Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LEGIONOWIE UL. ZAKOPIAŃSKA 4, 05-120 LEGIONOWO TEL. (0-22) 784-54-52 FAX: (0-22) 784-54-52 Witamy w Szkole.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LEGIONOWIE UL. ZAKOPIAŃSKA 4, 05-120 LEGIONOWO TEL. (0-22) 784-54-52 FAX: (0-22) 784-54-52 Witamy w Szkole."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LEGIONOWIE UL. ZAKOPIAŃSKA 4, 05-120 LEGIONOWO TEL. (0-22) 784-54-52 FAX: (0-22) 784-54-52 Witamy w Szkole Podstawowej nr 1 w Legionowie, szkole przyjaznej dla sześciolatków

2 Działania podejmowane w ramach projektu: Inicjowanie działań, tworzących warunki do płynnego przejścia dzieci, w szczególności sześcioletnich, z przedszkola do szkoły; Współpraca ze Szkołą w zakresie zapewnienia dzieciom, szczególnie najmłodszym, w tym sześciolatkom, odpowiednich warunków; Wdrażanie działań, aktywizujących rodziców i opiekunów w życie społeczności szkolnej, zapewnienie rodzicom i opiekunom informacji o działaniach Rady; Realizacja postulatów rodziców uczniów w zakresie propagowania zdrowego stylu życia; Podejmowanie działań, zmierzających do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły.

3 Płynne przejście z kolorowego przedszkola do przyjaznej szkoły Rada Rodziców podejmuje starania, celem zapewnienia płynnego przejścia pomiędzy przedszkolem i szkołą. Z inicjatywy Rady Rodziców odbywają się spotkania uczniów z przedszkolakami, zarówno na terenie szkoły, jak i na terenie przedszkola. Dzieci z najstarszych grup przedszkolnych mają okazję do zwiedzenia budynku szkolnego, poznania starszych kolegów, którzy oprowadzając ich, dzielą się swoimi doświadczeniami, pokazują życie szkolne, zachęcają do wspólnych zabaw, zarówno w salach lekcyjnych, jak i na szkolnym placu zabaw.

4 Przyjazna szkoła to zadbane, kolorowe, dobrze wyposażone wnętrza W Szkole panuje unikalny podział na pion klas młodszych i pion klas starszych. Młodsze klasy mają do dyspozycji oddzielny pawilon, z salami dydaktycznymi, szatniami i niewielką salą gimnastyczną. Bardzo pozytywnie wpływa to na poczucie bezpieczeństwa zarówno samych dzieci, jak i ich rodziców. Rodzice wnoszą bardzo poważny wkład w utrzymanie, odnawianie, wyposażanie i ozdabianie pawilonu, występują z licznymi inicjatywami dotyczącymi podniesienia komfortu i bezpieczeństwa (remonty łazienek, remonty sal lekcyjnych, zakupy wyposażenia.

5 Plac zabaw

6 Razem może być ciekawiej! Absolwenci przedszkola z przyjemnością wracają do kolorowego i wesołego przedszkola, spotykają swoje wychowawczynie i opowiadają o swych osiągnięciach, bawią się z młodszymi kolegami. Młodsi uczniowie chętnie zaglądają do swego dawnego przedszkola nie tylko na zorganizowane spotkania. Wielokrotnie uczniowie Szkoły organizowali dla swych młodszych kolegów koncerty i spektakle, jak np. przedstawienie Kot w butach w formie teatrzyku cieni, wystawione w Przedszkolu, przedstawienie z okazji Dnia Służby Zdrowia i teatrzyk kukiełkowy Święta Bożego Narodzenia.

7

8 Rodzice uczestniczą w codziennym życiu szkoły Mocną stroną szkoły jest współpraca z rodzicami, dzięki której udaje się rokrocznie wyremontować i doposażyć po kilka sal lekcyjnych (rodzice nieodpłatnie świadczą robociznę a Rada Rodziców finansuje zakup niezbędnych materiałów). Ponadto Rada Rodziców współfinansuje różne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły, np. zakup sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych, wyposażenia – krzesła stoliki uczniowskie, urządzenie Kącika Patrona, zagospodarowanie terenu wokół placówki. Szczególnie zintegrowaną grupę stanowią rodzice dzieci z najmłodszych klas, którzy spotykają się na co dzień, biorą udział w imprezach klasowych, szkolnych i o zasięgu lokalnym, jak okolicznościowe uroczystości miejskie. Tradycją Szkoły jest udział całych rodzin w uroczystościach szkolnych, takich jak np. wigilia, czy wycieczki i spotkania z okazji Dnia Dziecka.

