Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesne budynki i ich potrzeby w zakresie teletechniki i telekomunikacji. Czego można oczekiwać w najbliższej przyszłości? 28.02.2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesne budynki i ich potrzeby w zakresie teletechniki i telekomunikacji. Czego można oczekiwać w najbliższej przyszłości? 28.02.2014."— Zapis prezentacji:

1 Nowoczesne budynki i ich potrzeby w zakresie teletechniki i telekomunikacji. Czego można oczekiwać w najbliższej przyszłości? 28.02.2014

2 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZALECENIA UNII EUROPEJSKIEJ (Europejska Agenda Cyfrowa - sygn. 9981/10 z dn. 20.05.2010) do 2020 roku wszyscy europejczycy powinni mieć dostęp do Internetu o prędkości 30 Mb/s, a co najmniej 50% gospodarstw o prędkości 100 Mb/s

3 200 Mb/s 100 Mb/s 10 Mb/s 6 Mb/s 600MB50MB25GB4,7GB60GB album 200 zdjęć płyta DVDpłyta Blue-rayonline backupprojekt PORÓWNANIE SZYBKOŚCI ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH 00:00:02 00:00:04 00:00:13 00:00:40 00:01:07 30 Mb/s

4 PORÓWNANIE SZYBKOŚCI ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH 00:00:24 00:00:48 00:02:40 00:08:00 00:13:20 600MB50MB25GB4,7GB60GB album 200 zdjęć płyta DVDpłyta Blue-rayonline backupprojekt 200 Mb/s 100 Mb/s 30 Mb/s 10 Mb/s 6 Mb/s

5 PORÓWNANIE SZYBKOŚCI ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH 00:03:08 00:06:16 00:20:53 01:02:40 01:44:27 600MB50MB25GB4,7GB60GB album 200 zdjęć płyta DVDpłyta Blue-rayonline backupprojekt 200 Mb/s 100 Mb/s 30 Mb/s 10 Mb/s 6 Mb/s

6 PORÓWNANIE SZYBKOŚCI ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH 00:16:40 00:33:20 01:51:07 05:33:20 09:15:33 600MB50MB25GB4,7GB60GB album 200 zdjęć płyta DVDpłyta Blue-rayonline backupprojekt 200 Mb/s 100 Mb/s 30 Mb/s 10 Mb/s 6 Mb/s

7 PORÓWNANIE SZYBKOŚCI ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH 00:40:00 01:20:00 04:26:40 13:20:00 22:13:20 600MB50MB25GB4,7GB60GB album 200 zdjęć płyta DVDpłyta Blue-rayonline backupprojekt 200 Mb/s 100 Mb/s 30 Mb/s 10 Mb/s 6 Mb/s

8 ODBIORCY USŁUG Rozwój techniki światłowodowej DOSTAWCA USŁUG < 6 Mb/s kabel miedziany

9 ODBIORCY USŁUG DOSTAWCA USŁUG FTTN > 300 m Fiber To The Node światłowód do węzła < 10 Mb/s kabel miedziany kabel światłowodowy Rozwój techniki światłowodowej

10 ODBIORCY USŁUG DOSTAWCA USŁUG kabel miedziany kabel światłowodowy FTTC < 300 m Fiber To The Cabinet światłowód do szafki > 10 Mb/s Rozwój techniki światłowodowej

11 ODBIORCY USŁUG DOSTAWCA USŁUG kabel miedziany kabel światłowodowy Fiber To The Building światłowód do budynku 30 - 100 Mb/s FTTB Rozwój techniki światłowodowej

12 ODBIORCY USŁUG DOSTAWCA USŁUG kabel światłowodowy FTTH Fiber To The Home światłowód do mieszkania > 100 Mb/s kabel miedziany Rozwój techniki światłowodowej

13 ODBIORCY USŁUG DOSTAWCA USŁUG kabel światłowodowy FTTH Fiber To The Home światłowód do mieszkania > 100 Mb/s Rozwój techniki światłowodowej

