Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania projektowe zrealizowane w latach 2003 - 2012 na rzecz aktywności obywatelskiej, edukacji i rozwoju lokalnego Dobre praktyki łomżyńskiego Stowarzyszenia,,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania projektowe zrealizowane w latach 2003 - 2012 na rzecz aktywności obywatelskiej, edukacji i rozwoju lokalnego Dobre praktyki łomżyńskiego Stowarzyszenia,,"— Zapis prezentacji:

1 Działania projektowe zrealizowane w latach 2003 - 2012 na rzecz aktywności obywatelskiej, edukacji i rozwoju lokalnego Dobre praktyki łomżyńskiego Stowarzyszenia,, EDUKATOR Opracowanie autorskie: Barbara Kuczałek, Tadeusz Zaremba

2 2003 "Aktywność mieszkańców wsi - drogą do społeczeństwa obywatelskiego" Projekt finansowany z funduszy Ambasady USA w Warszawie ( Program Małych Grantów) Rezultaty : przeszkolenie 800 osób ze środowisk wiejskich w trzech modułach tematycznych: lokalne stowarzyszenie szansą na uaktywnienie mieszkańców wsi oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu lokalne Stowarzyszenie szansą na aktywność ludzi młodych przepisy prawne przydatne w prowadzeniu indywidualnych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej Kształtowanie świadomości lokalnej i postaw obywatelskich

3 2004-2005 "Szkoła wiejska -lokalnym centrum edukacyjno- doradczym rolników" ( 88 000 PLN - Fundacja Fundusz Współpracy Granty Biura Programów Wiejskich dla organizacji pozarządowych) Rezultaty: – Doradztwo, konsultacje, warsztaty dla ponad 1000 mieszkańców wsi w zakresie założeń Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (wnioski o płatności, pomoc finansowa na dostosowanie polskich gospodarstw rolnych do standardów UE ) 2006 "Wiejski inkubator przedsiębiorczości – szansą na aktywizację zawodową młodych, bezrobotnych mieszkańców wsi" (92 234 PLN - MPiPS Departament Pożytku Publicznego) Rezultaty: – promocja przedsiębiorczości młodzieży wiejskiej, 14 Wiejskich Inkubatorów Przedsiębiorczości – warsztaty aktywizujące 288 młodych mieszkańców wsi z terenu 14 gmin – realizacja filmu instruktażowego pt,,Aktywne formy agroturystyki Inicjatywy edukacyjno-rozwojowe w środowiskach wiejskich na rzecz kształtowania postaw obywatelskich

4 Uratowane szkoły podstawowe: Rok 2000 – 3 szkoły: Konopki Pokrzywnica, Lutostań, Popławy Rok 2001 – 8 szkół: Fornetka, Jaśki, Koce Schaby, Łętownica, Paproć Duża, Reszkowce, Bagny, Harasimowicze Rok 2002 – 2 szkoły: Miecze, Uściany Stare Rok 2004 – 4 szkoły: Szczodruchy, Klimaszewnica, Suchodolina, Prawdziska Rok 2005 – 6 szkół: Prudziszki, Góra, Białe Szczepanowice, Kutyłowo-Perysie, Tymianki Bucie, Zawisty Dworaki Rok 2006 – 1 szkoła: Cichy Rok 2007 – 2 szkoły: Nowa Wieś, Szorce Rok 2008 – 2 szkoły: Dańce, Łapy Rok 2009 – 1 szkoła: Kamienna Nowa Ratowanie małych wiejskich szkół – efektem aktywności obywatelskiej lokalnych środowisk

5 Rok 2011 – 6 szkół: Becejły, Jasionowo, Laskowiec, Mazury, Niemyje Nowe, Stare Bajki Rok 2012 – 12 szkół : Stare Bożejewo, Nieciki, Romanowo, Włodary, Wnory-Kużele, Stypułki Święchy, Janowszczyzna, Wronowo, Woźnawieś, Lisy, Choszczewo, Kozłowo, Rok 2013 – 1 szkoła : Spytkowo Łącznie w latach 2000 – 2013 uratowaliśmy przed likwidacją 48 szkół wiejskich

