Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kreowanie wartości spółki - realizacja założonej wyceny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kreowanie wartości spółki - realizacja założonej wyceny."— Zapis prezentacji:

1 Kreowanie wartości spółki - realizacja założonej wyceny.
Adam Osiński - Prezes Zarządu EBC Solicitors S.A. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 O mnie Adwokat. Prezes Zarządu EBC Solicitors S.A.
Partner Zarządzający w Kancelarii Adwokackiej Osiński i Wspólnicy sp.k. Prezes Zarządu Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. Ekspert w zakresie rynku NewConnect. Ekspert w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Doradca przy licznych projektach z zakresu M&A dla firm polskich oraz zagranicznych.

3 EBC Solicitors S.A.  Wiodący Autoryzowany Doradca w Alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect i rynek Catalyst). 36 spółek wprowadzonych na rynek NewConnect. Wspieraliśmy naszych klientów przy pozyskaniu około 300 mln PLN w ramach ofert akcji.

4 Czym jest „wartość spółki”?
Koncepcja zarządzania przez wartość (value-based management). Specyfika ustalenia i zarządzania wartością małej lub średniej spółki. Problem start-up’ów. Kto jest zainteresowany wartością spółki? Interesariusze spółki, w tym m.in. właściciele. Wartość spółki jako czynnik decydujący o inwestycji w spółkę i pozyskaniu dodatkowych środków dla spółki.

5 Czy istnieje „jedna” wartość spółki?
Wartość tej samej spółki może być różna w zależności od przyjętej metody jej ustalenia oraz badanych mierników wartości. wartość księgowa - kapitały własne wartość rynkowa - wartość wszystkich akcji spółki liczona według kursu giełdowego pomniejszona o wartość zobowiązań wartość ekonomiczna - wartość przyszłych przepływów pieniężnych pomniejszona o wartość aktualnych zobowiązań

6 Czy istnieje „jedna” wartość spółki?
Wartość spółki to cena, jaką nabywca jest gotów za nią zapłacić. Kreowanie wartości spółki pozwala na uzyskanie możliwie najwyższej ceny (maksymalizacja ceny). Kreowanie wartości spółki to uprawdopodobnianie przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę - w tym ujęciu wartość spółki wskazuje przyszły potencjał generowania przez spółkę zysków.

7 Mierniki wartości spółki
Globalne mierniki wartości Nośniki wartości Operacyjne mierniki realizacji strategii spółki

8 Globalne mierniki wartości
Zysk ekonomiczny (rezydualny) (EVA) Rynkowa wartość dodana (MVA) Całkowity zwrot dla akcjonariuszy (TSR) Gotówkowa wartość dodana (CVA) Wartość dodana dla właścicieli (SVA)

9 Nośniki wartości Wzrost przychodów Marża (zysk) operacyjny
Gotówkowa stopa podatku dochodowego Inwestycje w aktywa obrotowe Inwestycje w aktywa trwałe Koszt kapitału

10 Operacyjne mierniki realizacji strategii spółki
Mierniki skuteczności i aktywności procesów wewnętrznych Miary lojalności i zadowolenia klientów

11 Wskaźniki wartości spółki wykorzystywane na polskim rynku kapitałowym
Wskaźnik Cena / Zysk (Price Earnings Ratio - P/E) Cena rynkowa 1 akcji / Zysk netto na 1 akcję Wskaźnik Cena / Wartość księgowa  (Price Book Value ratio - P/BV) Cena rynkowa 1 akcji / Wartość księgowa na 1 akcję EBITDA - zysk operacyjny za dany okres powiększony o amortyzację

12 Zarządzanie wartością spółki
Zarządzanie wartością spółki to kreowanie wartości spółki. Podejmując decyzje np. z zakresu organizacji produkcji, inwestycji, marketingu, etc., bierze się pod uwagę cel, jakim jest realizacja określonych wskaźników wartości spółki. Konieczność monitorowania wpływu podejmowanych decyzji na wartość spółki, w tym na kluczowe mierniki wartości. Konieczność monitorowania działalności spółki pod kątem realizacji założonej strategii budowania wartości spółki.

13 Wybór odpowiednich dla spółki mierników wartości
Dwa rozwiązania: Wybór miernika wartości, który pokaże wartość spółki na tle konkurencji. Zbudowanie własnego miernika wartości, który uwypukli specyficzną wartość spółki. Wybór miernika wartości determinuje strategię spółki. Nie zawsze warto przy tym opierać się tylko na zysku. Konieczność uwzględnienia oczekiwań wszystkich interesariuszy spółki.

14 Kreowanie wartości spółki z punktu widzenia właścicieli spółki
Kreowanie wartości spółki z punktu widzenia właścicieli spółki z uwzględnieniem strategii właścicieli spółki i ich planów co do spółki. Inne oczekiwania wobec spółki i jej wartości mają: właściciel żyjący z pracy w spółce (lub z dywidendy od spółki) inwestor - fundusz Private Equity lub Venture Capital akcjonariusz spółki publicznej

15 Kreowanie wartości spółki na potrzeby pozyskania inwestora do spółki lub nabywcy udziałów / akcji spółki  uzależnione od tego jaki kapitał i od kogo chcemy pozyskać. Kreowania wartości spółki po pozyskaniu inwestora do spółki lub nabywcy udziałów / akcji spółki  uwzględniają oczekiwania zarówno pierwotnych właścicieli jak i nowego  właściciela (inwestora). Konieczność wyważenia celów  skupienie się na wzroście wartości spółki w krótkim okresie może obniżyć jej wartość w kolejnych okresach.

16 Realizacja założonej wyceny (wartości) spółki
Stałe monitorowanie wyników, czyli stopnia realizacji założonych mierników wartości. Monitorowanie realizowanych projektów oraz monitorowanie wyników poszczególnych komórek organizacyjnych spółki. Konieczność wyboru odmiennych mierników na różnych etapach istnienia spółki   inne są mierniki wartości spółki w początkowym stadium rozwoju, a inne w fazie ekspansji.

17 Dziękuję za uwagę! adam.osinski@ebcsolicitors.pl
Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pobierz ppt "Kreowanie wartości spółki - realizacja założonej wyceny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google