14 ODBIORCY USŁUG kabel światłowodowy FTTH Fiber To The Home światłowód do mieszkania > 100 Mb/s PUNKT STYKU INFRASTRUKTURA BUDYNKOWA Rozwój techniki światłowodowej

15 ODBIORCY USŁUG DOSTAWCA USŁUG kabel światłowodowy FTTH Fiber To The Home światłowód do mieszkania > 100 Mb/s PUNKT STYKU Rozwój techniki światłowodowej

16 Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

17 1.) wprowadzenie w dziale IV Wyposażenie techniczne budynków nowego rozdziału (8a) p.t. Instalacja telekomunikacyjna Najważniejsze postanowienia: Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 2.) określenie obowiązkowego wyposażenia dla poszczególnych typów budynków: - mieszkalnych wielorodzinnych, - zamieszkania zbiorowego, - użyteczności publicznej, - użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania, - pozostałych (w ramach wymagań ogólnych).

18 1.) wprowadzenie w dziale IV Wyposażenie techniczne budynków nowego rozdziału (8a) p.t. Instalacja telekomunikacyjna Najważniejsze postanowienia: Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 2.) określenie obowiązkowego wyposażenia dla poszczególnych typów budynków: - mieszkalnych wielorodzinnych, - zamieszkania zbiorowego, - użyteczności publicznej, - użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania, - pozostałych (w ramach wymagań ogólnych).

19 Najważniejsze elementy wyposażenia: Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków PUNKT STYKU instalacji budynkowej i zewnętrznej Okablowanie budynkowe Zakończenia abonenckie Wyposażenie techniczne

20 Najważniejsze elementy wyposażenia: Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków PUNKT STYKU instalacji budynkowej i zewnętrznej Okablowanie budynkowe Zakończenia abonenckie Wyposażenie techniczne

21 Najważniejsze elementy wyposażenia: Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków PUNKT STYKU instalacji budynkowej i zewnętrznej Okablowanie budynkowe Zakończenia abonenckie Wyposażenie techniczne

22 Najważniejsze elementy wyposażenia: Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków PUNKT STYKU instalacji budynkowej i zewnętrznej Okablowanie budynkowe Zakończenia abonenckie Wyposażenie techniczne

23 Budynkowa instalacja telekomunikacyjna powinna umożliwiać: - świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług transmisji danych, poprzez szerokopasmowy dostęp do Internetu - świadczenie usług rozprowadzania programów telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programów telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości przez różnych dostawców tych usług na zasadzie równego dostępu i neutralności technologicznej (drogą kablową lub radiową). Postanowienia ogólne: Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków dla wszystkich typów budynków 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

24 Budynkowa instalacja telekomunikacyjna powinna umożliwiać: - świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług transmisji danych, poprzez szerokopasmowy dostęp do Internetu - świadczenie usług rozprowadzania programów telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programów telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości przez różnych dostawców tych usług na zasadzie równego dostępu i neutralności technologicznej (drogą kablową lub radiową). Postanowienia ogólne: Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków dla wszystkich typów budynków 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

25 Budynkowa instalacja telekomunikacyjna powinna umożliwiać: - świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług transmisji danych, poprzez szerokopasmowy dostęp do Internetu - świadczenie usług rozprowadzania programów telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programów telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości przez różnych dostawców tych usług na zasadzie równego dostępu i neutralności technologicznej (drogą kablową lub radiową). Postanowienia ogólne: Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków dla wszystkich typów budynków 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

26 Budynki powinny być wyposażone w funkcjonalne PUNKTY STYKU, zapewniające połączenie wewnętrznych instalacji telekomunikacyjnych z publiczną siecią telekomunikacyjną, zlokalizowane w osobnych pomieszczeniach technicznych lub dedykowanych (wewnętrznych lub zewnętrznych) szafkach telekomunikacyjnych (punkty kolokacji urządzeń). 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków dla wszystkich typów budynków INFRASTRUKTURA OPERATOR DOSTAWCA USŁUG INFRASTRUKTURA ODBIORCA USŁUG PUNKT STYKU