6 2005 – 2006 "Wiejski Ośrodek Edukacji Przedszkolnej i Obywatelskiej – inkubatorem społeczeństwa obywatelskiego " (200 000 PLN - MPiPS Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) Rezultaty : – promocja aktywności lokalnej, – edukacja przedszkolna dla 615 dzieci ze 173 wsi – ponad 1000 uczestników konsultacji, szkoleń, spotkań informacyjnych "Ośrodki Edukacji Przedszkolnej i Obywatelskiej – szansą na harmonijny rozwój dzieci" (217 000 PLN +196 000 PLN - MPiPS- Departament Pożytku Publicznego ) Rezultaty: – promocja edukacji przedszkolnej na wsi – 50 ośrodków edukacji przedszkolnej i obywatelskiej – 715 dzieci w wieku 3-5 lat z Łomży i 173 wsi woj. podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego – diagnoza rozwoju psycho - fizycznego dzieci – instruktaż dla rodziców. Tworzenie przedszkoli wiejskich - ośrodków edukacji przedszkolnej i obywatelskiej

7 Rezultaty : - zorganizowanie i wyposażenie 50 wiejskich ośrodków edukacji przedszkolnej dla ponad 600 dzieci z 26 gmin, 5 województw - diagnoza specjalistyczna (5 specjalistów) - szkolenie rodziców dzieci z mikrodeficytami rozwojowymi - 75 nauczycieli przeszkolonych do pracy w przedszkolnych grupach różnowiekowych - kompleksowe zarządzanie i promocja przez Internet - warsztaty dla rodziców o tematyce obywatelskiej Wiejskie Ośrodki Edukacji Przedszkolnej - EFS 2007-2008 "Wiejski Ośrodek Edukacji Przedszkolnej – szansą na harmonijny rozwój dzieci" budżet; 3 999 962 PLN - EFS)

8 2010 - 2012 Edukacja przedszkolna inwestycją w przyszłość (334.296 PLN - POKL 9.1.1 - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego) Rezultaty : udział ok. 300 dorosłych mieszkańców wsi w szkoleniach z zakresu praw dziecka edukacja przedszkolna 170 dzieci w wieku 3-5 lat z terenów wiejskich woj. podlaskiego zajęcia informatyczne, logopedyczne i język angielski 16 Punktów Przedszkolnych: Kamienna Nowa, Nierośno, Reszkowce, Suchodolina, Zwierzyniec, Prudziszki, Szczodruchy, Góra, Lutostań, Jaśki, Klimaszewnica, Łętownica, Paproć Duża, Fornetka (Jasionowo), Szorce, Konopki Pokrzywnica. Inne formy edukacji przedszkolnej Punkty przedszkolne Fornetka - Jasionowo Góra Jaśki Kamienna Nowa Klimaszewnica Konopki Pokrzywnica Lutostań Łętownica Nierośno Paproć Duża Prudziszki Reszkowce Zajęcia dodatkowe Suchodolina Szczodruchy Szorce Zwierzyniec Wielki Start Wejście do systemu Reszkowce Aktualności i wydarzenia Wiosenne porządki. Zgodnie z tradycją,,wiosna to czas na porządki" więc i nasi rodzice dzielnie nam pomagali porządkować nasz szkolny ogródek.Prawda, że wygląda ładnie? A mówiąc szczerze,to nasze kochane mamusie wykonały super robotę a my im tylko nie pozwalaliśmy zapomnieć,że dzieci mogą dzielnie pomagać nawet w pracach przy przesadzaniu i pieleniu, wprawdzie nie zawsze wyrywamy to co trzeba, ale nasze kochane mamusie już to wiedzą. Jak karnawał to karnawał To znowu my i bal karnawałowy.Bawiliśmy się wyjątkowo. Nasze stroje dodawały nam siły i energii. Księżniczki szalały na parkiecie jak na prawdziwym królewskim balu. Byli też rycerze i inni dostojni goście, nawet szara myszka nie bała się niczego i nawet tańczyła z kotem. Sami zobaczcie na zdjęciu, nie boi się kota wcale. A to już ferie.My oczywiście dzielnie chodziliśmy do przedszkola i powiem szczerze, było warto. W czasie zajęć wykonywaliśmy własnoręcznie pacynki do naszego przedstawienia o dokarmianiu ptaków i zwierząt zimą. Nasze pacynki i kukiełki zostały wykonane z pogubionych par skarpet, które mamom przeszkadzały w szufladach, a nam sprawiły wiele radości. Poza tym nauczyliśmy się wykorzystywać już nie potrzebne rzeczy. Dzięki tym zajęciom wiemy, że czyjeś bezużyteczne przedmioty mogą dla drugich być wielkim skarbem. Nasze kukiełki szanujemy wyjątkowo, przecież sami je zrobiliśmy!. Więcej… CHOINKA Kolejna ważna impreza to choinka, w naszej szkole,na którą dostaliśmy zaproszenie od naszej Pani Dyrektor. Była to tak wspaniała zabawa, że zupełnie zapomnieliśmy o robieniu zdjęć z Mikołajem, który obowiązkowo przyjechał z workiem prezentów. ostatnia >>2następnaostatnia Strona 1 z 2 Portal prowadzony przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt i realizacja: infoza.net Image 1 of 2 W n a s z y m p r z e d s z k o l u z o k a z j i Ś w i ę t a J e s i e n i o d b y ł a s i ę p r e m i e r a i n s c e n i z a c j i w i e r s z a p. t.,, N a s t r a g a n i e. P o c i e c h y s t a n ę ł y n a w y s o k o ś c i z a d a n i a i b e z z a j ą k n i ę c i a p i ę k n i e o d e g r a ł y r o l e p o s z c z e g ó l n y c h w a r z y w a n a k o n i e c u s t a w i ł y s i ę d o g r u p o w e g o z d j ę c i a. J a k w i d a ć n a z a ł ą c z o n y m o b r a z k u.

