Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestujemy w ekologię www.pronatura.bydgoszcz.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestujemy w ekologię www.pronatura.bydgoszcz.pl."— Zapis prezentacji:

1 Inwestujemy w ekologię www.pronatura.bydgoszcz.pl

2 Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych elementem gospodarki odpadami w Europie J.m. 20052009 Ilośc spalarni szt. 418449 Wydajność mln ton/rok 58,4969,55

3 ZTPOK o wydajności 180 tys. ton/rok z odzyskiem energii Zakres Kontraktu 1. ok 4 km ok. 3 km

4 ZTPOK o wydajności 180 tys. ton/rok z odzyskiem energii Kompostownia do kompostowania selektywnie zebranych odpadków ulegających biodegradacji. Stacja przeładunkowa odpadów w Toruniu. Sieci przesyłowe wyprowadzające energię cieplną i elektryczną z ZTPOK wraz z infrastrukturą. Wartość kontraktu: 399 742 420,22 zł netto 491 683 176,87 zł brutto Zakres Kontraktu 1.

5 ZTPOK – korzyści ekologiczne i ekonomiczne Ograniczenie składowania odpadów Ilość odpadów komunalnych poddanych unieszkodliwianiu w ZTPOK - 162 tys. Mg/rok. Ilość odpadów biodegradowalnych selektywnie gromadzonych poddanych unieszkodliwieniu w kompostowni – 4 tys Mg/rok. Udział odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych do ZTPOK - 33 %. Udział odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych do kompostowni – 10 %. Dostosowanie systemu gospodarki odpadami do wymogów Unii Europejskiej

6 ZTPOK – korzyści ekologiczne i ekonomiczne Uniknięcie wielomilionowych kar za niedostosowanie do unijnych wymogów w zakresie składowania odpadów Szacunkowe wysokości kar przy zaniechaniu realizacji Projektu Budowa ZTPOK dla BTOM, Lp. Wyszczególnienie Jedn2014202020252032 1. Niedobory w systemie w stosunku do wymagań dotyczących odpadów ulegających biodegradacji Mg/rok 85 100107 800112 600117 100 2. Aktualna na rok 2012 jednostkowa stawka opłaty za umieszczenie 1 Mg odpadów zmieszanych na składowisku* zł/Mg 110,65 3. Oszacowanie kary (iloczyn stawki opłaty oraz ilości odpadów ulegających biodegradacji nie poddana procesom przetwarzania) zł/rok 9 416 31511 928 07012 459 19012 957 115 Łączna kara z tego tytułu, w okresie 2014-2032 wyniesie 226 197 365 zł * Istnieje duże prawdopodobieństwo radykalnego wzrostu stawek i w przypadku nałożenia na Polskę przez UE kar za niewłaściwe dostosowanie systemu gospodarki odpadami do prawa UE.

7 ZTPOK – korzyści ekologiczne i ekonomiczne Źródło użytecznej energii elektrycznej i ciepła Nadwyżka mocy energii cieplnej - 648 000 GJ/rok (około 10% rocznego zapotrzebowania KPEC na energię cieplną) Nadwyżka mocy energii elektrycznej – 54 000 MWh/rok

8 ZTPOK – korzyści ekologiczne i ekonomiczne Majątek Bydgoszczy wart ponad 500 mln złotych Zatrudnienie dla 65 osób Tańsze zagospodarowanie odpadów niż metodą tradycyjną

9 ZTPOK – korzyści ekologiczne i ekonomiczne Niższe ceny unieszkodliwiania odpadów Lp.Wyszczególnienie201520162017201820192020 1. Szacowana cena za składowanie (zł netto/Mg) 332340349358367376 2. Cena "na bramie" ZTPOK - wyliczona w SW (zł netto/Mg)* 175 195201 3.Różnica (zł netto/Mg) -157-165-174-163-165-174

10 Oferta Astaldi S.p.A. i TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia Doświadczenie w budowie ZTPOK Niski, rygorystyczny poziom emisji

11 Inwestujemy w ekologię www.pronatura.bydgoszcz.pl


Pobierz ppt "Inwestujemy w ekologię www.pronatura.bydgoszcz.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google