Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie rynku w energetyce Rola państwa Profesor dr hab. inż. Władysław Mielczarski Politechnika Łódzka, European Energy Institute.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie rynku w energetyce Rola państwa Profesor dr hab. inż. Władysław Mielczarski Politechnika Łódzka, European Energy Institute."— Zapis prezentacji:

1

2 Tworzenie rynku w energetyce Rola państwa Profesor dr hab. inż. Władysław Mielczarski Politechnika Łódzka, European Energy Institute

3 Rynek naturalny, czy narzucony? Większość rynków powstała w sposób naturalny, a rola państwa sprowadzała się do ich ograniczania lub nawet likwidacji Większość rynków powstała w sposób naturalny, a rola państwa sprowadzała się do ich ograniczania lub nawet likwidacji Energetyka od swojego powstania miała charakter monopolistyczny, w szczególności elektroenergetyka, która przez lata działała w formie regionalnych monopoli Energetyka od swojego powstania miała charakter monopolistyczny, w szczególności elektroenergetyka, która przez lata działała w formie regionalnych monopoli Rynek w elektroenergetyce jest wprowadzany poprzez regulacje prawne narzucane przez państwo przy pewnym oporze istniejących monopoli Rynek w elektroenergetyce jest wprowadzany poprzez regulacje prawne narzucane przez państwo przy pewnym oporze istniejących monopoli

4 Rynek wymaga regulacji prawnych Przed 1999 uważano, że do powstania rynku energii elektrycznej wystarczy powstanie giełdy – Praktyka pokazała błędność tego typu założeń Przed 1999 uważano, że do powstania rynku energii elektrycznej wystarczy powstanie giełdy – Praktyka pokazała błędność tego typu założeń Konieczne jest określenie zasad: Konieczne jest określenie zasad: dostępu do sieci, dostępu do sieci, korzystania z sieci korzystania z sieci planowania pracy jednostek planowania pracy jednostek bilansowania bilansowania

5 Rynek wymaga określonych struktur i zasad działania Koniecznym elementem dla powstania rynku energii elektrycznej jest powstanie: Mechanizmów wyceny energii w okresach godzinnych (30 minut) Mechanizmów wyceny energii w okresach godzinnych (30 minut) Mechanizmów planowania pracy jednostek wytwórczych w warunkach rynkowych na podstawnie ofert Mechanizmów planowania pracy jednostek wytwórczych w warunkach rynkowych na podstawnie ofert Mechanizmów bilansowania Mechanizmów bilansowania Postania struktur odpowiedzialnych za realizację tych zadań i zapewnienie bezpieczeństwa Postania struktur odpowiedzialnych za realizację tych zadań i zapewnienie bezpieczeństwa

6 Rynek w Polsce Projekt struktury rynku i realizacji funkcji rynkowych został zatwierdzony przez KERM w dniu 2 grudnia 1999 Projekt struktury rynku i realizacji funkcji rynkowych został zatwierdzony przez KERM w dniu 2 grudnia 1999 Niestety projekt nie został wprowadzony do ustawy Prawo energetyczne Niestety projekt nie został wprowadzony do ustawy Prawo energetyczne Pewne ogólne elementy rynkowe zostały określone w rozporządzeniu (o przyłączeniu do systemu) Pewne ogólne elementy rynkowe zostały określone w rozporządzeniu (o przyłączeniu do systemu) Reguły rynkowe zostały określone przez Operatorów w Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej oraz Sieciach Rozdzielczych Reguły rynkowe zostały określone przez Operatorów w Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej oraz Sieciach Rozdzielczych

7 Punkt startowy rynku Za punkt startowy można uważać 1 września 2001 roku, kiedy został wprowadzony rynek bilansujący pozwalający na wycenę energii w okresach godzinnych Za punkt startowy można uważać 1 września 2001 roku, kiedy został wprowadzony rynek bilansujący pozwalający na wycenę energii w okresach godzinnych Od tego czasu poza wprowadzeniem aukcji na zdolności przesyłowe połączeń transgranicznych zanotowano regres i szereg manipulacji rynkowych Od tego czasu poza wprowadzeniem aukcji na zdolności przesyłowe połączeń transgranicznych zanotowano regres i szereg manipulacji rynkowych Nie powstał rynek odbiorców końcowych - najważniejszy Nie powstał rynek odbiorców końcowych - najważniejszy

