Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie
oferta edukacyjna 2014/2015 Witamy bardzo serdecznie. Przyjechaliśmy aby przedstawić ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie na najbliższy rok szkolny.

2 ponad 50 lat Tradycji Nasze liceum powstało już ponad 50 lat temu. Istotne jest dla nas zarówno poszanowanie tradycji, zasad dobrego wychowania jak i dbanie o indywidualny i wszechstronny rozwój uczniów.

3 ZSP Liceum Ogólnokształcące im. Cz. Miłosza Technikum Informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Początkowo w naszej szkole funkcjonowało liceum ogólnokształcące – jedno z najstarszych w powiecie. Obecnie w skład naszego zespołu szkół wchodzą liceum ogólnokształcące, technikum informatyczne oraz zasadnicza szkoła zawodowa.

4 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgminazjalnych
sala gimnastyczna pomieszczenia szkolno-dydaktyczne remont obecnej sali gimnastycznej boisko zielone infrastruktura wokół szkoły Jesteśmy w trakcie realizacji dużej inwestycji – budowy nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz rozbudowy szkoły o multimedialne pracownie dydaktyczne. Od września tego roku uczniowie będą już korzystać z nowej sali gimnastycznej oraz pracowni. termin zakończenia inwestycji: 2014r.

5 PATRON LICEUM CZESŁAW MIŁOSZ
Patronem Liceum Ogólnokształcącego jest Czesław Miłosz.

6 LICEUM OGÓLNOSZTAŁCĄCE im. Czesława Miłosza
KLASA PRZEDMIOTY Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA humanistyczna j. polski, WOS, historia, j. obcy matematyczno-geograficzna matematyka, j. obcy, geografia lub fizyka biologiczno-chemiczna biologia, chemia, j. angielski lingwistyczna j. angielski, j. niemiecki, WOS, historia sportowa wychowanie fizyczne, j. obcy, biologia, geografia lub j. polski W przyszłym roku szkolnym planujemy otworzyć następujące klasy. Planując rodzaje klas braliśmy pod uwagę trendy panujące na rynku pracy.

7 perspektywy profil humanistyczny studia na:
kierunkach humanistycznych np. filologia polska, historia, kierunkach społecznych np.: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, administracja, pedagogika, prawo, praca socjalna, kierunkach artystycznych np.: edukacja artystyczna, grafika, malarstwo, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, fotografia, taniec.

8 perspektywy profil matematyczno-geograficzny studia na:
kierunkach ścisłych np.: matematyka, kierunkach społecznych np.: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo i higiena pracy, ekonomia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, kierunkach przyrodniczych np.: geografia, geologia, kierunkach technicznych np.: architektura, budownictwo, telekomunikacja, energetyka, geodezja i kartografia, logistyka, transport

9 perspektywy profil biologiczno-chemiczny studia na:
kierunkach ścisłych np.: biofizyka, chemia, chemia budowlana, fizyka, fizyka medyczna, kierunkach społecznych np.: psychologia, wychowanie fizyczne, kierunkach przyrodniczych np.: bioinformatyka, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, weterynaria kierunkach technicznych np.: fizyka techniczna, inżynieria biomedyczna, technologia chemiczna kierunkach medycznych np.: dietetyka, farmacja, fizjoterapia, kierunek lekarski, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

10 perspektywy profil lingwistyczny studia na:
kierunkach humanistycznych np.: filologia angielska, germańska, rosyjska, kulturoznawstwo kierunkach społecznych np.: socjologia, politologia

11 perspektywy profil sportowy studia na kierunkach:
fizjoterapia, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, sport, dietetyka,

12 Ewaluacja całościowa w Liceum
B poziom B oznacza wysoki stopień spełnienia wymagań MEN E niski D podstawowy C średni B wysoki A bardzo wysoki W ubiegłym roku kuratorium wysoko oceniło pracę naszego liceum przyznając literę B w ewaluacji zewnętrznej.

13 wybrane wnioski z ewaluacji:
Szkoła kładzie nacisk na nowoczesne nauczanie. Szkołę charakteryzuje wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych. Rodzice oraz uczniowie oceniają zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne jako ciekawe i wciągające. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom. Szkoła tworzy klimat zaufania i wsparcia między nauczycielami, uczniami i rodzicami. Eksperci docenili nowoczesność nauczania, wysoką zdawalność matury, bezpieczeństwo oraz dobrą atmosferę. Rodzice oraz uczniowie ocenili zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne jako ciekawe i wciągające.

