z tego zakresu oraz daje swoim użytkownikom możliwość jej współtworzenia. W bazie chorób Pastylka.pl znajduje się obecnie ponad 500 problemów zdrowotnych, a wiedza i społeczność budowane są wokół konkretnego zagadnienia. Serwis kierowany jest do pacjentów, czyli osób poszukujących w Internecie informacji na temat zdrowia, tych którzy chcą podzielić się swoimi doświadczeniami oraz do lekarzy i specjalistów w danej dziedzinie zdrowia (np. dietetyków). Qualimo to dostawca nowoczesnych rozwiązań w zakresie monitorowania satysfakcji Klientów (Enterprise Feedback Management). Oferowane produkty oparte o system automatycznego przekazywania informacji zwrotnej pozwalają kontrolować procesy związane z poziomem obsługi Klienta oraz satysfakcją pracowników. RekomendMe wykorzystuje potencjał serwisów społecznościowych do usprawnienia komunikacji między dużymi korporacjami a indywidualnymi użytkownikami. Projekt powstaje przy partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Aspire (aspire.org.pl), zrzeszającym innowacyjne przedsiębiorstwa z branży outsourcingowej. Krakowski projekt RekomendMe znajduje się na początkowym etapie rozwoju. Aplikacja tworzona jest w technologii Ruby on Rails. UsabilityTools udostępnia narzędzia, dzięki którym można dowiedzieć się, co myślą użytkownicy danej strony oraz jak zachowują się w jej obrębie. Obecnie platforma oferuje 10 różnych narzędzi do zdalnego badania użyteczności. Ze względu na swoją różnorodność, wybrane narzędzia mogą z powodzeniem zostać wykorzystane na każdym etapie rozwoju produktu lub usługi.

101 Ambitny portfel inwestycyjny
Sellbox zmienia Twoje konto Dropboxa lub Google Drive w platformę e-commerce do sprzedaży produktów cyfrowych. Cały proces zakładania konta, wystawiania plików na sprzedaż i pobierania płatności jest maksymalnie uproszczony i zaprojektowany z myślą o bezproblemowej obsłudze zarówno przez sprzedających jak i kupujących. SmartCam zajmuje się rozwijaniem i wprowadzaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych opartych na przekazie z profesjonalnych kamer IP. „Uważamy, że jesteśmy w stanie zapoczątkować rewolucję w sposobie zarządzania i bezpieczeństwa naszego mienia – domu lub mieszkania” mówią twórcy. Smartzilla specjalizuje się w rozwiązaniach mobilnych. Swoją ofertą obejmuje tworzenie aplikacji mobilnych, mobilnych stron www, projektowanie interfejsów, przygotowywanie strategii i przeprowadzanie kampanii reklamowych. W realizowanych projektach wykorzystuje w najlepszy sposób dostępne rozwiązania technologiczne, takie jak augmented reality, computer vision czy Unity3D. Smartzilla rozwija również swoje własne produkty. Jednym z nich jest Mobilny Samorząd. Jest to platforma, która umożliwia szybkie i łatwe zaprojektowanie, wykonanie oraz obsługę bieżącą oficjalnych aplikacji mobilnych dla gmin, miast i powiatów. Wśród najważniejszych modułów aplikacji można wyróżnić aktualności, wydarzenia, miejsca, komunikację miejską, utrudnienia w ruchu, galerię, prognozę pogody, a także możliwość kontaktu z urzędem oraz dodawanie własnych treści. Mobilny Samorząd może być dowolnie rozbudowywany na potrzeby danej gminy.

102 Ambitny portfel inwestycyjny
Sprzedambyka.pl to platforma do handlu bydłem w Internecie z bazą ogłoszeń rolniczych oraz około odwiedzin portalu miesięcznie. Miejsce łączące producentów bydła – rolników z odbiorcami – skupy bydła, ubojnie lub inni rolnicy. Jest to dedykowane narzędzie zastępujące tradycyjny model pośrednictwa w handlu bydłem oparty o osobistą sieć kontaktów i telefon komórkowy pośrednika (nazywany często naganiaczem). Rolnik otrzymuje wyspecjalizowane narzędzie do porównania cen i sfinalizowania transakcji za pośrednictwem Internetu bez konieczności np. podawania adresu . Starbroker.pl to oryginalne narzędzie internetowe, które ma na celu ułatwienie procesu kupna, sprzedaży bądź wynajmu nieruchomości. Wszystkie oferty pochodzą od pośredników, a sama koncepcja jest wcześniej niespotykana na polskim rynku. Wykorzystując istniejącą niszę, Starbroker.pl proponuje rozwiązania problemów, z którymi do tej pory borykała się jego grupa docelowa. Starbroker.pl zapewnia przejrzystość, brak dublujących się ofert i politykę „zero reklam”. Dzięki temu oferuje użytkownikom możliwość skutecznego wyszukiwania, a pośrednikom kontakt z potencjalnymi klientami o jasno zdefiniowanych potrzebach. Stick and Play to pierwszy, intuicyjny kreator brandowanych gier na Facebooka. Własne, w pełni personalizowane pod kątem potrzeb klienta i grupy docelowej gry, angażują publiczność w nowy, niespotkany dotąd sposób. Zastosowana przez Stick and Play technologia umożliwia umieszczanie kampanii bezpośrednio w News feedzie, w komentarzach, czy szeroko zasięgowych serwisach, a intuicyjny panel daje pełną kontrolę nad prowadzonymi działaniami marketingowymi, od monitorowania wyników graczy, po obserwowanie rosnącej popularności marki.

