Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bliżej Muzyki Bliżej Dziecka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bliżej Muzyki Bliżej Dziecka"— Zapis prezentacji:

1 Bliżej Muzyki Bliżej Dziecka
Opracowanie: Alicja Molitorys

2 U większości dzieci z powodu niedorozwoju instynktu muzycznego zmysł ten stopniowo zanika i gros ludzi przechodzi przez życie bez muzyki, nawet nie podejrzewając co straciło Z.Kodaly Radość dziecka stanowi punkt wyjścia w teorii i praktyce wychowania muzycznego. J.Dalcroze

3 Wpływ edukacji muzycznej na rozwój dziecka
kształtuje wrażliwość muzyczną, rozwija zdolność logicznego myślenia, koncentracji, uwagi, pamięci muzycznej jak i pozamuzycznej oraz mowy, kształtuje aktywną i twórczą postawę, wzbogaca swoje przeżycia i wyobraźnię, wyrabia zdolności współpracy, uczy odpowiednich postaw moralnych i zasad etycznych.

4 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie
Działa w Jaworznie od 50 lat!

5 Osiągnięcia uczniów Prawie 1500 absolwentów
Sukcesy uczniów na międzynarodowych, ogólnopolskich konkursach muzycznych w zeszłym roku ogólnopolskie przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie: 9 uczniów w finale, 3 laureatów. W styczniu 2014r. zespół trąbek zdobył II miejsce podczas ogólnopolskich przesłuchań CEA w Warszawie.

6 Wybór instrumentu dęte strunowe fortepian pozostałe
flet, obój, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, waltornia dęte drewniane, blaszane skrzypce, wiolonczela, gitara strunowe smyczkowe, szarpane akordeon, perkusja fortepian instrument główny lub dodatkowy pozostałe

7 Wybór ścieżki kształcenia
Dzieci urodzone w latach Cykl 6-letni Dzieci urodzone w latach Cykl 4-letni

8 Klasy I-III Klasy IV-VI Cykl 6-letni Instrument główny 2 x 30 minut
Rytmika z elementami kształcenia słuchu x 45 minut Zespół rytmiczny x 45 minut Klasy I-III Instrument główny 2 x 45 minut Zajęcia ogólnomuzyczne Klasy IV-VI

9 Klasa I Klasy II-IV Cykl 4-letni Instrument główny 2 x 45 minut
Kształcenie słuchu 2 x 45 minut Klasa I Zajęcia ogólnomuzyczne: kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi Klasy II-IV

10 Zajęcia ogólnomuzyczne
Podział na grupy: A. Poniedziałek i czwartek B. Wtorek i piątek Godziny popołudniowe między 15:00-19:00

11 Muzykowanie zespołowe
Po pierwszej klasie wspólne muzykowanie w różnorodnych składach, Rozwój doświadczeń muzycznych (wykonawczych), Rozwój osobowości i wzmocnienie poczucie własnej wartości, Wdrażanie do współdziałania i współodpowiedzialności Kształcenie poczucia solidarności i więzi jednostki ze wspólnotą

12 Muzykowanie zespołowe
chór różnorodne zespoły orkiestra smyczkowa orkiestra dęta

13 Fortepian dla każdego fortepian dodatkowy dwie ostatnie klasy
30 minut raz w tygodniu

14 Zapisy do szkoły Złożenie podania w sekretariacie lub elektronicznie
Dla zainteresowanych: Dzień Otwarty 9 maja Obowiązkowe badanie przydatności do szkoły w dniach maja   Informacja o przyjęciu do szkoły w czerwcu

15 Koniec Dziękujemy za uwagę 


Pobierz ppt "Bliżej Muzyki Bliżej Dziecka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google