14 MATURY 2013 PORÓWNANIE ZDAWALNOŚCI
Na wykresach została przedstawiona zdawalność matury w naszym liceum w porównaniu do wyników w województwie łódzkim oraz krajowych. Również średnie wyniki uzyskiwane przez uczniów naszej szkoły są wysokie – lepsze niż średnia w naszym województwie i kraju. Ze szczegółowymi wynikami można zapoznać się na stronie OKE.

15 wyniki matur 2013 Liceum Ogólnokształcące im. Cz. Miłosza
W tabelach przedstawione są wyniki matur z poszczególnych przedmiotów w naszej szkole i szkołach w Bełchatowie. Chcieliśmy wam pokazać że nasze liceum zajmuje 2-3 miejsce. Uczą się u nas zarówno uczniowie bardzo dobrzy jak i słabsi. Nasza szkoła jak widać stwarza wszystkim możliwość do osiągnięcia dobrych wyników na miarę jego możliwości. Średnie wyniki są lepsze niż większości szkół w Bełchatowie. Tutaj mamy język polski i matematykę. Na kolejnym slajdzie języki obce. Liceum Ogólnokształcące im. Cz. Miłosza

16 wyniki matur 2013 Liceum Ogólnokształcące im. Cz. Miłosza

17 TECHNIKUM INFORMATYCZNE
technik architektury krajobrazu technik ekonomista Od 5 lat w naszej szkole działa technikum informatyczne. technik informatyk

18 Nowe zawody Technik Architektury Krajobrazu Technik Ekonomista
W ubiegłym roku utworzyliśmy również 2 nowe kierunki w tym technikum. Obecnie oprócz techników informatyków kształcimy również techników architektury krajobrazu oraz techników ekonomistów. Technik Ekonomista

19 TECHNIKUM 4-letnie miesięczne praktyki zawodowe
przedmioty zawodowe (ok. 10 h tygodniowo) egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe egzamin maturalny Nauka w technikum daje uczniowi oprócz możliwości zdawania matury także możliwość zdobycia zawodu już na poziomie szkoły średniej. Po ukończeniu technikum można zarówno kontynuować naukę na studiach jak i podjąć pracę czy założyć własną firmę. Uczniowie technikum mają około 10 h przedmiotów zawodowych tygodniowo oraz odbywają miesięczne praktyki zawodowe. Miejsce praktyk zapewnia szkoła. Nauka trwa cztery lata.

20 MATURY 2013 PORÓWNANIE ZDAWALNOŚCI
Na wykresach została przedstawiona zdawalność matury w naszym technikum w porównaniu do wyników w województwie łódzkim oraz krajowych. Średnie wyniki naszego technikum są lepsze od wyników techników znajdujących się w Bełchatowie. Również odsyłamy do strony OKE.

21 wyniki matur 2013 Technikum Informatyczne
W tabelach przedstawione są wyniki matur z poszczególnych przedmiotów w naszym technikum i innych technikach w okolicy. Chcieliśmy wam pokazać że nasze technikum nie tylko przygotowuje do wykonywania zawodu ale również świetnie przygotowuje do matury co umożliwia dostanie się na wybraną przez was uczelnię. Zarówno z języka polskiego jak i matematyki czy języków obcych nasze technikum ma najlepszą średnią wśród bełchatowskich szkół. Technikum Informatyczne

22 Ewaluacja problemowa w Technikum Informatycznym
poziom B oznacza wysoki stopień spełnienia wymagań MEN Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Respektowane są normy społeczne Wybrane wnioski z ewaluacji: Podejmowane przez nauczycieli działania wpływają na wzrost wyników egzaminów zewnętrznych. Atmosfera szkoły sprzyja uczeniu się. Uczniowie chętnie współpracują z nauczycielami. Nauczyciele są otwarci na propozycję oraz sugestie edukacyjne i wychowawcze uczniów oraz samorządu uczniowskiego. W styczniu tego roku kuratorium dokonało ewaluacji w naszym Technikum dotyczącej 3 obszarów, wszystkie zostały ocenione na literę B, która przypominam że oznacza wyskoki stopień spełnienia wymagań MEN. Wybrane wnioski z tej ewaluacji potwierdzają nasze mocne strony: dobrą atmosferę oraz współpracę pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami sprzyjającą osiąganiu dobrych wyników nauczania.

