Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Naucz nas modlić się…” (por. Łk 11,1)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Naucz nas modlić się…” (por. Łk 11,1)"— Zapis prezentacji:

1 „Naucz nas modlić się…” (por. Łk 11,1)
Medytacja w szkole (?)

2 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
PROGRAM KONFERENCJI: ROZWÓJ MODLITWY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ CZY DZIECI MOŻNA UCZYĆ MEDYTACJI? PROPOZYCJA…

3 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
NASZE SPOTKANIE: REFLEKSJA NAD SAMYM SOBĄ INSPIRACJA – PROPOZYCJA… BEZ WYMĄDRZANIA SIĘ PRELEGENTA 

4 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
ROZWÓJ ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO WG TEOLOGII KATOLICKIEJ ROZWÓJ ZASADA PRZYSPIESZENIA CEL ŻYCIA WEWNETRZNEGO CZY MOJE ŻYCIE WEWNĘTRZNE PRZYRASTA?

5 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
ROZWÓJ ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO WG TEOLOGII KATOLICKIEJ OKRES PRZEDKONTEMPLACYJNY (MODLITWA AKTYWNA – PRZYGOTOWANIE) OKREST KONTEMPLACYJNY (MODLIWA WLANA – WARUNEK PRZEBÓSTWIENIA – OSIĄGNIĘCIA CELU)

6 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
OKRES PRZEDKONTEMPLACYJNY: MODLITWA USTNA (FORMUŁY) MODLITWA USTNA (SPONTANICZNA) MODLITWA MYŚLNA MEDYTACJA (W TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ – REFLEKSJA , ROZWAŻANIE, CZYTANIE)

7 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
OKRES PRZEDKONTEMPLACYJNY: Modlitwa opiera się na działaniu człowieka, który mówi, myśli, rozważa…

8 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
OKRES KONTEMPLACYJNY: Modlitwa opiera się na działaniu Boga. Człowiek staje się kimś, kto przyjmuje.

9 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
KONTEMPLACJA: Utrzymywanie miłosnej uwagi przy Bogu, bez aktywnego działania władz.

10 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
TRUDNOŚĆ: MODLIĆ SIĘ = MÓWIĆ, MYŚLEĆ (???) KONTEMPLACJA – KLUCZOWY MOMENT NA DRODZE PRZEBÓSTWIENIA WYMAGA PORZUCENIA INTELEKTU – WEJŚCIE NA DROGĘ CIEMNEJ WIARY

11 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
TRUDNOŚĆ: MODLIĆ SIĘ = PROSIĆ, DZIĘKOWAĆ, UWIELBIAĆ, PRZEPRASZAĆ KONTEMPLACJA – SŁUCHAĆ I WCHODZIĆ W ŻYCIE BOGA – ASPEKT ZANIEDBYWANY (??) W KATECHEZIE DZIECI (I DOROSŁYCH)

12 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
Jan od Krzyża – doktor Kościoła skupia się w swych dziełach właśnie na tym zagadnieniu, a szczególnie na momencie, który możemy nazwać „przełączeniem kontemplacyjnym”.

13 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
KONTEMPLACJA WYPŁYWA Z KONTAKTU ZE SŁOWEM BOŻYM I DO SŁOWA PROWADZI – NIE JEST ODERWANA OD CAŁOŚCI DOŚWIADCZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO, LECZ STANOWI JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ

14 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
Nie ma wątpliwości, że katecheza jest właściwą przestrzenią do przekazywania daru modlitwy. Pytanie tylko: „JAK? NA JAKIM ETAPIE?”

15 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
Zapraszam na 15 minut przerwy 

16 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
CZY DZIECI MOŻNA „UCZYĆ” KONTEMPLACJI???

