Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy Zarządzania Bazami Danych Laboratorium 05 Widoki i eksport tabel/widoków 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy Zarządzania Bazami Danych Laboratorium 05 Widoki i eksport tabel/widoków 1."— Zapis prezentacji:

1 Systemy Zarządzania Bazami Danych Laboratorium 05 Widoki i eksport tabel/widoków 1

2 Agenda laboratorium Widoki (Perspektywy) CREATE VIEW CREATE VIEW – Management Studio ALTER VIEW ALTER VIEW – Management Studio DROP VIEW Przenoszenie danych pomiędzy bazami Zadania 2

3 Widoki (Perspektywy) Perspektywy znane również jako widoki (views) służą do kastomizacji prezentacji danych zapisanych w tabelach bazy danych. Widoki są wirtualnymi tabelami tworzonymi dynamicznie. Przykładowo w bazie danych znajdują się dwie tabele z powiązaniami między sobą. Tworząc perspektywę można wybrać interesujące użytkownika kolumny z obu tabel i zestawić je ze sobą. Zapytanie SELECT tworzy się dokładnie tak samo dla wirtualnych jak na normalnych tabelach. Widoki są często wykorzystywane w bazach danych, które są atomowe (tabele rozumiane jako zbiory informacji potencjalnie nie dają się podzielić na podzbiory) i zawierają dużą ilość tabel. W tego typu bazie danych tworzenie zapytań jest dość żmudnym procesem, ponieważ często wiąże się to z łączeniem wielu tabel w zapytaniu SELECT. Aby tego uniknąć i ułatwić przeglądanie danych tworzy się perspektywy, które prezentują najczęściej wybierane informacje z bazy. 3

4 CREATE VIEW Tworzenie widoku nie jest skomplikowane, generalnie opiera się na tworzeniu odpowiedniego polecenia typu SELECT. Polecenie CREATE VIEW oznacza tworzeni widoku, następnie podaję się opcjonalnie schemat do którego będzie należał oraz nazwę widoku. Możliwie jest również zdefiniowanie nazw kolumn, które będą wybierane przez zapytanie SELECT, jeżeli nie poda się nazw kolumn to ich nazwy będą pobrane z macieżystych tabel. Atrybuty ( ) widoku są opcjonalne, podje się je za elementem WITH. Do wyboru są trzy atrybuty: ENCRYPTION – zabezpieczenie przesyłania danych za pomocą SSL, SCHEMABINDING – zabezpieczenie przed zmianą lub usunięciem powiązanych obiektów przez np. widok w sposób zagrażający strukturze widoku, VIEW_METADATA – przesyłanie do klienta meta danych o widoku. Po elemencie AS podaje się zapytanie SELECT. Ostatnią opcją widoku jest WITH CHECK OPTION. Zapewnia ona wierność danych w przeglądanym widoku względem danych w bazie danych. Jeżeli do pośrednio przeglądanych tabel zostanie dodany rekord i wykonana zostanie komenda COMMIT to widok będzie uaktualniony o nowe dane. 4

5 CREATE VIEW 5 CREATE VIEW [ schema_name. ] view_name [ (column [,...n ] ) ] [ WITH [,...n ] ] AS select_statement [ ; ] [ WITH CHECK OPTION ] ::= { [ ENCRYPTION ] [ SCHEMABINDING ] [ VIEW_METADATA ] }

6 CREATE VIEW – Management Studio Folder perspektyw w Management Studio widoczny jest w gałęzi bazy danych w Object Explorer. W celu stworzenia widoku należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na katalog Views w Object Explorer i wybrać polecenie New View. Tworzenie widoków za pomocą kreatora jest dość intuicyjne i wygodne. Rysunek na kolejnym slajdzie przestawia ramki odpowiedzialne za tworzenie widoków. W Pole po lewej górnej stronie wizualizuje wykorzystane tabele. Aby dodać tabelę wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na polu i wybrać polecenie Add Table. Wyświetli się wtedy spis wszystkich dostępnych tabel w bazie danych, spośród których można wybrać te z których widok ma korzystać. Poniżej pola z tabelami jest tabela reprezentująca wyświetlane kolumny w widoku. W niej można określić aliasy tabel, warunki wybierania danych czy sortowanie. Pod tabelą można podglądać kod SQL tworzonego widoku. Po prawej stronie są dostępne szczegółowe opcje widoku. 6