103 Ambitny portfel inwestycyjny
Agencja badań rynku i opinii SW Research jest liderem i prekursorem społecznościowych badań przeprowadzanych przez Internet. Firma oferuje profesjonalne rozwiązania badawcze, usługi analityczne oraz doradcze. SW Research realizuje zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe. SW Research jest właścicielem pierwszego w Polsce społecznościowego panelu badawczego – SWpanel.pl TripOwn to aplikacja, która pozwala podróżnikom trochę bardziej skupiać się na eksplorowaniu i podziwianiu otaczającego ich świata, zdejmując z turysty problem inspiracji (co zobaczyć? gdzie pójść?), wyszukiwania informacji, planowania i logistyki podróżniczej. Ten globalny produkt proponuje dostarczanie wielotematycznych, świetnie opisanych i opracowanych wycieczek, które są personalizowane ze względu na dostępny turyście czas, jego zadeklarowane zainteresowania, czy możliwości finansowe. Aktualnie aplikacja działa w Paryżu i Londynie, ale już niedługo oprowadzi Cię po Meksyku, Johannesburgu, czy nawet wyspie Kiribati. Ahoj! TouchMe integruje kilkunastoletnie doświadczenia w komunikacji marketingowej z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi. Oferuje interaktywne rozwiązania, które są policzalne i skuteczne m.in. dla eventów, stoisk targowych, witryn i półek sklepowych. Dostarcza technologie takie jak: ekrany dotykowe, sterowanie gestem, RFID, Augmented Reality, projekcje holograficzne.

104 Rynek docenia aktywność SpeedUp Venture Capital Group

105 CROWDFUNDING dobra praktyka
Ta prezentacja pokazuje nowe możliwości programu PowerPoint i najlepiej wyświetlić ją jako pokaz slajdów. Slajdy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić tworzenie różnorodnych prezentacji w programie PowerPoint 2010. Aby zobaczyć więcej przykładowych szablonów, kliknij kartę Plik, kliknij kartę Nowe, a następnie kliknij pozycję Przykładowe szablony.

106 – nowy trend finansowania start-up
Crowdfunding (w jęz. polskim – finansowanie społecznościowe) to współczesny trend, a jednocześnie mechanizm, który umożliwia przekształcenie pomysłu biznesowego, artystycznego, czy społecznego w realne działanie. Model finansowania w ramach crowdfundingu polega na pozyskaniu poparcia i wsparcia finansowego od wielu cywilnych osób, zwykle społeczności internetowej. – nowy trend finansowania start-up CROWDFUNDING Crowdfunding* czyli finansowanie społecznościowe jest alternatywą dla tradycyjnych źródeł finansowania przedsięwzięć różnego typu w bardzo wczesnych stadiach ich rozwoju. Szacuje się, że w perspektywie najbliższych 5 lat będzie to najbardziej dynamiczna forma finansowania start-up na świecie. *Wszystkie zawarte w niniejszym opisie dane, informacje i obiekty graficzne pochodzą ze stron internetowych: danych European Crowdfunding Network oraz publikacji: K. Król, Crowdfunding. Od pomysłu do biznesu dzięki społeczności, Wydawnictwo Crowdfunding.pl, 2013.

