Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Grzegorz Pjanka – dyr Techniczny ds. Wdrożeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Grzegorz Pjanka – dyr Techniczny ds. Wdrożeń."— Zapis prezentacji:

1 Mgr Grzegorz Pjanka – dyr Techniczny ds. Wdrożeń

2 O czym chciałem powiedzieć? Zaktualizowane produkty linii 4XS. Szkolenia i prace związane z ułatwieniem wdrożeń systemów części szarej. Rewelacyjne warunki pakietu KS-SODYS Partner Edition. Nowości w systemie KS-EDE. PUZZLE KS program, który zastępuje KS-PRD. 2

3 Linia produktów 4XS 4XS – Lina produktów dedykowana dla małych jednostek, posiadająca określone ograniczenia licencyjne w porównaniu ze standardową wersją produktu. Istnieje możliwość przejścia z wersji 4XS na wersję standardową, po zapłaceniu różnicy w cenie obu licencji. 3

4 Linia produktów 4XS Nowość! Jeżeli przejście następuje po upływie roku od zakupu licencji 4XS, wartość tych licencji w związku z dopłatą liczona jest tak, jak wartość licencji standard. Wartość asysty i prawa do aktualizacji liczona jest w sposób ciągły od zaktualizowanej wartości licencji (wg cen licencji standardowych). 4

5 KS-FKW 4XS Ograniczenia w stosunku do wersji standardowej: Maksymalnie 3 stanowiska. Brak dostępu do panelu windykacyjnego. Brak współpracy z modułem wirtualnych rachunków. Brak współpracy z modułem planowania. Brak współpracy z modułem naliczania premii dla odbiorców. Brak możliwości uruchomienia KS-RAP BUILDER. 5

6 KS-FKW 4XS Ale udostępniliśmy w ramach tej wersji możliwość uruchomienia modułu kalkulacji kosztów. 6

7 KS-FKW 4XS Porównanie cen Wersja STANDARD: Wersja 4XS: 7 KS-FKW stanowiska 1-2 5 460,00 zł KS-FKW stanowiska 3-10 3 560,00 zł KS-FKW Moduł kalkulacji kosztów 7 690,00 zł KS-FKW 4XS 2 500,00 zł KS-FKW 4XS Moduł kalkulacji kosztów 3 500,00 zł

8 KS-ESM 4XS (nowość !) Ograniczenia w stosunku do wersji standardowej: Maksymalnie obsługiwanych 500 składników majątku trwałego. Maksymalne dwa stanowiska pracy. Brak dostępu do modułu źródła finansowania. Brak dostępu do modułu gospodarki remontowej. Brak dostępu do inwentaryzacji mobilnej. Brak możliwości uruchomienia KS-RAP BUILDER. 8

9 KS-ESM 4XS Porównanie cen Wersja STANDARD: Wersja 4XS: 9 KS-ESM do 50 składników majątku 1 080,00 zł KS-ESM do 150 składników majątku 2 170,00 zł KS-ESM powyżej 150 składników majątku - stanowisko 1 4 350,00 zł KS-ESM 4XS do 50 składników majątku 540,00 zł KS-ESM 4XS do 150 składników majątku 1 085,00 zł KS-ESM 4XS do 500 składników majątku 2 175,00 zł

10 KS-ZZL 4XS (nowość !) Ograniczenia w stosunku do wersji standardowej: Maksymalne liczba jednocześnie zarejestrowanych w systemie kartotek pracowników nie może przekroczyć stu pozycji. Maksymalne trzy stanowiska pracy. Brak możliwości zastosowania licencji grupowej. Brak możliwości dokupienia modułu Pożyczki. Brak możliwości dokupienia modułu Egzekucje. Brak możliwości dokupienia funkcjonalności Kreatora podwyżek. Brak możliwości obsługi płacowej pracowników zatrudnionych za granicą. Brak możliwości uruchomienia KS-RAP BUILDER. 10

11 KS-ZZL 4XS Istnieje jednak możliwość wykorzystania grafików czasu pracy. 11

12 KS-ZZL 4XS Porównanie cen Wersja STANDARD: Wersja 4XS: 12 KS-ZZL do 10 pracowników, do 6 stanowisk 1 100,00 zł KS-ZZL od 21 do 30 pracowników, do 6 stanowisk 3 330,00 zł KS-ZZL od 91 do 100 pracowników, do 6 stanowisk 11 140,00 zł KS-ZZL 4XS do 10 pracowników, do 3 stanowisk 980,00 zł KS-ZZL 4XS od 11 do 30 pracowników, do 3 stanowisk 2 900,00 zł KS-ZZL 4XS od 31 do 100 pracowników, do 3 stanowisk 4 900,00 zł

