Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY W PINCZYNIE ROK SZKOLNY 2012/ 2013 II PÓŁROCZE Opracowanie Joanna Marcinczyk Angelika Prabucka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY W PINCZYNIE ROK SZKOLNY 2012/ 2013 II PÓŁROCZE Opracowanie Joanna Marcinczyk Angelika Prabucka."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY W PINCZYNIE ROK SZKOLNY 2012/ 2013 II PÓŁROCZE Opracowanie Joanna Marcinczyk Angelika Prabucka

2 AKTYWOWANIE UCZNIÓW

3 Samorząd Uczniowski Rozwijanie samorządności: Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej, Dostarczanie informacji na szkolną stronę www. Spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu, Systematyczne spotkania RSU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków, Prowadzenie szkolnego radiowęzła.

4 Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów Konkurs na kartkę wielkanocną, Konkurs talentów podczas festynu rodzinnego.

5 Kultura spędzania wolnego czasu - imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe Dyskoteka z okazji Dnia Dziecka, Festyn Rodzinny – Mam Talent.

6 Przez cały rok Samorząd Uczniowski: organizuje zebrania Samorządu Uczniowskiego współdziała z władzami szkolnymi i wychowawcami klas opracowuje materiały na szkolną stronę www. prowadzi gazetkę ścienną samorządu uczniowskiego bierze udział w akcjach charytatywnych patronuje uroczystościom gimnazjalnym i państwowym organizuje dyskoteki Wszystkie działania prowadzone przez Samorząd Uczniowski przyczyniają się do rozwijania samodzielności wśród uczniów.

7 ZHP Drużyna harcerska liczy 15 harcerzy. Harcerze spotykali się co tydzień. W czasie zbiórek uczyli się śpiewać piosenki harcerskie.

8 Drużyna uczestniczyła w: obozie w Pinczynie –Pierwsza pomoc. kilku marszach do Gaju rekolekcjach w Starej Kiszewie obozie w Gdańsku w Domu Harcerza podchodach i nocnym marszu konkursie plastycznym Ożywić Pola-Rok Kaczki nocnym składaniu przyrzeczenia harcerskiego w Radziejewskim lesie wędrówce do Wiela

9 Harcerze pełnili honorową wartę przy Grobie Pana Jezusa w Wielki Piątek i Sobotę oraz podczas uroczystości pogrzebowych pracowników szkoły. Budowali gniazda dla dzikich kaczek oraz dokarmiali zwierzęta.

10 Sklepiki uczniowskie - zdrowa reaktywacja – Jutrzenka Działalność sklepiku szkolnego na celu przede wszystkim budowanie świadomości młodych ludzi na temat zdrowego stylu życia i żywienia, ale także zapoznanie uczniów z podstawami przedsiębiorczości i prawidłowego księgowania przychodów i rozchodów towarów. Zgodnie z zamierzonym celem w sklepiku sprzedawana jest zdrowa żywność, m.in. kanapki z wędlinami, serem i warzywami, sałatki i soki owocowo-warzywne, jogurty oraz owoce.

11 SKO SKO ma na celu kształtowanie wśr ó d uczni ó w nawyku: systematycznego oszczędzania, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, kształtowanie nawyku celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy. W bieżącym roku szkolnym do SKO należy 37 uczni ó w klas edukacji wczesnoszkolnej. Członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności uczestniczą w konkursie,,Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Sp ó łdzielczym. Łączna kwota dotychczas zgromadzonych oszczędności wynosi 1345 złotych.

12 Zespół Regionalny Brzady Brzady prezentowały się: podczas uroczystości i imprez szkolnych, w dniu 21 lipca 2013 cztery przedstawicielki zespołu wystąpiły z gadkami kociewskimi na XV Festynie Kociewskim w Zblewie.

