Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analizator słuchowy to:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analizator słuchowy to:"— Zapis prezentacji:

1 Analizator słuchowy to:
ucho, czyli receptor bodźców nerwy słuchowe doprowadzające bodźce do części korowej, gdzie dokonują się procesy analizy i syntezy impulsów dźwiękowych

2 Percepcja słuchowa Słuch fizjologiczny Słuch fonematyczny
Pamięć słuchowa Umiejętność kojarzenia bodźców

3 Nieprawidłowe funkcjonowanie słuchu
Fizjologicznego powoduje, że źle są słyszane dźwięki odległe, ciche. Jednak, gdy dziecko je usłyszy jest w stanie dokonać ich prawidłowej analizy i syntezy. Tym problemem zajmuje się lekarz. Fonematycznego jest spowodowane nieprawidłowościami niektórych funkcji kory mózgowej. Powoduje to problemy w różnicowaniu dźwięków mowy ludzkiej.

4 Symptomy zaburzonej percepcji słuchowej
w pisaniu: Opuszczanie liter i sylab Gubienie liter w zbitkach spółgłoskowych Opuszczanie końcówek wyrazów Mylenie zestawów głosek „om”, „on”, „em”, „en” Trudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami, dwuznakami, głoskami tracącymi dźwięczność Nieprawidłowe różnicowanie głosek „i”, „j” Przestawianie szyku dyktowanych wyrazów Liczne skreślenia i poprawki Brak znaków interpunkcyjnych lub ich niewłaściwe zastosowanie Wolne tempo pisania

5 Symptomy zaburzonej percepcji słuchowej w czytaniu:
U młodszych dzieci długo utrzymujące się literowanie utrudniające syntezę sylabową i wyrazową Przekręcanie wyrazów, zmienianie lub opuszczanie pojedynczych głosek, sylab Pomijanie części lub całych wyrazów Dodawanie innych, podobnie brzmiących części lub całych wyrazów Zastępowanie wyrazów słowami zbliżonymi artykulacyjnie Mylenie znaczenia wyrazów o podobnym brzmieniu Zaburzona intonacja i akcent zdaniowy, nierytmiczne czytanie Bardzo spowolnione tempo czytania Częste trudności w zrozumieniu przeczytanych treści

6 Symptomy zaburzonej percepcji słuchowej występujące w wypowiadaniu się
Ubogi zasób słownictwa Budowanie wypowiedzi błędnych pod względem gramatycznym Utrzymujące się wady wymowy Przekręcanie wymowy mało znanych wyrazów

7 Zaburzona percepcja słuchowa może powodować trudności w nauce innych przedmiotów szkolnych:
Języków obcych, przyrody, historii, Kłopoty w uczeniu się pamięciowym, np. Tabliczki mnożenia, wierszy, ciągów słownych spowodowane słabszą pamięcią słuchową Mogą występować trudności ze zrozumieniem instrukcji nauczyciela

8 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-uwrażliwienie na bodźce dźwiękowe
Rozróżnianie i nazywanie dźwięków z najbliższego otoczenia

9 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-uwrażliwienie na bodźce dźwiękowe
Rozróżnianie dźwięków instrumentów muzycznych

10 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-uwrażliwienie na bodźce dźwiękowe
Rozpoznawanie i naśladowanie dźwięków wydawanych przez przedmioty, zwierzęta

11 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-uwrażliwienie na bodźce dźwiękowe
Określanie strony, z której dochodzi dźwięk

12 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-uwrażliwienie na bodźce dźwiękowe
Porównywanie melodii znanych piosenek pod względem tempa

13 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-uwrażliwienie na bodźce dźwiękowe
Przetwarzanie dźwięków na układy barwne, np.: kolor biały - dźwięki wysokie, kolor czarny - dźwięki niskie. Zastępowanie poleceń słownych przez sygnał dźwiękowy

14 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-uwrażliwienie na bodźce dźwiękowe
odszukiwanie par grzechotek wydających taki sam dźwięk

15 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-ćwiczenie koordynacji słuchowo - wzrokowej i słuchowo - ruchowej. Odtwarzanie przez dziecko usłyszanego rytmu - najpierw dziecko obserwuje, jak nauczyciel wystukuje rytm (klaszcze, uderza ołówkiem w ławkę, itp.). Później ma utrudnione zadanie– nie może patrzeć na ruchy nauczyciela. Rytm odtwarza np. podskakując, klaszcząc (z uwzględnieniem następstwa czasowego).