13 Linia produktów 4XS Linia produktów 4XS została tak skonfigurowana, aby można było za jej pomocą obsłużyć zespół przychodni zatrudniający do 100 osób personelu. Linia produktów 4XS została tak skonfigurowana, aby zaspokoiła w powyższych jednostkach wszystkie potrzeby w zakresie części szarej. 13

14 Ułatwienia wdrażania systemów Jednym z naszych aktualnych priorytetów jest dokończenie prac nad przygotowaniem pakietu wdrożeniowego dla małych przychodni. Pakiet ten zawiera: – Predefiniowane schematy bazy danych, – Pakiet instrukcji wdrożeniowych, – Przykładowe (standardowe) koncepcje wdrożenia systemów i ich modułów, – Wskazówki dla osób wdrażających (dobre praktyki). 14

15 Szkolenia Prowadzimy cykliczne szkolenia w zakresie znajomości systemów części szarej. Planujemy: – 3-4 dniowe warsztaty praktyczne z aktualnych wersji 4XS, najbliższe w terminie 3-5.12.2013 w zakresie KS- FKW, – uruchomienie szkoleń krótkich 2-3 godzinnych, tematycznych poprzez OSOZ TV /uzależnione od wyników ankiety/, – uruchomienie szkoleń indywidualnych w siedzibie firmy w Katowicach lub zdalnych. 15

16 Egzaminy certyfikujące Planujemy dwukrotnie w ciągu roku uruchomić możliwość zdobycia uprawnień certyfikujących w zakresie podstawowym. Jest też możliwość indywidualnego podejścia do egzaminu. Najbliższy planowany termin: – KS-ESM i KS-FKW – 5 grudnia 2013 16

17 Wsparcie wdrożeniowe Wsparcie konsultantów Kamsoft w ramach projektów wdrożeniowych: – Wsparcie w cenie zakupionych licencji (zakres wsparcia zależny od wielkości i wartości projektu), – Zawsze możemy umówić się co do zakresu wsparcia. 17

18 Ankieta Prosimy o wypełnienie ankiety która pozwoli nam lepiej poznać Państwa potrzeby szkoleniowe jak i pozwoli zweryfikować plany rozwojowe naszych systemów pod kątem oczekiwań Partnerów. 18

19 Pakiet KS-SODYS PE Pakiet oprogramowania KS-SODYS Partner Edition zawiera następujące systemy: KS-HOW (zakupy, fakturowanie, magazyn) – 4 stanowiska, KS-FKW (finanse i księgowość) – 2 stanowiska, KS-ESM (środki trwałe) – 1 stanowisko, KS-ZZL (kadry i płace) – do 30 pracowników, KS-EDE (ewidencja dokumentów elektronicznych), KS-SEW Lite (komunikacja z KS-PORTAL EWD). Partnerzy, którzy mają poprzednia wersję pakietu, mogą uzupełnić brakujące moduły bez dopłat. 19

20 Pakiet KS-SODYS PE To wszystko w rewelacyjnej cenie: 500,00 zł Dożywotnia subskrypcja na prawo do aktualizacji 20

21 Pakiet KS-SODYS PE Ograniczenia pakietu: Może zakupić i wykorzystywać tylko PARTNER. Partner może wykorzystywać tylko na użytek własny, nie może takim oprogramowaniem świadczyć usługi dla innych (np. biuro rachunkowe). 21

22 Jak uruchomić oprogramowanie? Przygotowany dedykowany pakiet. Możliwość instalacji na warsztatach w KAMSOFT. Możliwość indywidualnego umówienia się z konsultantami KAMSOFT. Proszę o wypełnienie ankiety. 22

23 Nowości w systemie KS-EDE System stał się integralnym elementem systemu KS-AOW. Pewnie w niedługim czasie stanie się również integralną częścią systemu hurtowego i finansowo-księgowego. HURTAP i NOVO w najbliższym czasie będą gotowe do udostępniania faktur w wersji elektronicznej. Najnowszą funkcjonalnością systemu jest umożliwienie skanowania dokumentów otrzymanych w formie papierowej. 23

