Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualności w KS-APTEKA 2008 Marcin Długosz Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualności w KS-APTEKA 2008 Marcin Długosz Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT."— Zapis prezentacji:

1 Aktualności w KS-APTEKA 2008 Marcin Długosz Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT

2 VII Spotkanie szkoleniowo-integracyjne KSS KAMSOFT - Aktualności w KS-APTEKA 20082 Plan prezentacji Zmiany prawne z ostatniego miesiąca Planowane zmiany prawne w najbliższym czasie Zmiany w systemie związane z dostosowaniem prawnym Zmiany w systemie związane z interpretacjami NFZ (data ważności recept, korekty) Bieżące nowości w systemie Planowane zmiany

3 VII Spotkanie szkoleniowo-integracyjne KSS KAMSOFT - Aktualności w KS-APTEKA 20083 Zmiany prawne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 31 marca 2008 w sprawie wykazu leków które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego – Dz.U. Nr 08.56.341 z 1 kwietnia 2008 Przyczyna wydania – wygaśniecie poprzedniego Brak zmian kluczowych

4 VII Spotkanie szkoleniowo-integracyjne KSS KAMSOFT - Aktualności w KS-APTEKA 20084 Zmiany prawne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych – Dz.U. Nr 08.57.347 z 4 kwietnia 2008 Modyfikacje w APW14 w wydruku raportu o podjętych działaniach zabezpieczających

5 VII Spotkanie szkoleniowo-integracyjne KSS KAMSOFT - Aktualności w KS-APTEKA 20085 Zmiany prawne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza – Dziennik Ustaw nr 08.60.374 z 11 kwietnia 2008 Wchodzi w życie 3 maja Modyfikacje APW45 (etykieta z danymi na paczkę, historia zamówienia, raporty zgodne z par 2 ust.4 część A i B)

6 VII Spotkanie szkoleniowo-integracyjne KSS KAMSOFT - Aktualności w KS-APTEKA 20086 Nowe rozporządzenie – cd. Określa: –Możliwe sposoby złożenia zamówienia, –Zakres koniecznych do zebrania danych pozwalających na realizację zamówienia, –Zakres niezbędnych danych prezentowanych w serwisie internetowym, –Warunki wysyłki i transportu zamówionych towarów, –Warunki lokalowe konieczne do prowadzenia wysyłkowej sprzedaży leków, –Obowiązku personelu apteki związane z realizacją złożonych zamówień.

7 VII Spotkanie szkoleniowo-integracyjne KSS KAMSOFT - Aktualności w KS-APTEKA 20087 Kontrowersyjne zapisy Ewidencja jest prowadzona w formie elektronicznej, …, a korekty zapisów będą dokonywane za pomocą dokumentów korygujących opatrzonych czytelnym podpisem…; Transport produktu leczniczego odbywa się w wydzielonych przestrzeniach środka transportu, zapewniających: … –Kontrolę temperatury w czasie transportu.

8 VII Spotkanie szkoleniowo-integracyjne KSS KAMSOFT - Aktualności w KS-APTEKA 20088 Zmiany prawne Sprawa przejścia VAT 3% -> 7% Regulacje związane z podatkiem Vat: Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług Dz.U. Nr 04.54.535, załącznik nr 3 dla 7%, wyłączenia dla 3 %: załącznik nr 6 Dyrektywa UE 2006/112/WE Rady z 28.11.2006 pozwalała na utrzymanie 3% do 30.04.2008 Dyrektywa UE 2007/75/WE Rady z 20.12.2007 przedłużyła zezwolenie dla Polski na stosowanie obniżonej stawki ale tylko w stosunku do środków spożywczych (a nie przedłużyła dla środków do produkcji rolnej – w tym pestycydów) Czekamy na opublikowanie Ustawy o zmianie ustawy o podatku VAT (uchwalona przez Sejm 11.04.2008 i przekazana do Senatu) Skutek, część pozycji z apteki przejdzie z 3% na 7% a część zostanie na 3%. Badanie dla średniej apteki pozycji na stanie któe się zmienią = 5 pozycji (np. dezodoranty na komary) BLOZ w nowym tygodniu. Zmiana podatku w AP(W)14.

9 VII Spotkanie szkoleniowo-integracyjne KSS KAMSOFT - Aktualności w KS-APTEKA 20089 Planowane zmiany prawne Duża zmiana wykazów (falstart publikacji do zgłaszania uwag, 2 tyg. zgłaszanie uwag, tydzień MZ, publikacja w Dz.U., 2 tyg. do wejścia w życie) Czerwiec ?