107 Od CROWDSOURCINGU do CROWDFUNDINGU
Historia rozwoju finansowania społecznościowego nie ma znamion burzliwej rewolucji. Jest efektem ewolucji pewnych ruchów społecznościowych i trendu integracji społecznej w różnych dziedzinach życia poprzez uplasowanie ich w wirtualnej przestrzeni. Korzenie crowdfundingu tkwią w nieznacznie tylko starszym crowdsourcingu. Crowdsourcing to neologizm, który zyskał popularność po publikacji Jeffa Howe’a w magazynie „Wired”, gdzie podjął się on zdefiniowania i opisania tego nowego jakościowo zjawiska oraz przedstawił przykłady zastosowań. W rozumieniu Howe’a, Crowdsourcing reprezentuje działanie przedsiębiorstwa, bądź instytucji, które polega na wydzieleniu zadania dotychczas realizowanego przez pracowników i outsourcingu go nieokreślonej (i generalnie dużej) społeczności, w formie otwartego zapytania. Może przybrać formę kooperacji (ang. Peer production), ale często jest realizowane przez pojedyncze jednostki. Kluczowymi aspektami są ogłoszenie zadania w formie otwartego zapytania oraz duża społeczność potencjalnych współpracowników. Główny walor crowdsourcingu polega na zwiększeniu prawdopodobieństwa otrzymania od społeczności rozwiązania lepszego, niż od przedsiębiorstwa, świadczącego usługi outsourcingu. Wynika to z koncepcji mądrości tłumu (ang. Wisdom of crowd), która docenia synergię umiejętności, kompetencji i opinii poszczególnych uczestników społeczności. Inny walorem crowdsourcingu są obniżone koszty rozwiązania problemu oraz dodatkowe korzyści, np. oparcie decyzji na opinii własnych klientów lub pozyskanie wskazówek od ludzi o bardzo szerokiej gamie kompetencji.

108 ----------------------------------------
CROWDFUNDING – ruch społecznościowy dla start-up Według Wikipedii, Crowdfunding — forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczności, które są wokół tych projektów zorganizowane. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Upowszechnienie się Internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów.” Na podstawie tej definicji można przyjąć, że finansowanie społecznościowe to pozyskiwanie za pośrednictwem Internetu funduszy prywatnych na określony cel w zamian za określone świadczenia zwrotne – korzyści, wynikające z realizacji projektu. Crowdfunding sensu largo obejmuje więc wiele modeli pozyskiwania finansowania, w tym pożyczki społecznościowe, czy zbiórki na cele społeczne. Crowdfunding sensu stricto zakłada, że każdy wspierający przekazując fundusze jest świadom, jakie korzyści związane z projektem otrzyma. „crowdfunding zawiera otwarte zgłoszenie, zasadniczo za pośrednictwem Internetu, które ma na celu zgromadzenie środków finansowych w formie darowizny, bądź w zamian za jakąś formę wynagrodzenia lub/i prawa do głosowania, w celu wspierania określonej inicjatywy” T. Lambert, A. Schwienbacher: An Empirical Analysis of Crowdfunding. „rodzaj gromadzenia i alokacji kapitału przekazywanego na rzecz rozwoju określonego przedsięwzięcia w zamian za określone świadczenie zwrotne, który angażuje szerokie grono kapitałodawców, charakteryzuje się wykorzystaniem technologii teleinformatycznych oraz niższą barierą wejścia i lepszymi warunkami transakcyjnymi, niż ogólnodostępne na rynku” K. Król, Crowdfunding. Od pomysłu do biznesu dzięki społeczności, Wydawnictwo Crowdfunding.pl, 2013. „Finansowanie społecznościowe to źródło kapitału dostarczanego przez szeroką społeczność wirtualną, która chce wesprzeć kreatywnego pomysłodawcę. Zgromadzone w ten sposób środki mogą wynieść od kilkuset do nawet kilku milionów złotych.” Polskie Towarzystwo Crowdfundingu

109 Pochodzenie pojęcia CROWDFUNDING
Pojęcia „crowdfunding” po raz pierwszy użył 12 sierpnia 2006 Michael Sullivan, na swoim portalu fundavlog. Przygotował specjalną zakładkę, umieszczaną na stronie internetowej, umożliwiającą przekazanie małych kwot pieniężnych na rzecz videoblogerów. Celem była popularyzacja tego rodzaju witryn internetowych i możliwość wynagrodzenia najlepszych blogerów przez odbiorców treści. Korzenie crowdfundingu tkwią jednak w przedsięwzięciach finansowych z końca zeszłego wieku. W 1997 roku, w USA, które są uważane za kolebkę tego trendu, doszło do pierwszego sfinansowania konkretnego projektu przez społeczność. Projekt dotyczył trasy koncertowej zespołu Marilion. Fani zespołu dzięki kampanii informacyjnej przeprowadzonej w Internecie zdołali zebrać 60 tys. dolarów, dzięki czemu tournee zespołu doszło do skutku. Choć finansowanie społecznościowe powstało jako oddolny nurt, zrodzony z konieczności zdobycia budżetu dla małych, często lokalnych projektów, to jest niemało takich przedsięwzięć, które przekroczyły barierę miliona. Jednym z najbardziej spektakularnych projektów finansowanych w trybie crowdfundingu było przedsięwzięcie niejakiego Erica Migicovsky, projektanta zegarka. Zgromadzony fundusz przekroczył barierę dziesięciu milionów, choć Migicovsky zademonstrował jedynie wstępną wizualizację i niedziałający prototyp zegarka. Fot. startupgrind.com 

