Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

K rólowie elekcyjni P olski. Henryk Walezy Lata życia: 19 IX 1551 - 2 VIII 1589 Lata panowania: 1573-1574.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "K rólowie elekcyjni P olski. Henryk Walezy Lata życia: 19 IX 1551 - 2 VIII 1589 Lata panowania: 1573-1574."— Zapis prezentacji:

1 K rólowie elekcyjni P olski

2 Henryk Walezy Lata życia: 19 IX 1551 - 2 VIII 1589 Lata panowania: 1573-1574

3 Henryk Walezy ważne daty 1573–wybór Henryka Walezego na króla Polski, ustanowienie artykułów henrykowskich i pacta conventa 1573- pierwsza wolna elekcja 1574–koronacja Henryka na króla Polski 1574–ucieczka Henryka Walezego z Polski, objęcie przezeń tronu francuskiego

4 Stefan Batory Lata życia: 27 IX 1533 - 12 XII 1586 Lata panowania: 1575-1586

5 Stefan Batory ważne daty 1577-zajęcie inflant przez Moskwę 1578- utworzenie piechoty wybranieckiej 1579-1580-zdobycie Płocka i Wielkich Luków przez Polskę 1582-rozejm w Jamie Zapolskim - przyłączenie inflant do Polski

6 Zygmunt III Waza Lata życia: 20 VI 1566 - 30 IV 1632 Lata panowania: 1587-1632

7 Zygmunt III Waza ważne daty 1596-przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy, dymitriady 1609-1619-wojna z Rosją o tron moskiewski 1620-1621-wojna z Turcją 1626-1629-wojna ze Szwecją o ujście Wisły 1632-początek wojny z Rosją o Smoleńszczyznę

8 Władysław IV Waza Lata życia: 9 IV 1595 - 20 V 1648 Lata panowania: 1632-1648

9 Władysław IV Waza ważne daty 1632-1634- wojna z Rosją 1635-rozejm ze Szwecją ( Szwecja otrzymuje inflanty, zaś zwraca Polsce wszystkie porty wcześniej zajęte ). 1648- początek powstania na Ukrainie

10 Jan II Kazimierz Waza Lata życia: 22 III 1609 - 16 XII 1672 Lata panowania: 1648-1668

11 Jan II Kazimierz Waza ważne daty 1648–wybuch powstania kozackiego pod wodzą Bohdana Chmielnickiego 1648–koronacja Jana Kazimierza na króla Polski 1654-67–wojna polsko-rosyjska 1655-60–wojna polsko-szwedzka zakończona pokojem w Oliwie 1657–traktaty welawsko-bydgoskie, zniesienie przez Polskę zależności lennej Prus Książęcych 1665-66–rokosz Lubomirskiego 1667–rozejm z Rosją w Andruszowie, podział Ukrainy 1668–abdykacja Jana II Kazimierz

12 Michał Korybut Wiśniowiecki Lata życia: 31 VII 1640 - 10 XI 1673 Lata panowania: 1669-1673

13 Michał Korybut Wiśniowiecki ważne daty 1669– koronacja Michała Korybuta Wiśniowieckiego na króla Polski 1672-76-wojna z Turcją 1673-zwycięstwo hetmana Jana Sobieskiego pod Chocimiem 1672–najazd turecki na Polskę, traktat w Buczaczu

14 Jan III Sobieski Lata życia: 17 VIII 1629 - 17 VI 1696 Lata panowania: 1674-1696

15 Jan III Sobieski ważne daty 1674–początek panowania Jana III Sobieskiego 1675–traktat polsko-francuski w Jaworowie 1676–rozejm z Turkami w Żurawnie 1677–traktat polsko-szwedzki w Gdańsku 1683–przymierze Jana III Sobieskiego z cesarzem Leopoldem I, odsiecz wiedeńska 1684–przystąpienie Polski do Ligi Świętej 1686–pokój Grzymułtowskiego z Rosją

16 August II Mocny Lata życia: 22 V 1670 - 1 II 1733 Lata panowania: 1697-1704 1710-1733

17 August II Mocny ważne daty 1697–koronacja Augusta II na króla Polski 1700-21–wielka wojna północna 1706–traktat w Altranstädt, abdykacja Augusta II na rzecz Stanisława Leszczyńskiego 1709–powrót Augusta II na tron polski 1715-17–konfederacja tarnogrodzka przeciw królowi 1717–sejm niemy 1732–traktat trzech czarnych orłów

18 Stanisław Leszczyński Lata życia: 20 X 1677 - 23 II 1766 Lata panowania: 1704-1710, 1733-1736

19 Stanisław Leszczyński ważne daty 1704-09–panowanie Stanisława Leszczyńskiego w Polsce pod protektoratem Karola XII, króla Szwecji 1709–klęska Szwedów pod Połtawą 1709–powrót Augusta II na tron polski 1733–ponowny wybór Leszczyńskiego na króla Polski 1733–początek wojny sukcesyjnej polskiej, interwencja Rosji, elekcja Augusta III 1736–abdykacja Stanisława Leszczyńskiego

20 August III Saski Lata życia: 17 X 1696 - 5 X 1763 Lata panowania: 1733-1763

21 August III Saski ważne daty August III Saski ważne daty 1733–początek panowania Augusta III w Polsce 1733-35–wojna sukcesyjna polska 1736–zrzeczenie się tronu polskiego przez Stanisława Leszczyńskiego 1756-63–wojna siedmioletnia

22 Stanisław August Poniatowski Stanisław August Poniatowski Lata życia: 17 I 1732 - 12 II 1798 Lata panowania: 1764-1795

23 Stanisław August Poniatowski ważne daty 1764–koronacja Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski 1765–założenie Szkoły Rycerskiej, powstanie Teatru Narodowego w Warszawie 1768-72–konfederacja barska 1772–I rozbiór Polski 1773–założenie Komisji Edukacji Narodowej 1778-92–Sejm Czteroletni zw. Wielkim 1791–uchwalenie Konstytucji 3 maja 1792–konfederacja targowicka, wojna polsko-rosyjska 1793–II rozbiór Polski 1794–powstanie kościuszkowskie 1795–III rozbiór Polski

24 Przygotowała: Joanna Krakowiak


Pobierz ppt "K rólowie elekcyjni P olski. Henryk Walezy Lata życia: 19 IX 1551 - 2 VIII 1589 Lata panowania: 1573-1574."

Podobne prezentacje


Reklamy Google