10 VII Spotkanie szkoleniowo-integracyjne KSS KAMSOFT - Aktualności w KS-APTEKA 200810 Kontrola terminów ważności recept Interpretacja v-ce prezesa NFZ ds. medycznych Informacja dla świadczeniodawców i aptek (dodane 29 czerwca 2005 na strony NFZ) (...) Ponadto wobec pytań na temat terminu realizacji recepty (tzn. sposobu obliczania 30 dni ważności recepty) informuję, że zgodnie z opinią Radców Prawnych NFZ sytuacja przedstawia się następująco: Do obliczenia 30 dniowego terminu realizacji recepty zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego od art. 110 do art. 116. Wskazane przepisy kodeksu cywilnego nie normują całokształtu problematyki terminów, ale jedynie sposoby obliczania. Przepisy te mają charakter reguł interpretacyjnych ustanowionych na wypadek, gdy ustawa, orzeczenie sądu, decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna nie określa sposobu obliczania terminu. W związku z tym przepisy te mają zastosowanie także do terminów uregulowanych w ustawach szczególnych. A zatem ustalają, kiedy upływa 30 dniowy termin realizacji recepty należy stosować zawarte w w/w przepisach reguły. Po pierwsze - termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia (art. 111 §1 kc). Czyli realizacja recepty możliwa jest do godz. 24 ostatniego dnia. Po drugie - jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło (art. 111 §2 kc). Zdarzeniem jest fakt (czynność) wystawienia recepty a zatem kolejne 30 dni należy liczyć od dnia następnego po dniu uwidocznionym na recepcie. Po trzecie - jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego (art. 115 kc). Dniami wolnymi od pracy są: niedziela oraz 1 stycznia, drugi dzień Wielkanocy, 1 i 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, 25 i 26 grudnia. Po czwarte - sobota nie jest dniem uznanym ustawowo za wolny od pracy w rozumieniu art. 115 kc - uchwała SN (skład 7 sędziów) sygn. III CZP 8/03 posiadająca moc zasady prawnej. źródło - Zastępca Prezesa do Spraw Medycznych

11 VII Spotkanie szkoleniowo-integracyjne KSS KAMSOFT - Aktualności w KS-APTEKA 200811 Kontrola terminów ważności recept Stanowisko mazowieckiego NFZ: przepisy KC dotyczą sytuacji nieuregulowanych prawnie, w tym wypadku przestrzegamy ściśle 30 dniowego terminu

12 VII Spotkanie szkoleniowo-integracyjne KSS KAMSOFT - Aktualności w KS-APTEKA 200812 Kontrola terminów ważności recept jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego (art. 115 Kodeksu Cywilnego – Dz. U. z dnia 18 maja 1964)

13 VII Spotkanie szkoleniowo-integracyjne KSS KAMSOFT - Aktualności w KS-APTEKA 200813 Kontrola terminów ważności recept – cd. Opcja APW23.1.25 Opcja ma znaczenie podczas sprzedaży w APW11.

14 VII Spotkanie szkoleniowo-integracyjne KSS KAMSOFT - Aktualności w KS-APTEKA 200814 Paragon on-line Mechanizm drukowania paragonu (fiskalizacji) na bieżąco w trakcie sprzedaży; Możliwość prezentacji bieżącej kwoty do zapłaty na wyświetlaczu drukarki; Obsługiwane drukarki: –Novitus/Optimus – wszystkie modele, –Innova – wszystkie modele, –Posnet – modele z nową homologacją.

15 VII Spotkanie szkoleniowo-integracyjne KSS KAMSOFT - Aktualności w KS-APTEKA 200815 Paragon on-line – ograniczenia Nie można wyjść ze sprzedaży w czasie otwartego paragonu – anulowanie; Inna kolejność operacji na paragonie niż na ekranie (najpierw odręczne, później recepty); Paragon nie może być wystawiany dłużej niż 20 – 30 minut (w zależności od drukarki) – po tym czasie jest anulowany; Nie można użyć pewnych funkcji w poprawie w czasie otwartego paragonu, np: –Wydruk zamówienia na lek robiony, –Aktualizacja daty sprzedaży / numeru klienta, –Usuwanie pozycji innego klienta niż obsługiwany, –Korygowanie sprzedaży.