7 CREATE VIEW – Management Studio 7

8 ALTER VIEW Schemat polecenia ALTER dla widoku jest niemalże identyczny jak CREATE. Jednak przeznaczenie komendy ALTER VIEW służy do dokonywania zmian na stworzonym widoku. Schemat polecenia ALTER VIEW według SQL Server 2005 Books Online wygląda następująco: 8 ALTER VIEW [ schema_name. ] view_name [ ( column [,...n ] ) ] [ WITH [,...n ] ] AS select_statement [ ; ] [ WITH CHECK OPTION ] ::= { [ ENCRYPTION ] [ SCHEMABINDING ] [ VIEW_METADATA ] }

9 ALTER VIEW – Management Studio Edycja widoku w programie Management Studio jest dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na danym widoku i wybraniu polecenia Design. Edytor widoków w Management Studio wygląda tak samo jak ich kreator. Dostępne są te same opcje i właściwości widoków. 9

10 CREATE VIEW – Management Studio Każdy widok można usunąć z bazy danych i nie będzie miało to żadnego wpływu na prezentowane przez niego dane. Polecenie usuwające widok wygląda następująco: DROP VIEW [ schema_name. ] view_name [...,n ] [ ; ] Usuwając widok należy pamiętać czy nie należy on do jakiegoś schematu, jeżeli tak trzeba podać jego nazwę przed nazwą widoku (rozdzielając znakiem kropki obie nazwy). Aby usunąć widok za pomocą Management Studio wystarczy kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy w Object Explorer zaznaczyć Delete poczym potwierdzić operacje. 10

11 Przenoszenie danych pomiędzy bazami Widoku mają wiele praktycznych zastosowań. Część z nich została już wymieniona. Korzystają z nich procedury i funkcje aby nie tworzyć w nich dodatkowych kursorów czy złożonych zapytań. Dzięki temu, ciało programu jest bardziej przejrzyste. Kolejnym zastosowaniem jest przenoszenie danych. Zdarza się, że dany system korzysta przykładowo z kilku baz danych w różnych częściach świata. Niektóre dane mogą być potrzebne np. do tworzenia codziennych raportów i muszą być porównywane z danymi z innych baz danych. Problem ten można rozwiązać na kilka sposobów. Jednym z nich jest podlinkowanie bazy w innej (jeżeli znajduje się na innym serwerze) i przeniesienie zebranych niezbędnych informacji w formie widoku do tabeli w innej bazie. 11

12 Przenoszenie danych pomiędzy bazami Aby wybrać dane z bazy należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na bazę i wybierać polecenie Export data. Nadepnie w oknie kreatora wybrać Next. 12

13 Przenoszenie danych pomiędzy bazami W polu Data source należy wybrać źródło danych i poniżej wybrać serwer. Kolejne opcje dotyczą autentykacji osoby wykonującej operacje. Ostatecznie w dolnej części okna trzeba wybrać z jakiej bazy danych będzie się korzystało. 13

14 Przenoszenie danych pomiędzy bazami W kolejnym oknie należy wykonać te same czynności ale dla miejsca docelowego przenoszenia danych. Czyli bazy danych do której będą przeniesione informacje. 14

15 Przenoszenie danych pomiędzy bazami Dane można przenieść na dwa sposoby. Za pomocą tabeli/widoku lub zapytania SELECT. Aczkolwiek przed wykonaniem tego zapytania należy wcześniej stworzyć odpowiednią tabelę, która będzie dysponowała odpowiednią ilością kolumn. 15

16 Przenoszenie danych pomiędzy bazami Po wybraniu opcji przenoszenia tabeli/widoku w następnym kroku należy określić miejsce docelowe danych. Tabel może zostać stworzona automatycznie. Jest to domyślne, jeśli nie wybierzemy tabeli z listy. W następnym kroku Należy wybrać opcję Execute immediately i kliknąć Finish w celu rozpoczęcia eksportu danych 16

17 Zadania 17 1.Stwórz widok w bazie danych Restauracja. Widok ma zawierać następujące informacje o personelu restauracji: nazwisko, imię, pesel, miejsce urodzenia, premie miesięczną, adres(ulica, lokal, dom, miasto, kod, województwo), stanowisko. Pamiętaj o odpowiednim nazwaniu kolumn widoku; kolumny powinny mieć nazwy pasujące do danych. 2. Przenieś stworzony widok w formie tabeli do bazy TestDB z laboratorium 2. 3. Znajdź informacje w dokumentacji MS SQL lub internecie o Jobach i Linked Servers (w object explorer folder Server Objects>linked Servers) SQL Server 2005. 4. Napisz jakie zastosowanie może mieć Job w zadaniu nr 2. Spróbuj stworzyć Job który aktualizuje dane w przeniesionej tabeli/widoku. 5. Usuń skopiowaną tabelę z TestDB i Job.

18 Koniec laboratorium 05 18


Pobierz ppt "Systemy Zarządzania Bazami Danych Laboratorium 05 Widoki i eksport tabel/widoków 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google