8 Uwarunkowania strukturalne Zbudowano rynek hurtowy przystosowany do działania 33 firm dystrybucyjnych i 16 dużych wytwórców Zbudowano rynek hurtowy przystosowany do działania 33 firm dystrybucyjnych i 16 dużych wytwórców Procesy konsolidacji ograniczają potrzebę istnienia tego typu rynku hurtowego Procesy konsolidacji ograniczają potrzebę istnienia tego typu rynku hurtowego Instrukcje Ruchu i Eksploatacji stały się narzędziem monopolizacji rynku detalicznego poprzez wprowadzenie kar za korzystanie z tego rynku Instrukcje Ruchu i Eksploatacji stały się narzędziem monopolizacji rynku detalicznego poprzez wprowadzenie kar za korzystanie z tego rynku Monopolizacja rynku trwa od lipca 2002 roku przy dużej bierności urzędów centralnych Monopolizacja rynku trwa od lipca 2002 roku przy dużej bierności urzędów centralnych

9 Warunki konieczne funkcjonowania rynku energii Ustalenie głównych struktur i zasad działania w ustawie Prawo energetyczne (2-3 stron) Ustalenie głównych struktur i zasad działania w ustawie Prawo energetyczne (2-3 stron) Ustalenie szczegółowych zasad działania w rozporządzeniach Ustalenie szczegółowych zasad działania w rozporządzeniach Sprowadzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji do ustalenie szczegółowych funkcji technicznych operatorów Sprowadzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji do ustalenie szczegółowych funkcji technicznych operatorów

10 Określenie struktur energetyki Mechanizmy i struktury rynku zależą od organizacji przedsiębiorstw energetycznych – Inne są dla wielu małych firm – inne dla kilku pionowo zintegrowanych Mechanizmy i struktury rynku zależą od organizacji przedsiębiorstw energetycznych – Inne są dla wielu małych firm – inne dla kilku pionowo zintegrowanych Proces integracji, w tym pionowej, jest nieunikniony, jeżeli nastąpi prywatyzacja Proces integracji, w tym pionowej, jest nieunikniony, jeżeli nastąpi prywatyzacja Po konsolidacji znacznie wzrośnie wartość firm Po konsolidacji znacznie wzrośnie wartość firm Kto zyska na wzroście wartości zależy od kolejności prywatyzacji i konsolidacji Kto zyska na wzroście wartości zależy od kolejności prywatyzacji i konsolidacji

11 Przykład efekty konsolidacji CEZ - Wzrost cen akcji 140 180 220 260 300 340 380 420 460 500 1 Sty. 2004 1 Cze. 2004 1 Sty. 2005 April 1, 2005 Cena akcji CEZ [CZK] Wzrost wartości akcji Wzrost wartości akcji Sty. 2004 – Gru. 31, 2004 Sty. 2004 – Gru. 31, 2004 Sty. 2004 – Kwi. 1, 2005 Sty. 2004 – Kwi. 1, 2005 +134% +134% +178% +178% Cena akcji w dniu 1 kwietnia, 2005 CZK 406 Source: Prague stock exchange; ČEZ, a.s. – Prezentacja Wice-Prezesa Alana Svobody na konferencji Europejski rynek energii elektrycznej, 10-12 maja 2005, Łódź

12 Zakup firm dystrybucyjnych w Bułgarii i Rumunii Grupa ČEZ w Bułgarii, 2004 (67% udziałów w 3 EDCs ) Grupa ČEZ w Bułgarii, 2004 (67% udziałów w 3 EDCs ) Sprzedaż (TWh) Sprzedaż (TWh) Odbiorcy (m) Odbiorcy (m) Moce wytwórcze (MW) Moce wytwórcze (MW) Zatrudnienie Zatrudnienie Sprzedaż (EUR m) Sprzedaż (EUR m) 7.6 7.6 1.8 1.8 0 4,905 4,905 376 376 Grupa ČEZ w Rumunii, 2003 (51% udziałów w EDC Oltenia) Grupa ČEZ w Rumunii, 2003 (51% udziałów w EDC Oltenia) Sprzedaż (TWh) Sprzedaż (TWh) Odbiorcy (m) Odbiorcy (m) Moce wytwórcze (MW) Moce wytwórcze (MW) Zatrudnienie Zatrudnienie SSprzedaż (EUR m) SSprzedaż (EUR m) 6.8 6.8 1.36 1.36 0 3,027 3,027 340 340 Grupa ČEZ, Czechy, 2004* Grupa ČEZ, Czechy, 2004* Sprzedaż (TWh) Sprzedaż (TWh) Odbiorcy (m) Odbiorcy (m) Moce wytwórcze (MW) Moce wytwórcze (MW) Zatrudnienie Zatrudnienie EBIT (EUR m) EBIT (EUR m) EBITDA (EUR m) EBITDA (EUR m) Sprzedaż (EUR m) Sprzedaż (EUR m) 67.8 67.8 3.44 3.44 12,297 12,297 17,855 17,855 639 639 1,251 1,251 3,339 3,339 * Exchange rate CZK/EUR 30 Source:; ČEZ, a.s. – Prezentacja Wice-Prezesa Alana Svobody na konferencji Europejski rynek energii elektrycznej, 10-12 maja 2005, Łódź

