Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KS-AOW 2006, KS-AOD 2006, KS-BLOZ 2006 - aktualizacje systemów aptecznych II Spotkanie szkoleniowo-integracyjne dla Partnerów Handlowych KSS Kamsoft, Bęsia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KS-AOW 2006, KS-AOD 2006, KS-BLOZ 2006 - aktualizacje systemów aptecznych II Spotkanie szkoleniowo-integracyjne dla Partnerów Handlowych KSS Kamsoft, Bęsia."— Zapis prezentacji:

1 KS-AOW 2006, KS-AOD 2006, KS-BLOZ 2006 - aktualizacje systemów aptecznych II Spotkanie szkoleniowo-integracyjne dla Partnerów Handlowych KSS Kamsoft, Bęsia 16-18.09.2005

2 I. Aktualnie prowadzone programy dedykowane 1. DOZ+ 2. DOZ+ a KS-ZPL 3. Kupon Novartis (opis logiczny) 4. MOPR Szczecin (wykorzystanie do specyficznych zaznaczeń) 5. Kolejne negocjowane programy

3 II. Zmiany przepisów 1. Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 2. Lecznictwo zamknięte - ceny urzędowe 3. Projekt zmian rozporządzeń o wykazach limitach i cenach urzędowych leków 4. Otwarcie formatów NFZ

4 1. Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu W związku z wejściem w życie 3.09.2005 ustawy, o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 157 poz.1314 z dnia 19 sierpnia 2005), oraz pytaniami odnośnie potencjalnych zmian kwot ryczałtów za leki gotowe i recepturowe wyjaśniamy: A. Dotychczasowe brzmienie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 04.210.2135) określało maksymalne wysokości kwot ryczałtów za leki gotowe i recepturowe na odpowiednio 0,5% i 1,5% minimalnego wynagrodzenia. B. Wspomniana ustawa wchodząca w życie 3.09.2005 zmienia ten punkt na konkretne kwoty, odpowiednio 4,25 zł i 12,74 zł, waloryzowane corocznie średniorocznym wskaźnikiem inflacji ustalonym w ustawie budżetowej. C. Nie ulega zmianie art. 36 ust. 5 określający, że konkretne kwoty ryczałtów określane są w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zatem, wejście w życie omawianej ustawy nie skutkuje wprost zmianą kwot ryczałtowych, daje jednak możliwość ich podniesienia w przyszłości, w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia

5 2. Lecznictwo zamknięte – ceny urzędowe W Dzienniku Ustaw nr 169 z 6 września 2005 ukazały się rozporządzenia Ministra Zdrowia: poz. 1424, z dnia 26 sierpnia 2005 w sprawie wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych przez zakłady lecznictwa zamkniętego po cenach urzędowych hurtowych; poz. 1425, z dnia 1 września 2005 w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych na produkty lecznicze i wyroby medyczne nabywane przez zakłady lecznictwa zamkniętego. Rozporządzenie określające ceny urzędowe leków w lecznictwie zamknietym wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia tj. 21 września. Informacje o omawianych cenach urzędowych zostaną umieszczone w jednym z najbliższych wydań bazy KS-BLOZ

6 3. Projekt zmian rozporządzeń o wykazach, limitach i cenach urzędowych leków W dniu 5 września Minister Zdrowia przekazał do konsultacji pakiet rozporządzeń zmieniających wykazy, ceny urzędowe oraz limity leków: A. Projekt rozporządzenia Ministra zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne. B. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. C. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. D. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające. Zapisany w nich, planowany termin wejścia w życie zmian to 1 października 2005.

7 4. Otwarcie formatów NFZ Dziennik Ustaw Nr 176 z 13.09.2005, poz. 1467, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

8 III. Zasady sprzedaży upgradeów i systemów 2006 1. Zachowanie cen do 31.12.2005 2. Zmiana ceny modułu cenowego KS-BLOZ na 195 zł netto rocznie 3. Utrzymywanie w najbliższym czasie jasnych reguł w polityce cenowej, (niepodnoszenie ponad poziom inflacji, elastyczność) 4. Instrukcje dla upgradeów jako pdf, dla nowych (w tym przejść DOS->WIN) – papierowe 5. Pharmindex – v. 2005, ceny 6. Hasło serwisowe 2006

9 IV. Kierunki zmian 1. Opieka farmaceutyczna – współpraca z AM Poznań (ankiety, algorytmy), punktowane spotkania szkoleniowe 18-20.11, 25-27.11 2. Moduł cenowy, wyszukiwanie tańszych odpowiedników – akcja Opolskiego OW NFZ, rozszerzenie modułu AP Ceny 3. Przebudowa BLOZ-a, wspólny dla wszystkich aplikacji, zmiana sposobu aktualizacji w APW 4. System przesyłania informacji do aptek wprost do systemu informatycznego 5. Histogramy wykorzystania funkcji 6. Apteka internetowa (współpraca z Dom Zdrowia) 7. Monitoring ON-LINE 8. Raporty epidemiologiczne

10 Wybrane informacje serwisowe APW 1. Ostatnie zmiany 2. Specyficzne konfiguracje w aptekach szpitalnych 3. Narzędzie naprawy baz


Pobierz ppt "KS-AOW 2006, KS-AOD 2006, KS-BLOZ 2006 - aktualizacje systemów aptecznych II Spotkanie szkoleniowo-integracyjne dla Partnerów Handlowych KSS Kamsoft, Bęsia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google