Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ökomenschen Team z Zespołu Szkół Nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ökomenschen Team z Zespołu Szkół Nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku."— Zapis prezentacji:

1 Ökomenschen Team z Zespołu Szkół Nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku

2

3 W ankiecie pytaliśmy o posiadanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dla celów statystycznych sprzęt ten podzieliliśmy na 10 grup, dlatego też osiągnięte wyniki, również będziemy analizować w 10 grupach. Pytaliśmy o to jaki sprzęt jest używany, Jak długo sprzęt jest używany?, Czy jest niezbędny?, Czy będzie wymieniony w najbliższym roku?. Dla wygody ankietowanych w przypadku pytania pierwszego zasugerowaliśmy odpowiedzi: mniej niż rok oraz więcej niż rok, a w przypadku pozostałych pytań odpowiedzi: tak i nie.

4 Przeprowadziliśmy 81 ankiet. Ankietowaliśmy szkoły, gospodarstwa domowe i firmy. W sumie badaniami zostało objęte 14 szkół: 4 szkoły podstawowe, 4 gimnazja i 6 szkół ponadgimnazjalnych, Przebadane zostało również 60 gospodarstw indywidualnych – w tym 15 mieszkań i 45 domów, Przebadaliśmy 7 przedsiębiorstw: byliśmy w 1 hurtowni, 2 sklepach spożywczych (w tym jeden był to większy sklep samoobsługowy), 2 barach, 1 pizzerii, 1 kafejce internetowej połączonej ze sklepem komputerowym.

5 W sanockich szkołach objętych nasza ankietą uczy się ogółem 8043 uczniów, w tym 2668 w szkołach podstawowych, 1673 osoby w gimnazjach oraz 3682 osoby w szkołach ponadgimnazjalnych. Gospodarstwa domowe z reguły składają się z 4 (24 ankiety), 5 (10 ankiet), lub 6 ( 16 ankiet) osób. W 1 gospodarstwie mieszkało 8 osób, w 3 - 7 osób, w 7 – 2 osoby, a w 9 - 3 osoby. Spośród 7 przebadanych przedsiębiorstw: 1 zatrudnia 15 osób, 1 – 7 osób, 2 – po 5 osób i 3 – po 3 osoby. Przedsiębiorstwa te należą do branży usługowej.

6

7 Rozpatrując sprzęt jaki posiadają ankietowany wg. poszczególnych kategorii to: najwięcej jest sprzętu oświetleniowego (59%), następnie sprzętu teleinformacyjnego i telekomunikacyjnego (17%), sprzętu audiowizualnego (7%). Po 5% stanowią grupy: małe AGD, Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, 4% - duże AGD, 3% - Narzędzia elektryczne i elektroniczne. Najmniej jest przyrządów do nadzoru i kontroli oraz automatów do wydawania, natomiast brak jest przyrządów medycznych.

8 Biorąc pod uwagę duży sprzęt AGD ankietowani najwięcej posiadają: lodówek, kuchenek, pralek, zamrażarek i wentylatorów. Spośród małego sprzętu AGD dominują: zegary elektryczne, odkurzacze, żelazka, miksery i suszarki oraz lokówki. Sprzęt telekomunikacyjny i teleinformacyjny w większości stanowią komputery i monitory (po 34%). Ze sprzętu audiowizualnego najwięcej posiadamy: telewizorów (24%), magnetofonów (16%) oraz odtwarzaczy płyt kompaktowych i radioodbiorników (po 12%). 76% sprzętu oświetleniowego używanego przez ankietowanych stanowią świetlówki, a 22 % żarówki. Spośród narządzi elektrycznych i elektronicznych najwięcej posiadamy wiertarek (20%), kosiarek (15%), a także lutownic, pił elektrycznych i maszyn do szycia (po około 12%). 86% używanego sprzętu rekreacyjnego, sportowego zabawek stanowią gry i gierki komputerowe, a 11% gry i gierki video. Żaden z ankietowanych nie posiada sprzętu zaliczanego do przyrządów medycznych.