23 TECHNIKUM INFORMATYCZNE
KIERUNEK PRZEDMIOTY Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA technik architektury krajobrazu biologia, j. obcy technik ekonomista geografia, j. obcy technik informatyk informatyka, matematyka W tabeli widzimy przedmioty realizowane w zwiększonej ilości godzin na poszczególnych kierunkach.

24 TECHNIK INFORMATYK Nauka w zawodzie technika informatyka obejmuje następujące kwalifikacje: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Kształcenie obejmuje 3 kwalifikacje: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

25 Perspektywy zatrudnienia w zawodzie:
administrator grafik komputerowy serwisant sprzętu komputerowego administrator sieci webmaster analityk systemów informatycznych sprzedawca sprzętu IT Po ukończeniu kierunku technik informatyk możesz pracować między innymi jako: administrator czy projektant stron internetowych. Możesz też kontynuować naukę na studiach o kierunkach takich jak informatyka, automatyka i robotyka, grafika komputerowa.

26 TECHNIK EKONOMISTA Nauka w zawodzie technika ekonomisty obejmuje następujące kwalifikacje : planowanie i prowadzenie działalności w organizacji prowadzenie rachunkowości Kształcenie w tym zawodzie obejmuje 2 kwalifikacje: planowanie i prowadzenie działalności w organizacji prowadzenie rachunkowości

27 Perspektywy zatrudnienia w zawodzie:
bankowiec finansista agent ubezpieczeniowy księgowy makler giełdowy menadżer przedstawiciel handlowy zarządzanie nieruchomościami Po ukończeniu kierunku technik ekonomista możesz pracować między innymi jako przedstawiciel handlowy czy agent ubezpieczeniowy.

28 TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Nauka w zawodzie technika architektury krajobrazu obejmuje następujące kwalifikacje : projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu Kształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazu obejmuje 2 kwalifikacje: projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

29 Perspektywy zatrudnienia :
pracownie architektury krajobrazu placówki służb ochrony zabytków i ochrony przyrody u właścicieli obiektów krajobrazowych w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych własna działalność gospodarcza związana z zakładaniem i pielęgnacją zieleni Po ukończeniu kierunku technik architektury krajobrazu możesz pracować między innymi w pracowni architektury krajobrazu czy też szkółce drzew i roślin ozdobnych.

30 Fakultety dla maturzystów
j. polski j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski matematyka chemia fizyka geografia biologia historia WOS W naszej szkole maturzyści z liceum i technikum mają możliwość uczęszczania na dodatkowe zajęcia fakultatywne, oczywiście bezpłatne z przedmiotów maturalnych. Jest to bardzo dobry sposób powtórzenia materiału przed egzaminem maturalnym pod okiem nauczycieli, którzy są również egzaminatorami OKE. Bardzo niewielu uczniów naszej szkoły uczęszcza na dodatkowe korepetycje, ponieważ fakultety w zupełności im wystarczają.

31 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Kształci m.in. w zawodach: j. angielski 3-letnia krawiec fryzjer kucharz cukiernik zegarmistrz piekarz wędliniarz ślusarz stolarz tapicer lakiernik sprzedawca elektryk kominiarz elektromechanik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych monter elektronik blacharz samochodowy elektromechanik murarz-tynkarz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie W naszym zespole szkół funkcjonuje szkoła zawodowa kształcąca w wielu zawodach, największą popularnością cieszą się takie zawody jak: kucharz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer. Kształcenie trwa 3 lata.

32 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 3 dni nauki w szkole 2 dni praktyk zawodowych bezpłatne kursy z przedmiotów zawodowych Nauka kończy się egzaminem czeladniczym lub egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie 3 dni uczniowie spędzają w szkole ucząc się przedmiotów takich jak język polski, obcy, matematyka, a 2 dni na praktykach zawodowych. Nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach w centrach edukacji zawodowej. Kursy te trwają 4 tygodnie i koszt pobytu jest w całości finansowany przez szkołę.