17 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
„PRZEŁĄCZENIE” KONTEMPLACYJNE - WAŻNE KRYTERIA WG. JANA OD KRZYŻA: ANI ZA WCZEŚNIE, ANI ZA PÓŹNO, LECZ „KIEDY DUCH TEGO ZAŻĄDA” TO, CO DO TEJ PORY KARMIŁO, PRZESTAJE KARMIĆ ŚWIAT NIE POCIĄGA ULGĘ PRZYNOSI TRWANIE PRZED BOGIEM (W BOGU) BEZ JAKIEGOKOLWIEK DZIAŁANIA

18 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
MODLITWA KONTEMPLACYJNA POJAWIA SIĘ JAKO DAR WLANY PRZEZ BOGA NA DRODZE MODLITWY, JAKO ETAP, A NIE UMIEJĘTNOŚĆ (TECHNIKA) WŁASNA – CHOĆ NIEWĄTPLIWIE POWINNA ZOSTAĆ ŚWIADOMIE PODJĘTA

19 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
WYDAJE SIĘ BARDZO MAŁO PRAWDOPODOBNE, ABY DZIECI BYŁY NA TAKIM ETAPIE ROZWOJU MODLITWY

20 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
TO, CO JEST MOŻLIWE (I KONIECZNE), TO PRZEKAZYWAĆ DZIECIOM DAR AUTENTYCZNEJ MODLITWY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ADEKWATNIE DO ICH ROZWOJU

21 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
NIE JEST MOŻLIWE, BY MODLITWY UCZYŁ KTOŚ, KTO SAM SIĘ WIERNIE NIE MODLI, KTO SAM NIE DOŚWIADCZYŁ OWOCNOŚCI ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO W ŻYWEJ RELACJI Z BOGIEM…

22 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
O JAKĄ MODLITWĘ MOŻE CHODZIĆ W WIEKU SZKOLNYM? opartą na Piśmie Świętym coraz bardziej wewnętrzną – medytacyjną i skierowaną do wewnątrz możliwą wszędzie w otulinie z ciszy (kultura ciszy i milczenia!)

23 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
OPARTA NA PIŚMIE ŚWIĘTYM warto wychodzić bezpośrednio z tekstu Pisma uczyć dzieci myślenia biblijnego (ukryte znaczenia przypowieści, poza sensem dosłownym) pokazać dzieciom, że modlitwa to pojęcie znacznie szersze niż „mówienie do Boga”, a zwłaszcza „proszenie Boga o coś”.

24 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
WEWNĘTRZNA „gdzie mieszka Bóg?” skierowanie spojrzenia modlitewnego do własnego wnętrza praktyka przymykania oczu i znieruchomienia podczas modlitwy chrześcijanin – tabernakulum: modlitwa jest możliwa wszędzie

25 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
W OTULINIE CISZY o ile dzieci nie są jeszcze gotowe do kontemplacji, o tyle można (i warto!) uczyć je kultury ciszy i milczenia ćwiczenia „przedmodlitewne” mogą być jak najbardziej praktykowane, byle tylko nie mieszać pojęć: modlitwy i techniki medytacyjnej dzieci mogą trwać w ciszy i milczeniu tyle czasu, ile mają lat (np. 5 lat – 5 minut) wchodzenie w ciszę (wbrew pozorom!) jest znacznie prostsze dla dzieci, niż dla dorosłych

26 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
BŁĘDY spłycenie lekcji religii do poziomu przedmiotu szkolnego, podczas którego przekazujemy wyłącznie wiedzę religijną, bez DOŚWIADCZENIA wiary sprowadzanie modlitwy do formuł i nauczanie wyłącznie modlitwy dyskursywnej umieszczanie Boga „na zewnątrz” człowieka

27 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
BŁĘDY „do Kościoła chodzić trzeba, aby dostać się do nieba” „uczenie” modlitwy jako techniki – w której wszystko zależy od człowieka wprowadzanie kontemplacji (medytacji) bez przestrzegania zasad podanych przez Jana od Krzyża

28 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
Zapraszam na kolejne 15 minut przerwy 

29 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
Co chcemy osiągnąć? Co jest pierwsze? Czy chrześcijanin to ktoś, kto najpierw „wie”, czy najpierw „doświadcza”? Czy można, przynajmniej niektóre, tematy z programu podać w formie uwewnętrznionej – jako DOŚWIADCZENIE wewnętrzne a nie spekulację intelektualną? Jak to robić?

