Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Analiza ekonomiczna jako element planowania gospodarowania wodami”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Analiza ekonomiczna jako element planowania gospodarowania wodami”"— Zapis prezentacji:

1 „Analiza ekonomiczna jako element planowania gospodarowania wodami”

2 „Analiza ekonomiczna jako element planowania gospodarowania wodami”
Wprowadzenie: Woda jest dobrem ekonomicznym posiadającym swoją cenę. Zasada ta umożliwia wprowadzenie racjonalnej polityki w dziedzinie gospodarowania wodami wyrażającej się przede wszystkim w oszczędzaniu wody i dążeniu do realizacji długofalowej polityki w zakresie usług wodnych.

3 „Analiza ekonomiczna jako element planowania gospodarowania wodami”
Podstawa prawna analizy ekonomicznej Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 roku 2000/60/WE (RDW) Art. 5 Każde Państwo Członkowskie przeprowadza analizę ekonomiczną korzystania z wód Korzystanie z wody oznacza usługi wodne wraz z każdą inną działalnością określoną na mocy art. 5 i załącznika II mającą znaczny wpływ na stan wód (RDW).

4 „Analiza ekonomiczna jako element planowania gospodarowania wodami”
Art. 9 Uwzględnia zasadę zwrotu kosztów za usługi wodne włącznie z kosztami środowiskowymi Usługi wodne oznaczają wszystkie usługi, które umożliwiają gospodarstwom domowym, instytucjom publicznym oraz do celów każdej działalności gospodarczej: pobór, piętrzenie, magazynowanie, uzdatnianie i dystrybucję wód powierzchniowych lub podziemnych odbieranie i oczyszczanie ścieków, które następnie są odprowadzane do wód powierzchniowych Do 2010 roku Państwa Członkowskie powinny uwzględnić zasadę zwrotu kosztów za usługi wodne.

5 „Analiza ekonomiczna jako element planowania gospodarowania wodami”
Podstawa prawna analizy ekonomicznej Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca roku Dz. U. nr 239 poz z 2005 roku z późniejszymi zmianami Art. 2 pkt. 2 mówi o opłatach i należnościach w gospodarce wodnej jako instrumencie zarządzania zasobami wodnymi Art. 92 ust. 3 pkt. 3 mówi o opracowywaniu analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód w regionie wodnym, które to działania należą do zadań dyrektora regionalnego zarządu

6 „Analiza ekonomiczna jako element planowania gospodarowania wodami”
Analiza ekonomiczna polega na: odpowiednich obliczeniach niezbędnych do uzyskania określonej w Art. 9 zasady zwrotu kosztów za usługi wodne dokonaniu wyboru najbardziej efektywnej ekonomicznie kombinacji działań, które będą zawarte w programie działań zgodnie Art. 11

7 „Analiza ekonomiczna jako element planowania gospodarowania wodami”
Czynniki wpływające na wyniki analizy ekonomicznej: formy korzystania z wody (pobór wody, odprowadzanie ścieków, żegluga) ocena obecnego stanu prognoza rozwoju form korzystania z wody koszty środowiskowe i zasobowe

8 „Analiza ekonomiczna jako element planowania gospodarowania wodami”
Analiza zwrotu kosztów za usługi wodne dla sektora komunalnego w 2004 roku w regionach wodnych MW i GO Przedmiot analizy: struktura instytucjonalna podmiotów świadczących usługi wodne jednostkowe koszty zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków opłaty za gospodarcze korzystanie z wód w powiązaniu z ogółem kosztów ponoszonych przez operatorów koszty i przychody operatorów świadczących usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia i oczyszczania ścieków na tle cen świadczonych usług

9 „Analiza ekonomiczna jako element planowania gospodarowania wodami” Ilość dostarczonej wody z podziałem na formę działalności operatorów w RW Mała Wisła w 2002 roku. Jednostka %.

10 „Analiza ekonomiczna jako element planowania gospodarowania wodami” Ilość dostarczonej wody z podziałem na formę działalności operatorów w RW Górna Odra w 2002 roku. Jednostka %.

11 „Analiza ekonomiczna jako element planowania gospodarowania wodami”
Ceny jednostkowe świadczonych usług RW Mała Wisła w 2002 roku. Jednostka PLN.