33 Gdzie odbywają praktyki nasi uczniowie?
BODEX w Szczercowie SMAKOSZ w Szczercowie AUTO SERWIS Frączek Sp.j. w Bełchatowie METACO w Bełchatowie PRIT w Stróży Zakład Cukierniczy w Bełchatowie Salon Fryzjerski „Oliwia” w Szczercowie P.H.U. ”TOM – CAR” w Szczercowie „ELWOJ” w Bełchatowie Zakład Mechaniki Pojazdowej w Szczercowie ABC Elektroniki, serwis RTV w Zduńskiej Woli Zakład Fryzjerski „Figaro” w Bełchatowie PHU Merc – Bus w Szczercowie Przedsiębiorcy u których odbywają praktyki nasi uczniowie to uznane firmy na rynku nie tylko lokalnym, przygotowane do kształcenia w zakresie praktycznej nauki zawodu. Przebieg praktyk nadzoruje opiekun praktyk pracujący w naszej szkole.

34 BAZA DYDAKTYCZNA Nasza szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt. Między innymi 7 tablic interaktywnych. Każda pracownia jest wyposażona w tablicę interaktywną lub projektor multimedialny z laptopem. Sprzęt ten wykorzystywany jest aby uatrakcyjnić zajęcia i przyciągnąć uwagę młodzieży co pozytywnie wpływa na wyniki nauczania.

35 3 nowoczesne pracownie komputerowe Dostęp do bezpłatnego bezprzewodowego Internetu na terenie szkoły
Posiadamy 3 pracownie komputerowe oraz wszelkie oprogramowanie i sprzęt do nauki przedmiotów zawodowych w technikum. Uczniowie mają również dostęp do darmowego bezprzewodowego Internetu na terenie szkoły.

36 pracownie multimedialne językowe
Nauka języków obcych odbywa się w multimedialnych pracowniach wyposażonych w system nagłośnienia i komputery z dostępem do Internetu.

37 MULTIMEDIALNE PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE WYPOSAŻONE W TABLICE INTERAKTYWNE I NOWOCZESNY SPRZĘT
Oprócz sprzętu komputerowego nasze pracownie dysponują wieloma innymi pomocami dydaktycznymi np. pracownia chemiczna z bogatym zestawem odczynników i sprzętu do przeprowadzania doświadczeń, pracownia architektury krajobrazu z sztalugami, przyrządami do kreślenia i malowania, aparatem fotograficznym.

38 Szkoła dysponuje m.in. Świetlicą
Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy, gdzie spędzają czas wolny i mogą napić się darmowej herbaty. Bufet oferuje również smaczne obiady w cenie 2,80 zł. Bufetem oferującym również niedrogie obiady dla uczniów

39 Szkoła dysponuje m.in. centrum multimedialnym biblioteką
Centrum multimedialne pozwala na swobodne skorzystanie z komputera, a biblioteka oferuje księgozbiór uzupełniany o aktualne pozycje zgodnie z sugestiami uczniów. biblioteką

40 Koło pierwszej pomocy przedmedycznej
nauka udzielania pomocy przedlekarskiej przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym Największą popularnością cieszy się Koło pierwszej pomocy przed medycznej i teatralne. Grupa ratownictwa przygotowuje również pokazy dla młodszych kolegów ze szkoły podstawowej.

41 Koło chemiczne rozwijanie zainteresowań
samodzielne wykonywanie doświadczeń przygotowanie do matury pikniki naukowe: „tłuszcze – fakty i mity” „cukry – fakty i mity”

42 Redakcja gazetki szkolnej „Byle do piątku”
redagowanie szkolnej gazetki wywiady artykuły skład gazetki i przygotowanie do druku

43 Koło tworzenia szkolnej strony WWW Zajęcia z multimediów i grafiki komputerowej
grafika komputerowa - oprogramowanie Adobe Photoshop i Corel Draw tworzenie stron www instalacja i obsługa CMS-ów HTML i CSS

44 Koło architektury krajobrazu Koło Plastyczne
tworzenie kompozycji poznawanie technik artystycznego wyrazu tworzenie obrazów, projektów, szkiców, prac plastycznych historia sztuki

45 Koła języków obcych Koło języka niemieckiego Koło języka angielskiego

46 Zajęcia artystyczne Zajęcia muzyczne i recytatorskie Koło filmowe Koło teatralne

47 inne zajęcia pozalekcyjne
Koło Biblijne N.T. – „Listy Św. Pawła” Koło biologiczne Koło psychologiczne

48 Zajęcia sportowe Koło sportowo-rekreacyjne
Dużą popularnością cieszą się zajęcia sportowe. Drużyna dziewcząt z naszej szkoły osiąga sukcesy w wielu dyscyplinach. Uczniowie również na przerwach mają możliwość pograć w tenisa stołowego i piłkarzyki.

