Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wyników sprawdzianu z 4 kwietnia 2013 r. Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wyników sprawdzianu z 4 kwietnia 2013 r. Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wyników sprawdzianu z 4 kwietnia 2013 r. Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie

2 W roku 2012/2013 do szkoły uczęszczało 66 uczniów. Integralną częścią szkoły jest oddział 0, w którym było 20 dzieci.

3 Liczba uczniów z podziałem na klasy w roku szkolnym 2012/2013 Klasa Liczba uczniów I9 II11 III11 IV13 V10 VI12 Razem66

4 Oddział 0 w roku szkolnym 2012/2013 Oddział 0 Liczba uczniów 5-latki15 6-latki5 Razem20

5 Liczba nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013 Stopień awansu Liczba nauczycieli ogółem Zatrudnieni w pełnym wymiarze Zatrudnieni w niepełnym wymiarze liczbaw tym etatu Stażysta0000 Kontraktowy3210,67 Mianowany1010,94 Dyplomowany6421,28 Razem10642,89

6 Wyniki sprawdzianu z 4 kwietnia 2013r.

7 W dniu 4 kwietnia 2013r. do sprawdzianu przystąpiło 11 uczniów, w tym 5 uczniów z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej o dysleksji rozwojowej.

8 Stanin Przedzia ł punktowy 201120122013 9. najwyższy 30,3-37,028,1-36,230,2-37,2 8. bardzo wysoki 28,5-30,226,0-28,027,8-30,1 7. wysoki 27,0-28,424,3-25,926,0-27,7 6. wyżej średni 25,7-26,922,9-24,224,4-25,9 5. średni 24,3-25,621,5-22,822,7-24,3 4. niżej średni 22,9-24,220,2-21,421,2-22,6 3. niski 21,5-22,818,9-20,119,6-21,1 2. bardzo niski 19,8-21,417,2-18,817,9-19,5 1. najniższy 8,8-19,75,3-17,14,8-17,8

9

10 Wynik szkoły na tle gminy, powiatu, województwa i kraju

11 Wyniki naszej szkoły na tle województwa warmińsko-mazurskiego, kraju i gminy kształtują się następująco: Umiejętność (obszar standardów wymagań egzaminacyjnych) Szkoła Województwo warmińsko- mazurskie KrajGmina 1. Czytanie 0,79 0,720,730,74 2. Pisanie 0,62 0,590,63 3. Rozumowanie 0,53 0,510,520,53 4. Korzystanie z informacji 0,64 0,600,620,57 5. Wykorzystanie wiedzy w praktyce 0,44 0,450,470,50

12

13 Na sukces szkoły składa się: 1. Realizacja opracowanego każdego roku harmonogramu działań poprawiających skuteczność kształcenia w szkole, obejmującego swoimi działaniami wszystkich uczniów w klasach I-VI. Jest on na bieżąco monitorowany i ewaluowany. 2. Indywidualna praca z uczniami klasy VI.

14 1. Bardzo dobra współpraca nauczycieli w zakresie planowania i organizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego, wymiana doświadczeń, wzajemne wspieranie się w rozwiązywaniu problemów. 2. Dobra współpraca szkoły z rodzicami. 3. Dobra współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Działdowie. 4. Bardzo wysoka frekwencja nauczycieli. 5. Ustawiczne dokształcanie nauczycieli, podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie własnego warsztatu pracy.

