Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaludnienie świata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaludnienie świata."— Zapis prezentacji:

1 Zaludnienie świata

2 Spis treści: 1. Liczba ludności Ziemi 2. Fazy rozwoju demograficznego
3. Przyrost naturalny Polski

3

4 1. Liczba ludności Ziemi etapy wzrostu zaludnienia:
– neolityczna rewolucja rolnicza – 10 tys. lat temu wystąpiło pierwsze przyspieszenie przyrostu liczby ludności. Rozpoczęto uprawiać rolę, uzyskiwano nadwyżki żywności, budowano trwałe siedziby. – rewolucja przemysłowa – rozpoczęła się w połowie XVIII wieku. Związany z nią był wzrost produkcji żywności i znaczna poprawa warunków bytowych.

5 1. Liczba ludności Ziemi etapy wzrostu zaludnienia:
– połowa XX wieku – dalsza poprawa warunków życia, postęp medycyny, wzrost poziomu higieny.

6 2. Fazy rozwoju demograficznego

7 2. Fazy rozwoju demograficznego
II faza – współczynnik urodzeń żywych jest bardzo wysoki, ale współczynnik zgonów gwałtownie spada, przez co przyrost naturalny jest bardzo duży. Przyczyny: - niski poziom rozwoju gospodarczego, - mały dostęp do usług medycznych, - niski poziom higieny, - tradycje kulturowe: duża liczba dzieci – „emerytura” rodziców. Kraje będące w tej fazie: m.in. Gwinea, Malawi, Afganistan, Sierra Leone, Burkina Faso, Etiopia; Europa była w tej fazie w XVIII wieku

8 2. Fazy rozwoju demograficznego
II faza – współczynnik urodzeń żywych jest bardzo wysoki, ale współczynnik zgonów gwałtownie spada, przez co przyrost naturalny jest bardzo duży. Przyczyny: - wczesny wzrost gospodarczy, - tradycje kulturowe: duża liczba dzieci – „emerytura” rodziców, - zwiększony dostęp do usług medycznych, - poprawa poziomu higieny, - lepsze wyżywienie, - międzynarodowa pomoc humanitarna. Kraje będące w tej fazie: m.in. Angola, Kenia, Libia, Nigeria, Sudan

9 2. Fazy rozwoju demograficznego
III faza – współczynnik urodzeń żywych zdecydowanie maleje, powoli obniża się współczynnik zgonów, przez co przyrost naturalny wciąż jest wysoki, ale obniża się. Przyczyny: - rozwój gospodarczy, - zmiany modelu rodziny – rodzice i jedno dziecko, - dostęp do usług medycznych, - dostęp do środków antykoncepcyjnych, - legalizacja aborcji. Kraje będące w tej fazie: m.in. Egipt, Maroko, RPA, Indonezja, Mongolia, Meksyk, Peru, Wenezuela

10 2. Fazy rozwoju demograficznego
IV i V faza – współczynnik urodzeń żywych utrzymuje się na niskim poziomie bądź wciąż maleje, współczynnik zgonów jest niski, więc i przyrost naturalny jest niewielki, bądź notuje się ubytek naturalny. Przyczyny: - kraje rozwinięte. - model rodziny – rodzice i jedno dziecko, - rozpad małżeństw, - późne zawieranie małżeństw, - konsumpcyjny styl życia, - dostęp do środków antykoncepcyjnych, - legalizacja aborcji. Kraje będące w tej fazie: m.in. kraje Europy Zachodniej, USA, Kanada, Mauritius

11 3. Przyrost naturalny Polski

12 Literatura: Kop J., Kucharska M., Szkurłat E., 2002, Geografia społeczno – ekonomiczna, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa Źródła zdjęć i ilustracji: 1. 2. 3. wykres własny na podstawie danych z 5. 6. rysunek własny na podstawie Kop J., Kucharska M., Szkurłat E., Geografia społeczno- -ekonomiczna, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2002 11.


Pobierz ppt "Zaludnienie świata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google