12 „Analiza ekonomiczna jako element planowania gospodarowania wodami”
Zlewnia bilansowa Forma działalności Stopień zwrotu kosztów % MW 1 (Mała Wisła) S. A. 24,2 Sp. z o.o. strata Zakład budżetowy i urząd gminy Przedsiębiorstwo państwowe Inna nd MW 2 (Przemsza) 25,71 22,44 39,1 MW 3 (Czadeczka)

13 „Analiza ekonomiczna jako element planowania gospodarowania wodami”
Ceny jednostkowe świadczonych usług w RW Górna Odra w 2002 roku. Jednostka PLN.

14 „Analiza ekonomiczna jako element planowania gospodarowania wodami”
Zlewnia bilansowa Forma działalności Stopień zwrotu kosztów % GO 1 (Górna Odra) S. A. 1,4 Sp. z o.o. 2,02 Zakład budżetowy i urząd gminy 14,1 Przedsiębiorstwo państwowe nd Inna strata GO 2 (Kłodnica) 8,3

15 „Analiza ekonomiczna jako element planowania gospodarowania wodami”
Aktualne zaawansowanie prac: „Uszczegółowienie analizy ekonomicznej korzystania z wód w zakresie opłat za wodę i ścieki” Zakres opracowania: gospodarka komunalna przemysł rolnictwo Zagadnienia: piętrzenie i magazynowanie wody uzdatnianie dystrybucja utrzymacie szlaków żeglownych na rzekach

16 „Analiza ekonomiczna jako element planowania gospodarowania wodami”
Równolegle na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zostało wykonane przez Instytut Ekonomii Środowiska opracowanie: „Oszacowanie kosztów środowiskowych i zasobowych” Koszt zasobowy = koszt alternatywny = koszt utraconych korzyści. Koszty zasobowe czyli koszty utraconych korzyści występują wtedy, gdy istnieje alternatywny sposób (sposoby) wykorzystania danego dobra, wykluczający się z innymi. Koszt utraconych korzyści równy jest korzyściom z najlepszego alternatywnego wykorzystania danego dobra (zasobu). Koszt środowiskowy- pieniężna wartość niekorzyści spowodowanych w środowisku (wodnym) przez użytkowników. Niekorzyści te związane są ze spadkiem wszystkich rodzajów użyteczności środowiska wodnego na skutek obniżenia jego jakości. Z uwagi na wiele użyteczności środowiska wodnego (np.: surowiec, miejsce rekreacji, środek transportu, podtrzymanie ekosystemów) niekorzyści mogą mieć charakter rynkowy (posiadać ceny) lub nierynkowy.

17 „Analiza ekonomiczna jako element planowania gospodarowania wodami”
Wyniki oszacowania kosztów środowiskowych za rok 2006 W skali całego kraju: 6,7 mld PLN dla wód śródlądowych 14,8 mld PLN dla wód śródlądowych i Bałtyku Podział na sektory generujące te koszty: 67% gospodarka komunalna 9% przemysł 24% rolnictwo

18 „Analiza ekonomiczna jako element planowania gospodarowania wodami”
Wyniki oszacowania kosztów środowiskowych za rok 2006 Na obszarze RZGW Gliwice: 786,5 mln PLN dla wód śródlądowych 1649,1 mln PLN dla wód śródlądowych i Bałtyku Podział na sektory generujące te koszty: 69% gospodarka komunalna 24% przemysł 7% rolnictwo

19 „Analiza ekonomiczna jako element planowania gospodarowania wodami”
Plan działania w zakresie analizy ekonomicznej na lata Rok 2008 „Uszczegółowienie analizy ekonomicznej korzystania z wód w zakresie opłat za wodę i ścieki” „Analiza efektywności kosztowej programów działań w regionach wodnych” „Wskazanie i uzasadnienie derogacji ze względu na dysproporcjonalność kosztów” Rok 2009 Weryfikacja polityki opłat za wodę Rok 2010 Wprowadzenie zasady zwrotu kosztów za usługi wodne


Pobierz ppt "„Analiza ekonomiczna jako element planowania gospodarowania wodami”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google