9 W szkołach najwięcej jest lodówek (17%), grzejników elektrycznych (16%), kuchenek i chłodziarek (po 14%), a piekarników elektrycznych i zmywarek najmniej. W objętych badaniami szkołach nie ma wirówek.

10 Charakterystyczną rzeczą jest to, że w ilości dużego sprzętu AGD przodują szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne. Tak duża ilość sprzętu w tych typach szkół wynika z tego, że szkoły podstawowe - często połączone są z przedszkolami lub oddziałami zerówek, w związku z czym posiadają stołówki, natomiast dwie szkoły ponadgimnazjalne kształcą uczniów w profilach technik żywienia, cukiernik, kucharz małej gastronomii. W gospodarstwach domowych najwięcej, bo po 15% stanowią pralki i lodówki, a także kuchenki (14%) oraz piekarniki elektryczne ( w tym także mikrofalówki) i zamrażarki (po 13 %). Najmniej w naszych domach posiadamy zmywarek oraz grzejników elektrycznych (po 3%) – większość domów posiada centralne ogrzewanie i piece na drewno i węgiel.

11

12 W badanych firmach 35% dużego sprzętu AGD stanowią wentylatory, 12% zamrażarki, 10% chłodziarki, a blisko 10% piece elektryczne, kuchenki i lodówki. Najmniej jest piekarników elektrycznych i zmywarek. Brak jest pralek i wirówek.

13 Biorąc pod uwagę duży sprzęt AGD ankietowani najwięcej posiadają: lodówek, kuchenek, pralek, zamrażarek i wentylatorów.

14 W szkołach 40% małego sprzętu AGD stanowią zegary elektroniczne, 26% odkurzacze, a 8% miksery. Nie ma suszarek, depilatorów, a niewiele jest: młynków i urządzeń do kawy, tosterów, frytkownic, gofrownic, rozdrabniaczy i noży elektrycznych.

15 W ilości posiadanego sprzętu małego AGD wyraźnie dominują szkoły ponadgimnazjalne. Duża jest liczba zegarów elektronicznych (wliczyliśmy tu, także stopery). ZS nr 5 posiada golarki do ubrań i żelazka, a ZS nr 1 miksery, gofrownice, frytkownice, tostery, rozdrabniacze.

16 W gospodarstwach domowych najwięcej jest suszarek i innych urządzeń do włosów (14%) oraz odkurzaczy (12%), żelazek i mikserów (po 11%). Najmniej w naszych domach jest noży elektrycznych ( tym także krajalnic), urządzeń do kawy (m.in.. młynków i ekspresów), frytkownic, gofrownic oraz rozdrabniarek (robotów wielofunkcyjnych).

17 W badanych przedsiębiorstwach najwięcej jest mikserów (17%), gofrownic, zegarów elektronicznych, urządzeń do kawy (po 13%) oraz rozdrabniaczy i odkurzaczy (po 10%). W firmach tych 7% stanowią tostery i wagi, natomiast nie występują w nich żelazka, suszarki, noże elektryczne, depilatory i golarki.

18 Spośród małego sprzętu AGD dominują: zegary elektryczne, odkurzacze, żelazka, miksery i suszarki oraz lokówki.

19 W szkołach najwięcej jest komputerów i monitorów (około 40% całego sprzętu) oraz drukarek (9%). Pozostały sprzęt tej kategorii znajduje się głównie na wyposażeniu sekretariatów i księgowości szkół – średnio po jednej sztuce na szkołę.

20 W rozbiciu tej grupy sprzętów na typy szkół wyraźnie dominują szkoły ponadgimnazjalne (posiadające więcej sprzętu z uwagi na przygotowywanie uczniów do przyszłego zawodu) oraz szkoły podstawowe (w których ostatnio wymienia się sprzęt korzystając z funduszy unijnych).

21 W gospodarstwach domowych zdecydowaną większość w tej grupie stanowią telefony komórkowe. Wysoki udział od 11 % do 14% mają także komputery, monitory, drukarki i telefony stacjonarne. Najmniej posiadamy faksów i kserokopiarek.

