Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje z wydziału systemów zarządzania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje z wydziału systemów zarządzania"— Zapis prezentacji:

1 Informacje z wydziału systemów zarządzania
Zjazd Partnerów Wisła 2013 Informacje z wydziału systemów zarządzania Mgr Grzegorz Pjanka – dyr Techniczny ds. Wdrożeń

2 O czym chciałem powiedzieć?
Zaktualizowane produkty linii 4XS. Szkolenia i prace związane z ułatwieniem wdrożeń systemów „części szarej”. Rewelacyjne warunki pakietu KS-SODYS Partner Edition. Nowości w systemie KS-EDE. PUZZLE KS program, który zastępuje KS-PRD.

3 Linia produktów 4XS 4XS – Lina produktów dedykowana dla małych jednostek, posiadająca określone ograniczenia licencyjne w porównaniu ze standardową wersją produktu. Istnieje możliwość „przejścia” z wersji 4XS na wersję standardową, po zapłaceniu różnicy w cenie obu licencji.

4 Linia produktów 4XS Nowość! Jeżeli przejście następuje po upływie roku od zakupu licencji 4XS, wartość tych licencji w związku z dopłatą liczona jest tak, jak wartość licencji standard. Wartość asysty i prawa do aktualizacji liczona jest w sposób ciągły od zaktualizowanej wartości licencji (wg cen licencji standardowych).

5 KS-FKW 4XS Ograniczenia w stosunku do wersji standardowej:
Maksymalnie 3 stanowiska. Brak dostępu do panelu windykacyjnego. Brak współpracy z modułem wirtualnych rachunków. Brak współpracy z modułem planowania. Brak współpracy z modułem naliczania premii dla odbiorców. Brak możliwości uruchomienia KS-RAP BUILDER.

6 KS-FKW 4XS Ale udostępniliśmy w ramach tej wersji możliwość uruchomienia modułu kalkulacji kosztów.

7 KS-FKW 4XS Porównanie cen
Wersja STANDARD: Wersja 4XS: KS-FKW stanowiska 1-2 5 460,00 zł KS-FKW stanowiska 3-10 3 560,00 zł KS-FKW Moduł kalkulacji kosztów 7 690,00 zł KS-FKW 4XS 2 500,00 zł KS-FKW 4XS Moduł kalkulacji kosztów 3 500,00 zł

8 KS-ESM 4XS (nowość !) Ograniczenia w stosunku do wersji standardowej:
Maksymalnie obsługiwanych 500 składników majątku trwałego. Maksymalne dwa stanowiska pracy. Brak dostępu do modułu źródła finansowania. Brak dostępu do modułu gospodarki remontowej. Brak dostępu do inwentaryzacji mobilnej. Brak możliwości uruchomienia KS-RAP BUILDER.

9 KS-ESM 4XS Porównanie cen
Wersja STANDARD: Wersja 4XS: KS-ESM do 50 składników majątku 1 080,00 zł KS-ESM do 150 składników majątku 2 170,00 zł KS-ESM powyżej 150 składników majątku - stanowisko 1 4 350,00 zł KS-ESM 4XS do 50 składników majątku 540,00 zł KS-ESM 4XS do 150 składników majątku 1 085,00 zł KS-ESM 4XS do 500 składników majątku 2 175,00 zł

10 KS-ZZL 4XS (nowość !) Ograniczenia w stosunku do wersji standardowej:
Maksymalne liczba jednocześnie zarejestrowanych w systemie kartotek pracowników nie może przekroczyć stu pozycji. Maksymalne trzy stanowiska pracy. Brak możliwości zastosowania licencji grupowej. Brak możliwości dokupienia modułu „Pożyczki”. Brak możliwości dokupienia modułu „Egzekucje”. Brak możliwości dokupienia funkcjonalności „Kreatora podwyżek”. Brak możliwości obsługi płacowej pracowników zatrudnionych za granicą. Brak możliwości uruchomienia KS-RAP BUILDER.

11 Istnieje jednak możliwość wykorzystania grafików czasu pracy.
KS-ZZL 4XS Istnieje jednak możliwość wykorzystania grafików czasu pracy.

