Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestujemy w ekologię

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestujemy w ekologię"— Zapis prezentacji:

1 Inwestujemy w ekologię
Inwestujemy w ekologię

2 Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych elementem gospodarki odpadami w Europie
J.m. 2005 2009 Ilośc spalarni szt. 418 449 Wydajność mln ton/rok 58,49 69,55

3 Zakres Kontraktu 1. ZTPOK o wydajności 180 tys. ton/rok z odzyskiem energii ok 4 km ok. 3 km

4 Zakres Kontraktu 1. 491 683 176,87 zł brutto
ZTPOK o wydajności 180 tys. ton/rok z odzyskiem energii Kompostownia do kompostowania selektywnie zebranych odpadków ulegających biodegradacji. Stacja przeładunkowa odpadów w Toruniu. Sieci przesyłowe wyprowadzające energię cieplną i elektryczną z ZTPOK wraz z infrastrukturą. Wartość kontraktu: ,22 zł netto 491 683 176,87 zł brutto

5 ZTPOK – korzyści ekologiczne i ekonomiczne
Ograniczenie składowania odpadów Ilość odpadów komunalnych poddanych unieszkodliwianiu w ZTPOK tys. Mg/rok. Ilość odpadów biodegradowalnych selektywnie gromadzonych poddanych unieszkodliwieniu w kompostowni – 4 tys Mg/rok. Udział odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych do ZTPOK - 33 %. Udział odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych do kompostowni – 10 %. Dostosowanie systemu gospodarki odpadami do wymogów Unii Europejskiej

6 ZTPOK – korzyści ekologiczne i ekonomiczne
Uniknięcie wielomilionowych kar za niedostosowanie do unijnych wymogów w zakresie składowania odpadów Szacunkowe wysokości kar przy zaniechaniu realizacji Projektu Budowa ZTPOK dla BTOM, Lp. Wyszczególnienie Jedn 2014 2020 2025 2032 1. Niedobory w systemie w stosunku do wymagań dotyczących odpadów ulegających biodegradacji Mg/rok 85 100 2. Aktualna na rok 2012 jednostkowa stawka opłaty za umieszczenie 1 Mg odpadów zmieszanych na składowisku* zł/Mg 110,65 3. Oszacowanie kary (iloczyn stawki opłaty oraz ilości odpadów ulegających biodegradacji nie poddana procesom przetwarzania) zł/rok Łączna kara z tego tytułu, w okresie wyniesie zł * Istnieje duże prawdopodobieństwo radykalnego wzrostu stawek i w przypadku nałożenia na Polskę przez UE kar za niewłaściwe dostosowanie systemu gospodarki odpadami do prawa UE.

7 ZTPOK – korzyści ekologiczne i ekonomiczne
Źródło użytecznej energii elektrycznej i ciepła Nadwyżka mocy energii cieplnej GJ/rok (około 10% rocznego zapotrzebowania KPEC na energię cieplną) Nadwyżka mocy energii elektrycznej – MWh/rok

8 ZTPOK – korzyści ekologiczne i ekonomiczne
Majątek Bydgoszczy wart ponad 500 mln złotych Zatrudnienie dla 65 osób Tańsze zagospodarowanie odpadów niż metodą tradycyjną

9 ZTPOK – korzyści ekologiczne i ekonomiczne
Niższe ceny unieszkodliwiania odpadów Lp. Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1. Szacowana cena za składowanie (zł netto/Mg) 332 340 349 358 367 376 2. Cena "na bramie" ZTPOK - wyliczona w SW (zł netto/Mg)* 175 195 201  3. Różnica (zł netto/Mg) -157 -165 -174 -163

10 Oferta Astaldi S.p.A. i TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia
Doświadczenie w budowie ZTPOK Niski, rygorystyczny poziom emisji

11 Inwestujemy w ekologię
Inwestujemy w ekologię


Pobierz ppt "Inwestujemy w ekologię"

Podobne prezentacje


Reklamy Google