49 Akcje charytatywne i Wolontariat
Zbiórki dla domu dziecka, domu samotnej matki, domu pomocy społecznej, schroniska dla zwierząt Akcje honorowego krwiodawstwa Szkolny klub wolontariatu Szlachetna Paczka Góra Grosza WOŚP Uczniowie i rodzice chętnie angażują się w akcje społeczne i charytatywne.

50 Inne Akcje Moje finanse Szkolna Internetowa Gra Giełdowa
Link do przyszłości Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Klucz do kariery Młodzi głosują Uczniowie naszej szkoły biorą udział również w wielu akcjach rozwijających umiejętności społeczne i przedsiębiorczość.

51 uroczystości patriotyczne
W naszej szkole dbamy o wartości takie jak: poszanowanie tradycji i patriotyzm.

52 Imprezy szkolne Organizujemy również wiele ciekawych imprez szkolnych.

53 Dzień sportu Dbamy o integrację naszych uczniów i nauczycieli.

54 WIGILIA I JASEŁKA Naszą szkołę wyróżnia dobra atmosfera, tradycją są coroczne wigilie przygotowywane przez klasy oraz konkurs na najpiękniejszy stół wigilijny.

55 wycieczki edukacyjne i integracyjne
Często organizowane są wycieczki przedmiotowe. Uczniowie mają sfinasowane koszty przejazdu w związku z czym część wycieczek nic ich nie kosztuje a w przypadku pozostałych płacą tylko za bilety wstępu.

56 Wyjazdy na strzelnicę Cyklicznie organizowane są wyjazdy na strzelnicę podczas których młodzież ma okazję zapoznać się z różnymi rodzajami broni oraz postrzelać.

57 Studniówki Co roku organizowane są studniówki dofinansowywane przez radę rodziców. Uczniowie oceniają je jako niezapomniane imprezy przebiegające w świetnej atmosferze.

58 Stypendia bez względu na miejsce zamieszkania
Stypendia Prezesa Rady Ministrów Stypendyści Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej Stypendia motywacyjne Wójta Gminy Szczerców bez względu na miejsce zamieszkania Uczniowie naszej szkoły otrzymują stypendia Wójta Gminy Szczerców, Prezesa Rady Ministrów oraz Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej. Na zdjęciach nasze 2 stypendyski otrzymujące stypendium Premiera, z których jesteśmy bardzo dumni.

59 sukcesy 2012/2013 I miejsce - Ogólnopolski Harcerski Konkurs Recytatorski „Strofy o ojczyźnie” II miejsce - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. ks. J. Popiełuszki III miejsce - Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji A. Mickiewicza I miejsce - Powiatowy Konkurs Literacki „Książki na medal” III miejsce - Powiatowy Konkurs Ortograficzny I i III miejsce - Powiatowy Konkurs o Powstaniu Styczniowym I miejsce - Konkurs Powiatowy „Oblicza Ekonomii w Bełchatowie” IV miejsce - Bełchatowski Turniej Informatyczny III miejsce - Ogólnopolski Konkurs Religijny III miejsce - Olimpiada Wiedzy o AIDS IV miejsce - Powiatowy Konkurs Ratownictwa Medycznego i Pożarnictwa I miejsce - Regionalny Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej III miejsce - Konkurs Powiatowy „Bezpiecznie i przedsiębiorczo” III miejsce - Konkurs Papieski III miejsce - Konkurs powiatowy „Bądź kreatywny” III miejsce - Powiatowe Zawody w Piłce Koszykowej chłopców III miejsce - Powiatowe Zawody w Piłce Siatkowej Plażowej chłopców III miejsce - Rejonowe Zawody w Piłce Siatkowej Plażowej chłopców Nasi uczniowie osiągają wiele sukcesów w konkursach, szczególnie w konkursach literackich, przedsiębiorczości, pierwszej pomocy oraz sportowych. Na slajdzie przedstawiamy nasze najważniejsze sukcesy z ostatniego roku.

