Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MODU Ł 3.01.5 Style i techniki uczenia si ę Style i techniki uczenia si ę Klasa III.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MODU Ł 3.01.5 Style i techniki uczenia si ę Style i techniki uczenia si ę Klasa III."— Zapis prezentacji:

1 MODU Ł 3.01.5 Style i techniki uczenia si ę Style i techniki uczenia si ę Klasa III

2 MNEMOTECHNIKI czyli o tym, jak przyjemnie u ł atwi ć sobie nauk ę !

3 MNEMOTECHNIKA – z j ę zyka greckiego mnemo - pami ęć i techne - sztuka, rzemios ł o, PROSTE ROZWI Ą ZANIA, które pomagaj ą zapami ę ta ć wszystko to, co trudne DO ZAPAMI Ę TANIA.

4 Już w starożytności zauważono, że łatwiej niż suche fakty zapamiętywane są informacje, które wywołują skojarzenia i emocje. MNEMOTECHNIKI bazują właśnie na tym prostym fakcie.

5 KO Ł O RATUNKOWE potrzebne… rysunek ze strony www.parentes.wer.com.pl

6 JAK Ł ATWIEJ ZAPAMI Ę TA Ć ? Zaangażuj zmysły (ruch, kolor, dźwięk, wielkość) Wyzwól wyobraźnię (zabawa) Porządkuj materiał (system) Twórz pozytywne skojarzenia Używaj symboli

7 PIERWSZE LITERY Z pierwszych liter wyrazów utwórz ciąg np. zdanie lub wyraz, dla Ciebie logiczny, np. kolory tęczy: C zemu P atrzysz Ż abo Z ielona N a G łupiego F anfarona rodzaje przypadków: M ały D omek C zerwonych B iedronek N adepnął M ałżonek W awrzonek Ć wiczenie Utwórz ciągi dla planet Układu Słonecznego, faz mejozy, rzymskich cyfr, nazw stron świata w języku angielskim, itp…

8 AKRONIMY - skrótowce słowa utworzone z pierwszych liter wyrazów wchodzących w skład całej grupy np. PZU - Państwowy Zakład Ubezpieczeń ZHP - Związek Harcerstwa Polskiego NBP - Narodowy Bank Polski Ć wiczenie Jakie znasz inne akronimy? Podaj przykłady.

9 RYMOWANKI pomagają zapamiętać te informacje, których nie sposób nauczyć się inaczej, jak tylko na pamięć pomagają uniknąć pamięciowego kucia przykłady Jeśli nie chcesz nosić brody, wlewaj zawsze kwas do wody Jak to ładnie, pięknie brzmi: obwód koła dwa er pi

10 Ł A Ń CUCHOWA METODA SKOJARZE Ń Tworzenie w wyobraźni śmiesznych i przerysowanych historyjek które chcemy zapamiętać. Jeden OBRAZ WART jest WI Ę CEJ ni ż tysi ą c s ł ów …

11 Ćwiczenie złoto ropa naftowa gaz ziemny buraki cukrowe lenwinoroślplatynauranżelazopszenica zapamiętaj za pomocą techniki łańcuszka bogactwa naturalne i uprawy Kanady

12 METODA HAKÓW - przyk ł ad M.Taraszkiewicz – Jak uczyć lepiej

13 0 – ksero4 – sery8 – prosię 1 - głaz5 - rtęć9 - skręć 2 – drwa6 – jeść10- pieczęć 3 – bzy7 – krem METODA HAKÓW - przyk ł ad

14 METODA HAKÓW - system 1 - świeca 2 - łabędź 3 - jabłko 4 - krzesło 5 - haczyk 6- baran 7- kosa 8- bałwan 9 - wąż 10-miecz i tarcza

15 METODA HAKÓW - ć wiczenie Zapamiętaj za pomocą metody haków planety naszego układu słonecznego, w kolejności od najbliżej do najdalej położonej od Słońca: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton

16 NOTATKA – pami ęć zewn ę trzna forma? - np. dopisek na marginesie, cytat, streszczenie lub… map a myśli - indywidualna (podkreślenia, szlaczki, oznaczenia), osobista, kolorowa, wyrazista, ciekawa, zabawna - zapamiętanie określonego materiału - planowanie - komunikacja po co? jaka?

17 Mapa myśli – galeria http:// neurostrada.pl/

18 Mapa myśli – galeria Paul Foreman, http://www.mind-mapping.co.uk/mind-maps-examples/education.htm

19 Mapa myśli – galeria Sk ą d czerpiemy informacje na temat rynku pracy i edukacji? Czasopisma, informatory Znajomi Instytucje Internet Og ł oszenia o prac ę Artyku ł y Informator o zawodach Agencje Po ś rednictwa Pracy Og ł oszenia o prac ę WUP, PUP OHP Zarobki, wymagania Szkolne O ś rodki Kariery Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Analizy, raporty, prognozy Informator o studiach Wywiady, programy, og ł oszenia Radio, TV

20 J ak w ł asn ą zrobi ć map ę my ś li? TEMAT na środku! GAŁĘZIE KOLORY różne! SYMBOLE !, *,?, chmurki, dymki, rysunki SŁOWA – KLUCZE ZWIĄZKI strzałki - relacje

21 MAPY MY Ś LI – ZALETY oszczędność czasu - 50 do 90% mniej czasu na notowanie i powtór ki lepsze zapamiętywanie rozwój kreatywnoś ci aktywność umysłu = mniej nudy poprawa koncentracji atrakcyjność wgląd w całość zagadnienia

22 Ć wiczenie Za pomoc ą mapy my ś li … zaplanuj swoj ą przysz ł o ś ci na najbli ż sze 10 lat!


Pobierz ppt "MODU Ł 3.01.5 Style i techniki uczenia si ę Style i techniki uczenia si ę Klasa III."

Podobne prezentacje


Reklamy Google