Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesne budynki i ich potrzeby w zakresie teletechniki i telekomunikacji. Czego można oczekiwać w najbliższej przyszłości? 28.02.2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesne budynki i ich potrzeby w zakresie teletechniki i telekomunikacji. Czego można oczekiwać w najbliższej przyszłości? 28.02.2014."— Zapis prezentacji:

1 Nowoczesne budynki i ich potrzeby w zakresie teletechniki i telekomunikacji.
Czego można oczekiwać w najbliższej przyszłości?

2 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
ZALECENIA UNII EUROPEJSKIEJ (Europejska Agenda Cyfrowa - sygn. 9981/10 z dn ) do 2020 roku wszyscy europejczycy powinni mieć dostęp do Internetu o prędkości 30 Mb/s, a co najmniej 50% gospodarstw o prędkości 100 Mb/s

3 PORÓWNANIE SZYBKOŚCI ŁĄCZY
TELEKOMUNIKACYJNYCH 50MB 600MB 4,7GB 25GB 60GB projekt album 200 zdjęć płyta DVD płyta Blue-ray online backup 200 Mb/s 00:00:02 100 Mb/s 00:00:04 30 Mb/s 00:00:13 10 Mb/s 00:00:40 6 Mb/s 00:01:07

4 PORÓWNANIE SZYBKOŚCI ŁĄCZY
TELEKOMUNIKACYJNYCH 50MB 600MB 4,7GB 25GB 60GB projekt album 200 zdjęć płyta DVD płyta Blue-ray online backup 200 Mb/s 00:00:24 100 Mb/s 00:00:48 30 Mb/s 00:02:40 10 Mb/s 00:08:00 6 Mb/s 00:13:20

5 PORÓWNANIE SZYBKOŚCI ŁĄCZY
TELEKOMUNIKACYJNYCH 50MB 600MB 4,7GB 25GB 60GB projekt album 200 zdjęć płyta DVD płyta Blue-ray online backup 200 Mb/s 00:03:08 100 Mb/s 00:06:16 30 Mb/s 00:20:53 10 Mb/s 01:02:40 6 Mb/s 01:44:27

6 PORÓWNANIE SZYBKOŚCI ŁĄCZY
TELEKOMUNIKACYJNYCH 50MB 600MB 4,7GB 25GB 60GB projekt album 200 zdjęć płyta DVD płyta Blue-ray online backup 200 Mb/s 00:16:40 100 Mb/s 00:33:20 30 Mb/s 01:51:07 10 Mb/s 05:33:20 6 Mb/s 09:15:33

7 PORÓWNANIE SZYBKOŚCI ŁĄCZY
TELEKOMUNIKACYJNYCH 50MB 600MB 4,7GB 25GB 60GB projekt album 200 zdjęć płyta DVD płyta Blue-ray online backup 200 Mb/s 00:40:00 100 Mb/s 01:20:00 30 Mb/s 04:26:40 10 Mb/s 13:20:00 6 Mb/s 22:13:20

8 < 6 Mb/s Rozwój techniki światłowodowej kabel miedziany DOSTAWCA
USŁUG ODBIORCY USŁUG

9 FTTN < 10 Mb/s Fiber To The Node Rozwój techniki światłowodowej
kabel miedziany kabel światłowodowy Fiber To The Node światłowód do węzła < 10 Mb/s FTTN DOSTAWCA USŁUG ODBIORCY USŁUG > 300 m

10 FTTC > 10 Mb/s Fiber To The Cabinet Rozwój techniki światłowodowej
kabel miedziany kabel światłowodowy Fiber To The Cabinet światłowód do szafki > 10 Mb/s FTTC DOSTAWCA USŁUG ODBIORCY USŁUG < 300 m

11 FTTB 30 - 100 Mb/s Fiber To The Building
Rozwój techniki światłowodowej kabel miedziany kabel światłowodowy Fiber To The Building światłowód do budynku Mb/s FTTB DOSTAWCA USŁUG ODBIORCY USŁUG

12 światłowód do mieszkania
Rozwój techniki światłowodowej kabel miedziany kabel światłowodowy Fiber To The Home światłowód do mieszkania > 100 Mb/s FTTH DOSTAWCA USŁUG ODBIORCY USŁUG