12 KS-ZZL 4XS Porównanie cen
Wersja STANDARD: Wersja 4XS: KS-ZZL do 10 pracowników, do 6 stanowisk 1 100,00 zł KS-ZZL od 21 do 30 pracowników, do 6 stanowisk 3 330,00 zł KS-ZZL od 91 do 100 pracowników, do 6 stanowisk 11 140,00 zł KS-ZZL 4XS do 10 pracowników, do 3 stanowisk 980,00 zł KS-ZZL 4XS od 11 do 30 pracowników, do 3 stanowisk 2 900,00 zł KS-ZZL 4XS od 31 do 100 pracowników, do 3 stanowisk 4 900,00 zł

13 Linia produktów 4XS Linia produktów 4XS została tak skonfigurowana, aby można było za jej pomocą obsłużyć zespół przychodni zatrudniający do 100 osób personelu. Linia produktów 4XS została tak skonfigurowana, aby zaspokoiła w powyższych jednostkach wszystkie potrzeby w zakresie „części szarej”.

14 Ułatwienia wdrażania systemów
Jednym z naszych aktualnych priorytetów jest dokończenie prac nad przygotowaniem pakietu wdrożeniowego dla małych przychodni. Pakiet ten zawiera: Predefiniowane schematy bazy danych, Pakiet instrukcji wdrożeniowych, Przykładowe (standardowe) koncepcje wdrożenia systemów i ich modułów, Wskazówki dla osób wdrażających (dobre praktyki).

15 Szkolenia Prowadzimy cykliczne szkolenia w zakresie znajomości systemów „części szarej”. Planujemy: 3-4 dniowe warsztaty praktyczne z aktualnych wersji 4XS, najbliższe w terminie w zakresie KS-FKW, uruchomienie szkoleń krótkich 2-3 godzinnych, tematycznych poprzez OSOZ TV /uzależnione od wyników ankiety/, uruchomienie szkoleń indywidualnych w siedzibie firmy w Katowicach lub zdalnych.

16 Egzaminy certyfikujące
Planujemy dwukrotnie w ciągu roku uruchomić możliwość zdobycia uprawnień certyfikujących w zakresie podstawowym. Jest też możliwość indywidualnego podejścia do egzaminu. Najbliższy planowany termin: KS-ESM i KS-FKW – 5 grudnia 2013

17 Wsparcie wdrożeniowe Wsparcie konsultantów Kamsoft w ramach projektów wdrożeniowych: Wsparcie w cenie zakupionych licencji (zakres wsparcia zależny od wielkości i wartości projektu), Zawsze możemy umówić się co do zakresu wsparcia.

18 Ankieta Prosimy o wypełnienie ankiety która pozwoli nam lepiej poznać Państwa potrzeby szkoleniowe jak i pozwoli zweryfikować plany rozwojowe naszych systemów pod kątem oczekiwań Partnerów.

19 Pakiet KS-SODYS PE Pakiet oprogramowania KS-SODYS Partner Edition zawiera następujące systemy: KS-HOW (zakupy, fakturowanie, magazyn) – 4 stanowiska, KS-FKW (finanse i księgowość) – 2 stanowiska, KS-ESM (środki trwałe) – 1 stanowisko, KS-ZZL (kadry i płace) – do 30 pracowników, KS-EDE (ewidencja dokumentów elektronicznych), KS-SEW Lite (komunikacja z KS-PORTAL EWD). Partnerzy, którzy mają poprzednia wersję pakietu, mogą uzupełnić brakujące moduły bez dopłat.

20 Dożywotnia subskrypcja na prawo do aktualizacji
Pakiet KS-SODYS PE To wszystko w rewelacyjnej cenie: 500,00 zł Dożywotnia subskrypcja na prawo do aktualizacji

21 Pakiet KS-SODYS PE Ograniczenia pakietu:
Może zakupić i wykorzystywać tylko PARTNER. Partner może wykorzystywać tylko na użytek własny, nie może takim oprogramowaniem świadczyć usługi dla innych (np. biuro rachunkowe).

22 Jak uruchomić oprogramowanie?
Przygotowany dedykowany pakiet. Możliwość instalacji na warsztatach w KAMSOFT. Możliwość indywidualnego umówienia się z konsultantami KAMSOFT. Proszę o wypełnienie ankiety.

23 Nowości w systemie KS-EDE
System stał się integralnym elementem systemu KS-AOW. Pewnie w niedługim czasie stanie się również integralną częścią systemu hurtowego i finansowo-księgowego. HURTAP i NOVO w najbliższym czasie będą gotowe do udostępniania faktur w wersji elektronicznej. Najnowszą funkcjonalnością systemu jest umożliwienie skanowania dokumentów otrzymanych w formie papierowej.

