Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT.” Światowej Inicjatywy Bloomberga

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT.” Światowej Inicjatywy Bloomberga"— Zapis prezentacji:

1 „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT.” Światowej Inicjatywy Bloomberga
Realizacja Projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT.” Światowej Inicjatywy Bloomberga na Rzecz Ograniczania Używania Tytoniu na Świecie w Łodzi

2 od wybranych miast w Polsce
Odległość Łodzi od wybranych miast w Polsce

3 Historia Pierwsze wzmianki o Łodzi pojawiły się
w dokumentach w 1332 r. (wieś Łodzia). Prawa miejskie zostały nadane w 1423 r. W 1820r. decyzją władz Łódź włączono do grona osad przemysłowych co było bezpośrednia przyczyną gwałtownego rozwoju miasta.

4 Łódź –Ziemia obiecana Łódź stała się miejscem wielkich szans głównie dla Żydów, Niemców, Polaków i Rosjan. Do miasta przybywali przedsiębiorcy z Wielkopolski, Śląska, Brandenburgii, Saksonii, Czech i Moraw. Liczba ludności z 4 tys. w 1830r. wzrosła do 500 tys. w 1914r.

5 Litzmannstadt 8 września 1939 roku Łódź została zajęta przez Niemców.
4 listopada miasto wcielono do Rzeszy pod nazwą Litzmannstadt. W 1940 r. utworzono getto, w którym odizolowano 200 tys. Ludności Żydowskiej, która została w latach niemal całkowicie wymordowana w obozach zagłady.

6 Profil demograficzny Ogólna liczba mieszkańców: 753,200
mężczyźni: 342,600 kobiety: 410,600 0 -18 lat 106,700 (14,2%) 9 – 64 lat 492,600 65+ lat 153,700 (20,4%) Dane z grudnia 2007

7 Łódź - Ośrodek Akademicki
Łódź jest jednym z największych ośrodków akademickich w Polsce. Mieści się tu 9 wyższych uczelni publicznych i 14 niepublicznych. Szacuje się, że liczba studentów w Łodzi wynosi 113 446. Jest to bardzo aktywna grupa, mająca istotny wpływ na kształtowanie poglądów i postaw społecznych.

8 „HollyŁódź” Łódź to największy w Polsce ośrodek produkcji filmów.
Znajduje się tu Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna gdzie pierwsze kroki stawiali m.in. Andrzej Wajda, Roman Polański, Krzysztof Zanussi, Krzysztof Kieślowski, Kazimierz Kutz.

9 Łódź –Miasto Kultury Łódź to również ośrodek kultury, w którym funkcjonuje 20 placówek muzealnych, Filharmonia, działa wiele teatrów, kin, galerii. To miasto pełne różnego rodzaju imprez muzycznych, teatralnych, plastycznych i filmowych. Do najbardziej prestiżowych należą: Festiwal Camerimage, na który przyjeżdżają najwybitniejsi operatorzy i reżyserzy z całego świata Festiwal Dialogu Czterech Kultur - Łódzkie Spotkania Baletowe

10 Łódź –Miasto Kultury Łódź ubiega się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 roku. Europejska Stolica Kultury to tytuł przyznawany przez Unię Europejską. Miasto, które wywalczy kulturalną koronę ESK przez cały rok może szczycić się mianem ośrodka kultury europejskiej. Zdobycie tytułu to także szansa na zrealizowanie oferty kulturalnej w znacznej mierze finansowanej przez Unię Europejską.

11 Tradycja i Nowoczesność

12 Łódź Zdrowe Miasto „Zdrowe Miasta” to program Światowej Organizacji Zdrowia. Jego celem jest poprawa warunków zdrowotnych miast, tzn. warunków środowiskowych i stanu zdrowia mieszkańców. Łódź jest siedzibą Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, które działa od 1993 roku i aktualnie skupia 43 miasta i gminy z terenu całego kraju.

13

14 Łódź, jako jedyne miasto polskie, jest członkiem Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia nieprzerwanie od 1993 roku.

15 Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

16 Program Zdrowe Miasta Cele Programu
zaspokojenie podstawowych potrzeb wszystkich mieszkańców, wysoki poziom zdrowotny mieszkańców, optymalny poziom usług i świadczeń zdrowotnych, czyste, bezpieczne i wysokiej jakości środowisko, nowoczesna gospodarka, udział mieszkańców w decyzjach dotyczących zdrowia i życia.

17 PROFIL ZDROWIA ŁODZIAN Raport z badań projektu HEPRO

18 PROFIL ZDROWIA ŁODZIAN Raport z badań projektu HEPRO
Mieszkańcy Łodzi należą do palących nieco częściej niż średnia populacja kraju, szczególnie dotyczy to kobiet (o ponad 10 punktów procentowych więcej łodzianek niż średnio kobiet w populacji ogólnopolskiej przyznało się do codziennego palenia).

19 PROFIL ZDROWIA ŁODZIAN Raport z badań projektu HEPRO
W Łodzi niemal co trzecia osoba (32%) zadeklarowała codzienne palenie, a dodatkowo kilka procent pytanych – palenie okazjonalne.