13 światłowód do mieszkania
Rozwój techniki światłowodowej kabel światłowodowy Fiber To The Home światłowód do mieszkania > 100 Mb/s FTTH DOSTAWCA USŁUG ODBIORCY USŁUG

14 światłowód do mieszkania
Rozwój techniki światłowodowej INFRASTRUKTURA BUDYNKOWA kabel światłowodowy Fiber To The Home światłowód do mieszkania > 100 Mb/s PUNKT STYKU FTTH ODBIORCY USŁUG

15 światłowód do mieszkania
Rozwój techniki światłowodowej kabel światłowodowy Fiber To The Home światłowód do mieszkania > 100 Mb/s PUNKT STYKU FTTH DOSTAWCA USŁUG ODBIORCY USŁUG

16 Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

17 Najważniejsze postanowienia:
Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków Najważniejsze postanowienia: 1.) wprowadzenie w dziale IV „Wyposażenie techniczne budynków” nowego rozdziału (8a) p.t. „Instalacja telekomunikacyjna” 2.) określenie obowiązkowego wyposażenia dla poszczególnych typów budynków: - mieszkalnych wielorodzinnych, - zamieszkania zbiorowego, - użyteczności publicznej, - użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania, - pozostałych (w ramach wymagań ogólnych).

18 Najważniejsze postanowienia:
Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków Najważniejsze postanowienia: 1.) wprowadzenie w dziale IV „Wyposażenie techniczne budynków” nowego rozdziału (8a) p.t. „Instalacja telekomunikacyjna” 2.) określenie obowiązkowego wyposażenia dla poszczególnych typów budynków: - mieszkalnych wielorodzinnych, - zamieszkania zbiorowego, - użyteczności publicznej, - użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania, - pozostałych (w ramach wymagań ogólnych).

19 Najważniejsze elementy wyposażenia:
Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków Najważniejsze elementy wyposażenia: PUNKT STYKU instalacji budynkowej i zewnętrznej Okablowanie budynkowe Zakończenia abonenckie Wyposażenie techniczne

20 Najważniejsze elementy wyposażenia:
Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków Najważniejsze elementy wyposażenia: PUNKT STYKU instalacji budynkowej i zewnętrznej Okablowanie budynkowe Zakończenia abonenckie Wyposażenie techniczne

21 Najważniejsze elementy wyposażenia:
Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków Najważniejsze elementy wyposażenia: PUNKT STYKU instalacji budynkowej i zewnętrznej Okablowanie budynkowe Zakończenia abonenckie Wyposażenie techniczne

22 Najważniejsze elementy wyposażenia:
Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków Najważniejsze elementy wyposażenia: PUNKT STYKU instalacji budynkowej i zewnętrznej Okablowanie budynkowe Zakończenia abonenckie Wyposażenie techniczne

23 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Postanowienia ogólne:
Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Postanowienia ogólne: dla wszystkich typów budynków Budynkowa instalacja telekomunikacyjna powinna umożliwiać: - świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług transmisji danych, poprzez szerokopasmowy dostęp do Internetu - świadczenie usług rozprowadzania programów telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programów telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości przez różnych dostawców tych usług na zasadzie równego dostępu i neutralności technologicznej (drogą kablową lub radiową).

24 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Postanowienia ogólne:
Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Postanowienia ogólne: dla wszystkich typów budynków Budynkowa instalacja telekomunikacyjna powinna umożliwiać: - świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług transmisji danych, poprzez szerokopasmowy dostęp do Internetu - świadczenie usług rozprowadzania programów telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programów telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości przez różnych dostawców tych usług na zasadzie równego dostępu i neutralności technologicznej (drogą kablową lub radiową).

25 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Postanowienia ogólne:
Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Postanowienia ogólne: dla wszystkich typów budynków Budynkowa instalacja telekomunikacyjna powinna umożliwiać: - świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług transmisji danych, poprzez szerokopasmowy dostęp do Internetu - świadczenie usług rozprowadzania programów telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programów telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości przez różnych dostawców tych usług na zasadzie równego dostępu i neutralności technologicznej (drogą kablową lub radiową).

