Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twórcza aktywność dziecka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twórcza aktywność dziecka"— Zapis prezentacji:

1 Twórcza aktywność dziecka
Justyna Rutkowska Węgrów r.

2 Twórcza aktywność dziecka
„Twórczość to aktywność przynosząca wytwory dotąd nieznane, a zarazem społecznie wartościowe”. Zbigniew Pietrasiński „Myślenie twórcze”

3 Twórcza aktywność dziecka
Wbrew tradycyjnemu pojmowaniu twórczości nie jest ona wyłącznym przywilejem artystów i uczonych, lecz może mieć miejsce w każdej sferze ludzkiej aktywności. Twórczość - to rodzaj działania, w wyniku którego powstają wytwory oryginalne, niepowtarzalne, a równocześnie wartościowe. Przeciwieństwem twórczości jest zatem wszelkie schematyczne powtarzanie, mechaniczne naśladownictwo.

4 Twórcza aktywność dziecka
E. Hurlock w książce „Rozwój dziecka” podaje charakterystyczne elementy twórczości: twórczość jest procesem a nie wytworem; proces ten jest ukierunkowany, jego celem jest albo korzyść osobista, albo korzyść odnoszona przez grupę społeczną; prowadzi do wytworzenia czegoś nowego, innego; do twórczości dochodzi dzięki myśleniu dywergencyjnemu

5 Twórcza aktywność dziecka
Twórcza aktywność stanowi potrzebę biologiczną dziecka. Jej zaspokojenie jest absolutną koniecznością dla optymalnego rozwoju istoty ludzkiej w okresie wzrostu Znaczącą rolę w rozwoju dziecka odgrywa także naśladowanie oraz wyobraźnia twórcza.

6 Twórcza aktywność dziecka
Przełom XIX i XX dzieciństwo ma wartość autonomiczną i sprzyja twórczemu rozwojowi poprzez swobodną aktywność dziecka. w procesie kształcenia młodych pokoleń szczególnego znaczenia nabierają metody aktywizujące uczniów, wyrabiające samodzielność, rozwijające twórcze myślenie, stawiające ich niejako w sytuacji badaczy, twórców, konstruktorów, czy też organizatorów własnego działania

7 Twórcza aktywność dziecka
W wychowaniu szczególnie ważne jest to, że wszystko co należy do wewnętrznego świata dziecka musi mieć możność uzewnętrznienia, by twórczość z wyobraźni została powołana do istnienia – ekspresja twórcza.

8 Twórcza aktywność dziecka
Ekspresja twórcza wystąpi u dzieci jeśli istnieje: motywacja wewnętrzna klimat sprzyjający porozumieniu zaspokojona potrzeba wolności

9 Twórcza aktywność dziecka
Niestety rozwojowi twórczej aktywności przeszkadza niekiedy środowisko zewnętrzne: nieodpowiedni klimat w domu rodzinnym czy przeciwne postawie twórczej oddziaływania szkoły.

10 Twórcza aktywność dziecka
Twórcze działanie ucznia w szkole uwarunkowane jest między innymi stylem pracy nauczyciela - czy stymuluje on dziecko, czy hamuje, czy wytwarza pola wspólnej aktywności. Nauczanie oznacza w tym przypadku pomoc uczniowi w samokształceniu, zgodnie z motywacjami osobistymi ucznia. Zatem ważne jest, aby wiedzieć, co należy czynić, a czego unikać, chcąc wyzwolić twórcze działania w uczniu. W procesie kształcenia młodych pokoleń szczególnego znaczenia nabierają metody aktywizujące uczniów, wyrabiające samodzielność, rozwijające twórcze myślenie, stawiające ich niejako w sytuacji badaczy, twórców, konstruktorów, czy też organizatorów własnego działania.

11 Twórcza aktywność dziecka
inteligencja językowa - jest to nasza umiejętność czytania, pisania i porozumiewania się za pomocą słów - doskonale rozwinięta u pisarzy, dziennikarzy, poetów i mówców. inteligencja logiczna lub matematyczna - nasza umiejętność rozumowania oraz liczenia. Najlepiej jest rozwinięta u ekonomistów, naukowców, inżynierów, prawników i księgowych.

12 Twórcza aktywność dziecka
Teoria Inteligencji wielorakich Gardnera Inteligencja wizualno-przestrzenna - umiejętność malowania, rysowania, robienia artystycznych fotografii, rzeźbienia lub wyobrażania sobie trójwymiarowych kształtów - doskonale rozwinięta u nawigatorów i artystów. Inteligencja muzyczna - umiejętność układania piosenek, śpiewania, gry na instrumencie, pisania wierszy, a także stosowania rymu i rytmu. Szczególnie rozwinięta u kompozytorów, dyrygentów, muzyków. Inteligencja interpersonalna (społeczna) - umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi osobami - rozwinięta u sprzedawców, nauczycieli i przywódców

13 Twórcza aktywność dziecka
cd. Teoria Inteligencji wielorakich Gardnera Inteligencja intrapersonalna (refleksyjna) - umiejętność skupienia uwagi na swoich uczuciach, umiejętność wyciągania wniosków z przeżytych doświadczeń i umiejętność planowania. Ten rodzaj zdolności wiąże się u niektórych ludzi z wielką intuicją. Inteligencja ruchowa - zdolności manualne oraz umiejętności sportowe - dobrze wykształcone u gimnastyków, tancerzy, rzemieślników i sportowców a także chirurgów. Inteligencja przyrodnicza - umiejętność rozumienia praw natury i postępowania zgodnie z nimi - dobrze rozwinięta u biologów, rolników i osób działających na rzecz ochrony przyrody.

14 Twórcza aktywność dziecka
Przyjęcie tych założeń jest doskonałym punktem wyjścia do kształtowania potencjalnie tkwiących w dzieciach zdolności twórczych. Nagrodą dla współczesnych dorosłych , za stworzenie dobrych warunków dla rozwoju twórczości dzieci będzie możliwość obserwacji ich postępów, sukcesów i optymalnego rozwoju, a w przyszłości korzyści, jakie płyną dla grupy, dla społeczeństwa, dla narodu z faktu istnienia wielu twórców w różnych dziedzinach życia społecznego.

15 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Twórcza aktywność dziecka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google