Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W Szkole Podstawowej Nr 1 im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W Szkole Podstawowej Nr 1 im"— Zapis prezentacji:

1 Witamy w Szkole Podstawowej nr 1 w Legionowie, szkole przyjaznej dla sześciolatków
W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie („Szkoła”) zrealizowano projekt „Sześciolatek w przyjaznej szkole”. Podstawowe założenia projektu: Podjęcie i intensyfikacja przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Legionowie („Rada Rodziców”) działań, zapewniających przyjazną adaptację dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej; Zacieśnienie współpracy między Radą Rodziców a radami rodziców przedszkoli, ze szczególnym uwzględnieniem Rady Rodziców przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 5 w Legionowie („Przedszkole”). Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie ul. Zakopiańska 4, Legionowo tel. (0-22) fax: (0-22)

2 Działania podejmowane w ramach projektu:
Inicjowanie działań, tworzących warunki do płynnego przejścia dzieci, w szczególności sześcioletnich, z przedszkola do szkoły; Współpraca ze Szkołą w zakresie zapewnienia dzieciom, szczególnie najmłodszym, w tym sześciolatkom, odpowiednich warunków; Wdrażanie działań, aktywizujących rodziców i opiekunów w życie społeczności szkolnej, zapewnienie rodzicom i opiekunom informacji o działaniach Rady; Realizacja postulatów rodziców uczniów w zakresie propagowania zdrowego stylu życia; Podejmowanie działań, zmierzających do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły. Mówię to co na slajdzie, ale swoimi słowami.

3 Płynne przejście z kolorowego przedszkola do przyjaznej szkoły
Rada Rodziców podejmuje starania, celem zapewnienia płynnego przejścia pomiędzy przedszkolem i szkołą. Z inicjatywy Rady Rodziców odbywają się spotkania uczniów z przedszkolakami, zarówno na terenie szkoły, jak i na terenie przedszkola. Dzieci z najstarszych grup przedszkolnych mają okazję do zwiedzenia budynku szkolnego, poznania starszych kolegów, którzy oprowadzając ich, dzielą się swoimi doświadczeniami, pokazują życie szkolne, zachęcają do wspólnych zabaw, zarówno w salach lekcyjnych, jak i na szkolnym placu zabaw.

4 Przyjazna szkoła to zadbane, kolorowe, dobrze wyposażone wnętrza
W Szkole panuje unikalny podział na pion klas młodszych i pion klas starszych. Młodsze klasy mają do dyspozycji oddzielny pawilon, z salami dydaktycznymi, szatniami i niewielką salą gimnastyczną. Bardzo pozytywnie wpływa to na poczucie bezpieczeństwa zarówno samych dzieci, jak i ich rodziców. Rodzice wnoszą bardzo poważny wkład w utrzymanie, odnawianie, wyposażanie i ozdabianie pawilonu, występują z licznymi inicjatywami dotyczącymi podniesienia komfortu i bezpieczeństwa (remonty łazienek, remonty sal lekcyjnych, zakupy wyposażenia.

5 Plac zabaw Przy części szkoły, która przystosowana jest dla dzieci młodszych, znajduje się nowoczesny i bezpieczny plac zabaw, na którym bawią się uczniowie. Wybudowany został w ramach programu „ Radosna szkoła”.

6 Razem może być ciekawiej!
Absolwenci przedszkola z przyjemnością wracają do kolorowego i wesołego przedszkola, spotykają swoje wychowawczynie i opowiadają o swych osiągnięciach, bawią się z młodszymi kolegami. Młodsi uczniowie chętnie zaglądają do swego dawnego przedszkola nie tylko na zorganizowane spotkania. Wielokrotnie uczniowie Szkoły organizowali dla swych młodszych kolegów koncerty i spektakle, jak np. przedstawienie „Kot w butach” w formie teatrzyku cieni, wystawione w Przedszkolu, przedstawienie z okazji Dnia Służby Zdrowia i teatrzyk kukiełkowy „Święta Bożego Narodzenia”.