26 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: dla wszystkich typów budynków Budynki powinny być wyposażone w funkcjonalne PUNKTY STYKU, zapewniające połączenie wewnętrznych instalacji telekomunikacyjnych z publiczną siecią telekomunikacyjną, zlokalizowane w osobnych pomieszczeniach technicznych lub dedykowanych (wewnętrznych lub zewnętrznych) szafkach telekomunikacyjnych (punkty kolokacji urządzeń). OPERATOR DOSTAWCA USŁUG PUNKT STYKU ODBIORCA USŁUG INFRASTRUKTURA INFRASTRUKTURA

27 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
PRZYKŁAD: POMIESZCZENIA TECHNICZNE NA POTRZEBY INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

28 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
PRZYKŁAD: POMIESZCZENIA TECHNICZNE NA POTRZEBY INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

29 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
PRZYKŁAD: POMIESZCZENIA TECHNICZNE NA POTRZEBY INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

30 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA Budynki użyteczności publicznej, mieszkalne wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego powinny być wyposażone w budynkową kanalizację telekomunikacyjną, rozumianą jako ciąg elementów osłonowych umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku (z piwnicy lub najniższej kondygnacji i z dachu) oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym między innymi przepusty kablowe, rury instalacyjne, szyby instalacyjne, koryta, dukty i kanały. Kanalizacja telekomunikacyjna i punkty kolokacji urządzeń powinny być przygotowane w sposób umożliwiający wymianę lub instalowanie dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym anten, kabli i urządzeń w trakcie eksploatacji budynku bez naruszania jego konstrukcji.

31 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA Budynki użyteczności publicznej, mieszkalne wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego powinny być wyposażone w budynkową kanalizację telekomunikacyjną, rozumianą jako ciąg elementów osłonowych umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku (z piwnicy lub najniższej kondygnacji i z dachu) oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym między innymi przepusty kablowe, rury instalacyjne, szyby instalacyjne, koryta, dukty i kanały. Kanalizacja telekomunikacyjna i punkty kolokacji urządzeń powinny być przygotowane w sposób umożliwiający wymianę lub instalowanie dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym anten, kabli i urządzeń w trakcie eksploatacji budynku bez naruszania jego konstrukcji.

32 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA - przepusty kablowe (do budynku, z piwnicy, między stropami i ścianami, z dachu oraz do poszczególnych mieszkań) spełniające zgodnie z zastosowaniem, wymagania nierozprzestrzeniania pożaru oraz nieprzedostawania się niebezpiecznych gazów i wilgoci, - rury instalacyjne (np. PVC110, HDPE40, mikrokanalizacja światłowodowa, rury giętkie i inne dostosowane do zastosowania wewnętrznego lub zewnętrznego), - pionowe szyby (szachty) i poziome kanały kablowe przewidziane w konstrukcji budynku, - metalowe lub plastikowe koryta instalacyjne (podpodłogowe, podsufitowe, naścienne), - dukty kablowe.

33 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA - przepusty kablowe (do budynku, z piwnicy, między stropami i ścianami, z dachu oraz do poszczególnych mieszkań) spełniające zgodnie z zastosowaniem, wymagania nierozprzestrzeniania pożaru oraz nieprzedostawania się niebezpiecznych gazów i wilgoci, - rury instalacyjne (np. PVC110, HDPE40, mikrokanalizacja światłowodowa, rury giętkie i inne dostosowane do zastosowania wewnętrznego lub zewnętrznego), - pionowe szyby (szachty) i poziome kanały kablowe przewidziane w konstrukcji budynku, - metalowe lub plastikowe koryta instalacyjne (podpodłogowe, podsufitowe, naścienne), - dukty kablowe.