24 Skanowanie Przykład z systemu KS-HFW

25 Skanowanie Po wyborze opcji „KS-EDE” i z menu kontekstowego „Skanuj”

26 Skanowanie Okno skanowania dokumentu

27 Skanowanie Efekt skanowania / wstawienia dokumentu

28 Skanowanie Możliwość uzupełnienia informacji

29 „Puzzle KS” zastępuje KS-PRD
Do końca roku firma KAMSOFT udziela wsparcia dla produktu KS-PRD. Jako następcą został wybrany produkt Puzzle firmy ADAD. Została opracowana specjalna wersja produktu dedykowana dla KAMSOFT S.A. występująca pod nazwą „Puzzle KS”. Puzzle KS dedykowane są wyłącznie dla jednostek ochrony zdrowia i farmacji.

30 Puzzle KS – dostosowanie do produktów KAMSOFT
Import plików z danymi w formacie KS-FKW-XML. Integracja z systemem KS-EDE. Kontrola plików licencji ktl. Dostosowanie szaty graficznej („Puzzle KS” dedykowane dla KAMSOFT).

31 Puzzle KS – dystrybucja w sieci KAMSOFT
„Puzzle KS” dystrybucja wyłącznie przez KAMSOFT (aktualna wersja systemu dostępna na naszym firmowym FTP w katalogu KS-PUZZLE). Zamówienia przez KS-PARTNER-a. Proszę pamiętać o podaniu kodu komputera. Licencja wspólna i zgodna z pozostałymi produktami KS plik „ktl” (umieszczamy w katalogu „Puzzle KS”). Upusty partnerskie jak dla produktów WIN nie wyszczególnionych z nazwy ( ).

32 Puzzle KS – cena dla klienta końcowego
Lp. Produkt Cena NETTO 1. Licencja na PUZZLE KS - do trzech firm 400,00 2. Licencja na PUZZLE KS - każde kolejne stanowisko 100,00 3. Asysta na PUZZLE KS - do trzech firm 200,00 4. Asysta na PUZZLE KS - każde kolejne stanowisko 50,00 Wskazana cena zakupu licencji dotyczy zarówno nowych klientów jak i posiadających wykupioną licencję na system KS-PRD W katalogu sprzedaży zostały już założone dwie nowe karty towarowe. „Puzzle KS – LICENCJA NA SYSTEM” „Puzzle KS – ASYSTA TECHNICZNA I SUBSKRYBCJA NA AKTUALIZACJĘ”

33 Puzzle KS – warunki świadczenia asysty
SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA USŁUGI Użytkownik ma prawo do: Otrzymania pomocy technicznej w zakresie eksploatacji Zgłaszania błędów Dokonywania innych zgłoszeń związanych z eksploatacją w tym sugestii dotyczących rozwoju oprogramowania Pobrania nowej wersji Pobrania dokumentacji związanej z wersją produktu Telefonicznych konsultacji i doradztwa w zakresie bieżącej i przyszłej eksploatacji Usługi są świadczone przez autorów oprogramowania Firmę ADAD. Zgłoszenia serwisowe są realizowane: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc telefoniczna pod numerem w godzinach od 09:00 do 16:00 Z usług mogą skorzystać zarówno użytkownicy mający wykupioną asystę Partnerzy firmy KAMSOFT działający w imieniu użytkowników końcowych. Szczegółowy opis warunków świadczenia asysty na naszym ftp.

34 Puzzle KS – KS-AOW Format pliku z dokumentami z apteki KS-FKW-XML
Zakres przenoszonych dokumentów Faktury i korekty zakupu Sprzedaż bezrachunkowa SBKF Sprzedaż dobowa zafiskalizowana sumaryczna KBKF Korekty sprzedaży dobowej zafiskalizowanej UBKF Usunięcia sprzedaży dobowej Dwie drogi komunikacji Bezpośrednio z KS-AOW Za pośrednictwem KS-EDE (system ewidencji dokumentów elektronicznych)

35 Puzzle KS

36 To już koniec Dziękuję za uwagę!
Jesteśmy do Państwa dyspozycji (ja i pani Stefania Bajon). Zachęcam do wspólnych działań. Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Informacje z wydziału systemów zarządzania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google