7 Absolwenci przedszkola z przyjemnością wracają do kolorowego i wesołego przedszkola, spotykają swoje wychowawczynie i opowiadają o swych osiągnięciach, bawią się z młodszymi kolegami. Młodsi uczniowie chętnie zaglądają do swego dawnego przedszkola nie tylko na zorganizowane spotkania. Spotkania takie odbyły się w ostatnim czasie w dniach 23, 24 kwietnia 2012r., uczestniczyły w nich klasy trzecie pod opieka p. K. Wielochy, p. I. Pastuszak i grupy 5-6 latków pod opieką p. E. Galej, p. J. Wojdy, p. E. Wróbel z udziałem rodziców p. A. Sosnowiec. Wielokrotnie uczniowie Szkoły organizowali dla swych młodszych kolegów koncerty i spektakle, jak np. przedstawienie „Kot w butach” w formie teatrzyku cieni, wystawione w Przedszkolu przez klasę Pani Ireny Pawłowskiej, przedstawienie z okazji Dnia Służby Zdrowia i teatrzyk kukiełkowy „Święta Bożego Narodzenia” zaprezentowane przez klasę p. K. Wielochy

8 Rodzice uczestniczą w codziennym życiu szkoły
Mocną stroną szkoły jest współpraca z rodzicami, dzięki której udaje się rokrocznie wyremontować i doposażyć po kilka sal lekcyjnych (rodzice nieodpłatnie świadczą robociznę a Rada Rodziców finansuje zakup niezbędnych materiałów). Ponadto Rada Rodziców współfinansuje różne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły, np. zakup sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych, wyposażenia – krzesła stoliki uczniowskie, urządzenie Kącika Patrona, zagospodarowanie terenu wokół placówki. Szczególnie zintegrowaną grupę stanowią rodzice dzieci z najmłodszych klas, którzy spotykają się na co dzień, biorą udział w imprezach klasowych, szkolnych i o zasięgu lokalnym, jak okolicznościowe uroczystości miejskie. Tradycją Szkoły jest udział całych rodzin w uroczystościach szkolnych, takich jak np. wigilia, czy wycieczki i spotkania z okazji Dnia Dziecka.

9 Zapewnienie uczniom, szczególnie najmłodszym, odpowiednich warunków.
uczymy z wykorzystaniem tablic multimedialnych (8), pracowni komputerowych (2), komputerów z dostępem do Internetu w każdej sali lekcyjnej programy komputerowe wykorzystywane są na zajęciach wyrównawczych, logopedycznych, reedukacyjnych, rewalidacyjnych Posiadamy Centrum Multimedialne i Informacyjne w czytelni biblioteki Mocną stroną szkoły jest współpraca z rodzicami, dzięki której udaje się rokrocznie wyremontować i doposażyć po kilka sal lekcyjnych (rodzice nieodpłatnie świadczą robociznę a Rada Rodziców finansuje zakup niezbędnych materiałów). Ponadto Rada Rodziców współfinansuje różne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły, np. zakup sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych, wyposażenia – krzesła stoliki uczniowskie, urządzenie Kącika Patrona, zagospodarowanie terenu wokół placówki. Przykładem udanej współpracy z rodzicami, w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rzecz szkoły jest inicjatywa dyrektora dotycząca utworzenia w szkole pracowni komputerowej, z dostępem do internetu. W 2008 r. grupa rodziców z klasy 2b pozyskała z Cadbury Wedel Sp. z o.o darowiznę celową w wysokości 6000 zł. Za tę kwotę rodzice wyposażyli klasę w meble oraz wyremontowali pomieszczenie dydaktyczne świadcząc nieodpłatną „robociznę”.  Ponadto: Zakupiono 3 tablice interaktywne – w tym 2 tablice (kwota zł.) sfinansowano ze środków Rady Rodziców zakupiono 21 netbooków dla klas I -III = zł.) w tym 6000 zł. ze środków Rady Rodziców Wydatki Rady Rodziców w 2009/10 r. na cele szkolne = ponad zł.