27 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków PRZYKŁAD: POMIESZCZENIA TECHNICZNE NA POTRZEBY INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

28 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków PRZYKŁAD: POMIESZCZENIA TECHNICZNE NA POTRZEBY INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

29 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków PRZYKŁAD: POMIESZCZENIA TECHNICZNE NA POTRZEBY INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

30 Budynki użyteczności publicznej, mieszkalne wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego powinny być wyposażone w budynkową kanalizację telekomunikacyjną, rozumianą jako ciąg elementów osłonowych umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku (z piwnicy lub najniższej kondygnacji i z dachu) oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym między innymi przepusty kablowe, rury instalacyjne, szyby instalacyjne, koryta, dukty i kanały. 2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków Kanalizacja telekomunikacyjna i punkty kolokacji urządzeń powinny być przygotowane w sposób umożliwiający wymianę lub instalowanie dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym anten, kabli i urządzeń w trakcie eksploatacji budynku bez naruszania jego konstrukcji.

31 Budynki użyteczności publicznej, mieszkalne wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego powinny być wyposażone w budynkową kanalizację telekomunikacyjną, rozumianą jako ciąg elementów osłonowych umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku (z piwnicy lub najniższej kondygnacji i z dachu) oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym między innymi przepusty kablowe, rury instalacyjne, szyby instalacyjne, koryta, dukty i kanały. 2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków Kanalizacja telekomunikacyjna i punkty kolokacji urządzeń powinny być przygotowane w sposób umożliwiający wymianę lub instalowanie dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym anten, kabli i urządzeń w trakcie eksploatacji budynku bez naruszania jego konstrukcji.

32 - przepusty kablowe (do budynku, z piwnicy, między stropami i ścianami, z dachu oraz do poszczególnych mieszkań) spełniające zgodnie z zastosowaniem, wymagania nierozprzestrzeniania pożaru oraz nieprzedostawania się niebezpiecznych gazów i wilgoci, - rury instalacyjne (np. PVC110, HDPE40, mikrokanalizacja światłowodowa, rury giętkie i inne dostosowane do zastosowania wewnętrznego lub zewnętrznego), - pionowe szyby (szachty) i poziome kanały kablowe przewidziane w konstrukcji budynku, - metalowe lub plastikowe koryta instalacyjne (podpodłogowe, podsufitowe, naścienne), - dukty kablowe. Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA

33 - przepusty kablowe (do budynku, z piwnicy, między stropami i ścianami, z dachu oraz do poszczególnych mieszkań) spełniające zgodnie z zastosowaniem, wymagania nierozprzestrzeniania pożaru oraz nieprzedostawania się niebezpiecznych gazów i wilgoci, - rury instalacyjne (np. PVC110, HDPE40, mikrokanalizacja światłowodowa, rury giętkie i inne dostosowane do zastosowania wewnętrznego lub zewnętrznego), - pionowe szyby (szachty) i poziome kanały kablowe przewidziane w konstrukcji budynku, - metalowe lub plastikowe koryta instalacyjne (podpodłogowe, podsufitowe, naścienne), - dukty kablowe. Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA

34 - przepusty kablowe (do budynku, z piwnicy, między stropami i ścianami, z dachu oraz do poszczególnych mieszkań) spełniające zgodnie z zastosowaniem, wymagania nierozprzestrzeniania pożaru oraz nieprzedostawania się niebezpiecznych gazów i wilgoci, - rury instalacyjne (np. PVC110, HDPE40, mikrokanalizacja światłowodowa, rury giętkie i inne dostosowane do zastosowania wewnętrznego lub zewnętrznego), - pionowe szyby (szachty) i poziome kanały kablowe przewidziane w konstrukcji budynku, - metalowe lub plastikowe koryta instalacyjne (podpodłogowe, podsufitowe, naścienne), - dukty kablowe. Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA

35 - przepusty kablowe (do budynku, z piwnicy, między stropami i ścianami, z dachu oraz do poszczególnych mieszkań) spełniające zgodnie z zastosowaniem, wymagania nierozprzestrzeniania pożaru oraz nieprzedostawania się niebezpiecznych gazów i wilgoci, - rury instalacyjne (np. PVC110, HDPE40, mikrokanalizacja światłowodowa, rury giętkie i inne dostosowane do zastosowania wewnętrznego lub zewnętrznego), - pionowe szyby (szachty) i poziome kanały kablowe przewidziane w konstrukcji budynku, - metalowe lub plastikowe koryta instalacyjne (podpodłogowe, podsufitowe, naścienne), - dukty kablowe. Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA

36 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków PS-B punkt styku budowlany PS-T punkt styku techniczny PK-.. przepusty kablowe

37 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków studnia teletechniczna słupek kablowy kanalizacja teletechniczna PVC110 kanalizacja teletechniczna RHDPE40 właz 2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA

38 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków przepusty 2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA

39 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków koryta kablowe w garażu 2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA

40 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków kable "na doczepkę" do innych instalacji 2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA

41 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków kable "na doczepkę" do innych instalacji 2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA źle

42 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków przykładowe zagospodarowanie pionu kablowego 2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA

43 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków pion kablowy 2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA

44 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków pion kablowy 2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA

45 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków pion kablowy 2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA źle

46 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków okablowanie poziome 2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA

47 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków okablowanie poziome 2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA

48 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków okablowanie poziome 2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA źle

49 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków mikrokanalizacja światłowodowa 2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA

50 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków kable światłowodowe łatwego dostępu oparte na mikrokanalizacji światłowodowej 2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA

51 a.) budynki mieszkalne wielorodzinne - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie światłowodowe - co najmniej dwa włókna jednomodowe - budynkowe okablowanie symetryczne - co najmniej 2 kable UTP kat.5 - antenowa instalacja zbiorowa do odbioru TV satelitarnej i naziemnej (z zastosowaniem kabli współosiowych lub światłowodowych) - instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej - sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa (TSM) w każdym mieszkaniu 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków

52 a.) budynki mieszkalne wielorodzinne - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie światłowodowe - co najmniej dwa włókna jednomodowe - budynkowe okablowanie symetryczne - co najmniej 2 kable UTP kat.5 - antenowa instalacja zbiorowa do odbioru TV satelitarnej i naziemnej (z zastosowaniem kabli współosiowych lub światłowodowych) - instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej - sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa (TSM) w każdym mieszkaniu 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków

53 a.) budynki mieszkalne wielorodzinne - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie światłowodowe - co najmniej dwa włókna jednomodowe - budynkowe okablowanie symetryczne - co najmniej 2 kable UTP kat.5 - antenowa instalacja zbiorowa do odbioru TV satelitarnej i naziemnej (z zastosowaniem kabli współosiowych lub światłowodowych) - instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej - sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa (TSM) w każdym mieszkaniu 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków

54 a.) budynki mieszkalne wielorodzinne - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie światłowodowe - co najmniej dwa włókna jednomodowe - budynkowe okablowanie symetryczne - co najmniej 2 kable UTP kat.5 - antenowa instalacja zbiorowa do odbioru TV satelitarnej i naziemnej (z zastosowaniem kabli współosiowych lub światłowodowych) - instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej - sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa (TSM) w każdym mieszkaniu 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków

55 a.) budynki mieszkalne wielorodzinne - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie światłowodowe - co najmniej dwa włókna jednomodowe - budynkowe okablowanie symetryczne - co najmniej 2 kable UTP kat.5 - antenowa instalacja zbiorowa do odbioru TV satelitarnej i naziemnej (z zastosowaniem kabli współosiowych lub światłowodowych) - instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej - sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa (TSM) w każdym mieszkaniu 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków

56 a.) budynki mieszkalne wielorodzinne - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie światłowodowe - co najmniej dwa włókna jednomodowe - budynkowe okablowanie symetryczne - co najmniej 2 kable UTP kat.5 - antenowa instalacja zbiorowa do odbioru TV satelitarnej i naziemnej (z zastosowaniem kabli współosiowych lub światłowodowych) - instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej - sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa (TSM) w każdym mieszkaniu 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków

57 a.) budynki mieszkalne wielorodzinne - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie światłowodowe - co najmniej dwa włókna jednomodowe - budynkowe okablowanie symetryczne - co najmniej 2 kable UTP kat.5 - antenowa instalacja zbiorowa do odbioru TV satelitarnej i naziemnej (z zastosowaniem kabli współosiowych lub światłowodowych) - instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej - sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa (TSM) w każdym mieszkaniu 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków

58 b.) budynki zamieszkania zbiorowego - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie telekomunikacyjne - wg indywidualnych potrzeb, - przystosowanie do wyposażenia w instalacje radiowo-telewizyjne - instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej (jeśli potrzeba, ale wymagane dla odrębnych mieszkań w budynkach), - sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (wymagane dla odrębnych mieszkań w budynkach) - gniazda abonenckie jako zakończenie budynkowej sieci telekomunikacyjnej Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

59 b.) budynki zamieszkania zbiorowego - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie telekomunikacyjne - wg indywidualnych potrzeb, - przystosowanie do wyposażenia w instalacje radiowo-telewizyjne - instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej (jeśli potrzeba, ale wymagane dla odrębnych mieszkań w budynkach), - sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (wymagane dla odrębnych mieszkań w budynkach) - gniazda abonenckie jako zakończenie budynkowej sieci telekomunikacyjnej Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

60 b.) budynki zamieszkania zbiorowego - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie telekomunikacyjne - wg indywidualnych potrzeb, - przystosowanie do wyposażenia w instalacje radiowo-telewizyjne - instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej (jeśli potrzeba, ale wymagane dla odrębnych mieszkań w budynkach), - sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (wymagane dla odrębnych mieszkań w budynkach) - gniazda abonenckie jako zakończenie budynkowej sieci telekomunikacyjnej Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

61 b.) budynki zamieszkania zbiorowego - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie telekomunikacyjne - wg indywidualnych potrzeb, - przystosowanie do wyposażenia w instalacje radiowo-telewizyjne - instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej (jeśli potrzeba, ale wymagane dla odrębnych mieszkań w budynkach), - sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (wymagane dla odrębnych mieszkań w budynkach) - gniazda abonenckie jako zakończenie budynkowej sieci telekomunikacyjnej Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

62 b.) budynki zamieszkania zbiorowego - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie telekomunikacyjne - wg indywidualnych potrzeb, - przystosowanie do wyposażenia w instalacje radiowo-telewizyjne - instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej (jeśli potrzeba, ale wymagane dla odrębnych mieszkań w budynkach), - sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (wymagane dla odrębnych mieszkań w budynkach) - gniazda abonenckie jako zakończenie budynkowej sieci telekomunikacyjnej Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

63 b.) budynki zamieszkania zbiorowego - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie telekomunikacyjne - wg indywidualnych potrzeb, - przystosowanie do wyposażenia w instalacje radiowo-telewizyjne - instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej (jeśli potrzeba, ale wymagane dla odrębnych mieszkań w budynkach), - sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (wymagane dla odrębnych mieszkań w budynkach) - gniazda abonenckie jako zakończenie budynkowej sieci telekomunikacyjnej Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

