Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie Joanna Marcinczyk Angelika Prabucka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie Joanna Marcinczyk Angelika Prabucka"— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie Joanna Marcinczyk Angelika Prabucka
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY W PINCZYNIE ROK SZKOLNY 2012/ 2013 II PÓŁROCZE Opracowanie Joanna Marcinczyk Angelika Prabucka

2 AKTYWOWANIE UCZNIÓW

3 Samorząd Uczniowski Rozwijanie samorządności:
Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej, Dostarczanie informacji na szkolną stronę www. Spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu, Systematyczne spotkania RSU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków, Prowadzenie szkolnego radiowęzła.

4 Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów
Konkurs na kartkę wielkanocną, Konkurs talentów podczas festynu rodzinnego.

5 Kultura spędzania wolnego czasu - imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe
   Dyskoteka z okazji Dnia Dziecka, Festyn Rodzinny – Mam Talent.  

6 Przez cały rok Samorząd Uczniowski:
organizuje zebrania Samorządu Uczniowskiego współdziała z władzami szkolnymi i wychowawcami klas opracowuje materiały na szkolną stronę www. prowadzi gazetkę ścienną samorządu uczniowskiego bierze udział w akcjach charytatywnych patronuje uroczystościom gimnazjalnym i państwowym organizuje dyskoteki Wszystkie działania prowadzone przez Samorząd Uczniowski przyczyniają się do rozwijania samodzielności wśród uczniów.

7 ZHP Drużyna harcerska liczy 15 harcerzy.
Harcerze spotykali się co tydzień. W czasie zbiórek uczyli się śpiewać piosenki harcerskie.

8 Drużyna uczestniczyła w:
obozie w Pinczynie –Pierwsza pomoc. kilku marszach do Gaju rekolekcjach w Starej Kiszewie obozie w Gdańsku w Domu Harcerza podchodach i nocnym marszu konkursie plastycznym ”Ożywić Pola-Rok Kaczki” nocnym składaniu przyrzeczenia harcerskiego w Radziejewskim lesie wędrówce do Wiela

9 Harcerze pełnili honorową wartę przy Grobie Pana Jezusa w Wielki Piątek i Sobotę oraz podczas uroczystości pogrzebowych pracowników szkoły. Budowali gniazda dla dzikich kaczek oraz dokarmiali zwierzęta.

10 „Sklepiki uczniowskie - zdrowa reaktywacja” – „Jutrzenka”
 Działalność sklepiku szkolnego na celu przede wszystkim budowanie świadomości młodych ludzi na temat zdrowego stylu życia i żywienia, ale także zapoznanie uczniów z podstawami przedsiębiorczości i prawidłowego księgowania przychodów i rozchodów towarów. Zgodnie z zamierzonym celem w sklepiku sprzedawana jest zdrowa żywność, m.in. kanapki z wędlinami, serem i warzywami, sałatki i soki owocowo-warzywne, jogurty oraz owoce.

11 SKO SKO ma na celu kształtowanie wśród uczniów nawyku:
systematycznego oszczędzania, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, kształtowanie nawyku celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy. W bieżącym roku szkolnym do SKO należy 37 uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej. Członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności uczestniczą w konkursie ,,Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym”. Łączna kwota dotychczas zgromadzonych oszczędności wynosi 1345 złotych.

12 Zespół Regionalny „Brzady”
„Brzady” prezentowały się: podczas uroczystości i imprez szkolnych, w dniu 21 lipca 2013 cztery przedstawicielki zespołu wystąpiły z gadkami kociewskimi na XV Festynie Kociewskim w Zblewie.

13 w dniu 24 sierpnia 2013 cały zespół wziął udział w XX Przeglądzie Kociewskich Zespołów Folklorystycznych ku czci Władczyni Kociewia w Piasecznie; przegląd pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego i zajął tam III miejsce

14 Zespół Regionalny „Brzady” cd.
W drugim półroczu zostały podjęte dalsze działania w celu wykonania logo zespołu. Bezpłatną obróbką komputerową prac plastycznych na wzór logo zajął się absolwent gimnazjum Mateusz Bednarski. Dzięki temu powstało logo zawierające elementy prac konkursowych w/w.