10 Wiele inicjatyw pochodzi od rodziców
Rodzice wielokrotnie inicjują różne formy aktywności i monitorują realizację ich postulatów. Przedstawiciele Rady Rodziców kładą nacisk na integrację lokalnej społeczności, uczestniczą w spotkaniach z nauczycielami, emerytowanymi nauczycielami, przedstawicielami władz miejskich, z proboszczami najbliższych parafii. Szkoła tradycyjnie ma bliskie relacje z przedstawicielami lasów państwowych oraz lokalnych przedsiębiorstw.

11 W szkole uczą się nie tylko najmłodsi – rodzice chętnie zajmują miejsce w ławkach
Z inicjatywy rodziców Szkoła organizuje spotkania z wybranymi specjalistami (m.in. dietetyk, specjaliści do spraw uzależnień), rodzice także chętnie uczestniczą w spotkaniach i działaniach inicjowanych przez Szkołę (spotkania z policjantami, udział w konferencji „Cyberprzestrzeń – zagrożenia współczesnej rodziny”).

12 Aktywizacja rodziców i opiekunów w społeczności szkolnej, zapewnienie rodzicom i opiekunom informacji o działaniach Rady Rada Rodziców aktywnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach szkolnych oraz włącza się w akcje organizowane przez Szkołę. Rodzice wielokrotnie inicjują różne formy aktywności i monitorują realizację ich postulatów. Przedstawiciele Rady Rodziców kładą nacisk na integrację lokalnej społeczności, uczestniczą w spotkaniach z nauczycielami, emerytowanymi nauczycielami, przedstawicielami władz miejskich, z proboszczami najbliższych parafii. Szkoła tradycyjnie ma bliskie relacje z przedstawicielami lasów państwowych oraz lokalnych przedsiębiorstw. Na internetowych stronach Szkoły na bieżąco znajdują się informacje o Radzie Rodziców i jej działaniach. Szczególnie zintegrowaną grupę stanowią rodzice dzieci z najmłodszych klas, którzy spotykają się na co dzień, biorą udział w imprezach klasowych, szkolnych i o zasięgu lokalnym, jak okolicznościowe uroczystości miejskie. Tradycją Szkoły jest udział całych rodzin w uroczystościach szkolnych, takich jak np. wigilia, czy wycieczki i spotkania z okazji Dnia Dziecka. Z inicjatywy rodziców Szkoła organizuje spotkania z wybranymi specjalistami (m.in. dietetyk, specjaliści do spraw uzależnień), rodzice także chętnie uczestniczą w spotkaniach i działaniach inicjowanych przez Szkołę (spotkania a policjantami, udział w konferencji „Cyberprzestrzeń – zagrożenia współczesnej rodziny”).