24 Skanowanie Przykład z systemu KS-HFW 24

25 Skanowanie Po wyborze opcji KS-EDE i z menu kontekstowego Skanuj 25

26 Skanowanie Okno skanowania dokumentu 26

27 Skanowanie Efekt skanowania / wstawienia dokumentu 27

28 Skanowanie Możliwość uzupełnienia informacji 28

29 Puzzle KS zastępuje KS-PRD Do końca roku firma KAMSOFT udziela wsparcia dla produktu KS-PRD. Jako następcą został wybrany produkt Puzzle firmy ADAD. Została opracowana specjalna wersja produktu dedykowana dla KAMSOFT S.A. występująca pod nazwą Puzzle KS. Puzzle KS dedykowane są wyłącznie dla jednostek ochrony zdrowia i farmacji. 29

30 Puzzle KS – dostosowanie do produktów KAMSOFT Import plików z danymi w formacie KS-FKW- XML. Integracja z systemem KS-EDE. Kontrola plików licencji ktl. Dostosowanie szaty graficznej (Puzzle KS dedykowane dla KAMSOFT). 30

31 Puzzle KS – dystrybucja w sieci KAMSOFT Puzzle KS dystrybucja wyłącznie przez KAMSOFT (aktualna wersja systemu dostępna na naszym firmowym FTP w katalogu KS-PUZZLE). Zamówienia przez KS-PARTNER-a. Proszę pamiętać o podaniu kodu komputera. Licencja wspólna i zgodna z pozostałymi produktami KS plik ktl (umieszczamy w katalogu Puzzle KS). Upusty partnerskie jak dla produktów WIN nie wyszczególnionych z nazwy (5-10-15). 31

32 Puzzle KS – cena dla klienta końcowego Lp.ProduktCena NETTO 1.Licencja na PUZZLE KS - do trzech firm400,00 2.Licencja na PUZZLE KS - każde kolejne stanowisko100,00 3.Asysta na PUZZLE KS - do trzech firm200,00 4.Asysta na PUZZLE KS - każde kolejne stanowisko50,00 32 Wskazana cena zakupu licencji dotyczy zarówno nowych klientów jak i posiadających wykupioną licencję na system KS-PRD W katalogu sprzedaży zostały już założone dwie nowe karty towarowe. Puzzle KS – LICENCJA NA SYSTEM Puzzle KS – ASYSTA TECHNICZNA I SUBSKRYBCJA NA AKTUALIZACJĘ

33 Puzzle KS – warunki świadczenia asysty SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA USŁUGI Użytkownik ma prawo do: Otrzymania pomocy technicznej w zakresie eksploatacji Zgłaszania błędów Dokonywania innych zgłoszeń związanych z eksploatacją w tym sugestii dotyczących rozwoju oprogramowania Pobrania nowej wersji Pobrania dokumentacji związanej z wersją produktu Telefonicznych konsultacji i doradztwa w zakresie bieżącej i przyszłej eksploatacji 33 Usługi są świadczone przez autorów oprogramowania Firmę ADAD. Zgłoszenia serwisowe są realizowane: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hotline@puzzle.plhotline@puzzle.pl pomoc telefoniczna pod numerem +801 000 123 w godzinach od 09:00 do 16:00 Z usług mogą skorzystać zarówno użytkownicy mający wykupioną asystę Partnerzy firmy KAMSOFT działający w imieniu użytkowników końcowych. Szczegółowy opis warunków świadczenia asysty na naszym ftp.

34 Puzzle KS – KS-AOW Format pliku z dokumentami z apteki KS-FKW-XML Zakres przenoszonych dokumentów – Faktury i korekty zakupu – Sprzedaż bezrachunkowa SBKF Sprzedaż dobowa zafiskalizowana sumaryczna KBKF Korekty sprzedaży dobowej zafiskalizowanej UBKF Usunięcia sprzedaży dobowej Dwie drogi komunikacji – Bezpośrednio z KS-AOW – Za pośrednictwem KS-EDE (system ewidencji dokumentów elektronicznych) 34

35 Puzzle KS http://www.kssa.pl/prod/puzzle/info.htm 35

36 To już koniec Jesteśmy do Państwa dyspozycji (ja i pani Stefania Bajon). Zachęcam do wspólnych działań. 36 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Mgr Grzegorz Pjanka – dyr Techniczny ds. Wdrożeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google