Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestujemy w ekologię www.pronatura.bydgoszcz.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestujemy w ekologię www.pronatura.bydgoszcz.pl."— Zapis prezentacji:

1 Inwestujemy w ekologię

2 Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych elementem gospodarki odpadami w Europie J.m Ilośc spalarni szt Wydajność mln ton/rok 58,4969,55

3 ZTPOK o wydajności 180 tys. ton/rok z odzyskiem energii Zakres Kontraktu 1. ok 4 km ok. 3 km

4 ZTPOK o wydajności 180 tys. ton/rok z odzyskiem energii Kompostownia do kompostowania selektywnie zebranych odpadków ulegających biodegradacji. Stacja przeładunkowa odpadów w Toruniu. Sieci przesyłowe wyprowadzające energię cieplną i elektryczną z ZTPOK wraz z infrastrukturą. Wartość kontraktu: ,22 zł netto ,87 zł brutto Zakres Kontraktu 1.

5 ZTPOK – korzyści ekologiczne i ekonomiczne Ograniczenie składowania odpadów Ilość odpadów komunalnych poddanych unieszkodliwianiu w ZTPOK tys. Mg/rok. Ilość odpadów biodegradowalnych selektywnie gromadzonych poddanych unieszkodliwieniu w kompostowni – 4 tys Mg/rok. Udział odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych do ZTPOK - 33 %. Udział odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych do kompostowni – 10 %. Dostosowanie systemu gospodarki odpadami do wymogów Unii Europejskiej

6 ZTPOK – korzyści ekologiczne i ekonomiczne Uniknięcie wielomilionowych kar za niedostosowanie do unijnych wymogów w zakresie składowania odpadów Szacunkowe wysokości kar przy zaniechaniu realizacji Projektu Budowa ZTPOK dla BTOM, Lp. Wyszczególnienie Jedn Niedobory w systemie w stosunku do wymagań dotyczących odpadów ulegających biodegradacji Mg/rok Aktualna na rok 2012 jednostkowa stawka opłaty za umieszczenie 1 Mg odpadów zmieszanych na składowisku* zł/Mg 110,65 3. Oszacowanie kary (iloczyn stawki opłaty oraz ilości odpadów ulegających biodegradacji nie poddana procesom przetwarzania) zł/rok Łączna kara z tego tytułu, w okresie wyniesie zł * Istnieje duże prawdopodobieństwo radykalnego wzrostu stawek i w przypadku nałożenia na Polskę przez UE kar za niewłaściwe dostosowanie systemu gospodarki odpadami do prawa UE.

7 ZTPOK – korzyści ekologiczne i ekonomiczne Źródło użytecznej energii elektrycznej i ciepła Nadwyżka mocy energii cieplnej GJ/rok (około 10% rocznego zapotrzebowania KPEC na energię cieplną) Nadwyżka mocy energii elektrycznej – MWh/rok

8 ZTPOK – korzyści ekologiczne i ekonomiczne Majątek Bydgoszczy wart ponad 500 mln złotych Zatrudnienie dla 65 osób Tańsze zagospodarowanie odpadów niż metodą tradycyjną

9 ZTPOK – korzyści ekologiczne i ekonomiczne Niższe ceny unieszkodliwiania odpadów Lp.Wyszczególnienie Szacowana cena za składowanie (zł netto/Mg) Cena "na bramie" ZTPOK - wyliczona w SW (zł netto/Mg)* Różnica (zł netto/Mg)

10 Oferta Astaldi S.p.A. i TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia Doświadczenie w budowie ZTPOK Niski, rygorystyczny poziom emisji

11 Inwestujemy w ekologię


Pobierz ppt "Inwestujemy w ekologię www.pronatura.bydgoszcz.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google