Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MODU Ł 1.01.2, 2.01.2, 3.01.2 Zdolno ś ci a umiej ę tno ś ci Klasa I, II i III.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MODU Ł 1.01.2, 2.01.2, 3.01.2 Zdolno ś ci a umiej ę tno ś ci Klasa I, II i III."— Zapis prezentacji:

1 MODU Ł 1.01.2, 2.01.2, 3.01.2 Zdolno ś ci a umiej ę tno ś ci Klasa I, II i III

2 Definicje ZdolnościUmiejętności Zdolno ś ci to inaczej predyspozycje do łatwego opanowywania pewnych umiej ę tno ś ci, zdobywania wiedzy, uczenia si ę. Dzi ę ki nim bez trudu przychodzi wykonywanie pewnych czynno ś ci, na które inni potrzebuj ą wi ę cej czasu. Umiejętności to praktyczna znajomość czegoś, biegłość w czymś.

3

4 Pamiętaj Rozwój zdolności jest niezbędny, abyś był szczęśliwy Każdy posiada jakieś uzdolnienia. Odkryj je w sobie.

5 Rodzaje zdolności Porównywanie elementów Rozumowanie Zdolność posługiwania się liczbami Orientacja przestrzenna Rozumienie znaczenia słów.

6 Porównywanie elementów Jest to zdolność do rozróżniania szczegółów środowiska, zdolność do zauważania niedokładności w tekstach pisanych, danych liczbowych i diagramach, umiejętność różnicowania informacji istotnych od nieistotnych oraz identyfikowania podobieństw i różnic w materiałach wizualnych.

7 Wnioskowanie Jest to zdolność do wyciągania wniosków z podanych informacji i dochodzenia do poprawnych konkluzji. Wiąże się z umiejętnością rozwiązywania problemów. Cecha ta również koreluje z myśleniem naukowym.

8 Zdolność posługiwania się liczbami Opisuje zakres umiejętności wykonywania podstawowych działań. Określa stopień, w jakim dana osoba czuje się swobodnie wykonując zadania polegające na dokonywaniu obliczeń.

9 Orientacja przestrzenna Ocenia umiejętność tworzenia obrazów i manipulowania nimi w wyobraźni. Dobrze koreluje z myśleniem technicznym. Określa stopień wykorzystywania zdolności mentalnej wizualizacji przy porównywaniu kształtów. Jest to cecha szczególnie ważna w środowisku, gdzie konieczność wizualizacji jest zasadniczym warunkiem zrozumienia i wykonania zadania.

10 Rozumienie znaczenia słów Wyraża zdolności językowe i zakres słownictwa. Określa stopień rozumienia komunikatów składających się z różnych części mowy, a także umiejętność identyfikowania wyrazów, których znaczenie jest podobne lub przeciwne. Ocenia zdolność do efektywnego działania w środowisku wymagającym rozumienia instrukcji werbalnych lub podawanych na piśmie.


Pobierz ppt "MODU Ł 1.01.2, 2.01.2, 3.01.2 Zdolno ś ci a umiej ę tno ś ci Klasa I, II i III."

Podobne prezentacje


Reklamy Google