34 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA - przepusty kablowe (do budynku, z piwnicy, między stropami i ścianami, z dachu oraz do poszczególnych mieszkań) spełniające zgodnie z zastosowaniem, wymagania nierozprzestrzeniania pożaru oraz nieprzedostawania się niebezpiecznych gazów i wilgoci, - rury instalacyjne (np. PVC110, HDPE40, mikrokanalizacja światłowodowa, rury giętkie i inne dostosowane do zastosowania wewnętrznego lub zewnętrznego), - pionowe szyby (szachty) i poziome kanały kablowe przewidziane w konstrukcji budynku, - metalowe lub plastikowe koryta instalacyjne (podpodłogowe, podsufitowe, naścienne), - dukty kablowe.

35 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA - przepusty kablowe (do budynku, z piwnicy, między stropami i ścianami, z dachu oraz do poszczególnych mieszkań) spełniające zgodnie z zastosowaniem, wymagania nierozprzestrzeniania pożaru oraz nieprzedostawania się niebezpiecznych gazów i wilgoci, - rury instalacyjne (np. PVC110, HDPE40, mikrokanalizacja światłowodowa, rury giętkie i inne dostosowane do zastosowania wewnętrznego lub zewnętrznego), - pionowe szyby (szachty) i poziome kanały kablowe przewidziane w konstrukcji budynku, - metalowe lub plastikowe koryta instalacyjne (podpodłogowe, podsufitowe, naścienne), - dukty kablowe.

36 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
PS-B punkt styku budowlany PS-T punkt styku techniczny PK-.. przepusty kablowe

37 studnia teletechniczna
Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA właz kanalizacja teletechniczna RHDPE40 słupek kablowy kanalizacja teletechniczna PVC110 studnia teletechniczna

38 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA przepusty

39 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA koryta kablowe w garażu

40 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA kable "na doczepkę" do innych instalacji

41 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA źle kable "na doczepkę" do innych instalacji

42 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA przykładowe zagospodarowanie pionu kablowego

43 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA pion kablowy

44 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA pion kablowy

45 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA źle pion kablowy

46 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA okablowanie poziome

47 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA okablowanie poziome

48 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA źle okablowanie poziome

49 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA mikrokanalizacja światłowodowa

50 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
2. BUDYNKOWA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA kable światłowodowe łatwego dostępu oparte na mikrokanalizacji światłowodowej

51 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ a.) budynki mieszkalne wielorodzinne - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie światłowodowe - co najmniej dwa włókna jednomodowe - budynkowe okablowanie symetryczne - co najmniej 2 kable UTP kat.5 - antenowa instalacja zbiorowa do odbioru TV satelitarnej i naziemnej (z zastosowaniem kabli współosiowych lub światłowodowych) - instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej - sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa (TSM) w każdym mieszkaniu

52 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ a.) budynki mieszkalne wielorodzinne - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie światłowodowe - co najmniej dwa włókna jednomodowe - budynkowe okablowanie symetryczne - co najmniej 2 kable UTP kat.5 - antenowa instalacja zbiorowa do odbioru TV satelitarnej i naziemnej (z zastosowaniem kabli współosiowych lub światłowodowych) - instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej - sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa (TSM) w każdym mieszkaniu

53 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ a.) budynki mieszkalne wielorodzinne - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie światłowodowe - co najmniej dwa włókna jednomodowe - budynkowe okablowanie symetryczne - co najmniej 2 kable UTP kat.5 - antenowa instalacja zbiorowa do odbioru TV satelitarnej i naziemnej (z zastosowaniem kabli współosiowych lub światłowodowych) - instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej - sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa (TSM) w każdym mieszkaniu

54 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ a.) budynki mieszkalne wielorodzinne - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie światłowodowe - co najmniej dwa włókna jednomodowe - budynkowe okablowanie symetryczne - co najmniej 2 kable UTP kat.5 - antenowa instalacja zbiorowa do odbioru TV satelitarnej i naziemnej (z zastosowaniem kabli współosiowych lub światłowodowych) - instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej - sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa (TSM) w każdym mieszkaniu

55 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ a.) budynki mieszkalne wielorodzinne - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie światłowodowe - co najmniej dwa włókna jednomodowe - budynkowe okablowanie symetryczne - co najmniej 2 kable UTP kat.5 - antenowa instalacja zbiorowa do odbioru TV satelitarnej i naziemnej (z zastosowaniem kabli współosiowych lub światłowodowych) - instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej - sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa (TSM) w każdym mieszkaniu

