Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piktogramy to graficzny system komunikacyjny. Zasadą konstrukcji znaków tego systemu jest: czarne tło i biała figura. Każdy piktogram zawiera słowny jednowyrazowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piktogramy to graficzny system komunikacyjny. Zasadą konstrukcji znaków tego systemu jest: czarne tło i biała figura. Każdy piktogram zawiera słowny jednowyrazowy."— Zapis prezentacji:

1

2 Piktogramy to graficzny system komunikacyjny. Zasadą konstrukcji znaków tego systemu jest: czarne tło i biała figura. Każdy piktogram zawiera słowny jednowyrazowy opis.

3 System Piktogramy ulegał przez kilka lat przekształceniom formalnym i udoskonaleniom. Podstawą pracy były znaki kanadyjskiego programu PIC- system. Przetłumaczone zostały one na szwedzki w 1980 r. przez logopedę Subhas Maharaj. Pierwsza szwedzka wersja piktogramów ukazała się w 1985 roku. Obecnie system zawiera ok. 1000 piktogramów symboli i w takiej postaci rozpowszechniany jest na świecie.

4 Do Polski trafił poprzez Centrum Metod Alternatywnych w Szczecinie - gdzie podobnie jak wcześniej w Szwecji - próbowano zastosować w pracy z niemówiącymi dziećmi znaki szwedzkiej wersji piktogramów. W 1991 r. Maria Podeszewska- Mateńko po wcześniejszej kilkuletniej pracy logopedycznej z zastosowaniem tych znaków – w imieniu Centrum Metod Alternatywnych w Szczecinie podpisała cesję praw autorskich piktogramów.

5 Cele wprowadzania piktogramów: dostarczenie użytkownikowi środka komunikacji wzbogacającego jego porozumiewanie się z otoczeniem, utworzenie dla użytkownika pomocy wizualnych pozwalających na lepsze radzenie sobie" w różnych sytuacjach życiowych,

6 Układając program dla konkretnego dziecka należy pamiętać o uwzględnieniu kolejności poszczególnych kroków, których realizacja powinna przede wszystkim sprawiać dziecku przyjemność. Każde dziecko jest inne, każde, co innego cieszy. Pomocne w każdym przypadku jest stworzenie rejestru upodobań dziecka.

7 Kolejność wprowadzania piktogramów: wykorzystanie piktogramów do wyrażanie tak" i nie", kształtowanie pojęcia,ja" przy pomocy piktogramów, budowanie słownika dziecka poprzez wprowadzanie symboli rzeczy z najbliższego otoczenia, symboli nazw osób, symboli określających cechy przedmiotów, zjawisk, symboli, czynności, uczuć i stanów, wzbogacanie słownika o określenia czasu, przyimki, liczebniki, budowanie wyrażeń i zdań,

8 Zapoznawanie dziecka ze słowami (symbolami-piktogramami) odbywa się poprzez wykonywanie następujących ćwiczeń: dopasowywanie, czyli łączenie piktogramu z konkretem, dopasowywanie, czyli łączenie piktogramu z ilustracją, łączenie dwóch takich samych piktogramów, łączenie dwóch jednakowych piktogramów, ale o różnych rozmiarach, wybieranie spośród dwóch lub większej ilości piktogramów konkretnego wymienionego przez nauczyciela piktogramu, ćwiczenie rozumienia znaczeń symboli poprzez tworzenie z piktogramów prostych dobieranek kojarzeniowych, etykietując za pomocą piktogramów słowa wprowadzanych piosenek tematycznych, rozmowy z dzieckiem na określony temat; wybieranie słów" spośród piktogramów dotyczących tematu rozmowy,

9 Metody pracy i techniki posługiwania się symbolami: kącik poranny, tablica czasu i pogody, układanie planu dnia, tablice wyborów, tablice tematyczne., zeszyty szkolne, oznaczanie przedmiotów piktogramami, planowanie czynności, czytanie i opowiadanie książek,

10 Przewidywane osiągnięcia: będzie potrafił wyrazić swoje potrzeby, uczucia za pomocą piktogramów, zrozumie znaczenie słów będących rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami, zaimkami, przyimkami, liczebnikami, sformułuje odpowiedzi za pomocą piktogramów na pytania osoby mówiącej, wypowie się na określony temat za pomocą piktogramów, nawiąże komunikację,

11 KONIEC


Pobierz ppt "Piktogramy to graficzny system komunikacyjny. Zasadą konstrukcji znaków tego systemu jest: czarne tło i biała figura. Każdy piktogram zawiera słowny jednowyrazowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google