110 Crowdfunding – dynamiczny wzrost
W pierwszym raporcie branżowym „Crowdfunding Industry Raport 2012”, opublikowanym przez amerykańską firmę Massolution, szacuje się, że w 2011 roku za pośrednictwem portali finansowania społecznościowego zebrano 1 469 900 dolarów. Ten sam raport ocenia, że w 2012 roku wartość ta wzrośnie do ok. 2,8 miliarda dolarów, co oznacza niemal 100 proc. wzrost. Szacunki te potwierdza również prognoza European Crowdfunding Network, oceniająca, że w 2012 roku za pośrednictwem platform sfinansowano projekty o wartości 2,2 miliarda euro. Jeszcze wyższe wartości ujawniają szacunki na rok Według „Technology, Media & Telecommunications Predictions 2013”, wartość projektów finansowanych za pośrednictwem portali finansowania społecznościowego wyniesie ponad 3 miliardy dolarów.

111 Przeznaczenie funduszy społecznościowych
Finansowanie społecznościowe jako bardzo dynamicznie rozwijający się nurt społeczny znajduje swoje zastosowanie w bardzo różnorodnych dziedzinach biznesu, kultury czy życia społecznego. Według statystyk za lata , głównymi obszarami lokowania crowdfundingu są media, kultura i projekty społeczne. Coraz większe znaczenie jednak mają w ostatnim okresie przedsięwzięcia biznesowe, w tym rozwój nowoczesnych technologii.

112 Rodzaje crowdfundingu
Crowdfunding nieudziałowy (ang. reward-based) jest zdecydowanie najczęściej spotykany. Sama interakcja pomiędzy wspierającym a projektodawcą jest tak naprawdę rodzajem wczesnej przedsprzedaży. Z punktu widzenia twórcy, wpłata ma zatem charakter wynagrodzenia za produkt, usługę, czy pakiet różnych bonusów związanych z realizacją konkretnego projektu. Crowdfunding udziałowy (ang. equity-based, crowdinvesting) — bardzo ciekawy model finansowania społecznościowego, w którym świadczenie zwrotne przybiera postać akcji, udziałów lub innych instrumentów własnościowych. Oznacza to, że w zamian za wpłatę, Internauci stają się faktycznymi współwłaścicielami spółki, która zbiera w ten sposób kapitał na start, bądź na rozwój działalności. Największe portale crowdfundingowe na świecie: Największa, nieudziałowa platforma crowdfundingowa na świecie. Od początku działalności (tj. od roku 2009) do dzisiaj skupia blisko 2 mln „inwestorów” i zrealizowała inwestycje o wartości ponad 200 mln dolarów. Wsparcie pozyskało ponad 20 tys. przedsięwzięć. Najwieksza, udziałowa platforma crowdfundingowa na świecie, skupiająca ok. 13 tys. inwestorów, operuje kapitałem o wartości blisko 3 mln funtów. .

113 Promocja crowdfundingu
Finansowanie społecznościowe najszybciej rozwija się w USA, więc tam najwięcej jest organizacji reprezentujących ten rodzaj funduszy. Główne amerykańskie organizacje crowdfundingowe to: Crowdfunding Professional Association (CfPA) Crowdfunding Intermediary Regulatory Advocates (CfIRA) National Crowdfunding Association (NlCfA) World Crowdfunding Federation (WCF) Financial Industry Regulatory Authority (FInRA) International Organization of CrowdFunding Commissions. Również w Europie funkcjonuje European Crowdfunding Network – organizacja (której powstanie zainicjował międzynarodowy zespół byłych pracowników instytucji finansowych) rozpoczęła działalność na początku 2012 roku. Obecnie kilkunastu reprezentantów większości krajów Unii Europejskiej pracuje na rzecz integracji całej branży, zapraszając do współpracy właścicieli portali, firmy doradcze i instytucje wspierające przedsiębiorczość. Celem głównym jest kreowanie otoczenia prawnego finansowania społecznościowego, ale także prowadzenie badań, zbieranie informacji o wydarzeniach branżowych i koordynacja działań pomiędzy poszczególnymi państwami. W Polsce od niedawna działa Polskie Towarzystwo Crowdfundingu, którego misją jest promocja idei finansowania społecznościowego i kreowanie warunków do jej rozwoju w Polsce. Jednocześnie powstają w Polsce liczne platformy propagujące crowdfunding. Najaktywniejszą jest