56 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ a.) budynki mieszkalne wielorodzinne - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie światłowodowe - co najmniej dwa włókna jednomodowe - budynkowe okablowanie symetryczne - co najmniej 2 kable UTP kat.5 - antenowa instalacja zbiorowa do odbioru TV satelitarnej i naziemnej (z zastosowaniem kabli współosiowych lub światłowodowych) - instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej - sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa (TSM) w każdym mieszkaniu

57 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ a.) budynki mieszkalne wielorodzinne - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie światłowodowe - co najmniej dwa włókna jednomodowe - budynkowe okablowanie symetryczne - co najmniej 2 kable UTP kat.5 - antenowa instalacja zbiorowa do odbioru TV satelitarnej i naziemnej (z zastosowaniem kabli współosiowych lub światłowodowych) - instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej - sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa (TSM) w każdym mieszkaniu

58 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ b.) budynki zamieszkania zbiorowego - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie telekomunikacyjne - wg indywidualnych potrzeb, - przystosowanie do wyposażenia w instalacje radiowo-telewizyjne - instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej (jeśli potrzeba, ale wymagane dla odrębnych mieszkań w budynkach), - sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (wymagane dla odrębnych mieszkań w budynkach) - gniazda abonenckie jako zakończenie budynkowej sieci telekomunikacyjnej

59 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ b.) budynki zamieszkania zbiorowego - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie telekomunikacyjne - wg indywidualnych potrzeb, - przystosowanie do wyposażenia w instalacje radiowo-telewizyjne - instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej (jeśli potrzeba, ale wymagane dla odrębnych mieszkań w budynkach), - sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (wymagane dla odrębnych mieszkań w budynkach) - gniazda abonenckie jako zakończenie budynkowej sieci telekomunikacyjnej

60 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ b.) budynki zamieszkania zbiorowego - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie telekomunikacyjne - wg indywidualnych potrzeb, - przystosowanie do wyposażenia w instalacje radiowo-telewizyjne - instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej (jeśli potrzeba, ale wymagane dla odrębnych mieszkań w budynkach), - sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (wymagane dla odrębnych mieszkań w budynkach) - gniazda abonenckie jako zakończenie budynkowej sieci telekomunikacyjnej

61 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ b.) budynki zamieszkania zbiorowego - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie telekomunikacyjne - wg indywidualnych potrzeb, - przystosowanie do wyposażenia w instalacje radiowo-telewizyjne - instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej (jeśli potrzeba, ale wymagane dla odrębnych mieszkań w budynkach), - sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (wymagane dla odrębnych mieszkań w budynkach) - gniazda abonenckie jako zakończenie budynkowej sieci telekomunikacyjnej

62 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ b.) budynki zamieszkania zbiorowego - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie telekomunikacyjne - wg indywidualnych potrzeb, - przystosowanie do wyposażenia w instalacje radiowo-telewizyjne - instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej (jeśli potrzeba, ale wymagane dla odrębnych mieszkań w budynkach), - sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (wymagane dla odrębnych mieszkań w budynkach) - gniazda abonenckie jako zakończenie budynkowej sieci telekomunikacyjnej

63 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ b.) budynki zamieszkania zbiorowego - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie telekomunikacyjne - wg indywidualnych potrzeb, - przystosowanie do wyposażenia w instalacje radiowo-telewizyjne - instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej (jeśli potrzeba, ale wymagane dla odrębnych mieszkań w budynkach), - sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (wymagane dla odrębnych mieszkań w budynkach) - gniazda abonenckie jako zakończenie budynkowej sieci telekomunikacyjnej

64 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ c.) budynki użyteczności publicznej - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie światłowodowe - co najmniej dwa włókna jednomodowe (jeśli potrzeba, ale wymagane w budynkach przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania) - budynkowe okablowanie telekomunikacyjne - wg indywidualnych potrzeb, - przystosowanie do wyposażenia w instalacje radiowo-telewizyjne - gniazdo światłowodowe w każdym lokalu użytkowym (jeśli potrzeba, ale wymagane w budynkach przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania), - gniazda abonenckie jako zakończenie budynkowej sieci telekomunikacyjnej