64 c.) budynki użyteczności publicznej - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie światłowodowe - co najmniej dwa włókna jednomodowe (jeśli potrzeba, ale wymagane w budynkach przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania) - budynkowe okablowanie telekomunikacyjne - wg indywidualnych potrzeb, - przystosowanie do wyposażenia w instalacje radiowo-telewizyjne - gniazdo światłowodowe w każdym lokalu użytkowym (jeśli potrzeba, ale wymagane w budynkach przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania), - gniazda abonenckie jako zakończenie budynkowej sieci telekomunikacyjnej Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

65 c.) budynki użyteczności publicznej - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie światłowodowe - co najmniej dwa włókna jednomodowe (jeśli potrzeba, ale wymagane w budynkach przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania) - budynkowe okablowanie telekomunikacyjne - wg indywidualnych potrzeb, - przystosowanie do wyposażenia w instalacje radiowo-telewizyjne - gniazdo światłowodowe w każdym lokalu użytkowym (jeśli potrzeba, ale wymagane w budynkach przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania), - gniazda abonenckie jako zakończenie budynkowej sieci telekomunikacyjnej Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

66 c.) budynki użyteczności publicznej - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie światłowodowe - co najmniej dwa włókna jednomodowe (jeśli potrzeba, ale wymagane w budynkach przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania) - budynkowe okablowanie telekomunikacyjne - wg indywidualnych potrzeb, - przystosowanie do wyposażenia w instalacje radiowo-telewizyjne - gniazdo światłowodowe w każdym lokalu użytkowym (jeśli potrzeba, ale wymagane w budynkach przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania), - gniazda abonenckie jako zakończenie budynkowej sieci telekomunikacyjnej Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

67 c.) budynki użyteczności publicznej - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie światłowodowe - co najmniej dwa włókna jednomodowe (jeśli potrzeba, ale wymagane w budynkach przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania) - budynkowe okablowanie telekomunikacyjne - wg indywidualnych potrzeb, - przystosowanie do wyposażenia w instalacje radiowo-telewizyjne - gniazdo światłowodowe w każdym lokalu użytkowym (jeśli potrzeba, ale wymagane w budynkach przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania), - gniazda abonenckie jako zakończenie budynkowej sieci telekomunikacyjnej Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

68 c.) budynki użyteczności publicznej - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie światłowodowe - co najmniej dwa włókna jednomodowe (jeśli potrzeba, ale wymagane w budynkach przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania) - budynkowe okablowanie telekomunikacyjne - wg indywidualnych potrzeb, - przystosowanie do wyposażenia w instalacje radiowo-telewizyjne - gniazdo światłowodowe w każdym lokalu użytkowym (jeśli potrzeba, ale wymagane w budynkach przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania), - gniazda abonenckie jako zakończenie budynkowej sieci telekomunikacyjnej Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

69 c.) budynki użyteczności publicznej - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie światłowodowe - co najmniej dwa włókna jednomodowe (jeśli potrzeba, ale wymagane w budynkach przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania) - budynkowe okablowanie telekomunikacyjne - wg indywidualnych potrzeb, - przystosowanie do wyposażenia w instalacje radiowo-telewizyjne - gniazdo światłowodowe w każdym lokalu użytkowym (jeśli potrzeba, ale wymagane w budynkach przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania), - gniazda abonenckie jako zakończenie budynkowej sieci telekomunikacyjnej Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

70 d.) pozostałe budynki, w tym jednorodzinne, produkcyjne i inne - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

71 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków PS-T punkt styku techniczny TSM telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa

72 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków PS-T punkt styku techniczny TSM telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa

73 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ wymagane okablowanie: 2 włókna światłowodowe jednomodowe

74 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ wymagane okablowanie: 2 kable współosiowe

75 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ wymagane okablowanie: 1 kabel UTP kat. 5 (na potrzeby lokalnej sieci LAN)

76 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ wymagane okablowanie: 1 kabel UTP kat. 5 (na potrzeby telefonii standardowej, domofonu, monitoringu i innych systemów teletechnicznych)

77 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ TSM zbiorowa instalacja do odbioru DVB-T, TV-SAT i TVK

78 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków multi-operatorska szafa kablowa FCA Sp. z o.o. 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

79 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków FCA Sp. z o.o. 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ PUNKT STYKU

80 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków FCA Sp. z o.o. 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ źle niewłaściwy PUNKT STYKU

81 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa FCA Sp. z o.o. 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ Elmat Sp. z o.o.