13 Central Europe Central Europe Możliwości nabycia firm energetycznych w Europie rozpatrywane przez CEZ Możliwości nabycia w latach 2004- 2006 Możliwości nabycia w latach 2004- 2006 Polska Polska Wytwarzanie – Dolna Odra, Kozienice, PAK Wytwarzanie – Dolna Odra, Kozienice, PAK Dusrybucja – ENEA and others Dusrybucja – ENEA and others Bułgaria wytwarzanie – TPPs Varna, Russe dystrybucja Bułgaria wytwarzanie – TPPs Varna, Russe dystrybucja Rumunia dystrybucja Muntenia Sud, Wytwarzanie – TPP Turceni, Rovinari, Craiova Rumunia dystrybucja Muntenia Sud, Wytwarzanie – TPP Turceni, Rovinari, Craiova Czarnogóra wytwarzanie + kopalnie – TPP Pljevlja, kopalnia Rudnik Czarnogóra wytwarzanie + kopalnie – TPP Pljevlja, kopalnia Rudnik Macedonia (Wytwarzanie + dystrybucja - grupa ESM) Macedonia (Wytwarzanie + dystrybucja - grupa ESM) Source: ČEZ, a.s. Source:; ČEZ, a.s. – Prezentacja Wice-Prezesa Alana Svobody na konferencji Europejski rynek energii elektrycznej, 10-12 maja 2005, Łódź

14 Rynek energii elektrycznej

15 Zakup energii z ograniczeń

16 Rynkowy system zakupu ograniczeń

17 Obecna sytuacja Elektroenergetyka jest przeregulowana Elektroenergetyka jest przeregulowana Zamiast zasad określających działania rynków w pewnych obszarach próbuje się szczegółowo określać zasady działania firm i podsektorów – np. sprzedawcy z urzędu Zamiast zasad określających działania rynków w pewnych obszarach próbuje się szczegółowo określać zasady działania firm i podsektorów – np. sprzedawcy z urzędu Konieczne jest podzielenie ustawy Prawo energetyczne na część elektroenergetyczną i gazową Konieczne jest podzielenie ustawy Prawo energetyczne na część elektroenergetyczną i gazową

18 Konieczne działania Wdrożenie regulacji wprowadzających: Decentralizację rynku bilansującego Decentralizację rynku bilansującego Rynki lokalne i lokalne obszary bilansowania Rynki lokalne i lokalne obszary bilansowania Rynek dnia bieżącego Rynek dnia bieżącego Rynek ograniczeń sieciowych Rynek ograniczeń sieciowych Rynek rezerw mocy Rynek rezerw mocy Rynek zdolności wytwórczych Rynek zdolności wytwórczych Mechanizm rynkowy ograniczający emisje SO2 i w przyszłości NOx Mechanizm rynkowy ograniczający emisje SO2 i w przyszłości NOx

19 Sposób wdrożenia Prawo energetyczne – główne zasady – na każdy rynek potrzeba 1/3 – ½ strony Prawo energetyczne – główne zasady – na każdy rynek potrzeba 1/3 – ½ strony Rozporządzenie o działaniu systemu elektroenergetycznego – na każdy rynek potrzeba około 1,5 – 2 stron Rozporządzenie o działaniu systemu elektroenergetycznego – na każdy rynek potrzeba około 1,5 – 2 stron Instrukcje Ruchu i Eksploatacji – szczegóły techniczne Instrukcje Ruchu i Eksploatacji – szczegóły techniczne

20 Podsumowanie Rynek energii elektrycznej jest wprowadzany poprzez regulacje rynkowe w ustawie Prawo energetyczne i rozporządzeniach Rynek energii elektrycznej jest wprowadzany poprzez regulacje rynkowe w ustawie Prawo energetyczne i rozporządzeniach Bez zdecydowanego działania organów centralnych efektywny rynek nie powstanie lub powstaną jego wynaturzenia Bez zdecydowanego działania organów centralnych efektywny rynek nie powstanie lub powstaną jego wynaturzenia


Pobierz ppt "Tworzenie rynku w energetyce Rola państwa Profesor dr hab. inż. Władysław Mielczarski Politechnika Łódzka, European Energy Institute."

Podobne prezentacje


Reklamy Google