Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauczanie wartości www.calapolskaczytadzieciom.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauczanie wartości www.calapolskaczytadzieciom.pl."— Zapis prezentacji:

1 Nauczanie wartości

2 Kryzys wartości - DOWODY: Upadek obyczajów
Brak zaufania do współobywateli Wzrost przestępczości Upadek obyczajów

3 Przyczyny kryzysu wartości moralnych:
- materializm, zmiana priorytetów z być na mieć - pośpiech, stres, anonimowość, zanik więzi społecznych - relatywizacja wartości moralnych - brak dobrych wzorców i prawdziwych autorytetów - lansowanie antywzorców przez media - zmiany w stylu życia rodzin, zanik więzi rodzinnych - brak czasu dla dzieci - niezaspokajanie ich potrzeb emocjonalnych, pozostawienie ich na łasce mediów - abdykacja rodziców, nauczycieli z funkcji wychowawczych, niewłaściwe postawy wychowawcze, - normalizacja niewłaściwych zachowań. ,

4 WARTOŚCI MORALNE proponowane przez Fundację
Szacunek Uczciwość Odpowiedzialność Odwaga Samodyscyplina Pokojowość Sprawiedliwość Szczęście, optymizm, humor Przyjaźń i miłość Solidarność Piękno Mądrość

5 Założenia Programu Nauczania Wartości:
Podstawą zdrowia moralnego jest zaspokojenie potrzeb emocjonalnych. 2. Najważniejszy w nauczaniu wartości jest dobry przykład dorosłych! 3. Praktykowania wartości należy uczyć w sposób świadomy i celowy, tak, jak uczy się innych umiejętności lub przedmiotów.

6 Zaspokojenie potrzeb emocjonalnych... Powinności rodziców wobec dziecka:
1. Opieka fizyczna 2. Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych dziecka - zasilanie emocjonalne 3. Wychowanie 4. Ochrona przed toksynami współczesnej kultury

7 Potrzeby emocjonalne dziecka: więzi, poczucia bezpieczeństwa, miłości opartej na szacunku, przynależności, akceptacji, poszanowania godności, zachęty i wsparcia, bycia ważnym, bycia docenianym, stymulacji, ekspresji, osiągnięć itp.

8 Najważniejszą potrzebą emocjonalną dziecka jest bezwarunkowa, oparta na szacunku miłość. 4 sposoby przekazywania miłości 1. Pełen miłości kontakt wzrokowy 2. Pełen miłości kontakt fizyczny 3. Skupiona na dziecku, wyłączna i pozytywna uwaga 4. Pełne miłości wychowanie (przewodnictwo)

9 WARTOŚCI TO: cenne, pożądane; 2. standardy naszych myśli, postaw
1.  rzeczy/sprawy ważne, wartościowe, cenne, pożądane;  2. standardy naszych myśli, postaw i zachowań, które mówią o tym, kim jesteśmy, jak żyjemy i jak traktujemy innych ludzi; 3. drogowskazy życiowe, mapy, życiowy kompas; 4. kryteria naszych decyzji, wyborów i ocen.   

10 PODZIAŁ WARTOŚCI pozamaterialne materialne moralne pozamoralne

11 Czemu służą wartości moralne?
• stanowią drogowskaz w życiu i w stosunkach z ludźmi, są ważnym elementem dobrej komunikacji z innymi, • ułatwiają podejmowanie słusznych decyzji i zapewniają trwały sukces, nadają życiu sens, • powstrzymują przed złymi impulsami i decyzjami, są wewnętrznym hamulcem dla zachowań niemoralnych, • chronią przed demoralizującymi wpływami z zewnątrz, • dają poczucie bezpieczeństwa, spokoju i harmonii, wzbogacają życie osoby praktykującej wartości i jej otoczenia.

12 skłaniają nas do zachowań, które są dobre dla wszystkich
Wartości moralne skłaniają nas do zachowań, które są dobre dla wszystkich i nikogo nie krzywdzą.

13 Prawo a wartości moralne:
Prawo nie jest wystarczającym gwarantem ładu i interesu społecznego oraz jakości stosunków międzyludzkich. Prawo jest instrumentem przymusu i wkracza dopiero wtedy, gdy w drastyczny sposób zostały naruszone ład lub interes społeczny, bądź czyjś uprawniony osobisty interes. Prawo nie jest w stanie zapewnić dobrych stosunków między ludźmi, bazujących na szacunku, przyzwoitości, uczciwości, życzliwości, czy solidarności.

14 Moralne zachowania wypływają z wewnętrznych potrzeb i pobudek, z kultury moralnej człowieka, nie z nakazów kodeksów prawnych. Wartości moralne znacznie skuteczniej niż przepisy prawa powstrzymują ludzi przed czynieniem zła. Refleksja moralna i głos sumienia to wewnętrzny sędzia i najskuteczniejszy kontroler naszych zachowań.

15 i wreszcie samego życia.
Wartości moralne stoją na straży ładu, jakości życia – i wreszcie samego życia. Brak wartości moralnych stanowi zagrożenie dla świata.

16 Wizja świata bez wartości moralnych:
- każdego człowieka trzeba pilnować, kontrolować, gdyż kieruje się tylko własnym interesem i krzywdzi innych; - na porządku dziennym są oszustwa, morderstwa, gwałty, rozboje, kradzieże; - terroryści zabijają ludzi, zatruwają wodociągi, żywność; - hakerzy komputerowi wprowadzają chaos, powodują wypadki w komunikacji, niszczą bazy danych w bankach, szpitalach, instytucjach państwowych itd.; - biolodzy i inżynierowie produkują broń zabijającą miliony ludzi; - nie działają służby ratunkowe, ponieważ zaczyna ich brakować i nikomu nie zależy na ratowaniu życia innych;

17 Wizja świata bez wartości moralnych (cd.):
- służba zdrowia przestaje być służbą i nie troszczy się o pacjentów; - nikt nie dba o najsłabszych społecznie oraz starych ludzi, bo „nie mogą się już nikomu przydać”; - powszechne staje się mordowanie ludzi na „organy do przeszczepów”; - nie obowiązują żadne umowy ustne ani zobowiązania honorowe; - świat tonie w śmieciach, następują ciągłe awarie - nikt nie czuje się za nic odpowiedzialny; - nie działają przedszkola i szkoły, ośrodki pomocy, służba zdrowia, straż pożarna itp.; - pieniądze publiczne wydawane są na ściganie coraz liczniejszych przestępstw i utrzymywanie coraz większej liczby więzień.

18 Wizja świata bez wartości
Skutkiem „zawieszenia” norm moralnych jest chaos, zdziczenie, brak bezpieczeństwa, drastyczne obniżenie jakości życia. Cały wysiłek ludzi skierowany jest na przetrwanie, nie ma miejsca na kulturę, na dobre obyczaje.

19 to uczenie dzieci czerpania przyjemności z tego, co dobre. Platon
Wychowanie to uczenie dzieci czerpania przyjemności z tego, co dobre. Platon

20 Wychowanie to kształtowanie umysłu i serca dziecka tak,
aby wyrosło na mądrego, dobrego i szczęśliwego człowieka. Jednym z najważniejszych zadań wychowawczych jest pomoc dziecku w zbudowaniu dobrego, mocnego charakteru poprzez nauczenie go – własnym przykładem i celowym działaniem - praktykowania wartości moralnych z wewnętrznych pobudek.

21 CHARAKTER JEST PRZEZNACZENIEM
Heraklit

22 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

23


Pobierz ppt "Nauczanie wartości www.calapolskaczytadzieciom.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google