Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aleksandra Wojaczyńska – Starszy Specjalista

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aleksandra Wojaczyńska – Starszy Specjalista"— Zapis prezentacji:

1 Aleksandra Wojaczyńska – Starszy Specjalista
Błędy formalne występujące najczęściej we wnioskach o udzielenie wsparcia: jak skutecznie informować przedsiębiorców, żeby ograniczyć liczbę poprawek formalnych Aleksandra Wojaczyńska – Starszy Specjalista ”Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców

2 Braki w pieczątkach, podpisach i parafkach na formularzu wniosku oraz na załącznikach;
Brak daty i miejsca sporządzania wniosku (ostatnia strona wniosku, załączniki); Brak załączników (lub ich elementów) np. sprawozdania finansowe; Brak trwałego spięcia wersji papierowej wniosku – skoroszyt z europerforacją, segregator; Kopie dokumentów potwierdzane przez osoby nieupoważnione np. Główna Księgowa lub niezgodnie ze sposobem reprezentacji.

3 Braki lub błędy we wniosku (np
Braki lub błędy we wniosku (np. dane teleadresowe zawarte we wniosku niespójne z dokumentem rejestrowym, kod PKD 2004, nieprawidłowe określenie daty rozpoczęcia działalności)

4

5

6 Niespójność danych zawartych we wniosku z danymi w załącznikach do wniosku w szczególności:
dane zawarte w polu C.7.1 wniosku nie są spójne z informacjami wynikającymi z załącznika nr 8, dane zawarte w polu B.14 wniosku nie są spójne z informacjami wynikającymi z załącznika nr 6, dane zawarte w polu A.6 wniosku nie są spójne z informacjami wynikającymi z załącznika nr 1.

7 Błędne podanie kwoty wnioskowanego wsparcia

8 Wniosek został wypełniony niezgodnie z instrukcją wypełniania wniosku

9 Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą w roku 2013

10 Brak danych osoby do kontaktu

11 Pułap zatrudnienia > 0

12 Nieprawidłowo wskazano w polu B. 6
Nieprawidłowo wskazano w polu B.6.2 adres miejsca realizacji Przedsięwzięcia Badawczego (adres jednostki naukowej)

13 Nieprawidłowo przygotowane załączniki: - wypełnione ręcznie (zgodnie z Instrukcją powinny zostać wypełnione komputerowo), - nieprawidłowe logotypy (wydruk zależny od typu drukarki: kolorowa lub czarno-biała), - brak wypełnienia wszystkich wymaganych pól załącznika.

14 Ocena z „przymrużeniem oka”

15 Dziękuję za uwagę! Biuro Projektu „Voucher badawczy” ul. Gdańska 141/ Bydgoszcz


Pobierz ppt "Aleksandra Wojaczyńska – Starszy Specjalista"

Podobne prezentacje


Reklamy Google