13 w dniu 24 sierpnia 2013 cały zespół wziął udział w XX Przeglądzie Kociewskich Zespołów Folklorystycznych ku czci Władczyni Kociewia w Piasecznie; przegląd pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego i zajął tam III miejsce

14 Zespół Regionalny Brzady cd. W drugim półroczu zostały podjęte dalsze działania w celu wykonania logo zespołu. Bezpłatną obróbką komputerową prac plastycznych na wzór logo zajął się absolwent gimnazjum Mateusz Bednarski. Dzięki temu powstało logo zawierające elementy prac konkursowych w/w.

15 Osiągnięcia w konkursach przedstawicieli zespołu: Eliminacje rejonowe XXXI Konkursu Recytujemy Prozę i Poezję Kociewską im. Antoniego Górskiego: kat śpiew: I miejsce- J. Burczyk- kl. IIa, III miejsce Julia Kubik- Va, udział-Klaudia Drawska- IIb, udział- kat. recytacje: Agnieszka Wysocka-Ia gim., Sandra Kurszewska-Ia gim. Finał XXXI Konkursu Recytujemy Prozę i Poezję Kociewską im. Antoniego Górskiego: II miejsce-kategoria śpiew- J. Burczyk- kl.IIa III miejsce w Olimpiadzie Regionalnej- organizator OPP w Starogardzie Gd.- A. Piekutowska, kl. Ib gim., A. Wysocka, kl.Ia gim., J. Bielińska, kl. Ia gim.

16 Klub Sportowy UKS Organizacja turnieju: Turniej ORLIKA o Puchar Premiera Tuska Organizacja turniej ó w piłki nożnej i ręcznej na ORLIKU Organizacja zajęć piłki nożnej na ORLIKU Organizacja wyjazdu na mecze eliminacji EURO U-19 do Starogardu Pozyskiwanie wsparcia finansowego na wyjazdy: Starogard – wyjazd na turniej LOTOS CUP

17 Klub Sportowy UKS cd. Wyniki zawod ó w międzyszkolnych: Mistrzostwa Gminy Zblewo Szk ó ł Podstawowych: I miejsce w halowej piłce nożnej II miejsce w mini siatk ó wce II miejsce w mini piłce ręcznej II miejsce w mini koszyk ó wce I miejsce w mini piłce nożnej Mistrzostwa Powiatu Szk ó ł Podstawowych: III miejsce w mini piłce nożnej Finał powiatowy turnieju piłki nożnej im. M. WIELGUSA Finał powiatowy turnieju piłki nożnej Z PODW Ó RKA NA STADION

18 KONKURSY

19 Konkursy szkolne Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego dla klas V i VI DaF -Kenner Mistrz Pióra – Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas I - III SP Szkolny konkurs Matematyczny dla klas IV - VI SP Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas IV – VI i I – III PG Szkolny Konkurs Matematyczny Mały Matematyk dla klas I - III SP Wielkanocna ozdoba– konkurs techniczny dla klas I - III SP Szkolne eliminacje do konkursu Recytujemy prozę i poezję kociewską dla klas IV - VI i I - III G Znawca Przyrody – konkurs przyrodniczy dla klas I - III SP Haft kociewski – konkurs techniczny dla klas I - III SP

20 Konkursy gminne Warsztaty ekologiczne dla klas I - III SP XIII Gminny Przegląd dzieci i Młodzieży Muzykującej Czar – Par konkurs matematyczno – przyrodniczy dla gimnazjum VI Gminny Przegląd Teatralny Szranki teatralne V Gminny Konkurs Mitologiczny Z mitologią na ty

21 Konkursy gminne Gminny konkurs czytelniczy – Twórczość Krystyny Siesickiej Gminny konkurs z języka angielskiego dla gimnazjum Mały Poliglota- j. angielski, j. niemiecki, j. polski dla uczniów klas IV – VI Gminny Turniej Kubusia Puchatka – I – III SP Gminny Turniej BRD Warsztaty chemiczne Konkurs informatyczny dla gimnazjum Mistrz geometrii i Turniej układania kostki Rubika

22 Konkursy wojewódzkie Bryły wokół nas – wojewódzki konkurs matematyczno – plastyczny dla gimnazjum Polska – moje miejsce, mój kraj WOJEWÓDZKI KONKURS MUZYCZNO- PLASTYCZNY GDAŃSK 2013 Wojewódzki konkurs p.t. Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych - na szczeblu gminnym