114 Portale crowdfundingowe w Polsce
beesfund.com – crowdfunding udziałowy i nieudziałowy myseed.pl – crowdfunding udziałowy i nieudziałowy polakpotrafi.pl – różne typy projektów, crowdfunding nieudziałowy crowdfunders.pl – grupowy zakup nieruchomości komercyjnych, crowdfunding udziałowy

115 Studium przypadku – crowdfunding w Beesfund.pl
Beesfund.com to platforma finansowania społecznościowego umożliwiająca autorom projektów pozyskanie kapitału od Internautów. W zamian użytkownicy platformy stają się współuczestnikami, komentatorami i każdorazowo otrzymują unikalne bonusy za wsparcie przedsięwzięcia. Beesfund.com to portal, który umożliwia posiadaczom kapitału współuczestnictwo w interesujących projektach. Twórcom pozwala zaś zebrać kapitał i przekształcić pomysły w faktyczne działania. Dlatego platforma obok wsparcia finansowego przewiduje również pomoc merytoryczną i techniczną w przygotowaniu projektu do wdrożenia i zaoferowania w systemie crowdfundingu. .

116 Studium przypadku – crowdfunding w Beesfund.pl

117 Przyszłość crowdfundingu
Finansowanie społecznościowe zaistniało w świadomości współczesnych społeczeństw i znalazło swoje znaczenie jako alternatywny instrument finansowania ciekawych i innowacyjnych przedsięwzięć z pogranicza biznesu i projektów społecznych. Ze względu na dynamikę wzrostu operacji crowdundingowych, ale także na niebywale szybko rosnącą popularność tego modelu finansowania, crowdfunding trzeba uznać za fenomen początku XXI wieku. Nie ma żadnych wątpliwości, że crowdfunding, dzięki sile oddziaływania i współdziałania wirtualnych społeczności będzie się rozwijał bardzo dynamicznie. Już dzisiaj o powodzeniu i skuteczności finansowania społecznościowego świadczy szybko rosnąca liczba portali crowdfundingowych i lawina projektów finansowanych dzięki temu modelowi. .

118

119

120 o projekcie „Nowoczesna inżynieria finansowa firm start-up – screening fazy inicjacyjnej w Polsce” (grant badawczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – nr projektu NR /2010). W związku z faktem, iż w Polsce brak jest kompleksowych badań empirycznych, raportujących rozwój sektora finansowania firm komercjalizujących wiedzę i innowacje, zespół ekspertów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu podjął się wyzwania realizacji projektu, który ma w swoich założeniach stworzyć model screeningu (monitoringu) rozwiązań systemowych w zakresie inżynierii finansowania polskich przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju: zalążkowej i rozruchu, tzw. start-up. Przed ekspertami z dziedziny ekonomii i finansów postawiono wymagające zadanie, którego efektem końcowym jest: opracowanie metodyki diagnozy screeningowej oraz przeprowadzenie badań monitorujących stan rozwoju firm finansowanych w schemacie PE w Polsce. Wyniki tych badań pozwoliły na: 1. stworzenie modelu screeningu, rozumianego jako system diagnostyczny, obejmujący zestawy pomiarów i wskaźników dotyczących efektywności ekonomicznej oraz wpływu źródeł finansowania z sektora PE na innowacyjność i strategie funkcjonowania firm start-up; 2. opracowanie dwóch ogólnopolskich raportów rocznych (lata 2011 i 2012), dotyczących stanu rozwoju firm finansowanych w ramach PE – badania screeningowe obejmujące ok. 60% populacji podmiotów; 3. opracowanie case study, stanowiących podstawę wyłonienia dobrych praktyk w obszarze finansowania firm komercjalizujących wiedzę i firm innowacyjnych w Polsce w latach 2010–2012. Oba raporty screeningowe oraz księga dobrych praktyk w postaci e-book, dostępne są na: Zamówienia na raporty screeningowe oraz księgę dobrych praktyk w wersji papierowej (egzemplarze bezpłatne) można składać na: Zapraszamy!


Pobierz ppt "Dobre praktyki Napis na pierwszej stronie zasłania / strona 20 – rok / strona 50 Aby zobaczyć więcej przykładowych szablonów, kliknij kartę Plik, kliknij."

Podobne prezentacje


Reklamy Google