82 Telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa (TSM) zapewnienie miejsca na zainstalowanie trwałego, bezpiecznego i funkcjonalnego zakończenia wszystkich kabli budynkowych poprowadzonych od punktu dystrybucyjnego, zapewnienie miejsca na zainstalowanie trwałych i funkcjonalnych zakończeń wszystkich kabli mieszkaniowych, zapewnienie miejsca na zainstalowanie niezbędnych urządzeń obsługowych związanych z dystrybucją sygnałów i połączeń do wyprowadzonych w szafce gniazd abonenckich i innych urządzeń teletechnicznych wewnątrz- mieszkaniowych, Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków

83 Telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa (TSM) zapewnienie miejsca na zainstalowanie trwałego, bezpiecznego i funkcjonalnego zakończenia wszystkich kabli budynkowych poprowadzonych od punktu dystrybucyjnego, zapewnienie miejsca na zainstalowanie trwałych i funkcjonalnych zakończeń wszystkich kabli mieszkaniowych, zapewnienie miejsca na zainstalowanie niezbędnych urządzeń obsługowych związanych z dystrybucją sygnałów i połączeń do wyprowadzonych w szafce gniazd abonenckich i innych urządzeń teletechnicznych wewnątrz- mieszkaniowych, Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków

84 Telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa (TSM) zapewnienie miejsca na zainstalowanie trwałego, bezpiecznego i funkcjonalnego zakończenia wszystkich kabli budynkowych poprowadzonych od punktu dystrybucyjnego, zapewnienie miejsca na zainstalowanie trwałych i funkcjonalnych zakończeń wszystkich kabli mieszkaniowych, zapewnienie miejsca na zainstalowanie niezbędnych urządzeń obsługowych związanych z dystrybucją sygnałów i połączeń do wyprowadzonych w szafce gniazd abonenckich i innych urządzeń teletechnicznych wewnątrz-mieszkaniowych, Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków

85 Telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa (TSM) Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków

86 Telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa (TSM) Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków

87 Telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa (TSM) Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków

88 TSM telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa G1-G7 gniazda RTV-SAT, informatyczne, telefoniczne, Tm inne mieszkaniowe systemy teletechniczne, takie jak: domofon, system przyzywowy (np. w systemie teleopieki) dla osób niepełnosprawnych, system zabezpieczeń indywidualny/zbiorczy, system sygnalizacji pożaru indywidualny/zbiorczy, inne systemy teletechniczne wg indywidualnych potrzeb Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków PRZYKŁADOWE OKABLOWANIE MIESZKANIOWE

89 Rozporządzenie nie określa zakresu, ani sposobu wykonania innych instalacji możliwych do wykonania jako dodatkowe we wszelkich typach budynków oraz mieszkaniach, takich jak: - instalacje i systemy zabezpieczeń (alarmowe, kontroli dostępu, telewizji dozorowej, sygnalizacji zagrożeń itp.), - instalacje i systemy teleinformatyczne, - instalacje i systemy akustyczne, - instalacje i systemy telemetryczne, - instalacje i systemy sterowania, - instalacje i systemy monitoringu i inne. Instalacje te należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami technicznymi i (najlepiej) z wykorzystaniem i integracją z obowiązkową instalacją telekomunikacyjną budynków. Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków

90 Rozporządzenie nie określa zakresu, ani sposobu wykonania innych instalacji możliwych do wykonania jako dodatkowe we wszelkich typach budynków oraz mieszkaniach, takich jak: - instalacje i systemy zabezpieczeń (alarmowe, kontroli dostępu, telewizji dozorowej, sygnalizacji zagrożeń itp.), - instalacje i systemy teleinformatyczne, - instalacje i systemy akustyczne, - instalacje i systemy telemetryczne, - instalacje i systemy sterowania, - instalacje i systemy monitoringu i inne. Instalacje te należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami technicznymi oraz z wykorzystaniem i integracją z obowiązkową instalacją telekomunikacyjną budynków. Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków

91 Samo rozporządzenie nie spowoduje zapewne, że instalacje telekomunikacyjne we wszystkich budynkach będą wykonywane i utrzymywane w jednakowy, optymalny sposób. Pozostaje nadal szereg nierozwiązanych kwestii, jak np.: - jak sfinansować budowę instalacji telekomunikacyjnej? - jak wykonać instalację, zwłaszcza w zakresie nieobjętym przepisami i normami? - komu powierzyć wykonanie instalacji? - kto będzie właścicielem instalacji? - jak odebrać wykonaną instalację (jakie sprawdzenia, pomiary, testy)? - jak utrzymać (konserwować) instalację? - jak umożliwić korzystanie z instalacji różnym przedsiębiorcom? - itp. Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków

92 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ramach przygotowywanego aktualnie Narodowego Planu Szerokopasmowego przewiduje kilka działań wspierających rozwój budynkowych instalacji telekomunikacyjnych: NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

93 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY Coroczny przegląd istniejących przepisów prawnych w zakresie prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych (działanie 1.3) Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ramach przygotowywanego aktualnie Narodowego Planu Szerokopasmowego przewiduje kilka działań wspierających rozwój budynkowych instalacji telekomunikacyjnych:

94 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY na początek planowana jest na przykład zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 74 poz. 836 z późn. zm.), w którym nie ma żadnych zapisów nt. budynkowych instalacji telekomunikacyjnych - a są niezbędne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ramach przygotowywanego aktualnie Narodowego Planu Szerokopasmowego przewiduje kilka działań wspierających rozwój budynkowych instalacji telekomunikacyjnych: Coroczny przegląd istniejących przepisów prawnych w zakresie prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych (działanie 1.3)

95 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY Opracowanie KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK w zakresie instalacji telekomunikacyjnych w nowych budynkach wielorodzinnych (działanie 2) Osiągnięcie pełnych efektów wprowadzonych rozwiązań prawnych wymaga opracowania i przekazania do wykorzystania wzorców postępowania zarówno po stronie właścicieli czy zarządców budynków jak i przedsiębiorców telekomunikacyjnych. KDP będzie określał modelowe rozwiązania w zakresie nawiązania współpracy, udzielenia dostępu, określenia kosztów, wzorów umów itd. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ramach przygotowywanego aktualnie Narodowego Planu Szerokopasmowego przewiduje kilka działań wspierających rozwój budynkowych instalacji telekomunikacyjnych:

96 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY Analiza możliwości wdrożenia rozwiązań, umożliwiających modernizację instalacji telekomunikacyjnych w istniejących budynkach wielorodzinnych, do standardów modelowych jak dla nowych budynków (działanie 3) W związku z wprowadzeniem nowych rozwiązań w zakresie instalacji telekomunikacyjnych w budynkach, konieczne jest także przeprowadzenie analizy możliwości wprowadzenia takich rozwiązań dla budynków istniejących wraz z określeniem możliwości wsparcia dla ich właścicieli i zarządców. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ramach przygotowywanego aktualnie Narodowego Planu Szerokopasmowego przewiduje kilka działań wspierających rozwój budynkowych instalacji telekomunikacyjnych:

97 dziękuję za uwagę Jacek SZYMCZAK info@teletechnika.org.pl Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie


Pobierz ppt "Nowoczesne budynki i ich potrzeby w zakresie teletechniki i telekomunikacji. Czego można oczekiwać w najbliższej przyszłości? 28.02.2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google