22 W firmach biorąc pod uwagę sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny wyraźnie dominują komputery i monitory (po około 30%) oraz telefony komórkowe (14%). Powyżej 6% stanowi w tych jednostkach laptopy i telefony stacjonarne, a poniżej 5 % drukarki, skanery, kopiarki i ksero. Najmniej jest faksów.

23 Sprzęt telekomunikacyjny i teleinformacyjny w większości stanowią komputery i monitory (po 34%). 9% stanowią drukarki i telefony komórkowe, a 5% telefony stacjonarne.

24 W szkołach 25% sprzętu audiowizualnego stanowią telewizory, 23% magnetowidy, 13% odtwarzacze płyt kompaktowych i 10% video. Najmniejszy udział ma sprzęt hi-fi i instrumenty muzyczne. W szkołach nie ma dyktafonów.

25 Najwięcej sprzętu audiowizualnego posiadają szkoły średnie, jedynie kamer jest więcej w szkołach podstawowych, a instrumentów muzycznych i radioodbiorników w szkołach gimnazjalnych.

26 W gospodarstwach domowych największy udział mają telewizory (22%) i radioodbiorniki (19%). Powyżej 10% posiadamy także odtwarzaczy kompaktowych, magnetowidów i dvd. Najmniej w naszych domach jest kamer i dyktafonów, a także instrumentów muzycznych.

27 Ponad 50% sprzętu audiowizualnego używanego w badanych firmach stanowią kamery, 19% radioodbiorniki, a 14% wzmacniacze. Po 5% - telewizory, sprzęt hi-fi i odtwarzacze płyt kompaktowych, natomiast inny sprzęt nie występuje.

28 Ze sprzętu audiowizualnego najwięcej posiadamy: telewizorów (24%), magnetofonów (16%) oraz odtwarzaczy płyt kompaktowych i radioodbiorników (po 12%).

29 W szkołach 87% sprzętu oświetleniowego stanowią świetlówki, a 13% żarówki. Niewielki jest udział różnego rodzaju lampek, natomiast brak jest lamp wyładowczych.

30 Największą liczbę świetlówek posiadają szkoły podstawowe, a żarówek szkoły ponadgimnazjalne. Żadna ze szkół nie posiada lamp wyładowczych.

31 Zupełnie odwrotna jest struktura sprzętu oświetleniowego w gospodarstwach domowych. 77% energii dostarczają tu żarówki, 14% lampki, 8% świetlówki, a 1% lampy wyładowcze.

32 W przedsiębiorstwach po około 42% światła pochodzi z żarówek i świetlówek, natomiast 13% z lampek, a 3% z lamp wyładowczych.

33 76% sprzętu oświetleniowego używanego przez ankietowanych stanowią świetlówki, a 22 % żarówki. Tylko 2 % stanowią różnego rodzaju lampki, a 1% lampy wyładowcze.

34 W szkołach po około 20% wszystkich narzędzi elektrycznych i elektronicznych stanowią lutownice, kosiarki i wiertarki elektryczne, natomiast 16% - maszyny do szycia. Od 5% do 6% przypada na piły i spawarki elektryczne oraz narzędzia do obróbki drewna. Znikomy odsetek stanowią urządzenia do nitowania, natomiast brak jest urządzeń do skręcania i rozpylania.

35 Najwięcej urządzeń elektrycznych i elektronicznych posiadają szkoły podstawowe (zwłaszcza lutownic i maszyn do szycia) oraz szkoły ponadgimnazjalne (zwłaszcza wiertarek i urządzeń do obróbki metalu, czy też nitowania) – gdyż wśród nich mamy Zespół Szkół Mechanicznych oraz Zespół Szkół Technicznych.

36 W gospodarstwach domowych najwięcej z pośród narzędzi elektrycznych i elektronicznych posiadamy wiertarek (20%) oraz kosiarek (14%). Około 10% posiadanego sprzętu stanowią maszyny do szycia, piły oraz lutownice i spawarki elektryczne. Pozostały sprzęt stanowi po około 5%, przy czym najmniej jest urządzeń do rozpylania.

37 W firmach 34% sprzętu elektrycznego i elektronicznego stanowią narzędzia do skręcania, po 22% lutownice i nitownice, natomiast po 11% kosiarki i wiertarki. Inny sprzęt z tej kategorii nie występuje.

