Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2

3

4

5

6

7 W kursie uczestniczyły 43 osoby, prowadzony był w Ośrodku Szkolenia Kierowców Ligi Obrony Kraju w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 48.

8 przeprowadzono w Ośrodku Szkolenia Kierowców ROMA w Bytomiu przy ul. Witczaka 51/2. W kursie: prawa jazdy kat. C uczestniczyła 1 osoba prawa jazdy kat. C+E uczestniczyła 1 osoba prawa jazdy kat. D uczestniczyła 1 osoba uprawniającym do przewozu osób uczestniczyła 1 osoba uprawniającym do przewozu rzeczy uczestniczyły 1 osoba

9 L ABORATORIUM ARKANÓW BIZNESU Katowice, ul. Podgórna 7/8 Program kursu obejmował warsztaty, w trakcie których 20 uczestników zdobywało wiedzę i doskonaliło umiejętności z zakresu: Komunikacji interpersonalnej Procesu i technik sprzedaży Negocjacji handlowych i obsługi klienta Podstaw marketingu Zarządzania sobą w czasie

10 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego Bytom, ul. Powstańców Śląskich10 Uczestnikami kursu było 10 osób. Program kursu obejmował naukę obsługi komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem MS Windows oraz pracę z wybranymi programami pakietu biurowego MS Office, tj. MS Word, MS Excel

11 Katowice ul. Mickiewicza 29 Program kursu obejmował wykłady oraz ćwiczenia z zakresu obsługi programów graficznych Photo Shop i Corel Draw oraz projektowania stron www i tworzenia animacji komputerowych Flash. Uczestnikiem kursu była 1osoba.

12 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego Bytom, ul. Powstańców Śląskich10 Program kursu obejmował 110 godzin kształcenia, realizowany był poprzez zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie zdobywania umiejętności układania kompozycji kwiatowych. W kursie uczestniczyło 9 osób.

13 Uczestnikiem szkolenia była 1 osoba. Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji w zawodzie fryzjera, nauka najnowszych technik strzyżenia i koloryzacji oraz korekta popełnianych błędów. Akademia Szkoleniowa B&K spółka jawna S. Kublin, M. Laskowski ul. 3-go Maja 12, 40-096 Katowice

14 Centrum Szkolenia Kursowego i Doradztwa Spółdzielnia Pracy OŚWIATA Katowice Al. Korfantego 141 Ośrodek Szkoleniowy ELPAX Bytom, u. Rynek 19 W kursie przedłużania i zdobnictwa paznokci uczestniczyły 2 osoby, jedna z nich brała udział w module rozszerzonym o kurs manicure- pedicure. Celem kursu było zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

15 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego Bytom, ul. Powstańców Śląskich10 W kursie uczestniczyły 4 osoby. Jego celem było przygotowanie do wykonywania pracy kasjera poprzez naukę i uzyskanie kwalifikacji w zakresie obsługi kasy fiskalnej.

16 KURSANT. Niepubliczna placówka kształcenia kursowego Tarnowskie Góry, ul. Miarki 20 Kurs obejmował 100 godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego. Uczestnikiem była 1 osoba, która zdobyła umiejętności i kwalifikacje w zakresie prowadzenia i rozliczania magazynu z obsługą kasy fiskalnej.

17 KURSANT. Niepubliczna placówka kształcenia kursowego Tarnowskie Góry, ul. Miarki 20 Kurs obejmował 56 godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego. Jego uczestnikiem była 1 osoba, która zdobyła umiejętności i kwalifikacje w zakresie obsługi wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

18

19 Wszyscy uczestnicy projektu AWANS. Aktywna integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej na terenie gminy Tarnowskie Góry mieli możliwość skorzystania z konsultacji z doradcą zawodowym. Jej celem było dokonanie bilansu kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz wskazanie możliwości rozwoju zawodowego.

20

21 Autorski projekt szkoleniowy CUD ZMIANY, przygotowany został dla 23 osób. Obejmował 66 godzin (11 dni) treningów psychologicznych, w ramach których uczestnicy m.in.: doskonalili umiejętności komunikacyjne, określali swoje mocne i słabe strony, pracowali nad autoprezentacją przygotowując się do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej oraz uczyli się jak radzić sobie ze stresem. 2-dniowe warsztaty Motywacja. Czyli co robić, by chciało nam się chcieć. W szkoleniu wzięło udział 11 osób. Jego celem było m.in. odkrywanie osobistych zasobów, rozwój kreatywnego myślenia oraz nauka planowania i wyznaczania celów. METRUM. Warsztaty i Doradztwo psychologiczne Beata Kozak Katowice, ul. Zabrska 3/6

22

23 Klub Małego Dziecka SŁONECZNIK Tarnowskie Góry ul. Bałkańska 10/2 Jedną z form wsparcia była opieka nad dziećmi. Osoby uczestniczące w zajęciach organizowanych w ramach projektu na czas ich trwania mogły oddać pod opiekę swoje dzieci. Z tej formy wsparcia skorzystało 29 dzieci.

24

25 Projekt AWANS. Aktywna integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej na terenie gminy Tarnowskie Góry był bezpośrednio nadzorowany przez : Urszulę Tomiczek- Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach Urszulę Krasińską- Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach Urszulę Pyrek Główną księgową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

26 Planowaniem i koordynacją zadań zajmował się zespół ds. projektu AWANS. Aktywna integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej na terenie gminy Tarnowskie Góry. Skład zespołu: Iwona Błędowska- główny specjalista ds. projektu Krystyna Dygoń- konsultant ds. projektu Karolina Tomiczek- pracownik socjalny Małgorzata Stanek- specjalista II ۫ pracy socjalnej Halina Janik- inspektor działu księgowości, odpowiedzialna za obsługę finansową Agnieszka Matyja- kierownik sekcji, odpowiedzialna za obsługę zamówień publicznych

27 Zespół ds. projektu współpracował z: Działem pomocy środowiskowej: Krystyną Karwat - kierownikiem działu 24 pracownikami socjalnymi Działem usług: Iwoną Młynarczyk - głównym specjalistą koordynującym pracą działu 6 pracownikami działu usług Anną Majchrzak - specjalistą ds. płac Małgorzatą Mszycą - specjalistą ds. kadr

28 W ramach projektu AWANS. Aktywna integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej na terenie gminy Tarnowskie Góry: pracownicy socjalni zawarli 74 kontrakty socjalne Kontrakt socjalny jest nowym elementem postępowania, który pojawił się wraz z nową ustawą o pomocy społecznej. To pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny dział usług wydał 285 decyzji przyznających zasiłki celowe w celu realizacji zadań nawiązano współpracę z około 30 firmami.

29 Rekrutacja uczestników projektu na rok 2009 odbywa się poprzez: Biuro Projektu Tarnowskie Góry ul. Piastowska 8, tel. 032/284-48-59 Pracowników socjalnych w Terenowych Placówkach Pomocy Środowiskowej w Tarnowskich Górach : - ul. Bema - ul. Bytomska 15 - ul. Strzybnicka 3 - ul. Broniewskiego 26 - ul. Grzybowa 211 - ul. Piastowska 8

30 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google