13 Realizacja postulatów rodziców uczniów w zakresie propagowania zdrowego stylu życia
Wiele uwagi rodzice poświęcają zdrowemu stylowi życia. W ramach Tygodnia Zdrowej Żywności w dniach marca 2012r. rodzice przygotowywali kramiki ze zdrową żywnością, a także uczestniczyli w prelekcji na temat „Wartości odżywcze warzyw i owoców oraz nawyki żywieniowe dzieci w młodszym wieku szkolnym”. Rodzice uczniów pionu młodszego uczestniczyli także w innych akcjach, propagujących zdrowe odżywianie np.: wprowadzenie do sprzedaży w sklepiku szkolnym zdrowej żywności, owoców, soków owocowych (świeżo wyciskanych) oraz jogurtów owocowych. Prezydium Rady Rodziców zorganizowało spotkanie, poświęcone szkolnej stołówce, doborowi potraw i organizacji przerw obiadowych. W spotkaniu, które miało miejsce w dniu r. poza członkami Prezydium Rady Rodziców, Dyrektorem Szkoły, wzięły udział: kierowniczka świetlicy p. B. Szott, intendentka p. B. Kwiatkowska, szefowa kuchni p. H. Urbańska. Szczegółowo omówiono funkcjonowanie stołówki, opiekę nad najmłodszymi uczniami, menu. Na prośbę Prezydium Rady Rodziców odbywają się spotkania z nauczycielami wychowania fizycznego, poświecone m.in. popularyzacji uprawiania sportu wśród najmłodszych. Ze środków Rady Rodziców dokonywane są zakupy sprzętu sportowego. Rada Rodziców dofinansowała zakup stojaków rowerowych oraz zwróciła się do Dyrektora z inicjatywą objęcia monitoringiem miejsc, przeznaczonych dla rowerów. Poszczególne klasy odbywają wycieczki rowerowe, często z udziałem całych rodzin. Rodzice na bieżąco monitorują ofertę sklepiku szkolnego, skierowaną do uczniów, spotykają się z osobą, prowadzącą sklepik. W ramach posiedzeń Prezydium rady Rodziców omawiane są zasady dostępu do sklepiku najmłodszych uczniów. W wyniku współpracy Szkoły, osoby prowadzącej sklepik i rodziców, możemy się pochwalić świeżymi sokami owocowymi i warzywnymi, świeżo przygotowywanymi kanapkami, koktajlami mlecznymi. Staramy się ograniczać dostęp dzieci do niezdrowych przekąsek, zachęcając jednocześnie do właściwego doboru potraw.

14 Aktywnie promujemy zdrowy styl życia
Wiele uwagi rodzice poświęcają zdrowemu stylowi życia. W ramach Tygodnia Zdrowej Żywności w dniach marca 2012r. rodzice przygotowywali kramiki ze zdrową żywnością, a także uczestniczyli w prelekcji na temat „Wartości odżywcze warzyw i owoców oraz nawyki żywieniowe dzieci w młodszym wieku szkolnym”. Rodzice uczniów pionu młodszego uczestniczyli także w innych akcjach, propagujących zdrowe odżywianie np.: wprowadzenie do sprzedaży w sklepiku szkolnym zdrowej żywności, owoców, soków owocowych (świeżo wyciskanych) oraz jogurtów owocowych.

15 Działania, zmierzające do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły
. Rada Rodziców wielokrotnie występowała z inicjatywami, dotyczącymi podniesienia bezpieczeństwa zarówno w samej szkole, jak i w drodze do szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem pobliskich przejść dla pieszych oraz otoczenia wejścia do szkoły. Szkoła na co dzień współpracuje ze Strażą Miejską, która dba o bezpieczeństwo w czasie, gdy największa liczba uczniów zmierza do szkoły i w czasie powrotu z zajęć.

16 Zależy nam na bezpieczeństwie najmłodszych
Rada Rodziców wielokrotnie występowała z inicjatywami, dotyczącymi podniesienia bezpieczeństwa zarówno w samej szkole, jak i w drodze do szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem pobliskich przejść dla pieszych oraz otoczenia wejścia do szkoły. Szkoła na co dzień współpracuje ze Strażą Miejską, która dba o bezpieczeństwo w czasie, gdy największa liczba uczniów zmierza do szkoły i w czasie powrotu z zajęć.

17 Nowa część szkoły Obecnie nowa część szkoły wygląda tak. Jest to duża hala z boiskiem i parkingiem. Korytarze są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z podjazdami, z windą, przestronne korytarze. Z tej części również korzystają młodsi uczniowie, ale tylko pod opieką nauczycieli. Np.: dzieci biorą udział w zajęciach Integracji Sensorycznej w profesjonalnie wyposażonej sali do terapii SI.

18 Nasza szkoła bawi i uczy, w naszej szkole nie sposób się nudzić!
Zapraszamy ! Nasza szkoła bawi i uczy, w naszej szkole nie sposób się nudzić! Więcej informacji na stronie internetowej Opracowała Iwona Pastuszak Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "W Szkole Podstawowej Nr 1 im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google