16 VII Spotkanie szkoleniowo-integracyjne KSS KAMSOFT - Aktualności w KS-APTEKA 200816 Korekty refundacji typu P i U Alternatywny sposób przekazywania korekt do zestawień refundacyjnych; W pliku XML zapisywane są odpowiednie znaczniki U lub P określające czy recepta będzie usunięta (Alt-K) lub poprawiona (Alt-X); Mechanizm działa po włączeniu opcji APW21.2.18.

17 VII Spotkanie szkoleniowo-integracyjne KSS KAMSOFT - Aktualności w KS-APTEKA 200817 Zmiany w module APW45 planowane do udostępnienia w poniedziałek 28.04.2008 Rozszerzenie przechowywanych informacji związanych z ewidencją zamówień; Dodanie funkcji rejestrującej wprowadzane zmiany na zamówieniach; Dodanie funkcji drukującej etykietę o treści określonej rozporządzeniem.

18 VII Spotkanie szkoleniowo-integracyjne KSS KAMSOFT - Aktualności w KS-APTEKA 200818 KS-SOW Sklep Ogólny – wersja Windows

19 VII Spotkanie szkoleniowo-integracyjne KSS KAMSOFT - Aktualności w KS-APTEKA 200819 KS-SOW Obsługa sklepowych drukarek fiskalnych Elzab Mera, Elzab Omega, Innova, Novitus, Posnet; Produkt w trakcie przygotowania, oparty o KS-AOW – obsługa analogiczna zarówno dla serwisanta jak i użytkownika Planowane udostępnienie 1 lipca 2008

20 Wybrane zmiany w programie KS-AOW wprowadzone od ostatniego spotkania

21 VII Spotkanie szkoleniowo-integracyjne KSS KAMSOFT - Aktualności w KS-APTEKA 200821 Terminale płatnicze Obsługa terminalu płatniczego Celto S1 firmy Novitus; Funkcja uruchamiana automatycznie po wybraniu płatności kartą.

22 VII Spotkanie szkoleniowo-integracyjne KSS KAMSOFT - Aktualności w KS-APTEKA 200822 Ustalanie cen detalicznych Wybór ceny detalicznej obliczonej przez program na kilka sposobów; Okno dostępne pod przyciskiem F5 podczas edycji karty zakupu w buforze w APW13.

23 VII Spotkanie szkoleniowo-integracyjne KSS KAMSOFT - Aktualności w KS-APTEKA 200823 Menu główne programu Możliwość zmiany kolorystyki menu głównego programu; Wyróżnienie archiwalnej wersji programu pracującej na bazie po obcięciu programem IBPack.

24 VII Spotkanie szkoleniowo-integracyjne KSS KAMSOFT - Aktualności w KS-APTEKA 200824 Menu główne programu - archiwum Dodano okno przypominające o potrzebie wykonania archiwum; Wyświetlanie zależne od opcji APW43.2.1; Odstępy pomiędzy kolejnymi monitami ustalane opcją APW43.2.2.

25 VII Spotkanie szkoleniowo-integracyjne KSS KAMSOFT - Aktualności w KS-APTEKA 200825 Poprawność archiwum bazy danych Mechanizm kontroli poprawności wykonanego archiwum bazy danych w APW43; Weryfikacja przez próbę odtworzenia archiwum – nie ma wpływu na bazę produkcyjną; Możliwość sprawdzenia czy nie jest uszkodzona baza danych Firebird.

26 VII Spotkanie szkoleniowo-integracyjne KSS KAMSOFT - Aktualności w KS-APTEKA 200826 APW12 Duże zmiany w module APW12-Zamówienia w lutym 2008; Rozbudowa funkcji o uwagi użytkowników i pomysły podejrzane u konkurencji; Zmiany opisane szczegółowo na łamach pisma OSOZ 3/2008.

27 VII Spotkanie szkoleniowo-integracyjne KSS KAMSOFT - Aktualności w KS-APTEKA 200827 Ważna planowana zmiana 2009 BLOZ buforowy (duży i istotny temat)

28 VII Spotkanie szkoleniowo-integracyjne KSS KAMSOFT - Aktualności w KS-APTEKA 200828 Przypomnienie o modułach dodatkowych Opieka farmaceutyczna Strategie

29 VII Spotkanie szkoleniowo-integracyjne KSS KAMSOFT - Aktualności w KS-APTEKA 200829 ASW Trwają testy w 2 szpitalach stworzonej od nowa wersji ASW Od czerwca możliwe przystąpienie do drugiego etapu testów

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Aktualności w KS-APTEKA 2008 Marcin Długosz Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google