20 PROFIL ZDROWIA ŁODZIAN Raport z badań projektu HEPRO
Palenie tytoniu przez badanych mieszkańców Łodzi w zależności od płci (%)

21 PROFIL ZDROWIA ŁODZIAN Raport z badań projektu HEPRO
 Najwięcej palaczy jest wśród osób w wieku średnim oraz tych z wykształceniem zawodowym. Grupy te także częściej deklarowały wypalenie paczki papierosów lub więcej w ciągu dnia.  Wśród codziennie palących co trzecia osoba przyznała, że rzucenie palenia to dla niej bardzo istotna kwestia.

22 PROFIL ZDROWIA ŁODZIAN Raport z badań projektu HEPRO
Palenie tytoniu przez badanych mieszkańców Łodzi w zależności od wieku (%)

23 Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi
Uchwała Nr LXVI/583/93 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 grudnia 1993 roku w sprawie ograniczania palenia tytoniu w jednostkach organizacyjnych Gminy Łódź

24 Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi
§ 1. Wprowadza się całkowity zakaz palenia tytoniu w jednostkach organizacyjnych Gminy Łódź, takich jak: Zakłady opieki zdrowotnej udzielające świadczeń zdrowotnych, Żłobki i przedszkola, Zadaszone obiekty sportowo-rekreacyjne.

25 Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi
§ 2. Ogranicza się palenie tytoniu w obiektach Urzędu Miasta Łodzi i jednostkach organizacyjnych Gminy nie wymienionych w § 1, do miejsc wyznaczonych przez kierowników tych jednostek na palarnie.

26 Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi
Uchwała Nr XIV/213/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia w granicach administracyjnych Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego.

27 Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi
§ 1. Ustala się w granicach administracyjnych Miasta Łodzi następujące miejsca przeznaczone do użytku publicznego jako strefy wolne od dymu tytoniowego: Przystanki komunikacji miejskiej na terenie Miasta Łodzi 2. Tereny wyznaczone na place zabaw dla dzieci, w tym tzw. „Ogródki Jordanowskie”

28 Założenia realizacji Projektu „Odświeżamy nasze miasta
Założenia realizacji Projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT” w Łodzi: Promowanie istniejących w mieście uchwał dotyczących zakazów palenia tytoniu Wprowadzenie uchwały dotyczącej zakazu palenia w miejscach kultury (domy kultury, pałace młodzieży, kina, teatry, biblioteki, sale koncertowe itp.)

29 Koalicja na rzecz realizacji projektu
Instytucje publiczne Urząd Miasta Łodzi Kuratorium Oświaty Straż Miejska Policja Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Uniwersytet Medyczny w Łodzi Organizacje pozarządowe Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej PCK Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

30 Koalicja na rzecz realizacji projektu
Autorytety lokalne prof. dr hab. Stanisław Tarkowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego prof. dr hab. med. Wojciech Drygas – Kierownik Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. med. Piotr Kuna – Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. N. Barlickiego w Łodzi Dr n. med. Waldemar Kowalczyk – Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Okręgowego w Łodzi Dr Iwona Iwanicka – Prezes Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

31 I spotkanie koalicjantów

32 II spotkanie koalicjantów

33 II spotkanie koalicjantów

34 Współpraca przy organizacji imprez wspierających projekt
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Instytut Kardiologii w Warszawie Uczelnie wyższe w Łodzi (publiczne i niepubliczne) Samorządy Studenckie, Organizacje Studenckie Ogród Botaniczny w Łodzi Klub Studencki FUTURYSTA Urząd Wojewódzki Media: Studenckie Radio Żak, Radio Parada, Radio Łódź, TV TOYA, Dziennik Łódzki

35 Oznakowanie stref bezdymnych
Budynki Urzędu Miasta Łodzi (Delegatury, MOPS, KMP, KSM itp.)

36 Oznakowanie stref bezdymnych

37 Oznakowanie stref bezdymnych

38 Oznakowanie stref bezdymnych
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

39 Oznakowanie stref bezdymnych
500 przystanków MPK w Łodzi

40 Przestrzeganie zakazów palenia
1 kwietnia – 30 czerwca 83 upomnienia 178 grzywien Kwota grzywien – 7050 zł. 1 lipca – 30 września 97 upomnień 177 grzywien Kwota grzywien – 6220 zł.

41 Ulotka

42 Imprezy wspierające Projekt

43 Studencka Strefa Bezdymna
Przekazanie informacji dotyczących realizacji projektu mediom studenckim 2. Nawiązanie współpracy ze Studenckim Radiem „Żak”, przeprowadzenie konkursu radiowego na temat przepisów prawnych (ustawy, uchwał Rady Miasta Łodzi) oraz skutków zdrowotnych palenia tytoniu

44 Studencka Strefa Bezdymna

45 Studencka Strefa Bezdymna

46 Studencka Strefa Bezdymna

47 Studencka Strefa Bezdymna

48 Konferencja prasowa 7 lipca 2009 r.

49 VI Jarmark Wojewódzki 4-6 września

50 VI Jarmark Wojewódzki

51 VI Jarmark Wojewódzki

52 VI Jarmark Wojewódzki

53 Wystawa Antytytoniowa Cała prawda o papierosie

54 Wystawa Antytytoniowa

55 Wystawa Antytytoniowa

56 Wystawa Antytytoniowa

57 dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT.” Światowej Inicjatywy Bloomberga"

Podobne prezentacje


Reklamy Google