9 2009 – 2013 Z przedszkola w cyfrowy świat z programem KidSmart realizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej (134 000 PLN - MEN - IBM - CMPPP) Rezultaty : warsztaty dla rodziców; Internet w gospodarstwie wiejskim – 550 nauczycieli przygotowanych do korzystania z ICT w edukacji wczesnoszkolnej, – 380 zestawów komputerowych z oprogramowaniem KidSmart (wartość 2.000 000. zł); – internetowy serwis wsparcia metodycznego Innowacje edukacyjne – wdrażanie ICT w nauczaniu wczesnoszkolnym

10 2005 - "Rozwijanie zadatków na ciekawość świata wśród uczniów szkół wiejskich poprzez treningi skutecznego uczenia się" (47 000 PLN - Fundacja PZU) Rezultaty : – 42 nauczycieli szkol wiejskich podczas 40-godzinnych warsztatów zapoznało się z nowoczesnymi technikami nauczania – uczenia się: Porusz umysł, Młody mistrz, Zabawy fundamentalne 2006 - "Teatr szkołą życia czyli drama na zajęciach językowych sposobem na poprawienie standardów nauczania w małych szkołach wiejskich (30 000 PLN - Fundacja PZU) Rezultaty: – przygotowanie 29 nauczycieli języka polskiego i języków obcych do prowadzenia teatru; – zorganizowanie 15 szkolnych kół teatralnych 2006 - "Wielokulturowe Podlasie w wielokulturowej Europie" (6 000 PLN - British Council z siedzibą w Warszawie) Rezultaty: – przeszkolenie 20 nauczycieli w zakresie wielokulturowej tradycji Europy i Podlasia – utworzenie międzyprzedmiotowych projektów edukacji wielokulturowej – zapoznanie 20 nauczycieli z wielokulturowym dziedzictwem Podlasia w ramach 2 wyjazdów edukacyjnych Wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców małych środowisk

11 2011-2012 - Dobry Start - 29 500 PLN - POKL projekt systemowy - indywidualizacja, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Rezultaty : diagnoza i wsparcie 9 uczniów (7 dz.,2 ch.) szkoły w Dańcach w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych, warsztaty dla rodziców z zakresu możliwości wsparcia rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym 2011-2012 - Poszerzamy horyzonty - 121 921 PLN - POKL projekt systemowy - indywidualizacja, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Rezultaty : równy start uczniów i uczennic do kolejnych etapów edukacyjnych, zwiększenie udziału w konkursach przedmiotowych i tematycznych uczniów szkoły w Dańcach, warsztaty dla rodziców z zakresu możliwości wsparcia rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym 2011-2012 - Droga do sukcesu - 79 329 PLN - POKL projekt systemowy - indywidualizacja, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego Rezultaty: wsparcie 37 uczniów szkół w Cichym, Uścianach i Prawdziskach w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych, warsztaty dla rodziców ; wsparcie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2012-2013 - Nauka drogą do sukcesu - 510 769 PLN - POKL projekt systemowy – indywidualizacja Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Rezultaty : wsparcie 419 uczniów w 17 (spośród 19) szkołach woj. podlaskiego w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych (projekt w ocenie) warsztaty dla rodziców ; wsparcie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Projekty systemowe szansą na rozwój małych szkół i postaw obywatelskich mieszkańców