15 Osiągnięcia w konkursach przedstawicieli zespołu:
Eliminacje rejonowe XXXI Konkursu „Recytujemy Prozę i Poezję Kociewską” im. Antoniego Górskiego: kat śpiew: I miejsce- J. Burczyk- kl. IIa, III miejsce Julia Kubik- Va, udział-Klaudia Drawska- IIb, udział- kat. recytacje: Agnieszka Wysocka-Ia gim., Sandra Kurszewska-Ia gim. Finał XXXI Konkursu „Recytujemy Prozę i Poezję Kociewską” im. Antoniego Górskiego: II miejsce-kategoria śpiew- J. Burczyk- kl.IIa III miejsce w Olimpiadzie Regionalnej- organizator OPP w Starogardzie Gd.- A. Piekutowska, kl. Ib gim., A. Wysocka, kl.Ia gim., J. Bielińska, kl. Ia gim.

16 Klub Sportowy UKS Organizacja turnieju:
Turniej ORLIKA o Puchar Premiera Tuska Organizacja turniejów piłki nożnej i ręcznej na ORLIKU Organizacja zajęć piłki nożnej na ORLIKU Organizacja wyjazdu na mecze eliminacji EURO U-19 do Starogardu Pozyskiwanie wsparcia finansowego na wyjazdy: Starogard – wyjazd na turniej LOTOS CUP

17 Klub Sportowy UKS cd. Wyniki zawodów międzyszkolnych:
Mistrzostwa Gminy Zblewo Szkół Podstawowych: I miejsce w halowej piłce nożnej II miejsce w mini siatkówce II miejsce w mini piłce ręcznej II miejsce w mini koszykówce I miejsce w mini piłce nożnej Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych: III miejsce w mini piłce nożnej Finał powiatowy turnieju piłki nożnej im. M. WIELGUSA Finał powiatowy turnieju piłki nożnej Z PODWÓRKA NA STADION

18 KONKURSY

19 Konkursy szkolne Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego dla klas V i VI
DaF -Kenner Mistrz Pióra – Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas I - III SP Szkolny konkurs Matematyczny dla klas IV - VI SP Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas IV – VI i I – III PG Szkolny Konkurs Matematyczny „Mały Matematyk” dla klas I - III SP Wielkanocna ozdoba– konkurs techniczny dla klas I - III SP Szkolne eliminacje do konkursu „Recytujemy prozę i poezję kociewską” dla klas IV - VI i I - III G Znawca Przyrody – konkurs przyrodniczy dla klas I - III SP Haft kociewski – konkurs techniczny dla klas I - III SP

20 Konkursy gminne Warsztaty ekologiczne dla klas I - III SP
XIII Gminny Przegląd dzieci i Młodzieży Muzykującej Czar – Par konkurs matematyczno – przyrodniczy dla gimnazjum VI Gminny Przegląd Teatralny Szranki teatralne V Gminny Konkurs Mitologiczny „Z mitologią na ty”

21 Konkursy gminne Gminny konkurs czytelniczy – Twórczość Krystyny Siesickiej Gminny konkurs z języka angielskiego dla gimnazjum’ „Mały Poliglota”- j. angielski, j. niemiecki, j. polski dla uczniów klas IV – VI Gminny Turniej „Kubusia Puchatka” – I – III SP Gminny Turniej BRD Warsztaty chemiczne Konkurs informatyczny dla gimnazjum’ Mistrz geometrii i Turniej układania kostki Rubika

22 Konkursy wojewódzkie „Bryły wokół nas” – wojewódzki konkurs
matematyczno – plastyczny dla gimnazjum „Polska – moje miejsce, mój kraj „WOJEWÓDZKI KONKURS MUZYCZNO-PLASTYCZNY GDAŃSK 2013” Wojewódzki konkurs p.t. „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych” - na szczeblu gminnym