23 Inne konkursy Kangur matematyczny – międzynarodowy konkurs matematyczny dla klas IV - VI Kangur matematyczny – międzynarodowy konkurs matematyczny dla gimnazjum IX Ogólnopolski Kociewski Konkurs Plastyczny pn. Stacja Drogi Krzyżowej, którego organizatorem było Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim IX OGÓLNOPOLSKI KOCIEWSKI KONKURS NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ

24 Inne konkursy VII edycja KONKURSU NA POCZTÓWKĘ WIELKANOCNĄ - organizator Zespół Szkół Agrotechnicznych w Swarożynie Tajemnice głębin Bałtyku, którego organizatorem było Biuro Jarosława Wałęsy Posła do Parlamentu Europejskiego w Gdańsku Na rowerze bezpiecznie organizator Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego i Pałac Młodzieży w Gdańsku XXIII Regionalny Konkurs Dziecięcej Twórczości Plastycznej pn. Wakacje z rodziną organizator - Spółdzielnia Mieszkaniowa Kociewie w Starogardzie Gdańskim BEZPIECZNE WAKACJE organizator Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego i Pałac Młodzieży w Gdańsku

25 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczą w Starogardzie Gdańskim, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zblewie, Policją, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim, Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gdańskim – Wydział Edukacji, Pełnomocnikiem Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zblewie.

26 Prezentowanie działań szkoły w środowisku lokalnym aktualizacja strony internetowej szkoły, współpraca z lokalną prasą (Kurier Zblewski, Dziennik Bałtycki) oraz witryną kociewiacy.pl,

27 Prezentowanie działań szkoły w środowisku lokalnym cd. zebrania z rodzicami, organizacja imprez środowiskowych, prowadzenie kroniki szkolnej, reprezentowanie placówki na zewnątrz w licznych konkursach, zawodach sportowych.

28 Imprezy, uroczystości i wydarzenia w II półroczu Rekolekcje wielkopostne

29 Imprezy i uroczystości w II półroczu cd. Święto Patrona Gimnazjum Gminny Konkurs Wiedzy o Kociewiu

30 Imprezy i uroczystości w II półroczu cd. Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi RP

31 Imprezy i uroczystości w II półroczu cd. Wręczenie stypendiów motywujących

32 Imprezy i uroczystości w II półroczu cd. Dzień Projektów

33 Imprezy i uroczystości w II półroczu cd. Festyn Rodzinny

34

35 Imprezy i uroczystości w II półroczu cd. Gminny Przegląd Dzieci i Młodzieży Muzykującej

36 Imprezy i uroczystości w II półroczu cd. Dni Sportu

37 Imprezy i uroczystości w II półroczu cd. Niedzielne Koncerty Muzyczne

38 Pożegnanie gimnazjalistów Imprezy i uroczystości w II półroczu cd.

39 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/ 2013

40 PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE W II PÓŁROCZU ROKU SZKOLNYM 2012/2013

41 Realizacja projektu edukacyjnego Lepsza Szkoła, Projekt Sklepiki szkolne, zdrowa reaktywacja, Program Owoce w szkole – kl. I-III PSP, Program Szklanka mleka – kl. I-VI PSP,

42 Projekt DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA rozwijający zainteresowania czytelnicze, Projekt Klub Bezpiecznego Puchatka, Projekt Od grosika do złotówki – kl. I-III PSP – edukacja finansowa,

43 Projekt – ENERGA Athletic Cup, Ogólnopolska akcja ekologiczna KOMPUTERY ZA TONERY, Projekt Akademia gdańskich Lwiątek – klasy I SP, Projekt Jedz smacznie i zdrowo,

44 Projekt – Ożywić pola – rok kaczki, Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy, Interaktywna edukacja wsparciem na starcie.

45 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY W PINCZYNIE ROK SZKOLNY 2012/ 2013 II PÓŁROCZE Opracowanie Joanna Marcinczyk Angelika Prabucka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google