12 Zorganizowanie i prowadzenie w latach 1999r.-2007r. liceów eksternistycznych dla dorosłych Stawiski, Wysokie Mazowieckie, Kolno, Jedwabne, Łomża, Konopki Pokrzywnica Szkolenia kursowe 2003 - "Podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (146 121 PLN - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ) Rezultaty : Przeszkolono 146 rolników w formie kursów w zawodach pozarolniczych, w zakresie praw człowieka i obywatela 2004 - Podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (193 000 PLN - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.) Rezultaty: Przeszkolono 246 rolników w formie kursów w zawodach pozarolniczych Edukacja dorosłych jedną z form aktywizacji społeczności lokalnych

13 Gmina Boguty-Pianki – wspólna realizacja projektów: Wyrównywanie szans edukacyjnych – Młode talenty w gminie Boguty. – zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego, matematyki oraz kształcenia zintegrowanego. Sport i rekreacja w gminie Boguty - Pianki – sobotnie wyjazdy uczniów na zajęcia sportowe w nowoczesnej hali Punkty przedszkolne w ramach przygotowanego przez Gminę projektu z EFS Szkolenia i warsztaty dla dorosłych; prawa człowieka,prawa obywatela Modernizacja budynków szkolnych z zaangażowaniem lokalnych mieszkańców m. in, Świętajno, Dąbrowa Białostocka, Kalinowo, Jeleniewo, Łomża, Pisz Uczestnictwo w programach rozwojowych gmin, współorganizacja przedsięwzięć integracyjnych, zabaw, festynów – wszystkie szkoły Dobre praktyki współpracy z samorządem lokalnym

14 2007 - "Przedszkolny Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – szansą na skuteczną integrację" (651 758 PLN - PFRON) Rezultaty : – utworzenie i prowadzenie Przedszkolnego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych przy przedszkolu integracyjnym – objęcie działaniami rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi 100 dzieci z powiatu łomżyńskiego; szkolenie rodziców dzieci z dysfunkcjami w zakresie właściwego postępowania z dzieckiem (bajkoterapia, muzykoterapia, metody skutecznego wspomagania rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym, jak zyć z dzieckiem niepełnosprawnym, gdzie szukać pomocy i wsparcia) 2008 - "Przedszkolny Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – szansą na skuteczną integrację" - Kontynuacja ( 518 711 PLN - PFRON) 2010 - 2013 - "Kompleksowa rehabilitacja dziecka szansą na samodzielność budżet łączny na trzy etapy projektu 1 349 099, 80 PLN - PFRON) Rezultaty : systematyczna i kompleksowa rehabilitacja oraz zindywidualizowanego wsparcia 50 dzieci niepełnosprawnych, szkolenia i instruktaże dla rodziców Edukacja i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych - działaniem na rzecz respektowania praw dziecka

15 2010 - Ze świata ciszy ku rodzinnej wspólnocie (63 587 PLN - PFRON) Rezultaty : przeszkolenie warsztatowe członków rodzin, opiekunów osób niepełnosprawnych – inwalidów słuchu- z Łomży, powiatu łomżyńskiego, zambrowskiego i ostrowskiego. – Warsztaty języka migowego – Kurs komputerowy 2011 - Zrozumieć niepełnosprawność - skutecznie pomagać (50 000 PLN - Fundacja PZU) Rezultaty: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów dla 40 członków rodzin dzieci niepełnosprawnych, bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym oraz 20 dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi. Wsparcie rodziców dzieci niepełnosprawnych; projekty stowarzyszenia współfinansowane przez PFRON i Fundację PZU

16 Pierwsza nagroda Konkursu PRO PUBLICO BONO na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską 11 listopada 2002 w Krakowie, w przepięknej sali Hołdu Pruskiego na Wawelu wręczono nagrody laureatom IV edycji Konkursu Pro Publico Bono organizowanego od 1999 roku pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich Pierwszą nagrodę w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju środowiska i regionu otrzymało Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży uczestnik IV edycji konkursu, do którego zgłoszono ogółem 305 inicjatyw z całej Polski. Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego za zasługi dla rozwoju woj. podlaskiego, Przyznana przez Zarząd Województwa Podlaskiego podczas uroczystej sesji w dniu 28 listopada 2008 z okazji X - lecia województwa Liczne listy gratulacyjne, podziękowania i wyrazy uznania od samorządów lokalnych Rodziców, Rad Pedagogicznych i Dyrekcji prowadzonych szkół. Nasze nagrody i wyróżnienia


Pobierz ppt "Działania projektowe zrealizowane w latach 2003 - 2012 na rzecz aktywności obywatelskiej, edukacji i rozwoju lokalnego Dobre praktyki łomżyńskiego Stowarzyszenia,,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google