Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedziały liczbowe ©M.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedziały liczbowe ©M."— Zapis prezentacji:

1 Przedziały liczbowe ©M

2 Osią liczbową nazywamy prostą, na której:
obrano pewien punkt 0 zwany początkiem osi liczbowej ustalono jednostkę, to znaczy obrano taki punkt na osi, któremu przypisano liczbę 1. 1 Każdemu punktowi na osi liczbowej odpowiada dokładnie jedna liczba rzeczywista i na odwrót, każdej liczbie rzeczywistej odpowiada dokładnie jeden punkt osi liczbowej. ©M

3 Przedział liczbowy to podzbiór zbioru liczb rzeczywistych
Przedziały liczbowe opisujemy nierównościami. ©M

4 Rodzaje przedziałów (a<b)
Przedział otwarty (a, b) to zbiór wszystkich liczb rzeczywistych x spełniających warunek a < x < b b x a (a,b)= { x R: x >a  x <b } ©M

5 Przedział domknięty (a, b)
to zbiór wszystkich liczb rzeczywistych x spełniających warunek a  x  b a b x a,b = { x R: x  a  x  b } ©M

6 Przedział lewostronnie domknięty, prawostronnie otwarty a, b)
to zbiór wszystkich liczb rzeczywistych x spełniających warunek a  x < b x b a a,b) = { x R: x  a  x < b } ©M

7 Przedział lewostronnie otwarty, prawostronnie domknięty (a, b
to zbiór wszystkich liczb rzeczywistych x spełniających warunek a < x  b a b x (a,b = { x R: x > a  x  b } ©M

8 Przedział lewostronnie nieograniczony, prawostronnie domknięty (, a
to zbiór wszystkich liczb rzeczywistych x spełniających warunek x  a x a (, a = { x R: x  a } ©M

9 Przedział lewostronnie otwarty, prawostronnie nieograniczony (a, )
to zbiór wszystkich liczb rzeczywistych x spełniających warunek x > a x a (a,) = { x R: x > a } ©M

10 ćwiczenia Zad.1. Zaznacz na osi liczbowej przedziały
(0,3), (-4,7,  6,10, (-,2),  -1,),  5,11) Zad.2. Zapisz, jakim przedziałem jest zbiór liczb większych od 3 i mniejszych od 0 zbiór liczb nie większych od 5 i nie mniejszych od -2 zbiór liczb mniejszych od 6 i większych od 4 zbiór liczb nie mniejszych od 1 i mniejszych od 9 Zad.3. Przedziały zaznaczone na osi liczbowej zapisz używając poznanych oznaczeń -2 6 - 5 8 7 -3 9 1 10 ©M

11 Zad. 5. Dane nierówności zapisz za pomocą przedziału
Zad. 4. Zapisz podane przedziały za pomocą nierówności używając spójników logicznych. a) jeżeli x   3, 8)  …… b) jeżeli x ( -4, 9)  …… c) jeżeli x ( -, 7)  …… d) jeżeli x -2, )  …… e) jeżeli x ( 0, 6  …… f) jeżeli x  -5, 9  …… Zad. 5. Dane nierówności zapisz za pomocą przedziału -3 < x < 7  x  1  x  12  x  x > 4  x < 15  x  x  3  x <11  x  ©M

12 ©M


Pobierz ppt "Przedziały liczbowe ©M."

Podobne prezentacje


Reklamy Google