38 Spośród narządzi elektrycznych i elektronicznych najwięcej posiadamy: wiertarek (20%), kosiarek (15%), a także lutownic, pił elektrycznych i maszyn do szycia (po około 12%).

39 W badanych szkołach brak jest urządzeń zaliczanych do tej kategorii.

40 W gospodarstwach domowych 86% sprzętu zaliczanego do grupy sprzętu rekreacyjno-wypoczynkowego stanowią gry i gierki komputerowe, 12% gry i gierki video. Znikomy odsetek stanowi elektroniczny sprzęt sportowy, samochody i kolejki elektryczne, natomiast brak jest automatów do gier na żetony i torów wyścigowych.

41 W badanych przedsiębiorstwach z tej kategorii występują tylko automaty do gier na żetony.

42 86% używanego sprzętu rekreacyjnego, sportowego i zabawek stanowią gry i gierki komputerowe, a 11% gry i gierki video. Widoczny tez jest udział automatów na żetony i samochodów elektrycznych

43 W badanych szkołach, gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach brak jest urządzeń zaliczanych do tej kategorii.

44 80% przyrządów do nadzoru i kontroli, jakie znajdują się w szkołach stanowią panele kontrolne, a około 20% regulatory ciepła, znikomy jest odsetek lampek. Brak jest lamp wyładowczych.

45 Panele kontrolne znajdują się w dwóch szkołach podstawowych i dwóch szkołach ponadgimnazjalnych – jest to związane z posiadaniem przez te szkoły monitoringu i kamer. W jednej szkole ponadgimnazjalnej są regulatory ciepła. Brak jest czujników dymu, termostatów i urządzeń pomiarowych.

46 W gospodarstwach domowych po około 30% urządzeń pomiarowych stanowią urządzenia pomiarowe i regulatory ciepła, po 17 % panele kontrolne i termostaty. Zaledwie 3% stanowią czujniki dymu.

47 W dwóch firmach występują regulatory ciepła i panele kontrolne (40%), a w jednej czujniki dymu (20%).

48 Jeśli chodzi o przyrządy do nadzoru i kontroli to 29- - 28 % ankietowanych wskazało na posiadanie regulatorów ciepła i paneli kontrolnych, 25% urządzeń pomiarowych, 13% termostatów, a 5% czujników dymu.

49 Z wymienionych w ankiecie rodzajów automatów w sanockich szkołach mamy tylko trzy automaty do napojów – po jednym w każdym z typów szkół.

50 W gospodarstwach domowych brak jest urządzeń zaliczanych do tej kategorii, natomiast w dwóch firmach są automaty do napojów.

51 W grupie automatów do wydawania dominują automaty do napojów, ale zaznacza się także obecność automatu do napojów.

52 Odpowiadając na to pytanie 86 % ankietowanych stwierdziło, że dłużej niż rok (w większości nie potrafili oni podać konkretnej liczby lat), a tylko 14% wskazało, że ich sprzęt ma mniej niż rok

53 85% ankietowanych twierdzi, że posiadany przez nich sprzęt jest niezbędny. Bez znaczenia jest fakt czy są to gry komputerowe, sprzęt hi-fi, czy też kuchenki, bądź też sprzęt oświetleniowy. Świadczy to o tym, że jesteśmy ciągle jeszcze jako społeczeństwo na etapie dorabiania się i bezmyślnego konsumpcjonizmu.

54 Na to pytanie 91% ankietowanych odpowiedział negatywnie (nie). Świadczy to o tym, że nie planujemy naszych zakupów, że są one nieprzemyślane i uzależnione od naszych zachcianek ??

55 Jednocześnie z tych trzech pytań wynika fakt, że posiadany przez nas sprzęt elektryczny i elektroniczny szybko się zużyje lub będziemy chcieli go wymienić na nowy kierując się modą, bądź reklamami i niewielu z nas przy tym zastanowi się nad tym co zrobić ze sprzętem starym.

56


Pobierz ppt "Ökomenschen Team z Zespołu Szkół Nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google