Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRANSFORMACJA KOMÓRKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRANSFORMACJA KOMÓRKI"— Zapis prezentacji:

1 TRANSFORMACJA KOMÓRKI

2 wirusy transformujące a nowotwory
DNA Hepadnaviridae - carcinoma komórek wątrobowych Polyomaviridae - guzy lite Papillomaviridae - carcinoma i papilloma Adenoviridae - guzy lite Herpesviridae - carcinoma i lymphoma Poxviridae - myxoma i fibroma

3 wirusy transformujące a nowotwory
RNA Retroviridae – nowotwory hematopoietyczne (lymphoma, myeloma, erythroma), sarcoma i carcinoma

4 Mechanizmy onkogennego działania DNA wirusów
1. Zaburzenie transdukcji sygnałów do wnętrza komórki 2. Interakcja z aparatem regulującym funkcjonowanie genów komórkowych

5 Erb, Fms, Kit, Ros Czynniki wzrostu Sis białka membranowe -receptory dla czynników wzrostu Src, Abl, Yes kinazy cytoplazmatyczne membranowe kinazy tyrozynowe Mos, Raf, Fps białko G transdukujące sygnały Jun, Fos, Myc, Myb, Rel, ErbA białka jądrowe -czynniki transkrypcyjne, receptor hormonów Ras

6 Wirusy odwrotnie transkrybujące Retroviridae Hepadnaviridae

7 onkogeneza retrowirusowa

8 Rodzina: Retroviridae
Rodzaj: Alpharetrovirus Betaretrovirus Gammaretrovirus Deltaretrovirus Epsilonretrovirus Lentivirus Spumavirus

9 Rodzina: Retroviridae
Rodzaj: Alpharetrovirus (avian type C) wirus białaczki ptaków wirus mieloblastozy ptaków wirus mięsaka Rousa Rodzina: Retroviridae Rodzaj: Betaretrovirus wirus gruczolakowatości płuc owiec Rodzaj: Gammaretrovirus (mammalian type C) wirus białaczki kotów

10 Rodzaj: Deltaretrovirus (BLV-HTLV) wirus enzootycznej białaczki bydła ludzkie wirusy T-limfotropowe
Rodzaj: Lentivirus HIV BIV NZK

11 2 cząsteczki ssRNA”+” RT, 7-11 kb, połączone mostkiem wodorowym
Klasyczny genom retrowirusa LTR LTR gag pro pol env 4 geny - gag - białka wewnętrzne, 3-6, matrix, kapsyd pro - proteaza pol - odwrotna transkryptaza (RT) env - białka otoczki

12 Wirus mięsaka Rousa LTR LTR gag pol env src

13 LTR LTR pol env v-onc LTR LTR gag pol env v-onc LTR LTR gag pol v-onc LTR LTR gag pol env v-onc LTR LTR gag env v-onc delecje powodują powstawanie cząstek replikacyjnie defektywnych, zależnych od nietransformujących helperów

14 V-onc Sis - czynnik wzrostowy
Erb, Fms, Kit, Ros - białka membranowe o srukturze receptorów dla czynnika wzrostu Src, Abl, Yes - membranowe kinazy tyrozynowe Ras - białko G transdukujące sygnały Jun, Fos, Myc - białka jądrowe - czynniki transkrypcyjne

15 replikacja genomu przepisanie ssRNA”+” na ss cDNA”-” przez RT zniszczenie wirionowego RNA przez aktywność RNA-zy H RT synteza cDNA”+” - powstanie ds cDNA z dwoma LTR integracja ds cDNA z genomem komórki - może zachodzić w wielu miejscach, prowirus nie może się przemieszczać transkrypcja mRNA i wirionowego ssRNA”+” przez komórkową RNA-polimerazę II pod wpływem sygnałów zawartych w LTR Cykl replikacyjny HIV obejrzysz TU

16 LTR LTR pol env v-onc LTR LTR gag pol env v-onc LTR LTR gag pol v-onc LTR LTR gag pol env v-onc LTR LTR gag env v-onc delecje powodują powstawanie cząstek replikacyjnie defektywnych, zależnych od nietransformujących helperów

17 V-onc Sis - czynnik wzrostowy
Erb, Fms, Kit, Ros - białka membranowe o srukturze receptorów dla czynnika wzrostu Src, Abl, Yes - membranowe kinazy tyrozynowe Ras - białko G transdukujące sygnały Jun, Fos, Myc - białka jądrowe - czynniki transkrypcyjne