9 Zapewnienie uczniom, szczególnie najmłodszym, odpowiednich warunków. uczymy z wykorzystaniem tablic multimedialnych (8), pracowni komputerowych (2), komputerów z dostępem do Internetu w każdej sali lekcyjnej programy komputerowe wykorzystywane są na zajęciach wyrównawczych, logopedycznych, reedukacyjnych, rewalidacyjnych Posiadamy Centrum Multimedialne i Informacyjne w czytelni biblioteki

10 Wiele inicjatyw pochodzi od rodziców Rodzice wielokrotnie inicjują różne formy aktywności i monitorują realizację ich postulatów. Przedstawiciele Rady Rodziców kładą nacisk na integrację lokalnej społeczności, uczestniczą w spotkaniach z nauczycielami, emerytowanymi nauczycielami, przedstawicielami władz miejskich, z proboszczami najbliższych parafii. Szkoła tradycyjnie ma bliskie relacje z przedstawicielami lasów państwowych oraz lokalnych przedsiębiorstw.

11 W szkole uczą się nie tylko najmłodsi – rodzice chętnie zajmują miejsce w ławkach Z inicjatywy rodziców Szkoła organizuje spotkania z wybranymi specjalistami (m.in. dietetyk, specjaliści do spraw uzależnień), rodzice także chętnie uczestniczą w spotkaniach i działaniach inicjowanych przez Szkołę (spotkania z policjantami, udział w konferencji Cyberprzestrzeń – zagrożenia współczesnej rodziny).

12 Aktywizacja rodziców i opiekunów w społeczności szkolnej, zapewnienie rodzicom i opiekunom informacji o działaniach Rady

13 Realizacja postulatów rodziców uczniów w zakresie propagowania zdrowego stylu życia

14 Aktywnie promujemy zdrowy styl życia Wiele uwagi rodzice poświęcają zdrowemu stylowi życia. W ramach Tygodnia Zdrowej Żywności w dniach 26-30 marca 2012r. rodzice przygotowywali kramiki ze zdrową żywnością, a także uczestniczyli w prelekcji na temat Wartości odżywcze warzyw i owoców oraz nawyki żywieniowe dzieci w młodszym wieku szkolnym. Rodzice uczniów pionu młodszego uczestniczyli także w innych akcjach, propagujących zdrowe odżywianie np.: wprowadzenie do sprzedaży w sklepiku szkolnym zdrowej żywności, owoców, soków owocowych (świeżo wyciskanych) oraz jogurtów owocowych.

15 Działania, zmierzające do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły.

16 Zależy nam na bezpieczeństwie najmłodszych Rada Rodziców wielokrotnie występowała z inicjatywami, dotyczącymi podniesienia bezpieczeństwa zarówno w samej szkole, jak i w drodze do szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem pobliskich przejść dla pieszych oraz otoczenia wejścia do szkoły. Szkoła na co dzień współpracuje ze Strażą Miejską, która dba o bezpieczeństwo w czasie, gdy największa liczba uczniów zmierza do szkoły i w czasie powrotu z zajęć.

17 Nowa część szkoły

18 Zapraszamy ! Nasza szkoła bawi i uczy, w naszej szkole nie sposób się nudzić! Więcej informacji na stronie internetowej www.sp1.edu.pl www.sp1.edu.pl Opracowała Iwona Pastuszak


Pobierz ppt "SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LEGIONOWIE UL. ZAKOPIAŃSKA 4, 05-120 LEGIONOWO TEL. (0-22) 784-54-52 FAX: (0-22) 784-54-52 Witamy w Szkole."

Podobne prezentacje


Reklamy Google