65 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ c.) budynki użyteczności publicznej - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie światłowodowe - co najmniej dwa włókna jednomodowe (jeśli potrzeba, ale wymagane w budynkach przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania) - budynkowe okablowanie telekomunikacyjne - wg indywidualnych potrzeb, - przystosowanie do wyposażenia w instalacje radiowo-telewizyjne - gniazdo światłowodowe w każdym lokalu użytkowym (jeśli potrzeba, ale wymagane w budynkach przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania), - gniazda abonenckie jako zakończenie budynkowej sieci telekomunikacyjnej

66 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ c.) budynki użyteczności publicznej - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie światłowodowe - co najmniej dwa włókna jednomodowe (jeśli potrzeba, ale wymagane w budynkach przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania) - budynkowe okablowanie telekomunikacyjne - wg indywidualnych potrzeb, - przystosowanie do wyposażenia w instalacje radiowo-telewizyjne - gniazdo światłowodowe w każdym lokalu użytkowym (jeśli potrzeba, ale wymagane w budynkach przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania), - gniazda abonenckie jako zakończenie budynkowej sieci telekomunikacyjnej

67 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ c.) budynki użyteczności publicznej - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie światłowodowe - co najmniej dwa włókna jednomodowe (jeśli potrzeba, ale wymagane w budynkach przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania) - budynkowe okablowanie telekomunikacyjne - wg indywidualnych potrzeb, - przystosowanie do wyposażenia w instalacje radiowo-telewizyjne - gniazdo światłowodowe w każdym lokalu użytkowym (jeśli potrzeba, ale wymagane w budynkach przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania), - gniazda abonenckie jako zakończenie budynkowej sieci telekomunikacyjnej

68 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ c.) budynki użyteczności publicznej - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie światłowodowe - co najmniej dwa włókna jednomodowe (jeśli potrzeba, ale wymagane w budynkach przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania) - budynkowe okablowanie telekomunikacyjne - wg indywidualnych potrzeb, - przystosowanie do wyposażenia w instalacje radiowo-telewizyjne - gniazdo światłowodowe w każdym lokalu użytkowym (jeśli potrzeba, ale wymagane w budynkach przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania), - gniazda abonenckie jako zakończenie budynkowej sieci telekomunikacyjnej

69 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ c.) budynki użyteczności publicznej - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej - budynkowe okablowanie światłowodowe - co najmniej dwa włókna jednomodowe (jeśli potrzeba, ale wymagane w budynkach przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania) - budynkowe okablowanie telekomunikacyjne - wg indywidualnych potrzeb, - przystosowanie do wyposażenia w instalacje radiowo-telewizyjne - gniazdo światłowodowe w każdym lokalu użytkowym (jeśli potrzeba, ale wymagane w budynkach przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania), - gniazda abonenckie jako zakończenie budynkowej sieci telekomunikacyjnej

70 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ d.) pozostałe budynki, w tym jednorodzinne, produkcyjne i inne - funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci publicznej

71 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
PS-T punkt styku techniczny TSM telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa

72 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
PS-T punkt styku techniczny TSM telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa

73 wymagane okablowanie: 2 włókna światłowodowe jednomodowe
Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ wymagane okablowanie: 2 włókna światłowodowe jednomodowe

74 wymagane okablowanie: 2 kable współosiowe
Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ wymagane okablowanie: 2 kable współosiowe

75 wymagane okablowanie: 1 kabel UTP kat. 5
Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ wymagane okablowanie: 1 kabel UTP kat. 5 (na potrzeby lokalnej sieci LAN)

76 wymagane okablowanie: 1 kabel UTP kat. 5
Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ wymagane okablowanie: 1 kabel UTP kat. 5 (na potrzeby telefonii standardowej, domofonu, monitoringu i innych systemów teletechnicznych)

77 zbiorowa instalacja do odbioru DVB-T, TV-SAT i TVK
Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków 3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ TSM zbiorowa instalacja do odbioru DVB-T, TV-SAT i TVK

78 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ multi-operatorska szafa kablowa FCA Sp. z o.o.

