Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK DORADCY METODYCZNI JEZYKÓW OBCYCH WSPIERAJĄ NAUCZYCIELI W PRACY DYDAKTYCZNEJ? OPRACOWANIE: PIOTR SKUBIŃSKI JOANNA GALANT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK DORADCY METODYCZNI JEZYKÓW OBCYCH WSPIERAJĄ NAUCZYCIELI W PRACY DYDAKTYCZNEJ? OPRACOWANIE: PIOTR SKUBIŃSKI JOANNA GALANT."— Zapis prezentacji:

1 JAK DORADCY METODYCZNI JEZYKÓW OBCYCH WSPIERAJĄ NAUCZYCIELI W PRACY DYDAKTYCZNEJ?
OPRACOWANIE: PIOTR SKUBIŃSKI JOANNA GALANT

2 Doradcy metodyczni języków obcych Miasta Lublin
Ewa Cichorzewska Joanna Galant Piotr Skubiński Wiesława Wąsik

3 Doradcy metodyczni języka angielskiego
Ewa Cichorzewska Prowadzi doradztwo dla nauczycieli szkół podstawowych Joanna Galant Prowadzi doradztwo dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w klasach dwujęzycznych z nauczaniem w języku angielskim Piotr Skubiński Prowadzi doradztwo dla nauczycieli gimnazjum

4 Doradca metodyczny języka niemieckiego
Wiesława Wąsik Prowadzi doradztwo dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

5 Obszary działania Projekty i przedsięwzięcia
Spotkania, wykłady i zajęcia otwarte Współpraca z instytucjami Publikacje Konsultacje indywidualne

6 Projekty i przedsięwzięcia
Lubelski Przegląd Teatrzyków Szkolnych w Języku Angielskim

7 Projekty i przedsięwzięcia
Festiwal Piosenki Europejskiej SP nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie r.

8 Projekty i przedsięwzięcia

9 Projekty i przedsięwzięcia

10 Projekty i przedsięwzięcia

11 Projekty i przedsięwzięcia

12 Projekty i przedsięwzięcia

13 Projekty i przedsięwzięcia

14 Projekty i przedsięwzięcia

15 Projekty i przedsięwzięcia
Festiwal Małe Formy Teatralne r.

16 Projekty i przedsięwzięcia
Konkurs dla uczniów i nauczycieli języka niemieckiego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadmimnazjalnych Miasta Lublin i województwa lubelskiego „Deutsch ist In” (2008) Konkurs dla uczniów i nauczycieli języka niemieckiego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadmimnazjalnych Miasta Lublin i województwa lubelskiego „Piosenka na lekcjach języka niemieckiego” (2007) Konkurs dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Miasta Lublin ‘Say NO to Addictions’ ZS Nr 5 w im. Jana Pawła II w Lublinie (2008)

17 Projekty i przedsięwzięcia

18 Spotkania i wykłady 1. Budowanie systemu diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów (Małgorzata Lipska, CKE). 2. Tworzenie stron internetowych i wykorzystanie ich w praktyce dydaktycznej nauczycieli (mgr inż.. 3. Comenius – partnerskie projekty szkół (Edyta Sosnowska, trener Comeniusa na województwo lubelskie).

19 Spotkania i wykłady 4. Ewaluacja pracy wychowawczej nauczyciela języka angielskiego (dr Dariusz Wadowski, KUL). Wykorzystanie TI przy tworzeniu materiałów dydaktycznych na zajęcia z języka angielskiego (dr Jarosław Krajka, UMCS). 6. What can a sighted teacher learn from a blind student? (prof. Bogusław Marek, KUL).

20 Spotkania i wykłady 7. From a word stimulus to a sound as a stimulus – computer assisted materials development (dr Jarosław Krajka, UMCS). 8. Planowanie działań dydaktycznych w kontekście egzaminu zewnętrznego (mgr Zofia Lisiecka, CKE).

21 Spotkania i wykłady 9. Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach języków obcych. 10. Zastosowanie e-learningu w nauczaniu języka angielskiego. 11. Rozwijanie umiejętności uczenia się uczniów - psychologiczne uwarunkowania procesu uczenia się.

22 Seminaria, warsztaty, lekcje otwarte

23 Seminaria, warsztaty, lekcje otwarte

24 Współpraca z instytucjami
British Council w Lublinie Goethe Institut w Warszawie i Goethe Zentrum w Lublinie Centralna Komisja Egzaminacyjna Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

25 Współpraca z instytucjami
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Lublinie Jednostki Samorządowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

26 Współpraca z instytucjami
Dom Kultury LSM Wydawnictwa Językowe Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

27 Publikacje Wydanie trzech zeszytów „Z językiem Goethego” zawierających: konspekty lekcji i prace uczniów wysłane na konkurs „Małe formy teatralne (2006) płyty CD, konspekty lekcji i prace uczniów wysłane na konkurs „Piosenka na lekcjach języka niemieckiego”, nagrania wykorzystanych piosenek (2007) konspekty i filmy reklamowe w języku niemieckim nakręcone przez uczniów (2008).

28 Publikacje Publikacja artykułu w piśmie LSCDN AD REM II/2009 pt.” Kompetencja lingwistyczna a ustny egzamin maturalny z języka angielskiego”. Publikacja referatu „Ustny egzamin maturalny na poziomie dwujęzycznym – z doświadczeń egzaminatora”, w: Uczenie się i egzamin w oczach nauczycieli, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, 2008r. oraz prezentacja ww. referatu na XIV Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, września 2008r., Opole.

29 Publikacje Przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli języka angielskiego w ramach międzynarodowej Konferencji IATEFL września 2004r. Radom oraz na konferencji INSETT Challenging Young Minds 26 – 28 marca 2004r. Puławy. Publikacja wyników badań jakości szkół językowych NEWSWEEK POLSKA Nr 39/2003 z dnia 28 września 2003r.

30 Publikacje Opracowanie materiałów dydaktycznych do podręcznika Superworld 1, Superworld 2 i Superworld 3, Macmillan Polska, r. i Przewodnika metodycznego dla nauczycieli Format1, Format2 oraz Format3, r. Opracowanie Programu nauczania języka angielskiego . Kurs dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. DKOS /02 oraz Programu nauczania języka angielskiego dla klas IV – VI szkoły podstawowej. Kurs podstawowy. DKOS – 5002 – 8/04.

31 Konsultacje indywidualne
Opiniowanie programów autorskich i modyfikacji Awans zawodowy nauczycieli Obserwacja lekcji Przygotowanie materiałów dydaktycznych Informacje na temat metod i technik wspomagających proces nauczania-uczenia się Wdrażanie Nowej Podstawy programowej

32 Thank You! Dziękujemy za uwagę! Danke!


Pobierz ppt "JAK DORADCY METODYCZNI JEZYKÓW OBCYCH WSPIERAJĄ NAUCZYCIELI W PRACY DYDAKTYCZNEJ? OPRACOWANIE: PIOTR SKUBIŃSKI JOANNA GALANT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google