15 Udział w projekcie Z Małej Szkoły w Wielki Świat

16 Doskonałą okazją do rozwijania umiejętności uczniów był udział naszej szkoły w trzyletnim projekcie Z Małej Szkoły w Wielki Świat. Projekt był realizowany od września 2010 r. do czerwca 2013 r. Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3.4. Ogólnym celem projektu było wsparcie uczniów wiejskich szkół podstawowych w rozwijaniu kompetencji kluczowych: - kompetencji matematycznych i podstawowych - kompetencji naukowo-technicznych - kompetencji społecznych i obywatelskich - umiejętności uczenia się

17 Projekt realizowano w klasach I-III i IV-VI. W ciągu trzech lat zrealizowano 51 projektów edukacyjnych: - w roku szkolnym 2010/2011 – 18 - w roku szkolnym 2011/2012 – 16 - w roku szkolnym 2012/2013 – 17

18 Zadania, które realizowaliśmy niewątpliwie wpłynęły na rozwój kreatywności, właściwych postaw społecznych uczniów, dodały pewności siebie, motywowały do pracy. Nauczyciele mieli możliwość poznania i stosowania nowoczesnych metod pracy z uczniami w zakresie nauczania i oceniania.

19 Zdolności manualne

20 Rozwijanie zainteresowań

21 Współpraca w zespole pozwoliła budować wzajemne relacje

22 Należy również, podkreślić dużą zasługę całej społeczności lokalnej tj. - Pana Wójta Pawła Cieślińskiego, - Przewodniczącego Rady Gminy Pana Mirosława Zielińskiego, - Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia Pani Danuty Smereczyńskiej, - sołtysa wsi Klęczkowo Pani Elżbiety Żmijewskiej, - rodziców, którzy wspierali nas swoją obecnością i pomocą w działaniach projektowych. Potwierdzeniem, że praca metodą projektu rozwija i ubogaca młodego człowieka jest fakt, iż wyniki sprawdzianu uczniów klasy szóstej podniosły się o dwa staniny z czwartego na szósty.

23

24 Arboretum

25 Szkoła wykorzystuje istniejące walory przyrodnicze. Jest szkołą proekologiczną. Atutem szkoły jest arboretum - jedyne w naszym województwie - utworzone wspólnymi siłami uczniów, rodziców, nauczycieli oraz osób i instytucji zaprzyjaźnionych ze szkołą. Są w nim stanowiska roślin chronionych, ziół, krzewów ozdobnych, drzew oraz lapidarium i alpinarium.

26 Alpinarium Lapidarium

27 Ogród szkolny jest miejscem rozwijania pasji uczniów, poszukiwania i odkrywania tajemnic otaczającej nas przyrody. Odbywają się tutaj zajęcia dydaktyczne dla uczniów oraz warsztaty dla nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego.

28 Zielona Flaga

29 Jako szkoła promująca ekologię bierzemy udział w krajowych i międzynarodowych akcjach podnoszących świadomość ekologiczną uczniów. Szkoła została uhonorowana międzynarodowym certyfikatem Zielonej Flagi w roku 2011, 2012 i 2013. W 2013 roku otrzymaliśmy Zieloną Flagę na następne trzy lata.

30 Wręczenie certyfikatu zielonej flagi – Kraków 11 października 2013 r.

31 Powiatowe plenery rzeźbiarsko - malarskie W roku szkolnym 2012/2013 w naszej szkole odbyły się dwa powiatowe plenery rzeźbiarsko-malarskie. Uczniowie kształcili wrażliwość artystyczną i nauczyli się obcowania ze sztuką.

32 Plener – 22-23 września 2012 Pan Krzysztof Wiśniewski Pan Józef Karczewski Pan Piotr Radomski

33

34 Udział uczniów w konkursach

35 I miejsce w konkursie plastycznym ogłoszonym przez PCK w Działdowie Dar Krwi podarować każdy może. I miejsce w I Halowych Mistrzostwach Powiatu Działdowskiego Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej Chłopców. I miejsce w konkursie plastycznym Zielona Energia Wokół Nas.

36 Potrzeby szkoły Marzeniem uczniów i nauczycieli jest wymiana komputerów w 9-letniej pracowni komputerowej. Wyrównanie boiska szkolnego. Sala gimnastyczna.


Pobierz ppt "Prezentacja wyników sprawdzianu z 4 kwietnia 2013 r. Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google