79 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ PUNKT STYKU FCA Sp. z o.o.

80 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ źle niewłaściwy PUNKT STYKU FCA Sp. z o.o.

81 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
3. ELEMENTY BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ Elmat Sp. z o.o. telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa FCA Sp. z o.o.

82 szafka mieszkaniowa (TSM)
Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków zapewnienie miejsca na zainstalowanie trwałego, bezpiecznego i funkcjonalnego zakończenia wszystkich kabli budynkowych poprowadzonych od punktu dystrybucyjnego, zapewnienie miejsca na zainstalowanie trwałych i funkcjonalnych zakończeń wszystkich kabli mieszkaniowych, zapewnienie miejsca na zainstalowanie niezbędnych urządzeń obsługowych związanych z dystrybucją sygnałów i połączeń do wyprowadzonych w szafce gniazd abonenckich i innych urządzeń teletechnicznych wewnątrz-mieszkaniowych, Telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa (TSM)

83 szafka mieszkaniowa (TSM)
Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków zapewnienie miejsca na zainstalowanie trwałego, bezpiecznego i funkcjonalnego zakończenia wszystkich kabli budynkowych poprowadzonych od punktu dystrybucyjnego, zapewnienie miejsca na zainstalowanie trwałych i funkcjonalnych zakończeń wszystkich kabli mieszkaniowych, zapewnienie miejsca na zainstalowanie niezbędnych urządzeń obsługowych związanych z dystrybucją sygnałów i połączeń do wyprowadzonych w szafce gniazd abonenckich i innych urządzeń teletechnicznych wewnątrz-mieszkaniowych, Telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa (TSM)

84 szafka mieszkaniowa (TSM)
Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków zapewnienie miejsca na zainstalowanie trwałego, bezpiecznego i funkcjonalnego zakończenia wszystkich kabli budynkowych poprowadzonych od punktu dystrybucyjnego, zapewnienie miejsca na zainstalowanie trwałych i funkcjonalnych zakończeń wszystkich kabli mieszkaniowych, zapewnienie miejsca na zainstalowanie niezbędnych urządzeń obsługowych związanych z dystrybucją sygnałów i połączeń do wyprowadzonych w szafce gniazd abonenckich i innych urządzeń teletechnicznych wewnątrz-mieszkaniowych, Telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa (TSM)

85 szafka mieszkaniowa (TSM)
Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków Telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa (TSM)

86 szafka mieszkaniowa (TSM)
Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków Telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa (TSM)

87 szafka mieszkaniowa (TSM)
Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków Telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa (TSM)

88 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
TSM telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa G1-G7 gniazda RTV-SAT, informatyczne, telefoniczne, Tm inne mieszkaniowe systemy teletechniczne, takie jak: domofon, system przyzywowy (np. w systemie teleopieki) dla osób niepełnosprawnych, system zabezpieczeń indywidualny/zbiorczy, system sygnalizacji pożaru indywidualny/zbiorczy, inne systemy teletechniczne wg indywidualnych potrzeb PRZYKŁADOWE OKABLOWANIE MIESZKANIOWE

89 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
Rozporządzenie nie określa zakresu, ani sposobu wykonania innych instalacji możliwych do wykonania jako dodatkowe we wszelkich typach budynków oraz mieszkaniach, takich jak: - instalacje i systemy zabezpieczeń (alarmowe, kontroli dostępu, telewizji dozorowej, sygnalizacji zagrożeń itp.), - instalacje i systemy teleinformatyczne, - instalacje i systemy akustyczne, - instalacje i systemy telemetryczne, - instalacje i systemy sterowania, - instalacje i systemy monitoringu i inne. Instalacje te należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami technicznymi i (najlepiej) z wykorzystaniem i integracją z obowiązkową instalacją telekomunikacyjną budynków.