18 Protoonkogeny komórkowe
Sis - czynnik wzrostowy Erb, Fms, Kit, Ros - białka membranowe o srukturze receptorów dla czynnika wzrostu Src, Abl, Yes - membranowe kinazy tyrozynowe Ras - białko G transdukujące sygnały Jun, Fos, Myc - białka jądrowe - czynniki transkrypcyjne

19 integracja ds cDNA z genomem komórki
replikacja genomu przepisanie ssRNA”+” na ss cDNA”-” przez RT zniszczenie wirionowego RNA przez aktywność RNA-zy H RT synteza cDNA”+” - powstanie ds cDNA integracja ds cDNA z genomem komórki transkrypcja mRNA i wirionowego ssRNA”+” przez komórkową RNA-polimerazę II pod wpływem sygnałów zawartych w LTR

20 v-onc DNA- RNA+ v-onc

21 v-onc DNA- DNA+

22 prowirus v-onc c-onc DNA gospodarza

23 v-onc c-onc DNA gospodarza Transkrypcja mRNA i wirionowego RNA”+” przez komórkowa RNA-polimerazę II pod kontrolą sygnałów zawartych w LTR

24 Mechanizmy onkogenezy retrowirusowej
- przeniesienie materiału genetycznego (c-onc) z innej komórki - aktywacja insercyjna, promotorowa lub wzmacniaczowa, onkogenu komórkowego - c-onc - dodanie wirusowego onkogenu (v-onc) do genomu komórki

25 Transdukujące szybki rozwój guza - dni efektor onkogenny - onkogen komórkowy wbudowany w genom wirusa genom - chimera komórkowo-wirusowa, replikacyjnie defektywny

26 cis-aktywujące średnio szybki rozwój guza - tygodnie, miesiące efektor onkogenny - onkogen komórkowy aktywowany przez prowirus genom - kompletny, replikacyjnie kompetentny

27 trans-aktywujące powolny rozwój guza - miesiące, lata efektor onkogenny - kodowane przez wirus białko regulacyjne kontrolujące transkrypcję genom - kompletny, replikacyjnie kompetentny

28 Rodzina: Hepadnaviridae
Rodzaj: Orthohepadnavirus Avihepadnavirus

29 sferyczne, czasem pleomorficzne, 40-48 nm, otoczkowe
kolisty DNA, częściowo ds, częściowo ss nić „-” ma pełną długość kb z dołączonym na końcu 5’ białkiem nić „+” ma na końcu 5’ oligorybonukleotyd 19 nt 4 geny (HBV): S - antygen powierzchniowy C - rdzeń P - odwrotna transkryptaza o aktywności DNA- 3 u kaczego polimerazy i RNA-zy H X - prawdopodobnie transaktywator

30 replikacja dobudowanie brakującego fragmentu nici „+” DNA usunięcie białka i oligorybonukleotydu utworzenie zamkniętej formy kolistej (ccDNA) transkrypcja przez komórkową RNA-polimerazę II

31 powstają 3 transkrypty: 3.4, 2.4 i 2.1 kb
3.4 kb - do translacji białka rdzenia c i RT oraz do syntezy nici „-” DNA na drodze odwrotnej transkrypcji, przy użyciu startera białkowego na gotowej nici „-” dobudowywana jest druga nić („+”), w efekcie powstaje genomowy dsDNA

32 uszkodzenia hepatocytów (i całej wątroby) wynikają prawdopodobnie z autoagresji - na powierzchni zakażonych komórek dochodzi do ekspresji antygenu c (HbcAg) i hepatocyty te atakowane są przez komórki cytotoksyczne u hepadnawirusów integracja wirusowego DNA z genomem gospodarza jest sporadyczna i często niestabilna w odróżnieniu od retrowirusów, zintegrowany wirusowy DNA może się przemieszczać, co prowadzi do rearanżacji genomu gospodarza aktywacja komórkowych protoonkogenów (c-onc) - sporadyczna (erbA, c-myc)

33 integracja sporadyczna,
RÓŻNICE W REPLIKACJI RETRO- i HEPADNAWIRUSÓW RETRO HEPADNA RNA DNA starter RNA starter białkowy LTR brak LTR Integracja, w postaci dscDNA, we wszystkich zakażonych komórkach i jest częścią procesu replikacji integracja sporadyczna,

34 RETRO HEPADNA odwrotna transkrypcja dotyczy genomowego RNA i prowadzi do wytworzenia dsDNA-kopii genomu RNA odwrotna transkrypcja dotyczy „niegenomowego” RNA i prowadzi do wytworzenia nici „-” genomowego kwasu nukleinowego


Pobierz ppt "TRANSFORMACJA KOMÓRKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google