Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Zainteresowania i predyspozycje zawodowe”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Zainteresowania i predyspozycje zawodowe”"— Zapis prezentacji:

1 „Zainteresowania i predyspozycje zawodowe”
MODUŁ Klasa III

2 Dla przypomnienia … Dobry wybór szkoły i zawodu wymaga dobrego samopoznania. Samopoznanie jest odkrywaniem własnego potencjału, czy też tzw. predyspozycji.

3 PREDYSPOZYCJE: Stan zdrowia Zainteresowania Osobowość Zdolności
Wartości Stan zdrowia Temperament Umiejętności

4 Zainteresowania to …”względnie trwała, obserwowalna dążność do poznawania otaczającego świata, przybierająca postać ukierunkowanej aktywności poznawczej o określonym nasileniu, przejawiająca się w selektywnym stosunku do otaczających zjawisk”.* Źródło: Gurycka A., Rozwój i kształtowanie zainteresowań, WSiP, Warszawa 1978

5 Zainteresowania Wskaźnikami zainteresowań są:
sposób spędzania wolnego czasu preferowane przedmioty szkolne uczestnictwo w kółkach przedmiotowych, zajęciach pozalekcyjnych/pozaszkolnych tematyka czytanych książek, czasopism, oglądanych filmów.

6 Zainteresowania Według klasyfikacji J. Woronieckiej
wyróżniamy 6 grup zainteresowań: humanistyczne matematyczno – fizyczne biologiczno – chemiczne techniczne opiekuńczo – wychowawcze usługowe

7 Skłonności zawodowe Według klasyfikacji B. A. Klimowa wyróżniamy 5 grup zawodów opartych na relacji: człowiek - człowiek człowiek - technika człowiek - przyroda człowiek - system znaków człowiek - sztuka

8 Jak myślisz, co to jest osobowość zawodowa?
Dziś zajmiemy się innym typem predyspozycji – tzw. osobowością zawodową. Jak myślisz, co to jest osobowość zawodowa?

9 Według J. L. Hollanda wyróżniamy 6 typów osobowości zawodowej i 6 typów środowisk pracy. Jeśli wybierzemy środowisko (zawód) niezgodny z naszym typem osobowości, będziemy odczuwać konflikt, frustrację, najprawdopodobniej będziemy mieć niskie osiągnięcia i niski poziom satysfakcji z pracy.

10 Badawczy Artystyczny Społeczny Typy osobowości zawodowej Dietetyk
Geolog Farmaceuta Lekarz radiolog Dekorator wnętrz Dziennikarz Fotografik Agent reklamowy Społeczny Fizjoterapeuta Dyrektor szkoły Psycholog Opiekun medyczny

11 Konwencjonalny Realistyczny
Typy osobowości zawodowej Przedsiębiorczy Przedstawiciel handlowy Polityk Prawnik Menedżer Konwencjonalny Księgowy Sekretarka Urzędnik podatkowy Kasjer Realistyczny Lekarz dentysta Fryzjer Optyk okularowy Taksówkarz

12 Predyspozycje psychologa
empatia i wrażliwość na problemy drugiego człowieka (zaangażowanie w sprawy innych, umiejętność skutecznego niesienia pomocy) otwartość, umiejętność komunikowania się, rozumienia i słuchania innych ludzi, budzenie ich zaufania umiejętność jasnego wypowiadania się w mowie i piśmie dobra koncentracja i podzielności uwagi, dobra pamięć i spostrzegawczość umiejętność wyciągania wniosków, szybkiego podejmowania trafnych decyzji, elastyczność i twórcze myślenie

13 Predyspozycje polityka
towarzyskość, zaangażowanie społeczne umiejętność formułowania zrozumiałych wypowiedzi w mowie i piśmie umiejętność pracy w szybkim tempie, stresie panowanie nad własnymi emocjami (samokontrola, odporność emocjonalna) dar przekonywania do swoich działań, opinii i pomysłów skłonność do rywalizacji, uzyskiwania przewagi i władzy nad innymi posiadanie przekonania, że poprzez aktywne działanie możemy wywierać wpływ na losy swoje i świata

14 Predyspozycje inżyniera
zainteresowania techniczne zdolności matematyczne i rachunkowe, oraz - w zależności od specjalności inżynierskiej - dodatkowe umiejętności, takie jak np. znajomość rysunku technicznego i oprogramowania do projektowania (w przypadku inżyniera budownictwa) dobrze rozwinięta logika myślenia zdolność koncentracji uwagi, dokładność w wykonywaniu czynności zawodowych zdolność do właściwego planowania, organizowania działań i pracy innych ludzi

15 Predyspozycje dziennikarza
łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów z ludźmi kreatywność, wyobraźnia i nieustanna ciekawość otaczającego świata umiejętność jasnego wypowiadania się w mowie i piśmie, tzw. wyczucie słowa, bogaty słownik zdolność do pracy w dużym tempie, w stresie, pod presją czasu - odporność psychiczna, w tym odporność na krytykę, dobra tolerancja sytuacji konkurencji, ryzyka, zagrożenia dociekliwość, rzetelność i odpowiedzialność

16 Jaki/a jestem? Do czego się nadaję? Co mógłbym/mogłabym robić w przyszłości? To jedne z najczęściej stawianych przez młodych ludzi pytań. Poznanie swoich predyspozycji nie zawsze jest proste.

17 SPOSOBY POZNANIA PREDYSPOZYCJI
Samoobserwacja, własna refleksja Oznacza ona, że w konkretnym działaniu widzisz, że coś wychodzi Ci dobrze, lepiej od innych. Obserwujesz bardzo dobre efekty swojej pracy / swojego zajęcia.

18 SPOSOBY POZNANIA PREDYSPOZYCJI
Informacje ze strony innych rodziców nauczycieli (oceny!) znajomych. Czy zawsze się z zgadasz z ich opiniami?

19 SPOSOBY POZNANIA PREDYSPOZYCJI:
Metody testowe Ich zaletą jest to, że są bezstronne, obiektywne. Nikt nie jest do Ciebie źle nastawiony czy uprzedzony!

20 SPOSOBY POZNANIA PREDYSPOZYCJI:
Metody testowe W naszych czasach istnieje bardzo wiele dobrych testów badających różne predyspozycje; inteligencję (w tym zdolności językowe, matematyczne, kreatywność), cechy osobowości (np. czy łatwo się stresujesz), zainteresowania… Można nawet zbadać swoją płeć psychologiczną!

21 PAMIĘTAJ! Na podstawie jednego testu czy ankiety nie można
podejmować tak trudnej decyzji, jak wybór kolejnej szkoły czy zawodu. Wiele testów daje wyniki, które mają jedynie charakter orientacyjny. Jeśli chcesz poznać wszechstronnie i bardziej rzetelnie swoje predyspozycje, możesz umówić się na baterię wystandaryzowanych testów w Twojej rejonowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (na dłuższe spotkanie z doradcą zawodowym).


Pobierz ppt "„Zainteresowania i predyspozycje zawodowe”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google