60 NAJLEPSI SPECJALIŚCI pedagog psycholog szkolny dorada zawodowy opiekun praktyk zawodowych pielęgniarka POMAGAMY rozwiązywać problemy, DORADZAMY w dokonywaniu najlepszych wyborów, WSPIERAMY we wszechstronnym rozwoju … W naszej szkole zapewniamy opiekę psychologa i pedagoga, młodzież chętnie zgłasza się do nich ze swoimi problemami. Również szkolny doradca zawodowy i opiekun praktyk realizuje wiele przedsięwzięć, które kształtują u uczniów przedsiębiorczość i umiejętności przydatne na runku pracy.

61 uczniowie klas pierwszych
Gimnazjum Ilość uczniów Szczerców 61 Rusiec 22 Rząśnia 11 Chociw 4 Wola Wiązowa Bełchatów 2 Widawa 1 Nasi uczniowie pochodzą głównie z terenu gminy Szczerców, ale jak widać nasza oferta jest atrakcyjna również dla uczniów sąsiednich gmin.

62 Uczniowie bardzo dobrze nas oceniają…
wysoki poziom dobre wyposażenie, nowoczesny sprzęt dobra zdawalność egzaminów ciekawe kierunki dofinansowania miła atmosfera pomocni, wyrozumiali nauczyciele budowa sali – rozwój szkoły dużo wycieczek integracja z innymi klasami, fajni ludzie Z ankiety przeprowadzonej wśród uczniów klas pierwszych wynika że mocne strony naszej szkoły to: wysoki poziom dobre wyposażenie, nowoczesny sprzęt dobra zdawalność egzaminów ciekawe kierunki dofinansowania miła atmosfera pomocni, wyrozumiali nauczyciele budowa sali – rozwój szkoły dużo wycieczek integracja z innymi klasami, fajni ludzie

63 Konkursy dla gimnazjalistów
Konkurs Recytatorski Cz. Miłosza Turniej Informatyczny Mam pomysł na przyszłość zawodową Dyktando o pióro Dyrektora ZSP Przeprowadzamy konkursy dla gimnazjalistów, dzięki którym możecie wcześniej poznać naszą szkołę i jej wyposażenie.

64 Zapraszamy na konkursy
Turniej Informatyczny Międzyszkolny Konkurs Języków Obcych   Międzyszkolny Konkurs Matematyczny

65 zapraszamy na lekcje otwarte
początek marca  Lekcja Języka Angielskiego marzec Pokaz Pierwszej Pomocy Przedmedycznej początek kwietnia Warsztat: Miniprzedsiębiorstwo. Znaczenie pracy zespołowej. 

66 Adres e-mail naszej szkoły Dokumenty należy składać
REKRUTACJA Adres naszej szkoły Dokumenty należy składać drogą elektroniczną Rekrutacja do szkoły podobnie jak w latach ubiegłych odbywać się będzie drogą elektroniczną.

67 Dzień Otwarty 26 marca 2014 roku o godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na dzień otwarty naszej szkoły.

68 Jakie mamy nowe kierunki w technikum?

69 Jakie mamy nowe kierunki w technikum
Jakie mamy nowe kierunki w technikum? technik ekonomista technik architektury krajobrazu

70 Jakiego imienia jest liceum w naszym zespole szkół?

71 Jakiego imienia jest liceum w naszym zespole szkół? Czesława Miłosza

72 Wymień 2 akcje charytatywne w których bierzemy udział?

73 Wymień 2 akcje charytatywne w których bierzemy udział?
Zbiórki dla domu dziecka, domu samotnej matki, domu pomocy społecznej, schroniska dla zwierząt Szlachetna Paczka Góra Grosza WOŚP

74 Jaka jest zdawalność matury w Liceum – można pomylić się o 5%?

75 Jaka jest zdawalność matury w Liceum – można pomylić się o 5%? 96 %

76 Jak się nazywa nasza gazetka szkolna?

77 Jak się nazywa nasza gazetka szkolna? „Byle do piątku”

78 Do zobaczenia !!! Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google