Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AiNM - projekt Prowadzący:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AiNM - projekt Prowadzący:"— Zapis prezentacji:

1 AiNM - projekt Prowadzący: Grzegorz.PITTNER@put.poznan.pl

2 CEL Celem zajęć jest samodzielne bądź w 2-3 osobowych zespołach wykonanie projektu symulującego sterowanie linii produkcyjnej bądź maszyny technologicznej

3 W ramach projektu należy (teczka projektowa musi zawierać) Opisać działanie maszyny/linii Wykonać schemat blokowy linii/maszyny (ideologiczny) Wykonać schemat blokowy sterowania Wykonać algorytm działania (ideologiczny) Wykonać listę komponentów (producent, symbol, krótki opis, pierwsza strona karty kat., cena detaliczna, ilość w proj.) Wykonać listę połączeń (w formie tabeli) Sporządzić wycenę komponentów – kosztorys sterowania Wykonać schemat elektryczny sterowania Wykonać program PLC Wykonać wizualizację programu PLC (opcjonalnie)

4 temat Temat musi być zaakceptowany przez prowadzącego Student sam wybiera poziom trudności Minimum 1 człon napędowy Minimum 2 człony pomiarowe Minimum 2 tryby pracy Minimum 1 sterownik PLC Muszą istnieć zabezpieczenia sterowania

5 Przebieg zajęć 1.Wstęp (dziś) 2.Wybór tematu -Konsultacje i dobór tematu -Wykonanie schematu blokowego -Wypełnienie karty projektu 3.Przygotowanie – Schemat elektryczny – Algorytmdziałania programu 4.Program PLC 5.Program PLC 6.Wizualizacja programu PLC 7.Zaliczenie

6

7

8 A1.0 – S3.14 S3.13 – F5.2 F5.1 - Y1.8 (+24V) Itd….

9 Urządzenia elektroniczne: X Złączki i moduły: Y Przekaźniki: Q Przyciski: S lub K Silniki: M Bezpieczniki: F Inne: A,B,C,D…

10

11 zaliczenie W formie ustnej Prace po terminie nie są oceniane Studentowi przysługuje się jedna poprawka Oceniany jest projekt – Sposób działania – Poprawność i subtelność rozwiązań Oceniana jest teczka projektowa – kompletność – Czytelność – Jednoznaczność – poprawność Oceniana jest wiedza studenta indywidualnie

12 Uwagi na koniec Konsultacje nie są substytutem zajęć Jeżeli jakieś zajęcia wypadną z cyklu (np. święta) to nie zwalnia to studenta z samodzielnej pracy projektowej jaką w danym okresie miał wykonać na zajęciach projektowych prezentujemy i konsultujemy wyniki pracy własnej, a nie wykonujemy ów pracę.

13 Pytania?

14 dziękuję


Pobierz ppt "AiNM - projekt Prowadzący:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google