16 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-ćwiczenie koordynacji słuchowo – wzrokowej.
Odtwarzanie struktur dźwiękowych na podstawie układów przestrzennych – dziecko ma to zrobić stukając np. pałeczką w bębenek. Liczbie klocków powinna odpowiadać odpowiednia liczba stuknięć. Odległość między klockami dziecko odtwarza za pomocą przerw między stuknięciami.

17 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-ćwiczenie koordynacji słuchowo – wzrokowej.
Tworzenie układów przestrzennych na podstawie struktur dźwiękowych (prowadzący wystukuje układ dźwięków, a dziecko ma na tej podstawie ułożyć klocki)

18 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-ćwiczenie koordynacji słuchowo – wzrokowej.
Graficzne odtwarzanie wysłuchanego układu dźwięków za pomocą kresek (początkowo dziecko rysuje kreski w toku wysłuchiwania rytmu, później dokonuje zapisu po wysłuchaniu wystukiwanego rytmu).

19 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-ćwiczenie koordynacji słuchowo – wzrokowej.
Przyporządkowywanie danemu dźwiękowi określonego symbolu graficznego, odgadywanie, który układ obrazuje daną sekwencję dźwięków, np.: • – – • – – – • • •

20 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową
Wyodrębnianie zdań w mowie– dziecko słucha wypowiedzi nauczyciela na temat rysunku o ubogiej treści. Potem rysuje tyle kresek, ile usłyszało zdań, np. To jest kot. Kot pije mleko.

21 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-analiza i synteza zdań.
Wyodrębnianie słów w zdaniach: dziecko ma narysować tyle kresek, ile wyodrębniło słów w zdaniu wypowiedzianym przez nauczyciela dziecko ma wypowiedzieć zdanie z taką ilością słów, ile kresek jest narysowanych przed nim na kartce wskazywanie słowa rozpoczynającego, kończącego zdanie i znajdującego się w środku

22 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-analiza i synteza zdań.
Konstruowanie zdania z danym wyrazem Układanie zdań o danej liczbie wyrazów Kończenie rozpoczętego zdania Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych Układanie zdań w formie podpisów do obrazków Uzupełnianie tekstów z lukami

23 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową.
Wyodrębnianie sylab w słowach-prowadzący podaje dziecku obrazek i wypowiada pierwszą część wyrazu, którego desygnat jest na obrazku. Dziecko kończy wyraz. Następnie wprowadzamy wyrazy wielosylabowe. Rzucając dziecku piłkę można rozpoczynać wyraz, dziecko łapiąc piłkę ma wyraz dokończyć. pił-ka ba-nan pa-jac

24 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-analiza i synteza sylabowa.
Wyodrębnianie sylab w słowach

25 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-analiza i synteza sylabowa.
Poszukiwanie wyrazów, które zaczynają się od danej sylaby (sylaba występuje w nagłosie wyrazu), np.w tym przypadku 4 wyrazy zaczynają się na: „pa”. Można poszukiwać wyrazów z daną sylabą w środku (śródgłosie) lub na końcu (wygłosie) wyrazu.

26 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-analiza i synteza sylabowa.
Przykład ćwiczenia dla dzieci starszych-co łączy poniższe wyrazy?

27 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-analiza i synteza sylabowa.
W nazwie którego obrazka ukrywa się ta sylaba?

28 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-analiza i synteza sylabowa.
Dziecko otrzymuje koperty z narysowanymi kropkami. W każdej kopercie są obrazki. Zadaniem dziecka jest sprawdzenie, czy dany obrazek jest w odpowiedniej kopercie-liczba sylab wyrazu musi być równa liczbie kropek narysowanych na kopercie.

