Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metodologia badań społecznych Wykład X

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metodologia badań społecznych Wykład X"— Zapis prezentacji:

1 Metodologia badań społecznych Wykład X
Roman Dolata Zakład Ewaluacji Instytucji Edukacyjnych Dyżury: piątki, , s. 314

2 Etyka postępowania naukowego

3 Zasada I. Zważenie zysków i kosztów badania
Potencjalne zyski z badania: Wzrost wiedzy Ulepszenie technik badawczych i diagnostycznych Korzyści praktyczne (badania ewaluacyjne) Zyski osób badanych

4 Potencjalne koszty badania
Zagrożenie dobrostanu psychicznego lub fizycznego osób badanych Koszty materialne i społeczne po stronie badanych Koszty materialne i społeczne po stronie badacza Zagrożenie wypływu poufnych informacji

5 Zasada II. Dbałość o metodologiczną wartość badania
Rzetelne przygotowanie badań, osadzenie w kontekście wiedzy istniejącej Rzetelne przeprowadzenie Rzetelne obliczenia i prezentacja wyników - nie sugerować istnienia efektów, których nie ma, przyznać sie do ewentualnych słabości badania i błędów, opis umożliwiający replikacje badania

6 Zgoda na udział w badaniu
Zgoda na udział na podstawie prawdziwych informacji Badacz informuje osoby badane o wszystkich ważnych aspektach badania, które mogą wpłynąć na zgodę na udział Zasada prywatności - ludzie mają prawo decydować kiedy, komu i w jakim stopniu ujawnić swoje poglądy, postawy, wierzenia, przekonania W wypadku badania osób niepełnoletnich niezbędna jest zgoda rodziców/prawnych opiekunów W wypadku badania prowadzonego w instytucji zgoda samej instytucji

7 Prośba o zgodę na udział w badaniu
Prosty opis badania, kto i po co je robi Omówić potencjalne szkody i możliwe zyski z badania Określ zakres poufności Zagwarantuj, że udział jest w pełni dobrowolny Zapewnij, że w każdej chwili mogą się wycofać Z kim się skontaktować w sprawie pytań i skarg

8 Kiedy można przeprowadzić badanie bez pytania o zgodę ?
Wyłącznie wtedy, gdy badanie łączy się z brakiem znaczących kosztów psychicznych, społecznych i materialnych osób badanych i gdy nie jest możliwe przeprowadzenie badania, gdyby była potrzebna zgoda. Badanie mieści się w zakresie zadań określonych dla danej instytucji

9 Nie wolno zmuszać do udziału w badaniu
Badacz musi respektować indywidualną zgodę na badanie. Nie można polegać na zgodzie przełożonych czy nauczycieli, osoba musi mieć możliwość wycofania się w trakcie badań.

10 Ochrona praw autorskich
Wykorzystywanie narzędzi badawczych Korzystanie z tekstów innych autorów: plagiat „literacki”, plagiat intelektualny Korzystanie z własnych tekstów: autoplagiat

11 Zapewnienie poufności i ochrona danych osobowych
Poufność danych naukowych Ochrona danych osobowych


Pobierz ppt "Metodologia badań społecznych Wykład X"

Podobne prezentacje


Reklamy Google