30 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
NIE MUSIMY NICZEGO WYMYŚLAĆ! WYSTARCZY WEJŚĆ W NASZĄ WŁASNĄ, KATOLICKĄ, STAROŻYTNĄ TRADYCJĘ

31 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
LECTIO DIVINA: LECTIO MEDITATIO ORATIO CONTEMPLATIO

32 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
KL III SP Podczas Mszy Świętej modlimy się razem z innymi (kolekta) (Podręcznik metodyczny) Cele ogólne: zapoznanie uczniów z kolektą oraz zachęcanie do właściwego przeżywania tej modlitwy. Cele operacyjne: uczeń: - wie, co oznacza słowo „kolekta”, - rozumie jej wartość, - potrafi odróżnić modlitwę osobistą od wspólnotowej i właściwie w nich uczestniczyć.

33 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
ĆWICZENIA PRZEDMODLITEWNE postawa modlitewna zabawa w słuchanie ciszy (najpierw dźwięki, potem cisza) poobserwuj swój oddech czy czujesz swoje serce?

34 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
ĆWICZENIA PRZEDMODLITEWNE pomyśl o kimś kogo kochasz wyślij mu teraz swoją miłość co słyszysz w ciszy? o czym myślisz?

35 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
ZEBRANIE TEGO, CO SIĘ DZIAŁO krótka rozmowa szeptem o tym, co się „słyszało”

36 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
LECTIO: Mk 4, 35 – 41 [Jezus] rzekł do [uczniów]: «Przeprawmy się na drugą stronę».[Uczniowie zostawili wszystko i zabrali Jezusa do łodzi] […] Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!». Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? […] Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: «Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?»

37 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
MEDITATIO: czy masz jakąś „trudną przeprawę”? co potrzeba zostawić, co przeszkadza? co to jest łódź (np. kościół – Eucharystia) kto jest z tobą w łodzi oprócz Jezusa

38 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
MEDITATIO: dlaczego Jezus śpi? kolekta – budzimy Jezusa które zdanie w tekście ma charakter kolekty? jaka jest twoja kolekta – jak go obudzisz?

39 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
MEDITATIO: narysuj/opisz swoją burzę

40 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
ORATIO: NAPISZ SWOJĄ KOLEKTĘ NAPISZ KOLEKTĘ DLA SWOJEJ KLASY ZAMYKAMY OCZY I MÓWIMY SERCEM KOLEKTĘ

41 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
Moment wiedzy (przekazanie informacji) kiedy podczas Mszy jest kolekta etc co zrobisz, gdy będzie?

42 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
CONTEMPLATIO: ZAMYKAMY OCZY – WSZYSTKIE FAZY JESZCZE RAZ (nie kładziemy nacisku na wyobraźnię)

43 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
CONTEMPLATIO: Mk 4, 35 – 41 [Jezus] rzekł do [uczniów]: «Przeprawmy się na drugą stronę».[Uczniowie zostawili wszystko i zabrali Jezusa do łodzi] […] Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!». Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.

44 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
LECTIO DIVINA: ten sam schemat dla każdej grupy wiekowej (włącznie z dorosłymi) każdy przeżywa adekwatnie do swego poziomu właściwie do każdego bloku tematycznego, przynajmniej co jakiś czas można dobrać adekwatne LD KULTURA CISZY I MODLITWY WEWNĘTRZNEJ

45 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
CHRZEŚCIJANIN TO KTOŚ KTO DOŚWIADCZA MOŻNA BYĆ NIEWIERZĄCYM TEOLOGIEM ALE … CZY O TO NAM NA PEWNO CHODZI???

46 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)
MEDYTACJA W SZKOLE?? KONIECZNIE!!! 

47 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole (?)

48 „Naucz nas modlić się…” Medytacja w szkole!!!
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "„Naucz nas modlić się…” (por. Łk 11,1)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google