Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edytor tesktu i skrypty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edytor tesktu i skrypty"— Zapis prezentacji:

1 Edytor tesktu i skrypty
SOISK

2 Nano Nano to jeden z prostszych edytorów tekstu w ubuntu. Żeby skorzystać z nano wystarczy wpisać komendę nano po znaku zachęty. Do wyboru opcji z dolnego menu służy ctrl+znak

3 Skrypty Żeby utworzyć skrypt tworzymy plik z rozszeżeniem bat.
touch nazwa.bat wchodzimy do edytora tekstu np. nano Rozpoczynamy pierwsza linią, która wskazuje rodzaj powłoki w jakiej skrypt będzie wykonany: #!/bin/bash

4 Skrypty Wykonanie skyptu odbywa się poprzez wpisanie bash nazwa.bat

5 Przykład skryptu – plik0.bat
#!/bin/bash # Komentarz – program wypisze Hello Kity echo "Hello Kity"

6 Skrypty Polecenia echo – drukuje napis na wyjściu read – czyta ze standardowego wejscia Zmienna programowa: zmienna="wartosc'' Odwołanie do zmiennej: $zmienna Np.: echo $zmienna

7 Przykład plik1.bat #!/bin/bash
# Komentarz – wypisze zmienną na ekranie x="3" echo $x

8 Przykład plik2.bat #!/bin/bash
# Komentarz – wczyta i wypisze zmienną na ekranie read x echo $x

9 Instrukcja if if warunek then polecenie1 else polecenie2 fi

10 Sprawdzenie warunku test
test wyrażenie1 operator wyrażenie 2 -e plik istnieje, = równe != różne -d istnieje i jest katalogiem -r można czytać plik -w można zapisywać do pliku -x można plik wykonać -lt mniejsze niż (l=małe L) -gt większe niż -ge większe lub równe -le mniejsze lub równe

11 Przykład plik3.bat #!/bin/bash
# Komentarz – sprawdzi i napisze czy plik istnieje if test –e naszplik.txt then echo "naszplik.txt istnieje" else echo "naszplik.txt nieistnieje" fi

12 Instrukcja case - wybór
case "$zmienna" in "wzorzec1") polecenie1 ;; "wzorzec2") polecenie2 ;; *) polecenie_domyslne esac

13 Przykład plik4.bat #!/bin/bash # Komentarz – wypisze dzien tygodnia echo "Podaj cyfre dnia tygodnia" read x case "$x" in "1") echo "poniedziałek";; "2") echo "wtorek";; … *) echo "nie wybrales cyfry od 1-7" esac

14 Pętla for for zmienna in lista do polecenie done

15 Przykład plik5.bat #!/bin/bash # Komentarz – wypisze jeden dwa trzy for x in jeden dwa trzy do echo "to jest $x" done

16 Przykład plik6.bat Zanim zaczniesz utwórz kilka plików txt #!/bin/bash # Komentarz – wypisze pliki o rozszerzeniu txt for x in *.txt do echo "to jest plik $x" done

17 Pętla select select zmienna in lista do polecenie done

18 Przykład plik7.bat "quit") exit ;; *) echo "nic nie wybrales" esac
#!/bin/bash # komentarz – lista wyboru echo "co wybierasz?" select y in x y z quit do case "$y" in "x") echo "wybrales x" ;; "y") echo "wybrales y" ;; "z") echo "wybrales z" ;; "quit") exit ;; *) echo "nic nie wybrales" esac done

19 Pętla while while warunek do polecenie done

20 Przykład plik8.bat #!/bin/bash
# Komentarz – sprawdza warunek – warunek fałszywy petla zakonczona x=1 while [ $x –le 10 ] do echo "napis pojawil się po raz: $x" x=$[x+1] done

21 Pętla until until warunek do polecenie done

22 Przykład plik9.bat #!/bin/bash
# Komentarz – sprawdza warunek - warunek prawdziwy konczy pętle x=1 while [ $x –ge 10 ] do echo "napis pojawil się po raz: $x" x=$[x+1] done

23 Sprawdzenie która liczba jest większa
#!/bin/bash  if [ $1 -gt $2 ]  then  echo "pierwsza liczba jest większa"  elif [ $1 -le $2 ]  echo "druga liczba jest wieksza"  else  echo "liczby są równe"  fi


Pobierz ppt "Edytor tesktu i skrypty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google