23 Inne konkursy Kangur matematyczny – międzynarodowy konkurs matematyczny dla klas IV - VI Kangur matematyczny – międzynarodowy konkurs matematyczny dla gimnazjum IX Ogólnopolski Kociewski Konkurs Plastyczny pn. „Stacja Drogi Krzyżowej”, którego organizatorem było Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim IX OGÓLNOPOLSKI KOCIEWSKI KONKURS NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ”

24 Inne konkursy VII edycja „KONKURSU NA POCZTÓWKĘ WIELKANOCNĄ” - organizator Zespół Szkół Agrotechnicznych w Swarożynie „Tajemnice głębin Bałtyku”, którego organizatorem było Biuro Jarosława Wałęsy Posła do Parlamentu Europejskiego w Gdańsku „Na rowerze bezpiecznie” organizator Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego i Pałac Młodzieży w Gdańsku XXIII Regionalny Konkurs Dziecięcej Twórczości Plastycznej pn. „Wakacje z rodziną” organizator - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kociewie” w Starogardzie Gdańskim „BEZPIECZNE WAKACJE” organizator Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego i Pałac Młodzieży w Gdańsku

25 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI
Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczą w Starogardzie Gdańskim, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zblewie, Policją, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim, Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gdańskim – Wydział Edukacji, Pełnomocnikiem Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zblewie.

26 Prezentowanie działań szkoły w środowisku lokalnym
aktualizacja strony internetowej szkoły, współpraca z lokalną prasą (Kurier Zblewski, Dziennik Bałtycki) oraz witryną kociewiacy.pl,

27 Prezentowanie działań szkoły w środowisku lokalnym cd.
zebrania z rodzicami, organizacja imprez środowiskowych, prowadzenie kroniki szkolnej, reprezentowanie placówki na zewnątrz w licznych konkursach, zawodach sportowych.

28 Imprezy, uroczystości i wydarzenia w II półroczu
Rekolekcje wielkopostne

29 Imprezy i uroczystości w II półroczu cd.
Święto Patrona Gimnazjum Gminny Konkurs Wiedzy o Kociewiu

30 Imprezy i uroczystości w II półroczu cd.
Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi RP

31 Imprezy i uroczystości w II półroczu cd.
Wręczenie stypendiów motywujących

32 Imprezy i uroczystości w II półroczu cd. Dzień Projektów

33 Imprezy i uroczystości w II półroczu cd.
Festyn Rodzinny

34 Festyn Rodzinny

35 Imprezy i uroczystości w II półroczu cd.
Gminny Przegląd Dzieci i Młodzieży Muzykującej

36 Imprezy i uroczystości w II półroczu cd.
Dni Sportu

37 Imprezy i uroczystości w II półroczu cd.
Niedzielne Koncerty Muzyczne

38 Imprezy i uroczystości w II półroczu cd.
Pożegnanie gimnazjalistów

39 Imprezy i uroczystości w II półroczu cd.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/ 2013

40 PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE W II PÓŁROCZU ROKU SZKOLNYM 2012/2013

41 Realizacja projektu edukacyjnego „Lepsza Szkoła”,
Projekt „Sklepiki szkolne, zdrowa reaktywacja”, Program „Owoce w szkole” – kl. I-III PSP, Program „Szklanka mleka” – kl. I-VI PSP,

42 Projekt DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA rozwijający zainteresowania czytelnicze,
Projekt „Klub Bezpiecznego Puchatka”, Projekt „Od grosika do złotówki” – kl. I-III PSP – edukacja finansowa,

43 Projekt – ENERGA Athletic Cup,
Ogólnopolska akcja ekologiczna KOMPUTERY ZA TONERY, Projekt „Akademia gdańskich Lwiątek” – klasy I SP, Projekt „Jedz smacznie i zdrowo”,

44 Projekt – „Ożywić pola” – rok kaczki,
„Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”, „Interaktywna edukacja wsparciem na starcie”.

45 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Opracowanie Joanna Marcinczyk Angelika Prabucka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google