90 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
Rozporządzenie nie określa zakresu, ani sposobu wykonania innych instalacji możliwych do wykonania jako dodatkowe we wszelkich typach budynków oraz mieszkaniach, takich jak: - instalacje i systemy zabezpieczeń (alarmowe, kontroli dostępu, telewizji dozorowej, sygnalizacji zagrożeń itp.), - instalacje i systemy teleinformatyczne, - instalacje i systemy akustyczne, - instalacje i systemy telemetryczne, - instalacje i systemy sterowania, - instalacje i systemy monitoringu i inne. Instalacje te należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami technicznymi oraz z wykorzystaniem i integracją z obowiązkową instalacją telekomunikacyjną budynków.

91 Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków
Samo rozporządzenie nie spowoduje zapewne, że instalacje telekomunikacyjne we wszystkich budynkach będą wykonywane i utrzymywane w jednakowy, optymalny sposób. Pozostaje nadal szereg nierozwiązanych kwestii, jak np.: - jak sfinansować budowę instalacji telekomunikacyjnej? - jak wykonać instalację, zwłaszcza w zakresie nieobjętym przepisami i normami? - komu powierzyć wykonanie instalacji? - kto będzie właścicielem instalacji? - jak odebrać wykonaną instalację (jakie sprawdzenia, pomiary, testy)? - jak utrzymać (konserwować) instalację? - jak umożliwić korzystanie z instalacji różnym przedsiębiorcom? - itp.

92 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ramach przygotowywanego aktualnie Narodowego Planu Szerokopasmowego przewiduje kilka działań wspierających rozwój budynkowych instalacji telekomunikacyjnych:

93 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ramach przygotowywanego aktualnie Narodowego Planu Szerokopasmowego przewiduje kilka działań wspierających rozwój budynkowych instalacji telekomunikacyjnych: Coroczny przegląd istniejących przepisów prawnych w zakresie prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych (działanie 1.3)

94 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ramach przygotowywanego aktualnie Narodowego Planu Szerokopasmowego przewiduje kilka działań wspierających rozwój budynkowych instalacji telekomunikacyjnych: Coroczny przegląd istniejących przepisów prawnych w zakresie prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych (działanie 1.3) na początek planowana jest na przykład zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 74 poz. 836 z późn. zm.), w którym nie ma żadnych zapisów nt. budynkowych instalacji telekomunikacyjnych - a są niezbędne

95 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ramach przygotowywanego aktualnie Narodowego Planu Szerokopasmowego przewiduje kilka działań wspierających rozwój budynkowych instalacji telekomunikacyjnych: Opracowanie KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK w zakresie instalacji telekomunikacyjnych w nowych budynkach wielorodzinnych (działanie 2) Osiągnięcie pełnych efektów wprowadzonych rozwiązań prawnych wymaga opracowania i przekazania do wykorzystania wzorców postępowania zarówno po stronie właścicieli czy zarządców budynków jak i przedsiębiorców telekomunikacyjnych. KDP będzie określał modelowe rozwiązania w zakresie nawiązania współpracy, udzielenia dostępu, określenia kosztów, wzorów umów itd.

96 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ramach przygotowywanego aktualnie Narodowego Planu Szerokopasmowego przewiduje kilka działań wspierających rozwój budynkowych instalacji telekomunikacyjnych: Analiza możliwości wdrożenia rozwiązań, umożliwiających modernizację instalacji telekomunikacyjnych w istniejących budynkach wielorodzinnych, do standardów modelowych jak dla nowych budynków (działanie 3) W związku z wprowadzeniem nowych rozwiązań w zakresie instalacji telekomunikacyjnych w budynkach, konieczne jest także przeprowadzenie analizy możliwości wprowadzenia takich rozwiązań dla budynków istniejących wraz z określeniem możliwości wsparcia dla ich właścicieli i zarządców.

97 Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
oraz ich usytuowanie dziękuję za uwagę Jacek SZYMCZAK


Pobierz ppt "Nowoczesne budynki i ich potrzeby w zakresie teletechniki i telekomunikacji. Czego można oczekiwać w najbliższej przyszłości? 28.02.2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google