29 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-analiza i synteza sylabowa.
Tworzenie wyrazów z sylab-suwak prosty lub zegarowy. Do stałej sylaby początkowej podstawiamy różne sylaby końcowe tworząc nowe wyrazy, np. ka- sa,ra,wa,py Liczenie sylab w wyrazach, wyklaskiwanie ich Odgadywanie przez dziecko, jaki wyraz został wypowiedziany sylabami, synteza sylabowa z utrudnieniami – po wypowiedzeniu każdej sylaby nauczyciel klaszcze.

30 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-analiza i synteza sylabowa.
Rebusy obrazkowo-sylabowe wica

31 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-analiza i synteza sylabowa.
Utwórz znany Ci wyraz.

32 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-analiza i synteza sylabowa (ćwiczenia dla dzieci starszych).
Posłuchaj uważnie wyrazów, w których poprzestawiano sylaby. Powiedz, jakie to wyrazy: pa-lam da-bu na-mi

33 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-analiza i synteza sylabowa (ćwiczenia dla dzieci starszych).
Posłuchaj uważnie. Jaki wyraz ukrył się w innym? serweta koperta baran balet

34 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-analiza i synteza sylabowa (ćwiczenia dla dzieci starszych).
Posłuchaj uważnie ciągów wyrazów. Powiedz, który wyraz nie pasuje: serce,synek,ser,serdak baran, bar, basen, barszcz, barak

35 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-analiza i synteza sylabowa (ćwiczenia dla dzieci starszych).
Do każdej sylaby w wyrazach została dodana sylaba „ka”. Posłuchaj uważnie i rozszyfruj wyrazy. (na początku zapisuję dzieciom cały ciąg liter i wykreślam zbędne sylaby, by mogły wspomóc się analizatorem wzrokowym), Kasakala,

36 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-analiza i synteza sylabowa (ćwiczenia dla dzieci starszych).
Posłuchaj uważnie wyrazów z języka mieszkańców Atlantydy. Powiedz, jaką sylaba różnią się pary wyrazów. pagoda-paloda tybufad-tybufud semira-femira

37 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-rozpoznawanie głoski w nagłosie wyrazu.
Dziecko odgaduje, jaką głoską zaczyna się wypowiedziany przez nauczyciela wyraz. Dziecko ma za zadanie wyszukać w sali przedmioty zaczynające się na daną głoskę. Segregowanie obrazków według głoski rozpoczynającej wyraz.

38 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-wyodrębnianie głosek w nagłosie i wygłosie wyrazów
dobieranie obrazków, w których nazwa kolejnego obrazka rozpoczyna się taką samą głoską, jaką kończy się nazwa poprzedniego.

39 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-rozpoznawanie głoski w nagłosie wyrazu.
Dziecko ma z pierwszych głosek nazw kolejnych obrazków ułożyć słowo. ____ ____ ____

40 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-rozpoznawanie głoski w nagłosie wyrazu.
Przekreśl w każdym szeregu literę lub obrazek, który nie pasuje do pozostałych.

41 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową-rozpoznawanie danej głoski i określanie jej miejsca położenia w wyrazie. Dziecko ma przed sobą obrazek podpisany taką liczbą kresek, z ilu głosek składa się dany wyraz. Nauczyciel wypowiada poszczególne głoski, a uczeń zgłasza się , gdy uzna, że głoska wypowiedziana przez nauczyciela znajduje się w jego wyrazie. Otrzymuje literę i kładzie ją w odpowiednim miejscu. _ _ _ _ _

42 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową
Wpisz pierwsze litery: ...odówka, ...azon, ...unel, ...edal Uzupełnij luki w wyrazach odpowiednimi literami: z...oże, sza...as, o...ryzek, g...az Przeczytaj po cichu kawałki wyrazów. Uzupełnij je dwiema samogłoskami i wpisz brakujące litery: błk, ftl, wgn

43 Przykłady ćwiczeń na percepcję słuchową
Posłuchaj uważnie par wyrazów. Powiedz, jaką głoską różnią się te wyrazy: kotek-kołek zebra-żebra Posłuchaj uważnie par wyrazów. Powtarza się w nich jedna głoska. Wypowiedz ją: noc-sos kotek-fartuch

44 Wykorzystane w prezentacji ćwiczenia pochodzą z pozycji:


Pobierz ppt "Analizator słuchowy to:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google