Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wyników sprawdzianu z 4 kwietnia 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wyników sprawdzianu z 4 kwietnia 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wyników sprawdzianu z 4 kwietnia 2013 r.
Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie

2 W roku 2012/2013 do szkoły uczęszczało 66 uczniów
W roku 2012/2013 do szkoły uczęszczało 66 uczniów. Integralną częścią szkoły jest oddział „0”, w którym było 20 dzieci.

3 Liczba uczniów z podziałem na klasy w roku szkolnym 2012/2013
Klasa Liczba uczniów  I 9 II 11 III IV 13 V 10 VI 12 Razem 66

4 Oddział „0” w roku szkolnym 2012/2013
Liczba uczniów 5-latki 15 6-latki 5 Razem 20

5 Liczba nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013
Stopień awansu Liczba nauczycieli ogółem Zatrudnieni w pełnym wymiarze Zatrudnieni w niepełnym wymiarze liczba w tym etatu Stażysta Kontraktowy 3 2 1 0,67 Mianowany 0,94 Dyplomowany 6 4 1,28 Razem 10 2,89

6 Wyniki sprawdzianu z 4 kwietnia 2013r.

7 W dniu 4 kwietnia 2013r. do sprawdzianu przystąpiło 11 uczniów, w tym 5 uczniów z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej o dysleksji rozwojowej.

8 Przedział punktowy Stanin 2011 2012 2013 9. najwyższy 30,3-37,0
28,1-36,2 30,2-37,2 8. bardzo wysoki 28,5-30,2 26,0-28,0 27,8-30,1 7. wysoki 27,0-28,4 24,3-25,9 26,0-27,7 6. wyżej średni 25,7-26,9 22,9-24,2 24,4-25,9 5. średni 24,3-25,6 21,5-22,8 22,7-24,3 4. niżej średni 20,2-21,4 21,2-22,6 3. niski 18,9-20,1 19,6-21,1 2. bardzo niski 19,8-21,4 17,2-18,8 17,9-19,5 1. najniższy 8,8-19,7 5,3-17,1 4,8-17,8

9

10 Wynik szkoły na tle gminy, powiatu, województwa i kraju

11 Wyniki naszej szkoły na tle województwa warmińsko-mazurskiego, kraju i gminy kształtują się następująco: Umiejętność (obszar standardów wymagań egzaminacyjnych) Szkoła Województwo warmińsko-mazurskie Kraj Gmina 1. Czytanie 0,79 0,72 0,73 0,74 2. Pisanie 0,62 0,59 0,63 3. Rozumowanie 0,53 0,51 0,52 4. Korzystanie z informacji 0,64 0,60 0,57 5. Wykorzystanie wiedzy w praktyce 0,44 0,45 0,47 0,50

12

13 Na sukces szkoły składa się:
Realizacja opracowanego każdego roku harmonogramu działań poprawiających skuteczność kształcenia w szkole, obejmującego swoimi działaniami wszystkich uczniów w klasach I-VI. Jest on na bieżąco monitorowany i ewaluowany. Indywidualna praca z uczniami klasy VI.

14 Bardzo dobra współpraca nauczycieli w zakresie planowania i organizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego, wymiana doświadczeń, wzajemne wspieranie się w rozwiązywaniu problemów. Dobra współpraca szkoły z rodzicami. Dobra współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Działdowie. Bardzo wysoka frekwencja nauczycieli. Ustawiczne dokształcanie nauczycieli, podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie własnego warsztatu pracy.

15 Udział w projekcie „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”

16 Doskonałą okazją do rozwijania umiejętności uczniów był udział naszej szkoły w trzyletnim projekcie „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”. Projekt był realizowany od września 2010 r. do czerwca 2013 r. Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie Ogólnym celem projektu było wsparcie uczniów wiejskich szkół podstawowych w rozwijaniu kompetencji kluczowych: - kompetencji matematycznych i podstawowych - kompetencji naukowo-technicznych - kompetencji społecznych i obywatelskich - umiejętności uczenia się

17 Projekt realizowano w klasach I-III i IV-VI
Projekt realizowano w klasach I-III i IV-VI. W ciągu trzech lat zrealizowano 51 projektów edukacyjnych: - w roku szkolnym 2010/2011 – 18 - w roku szkolnym 2011/2012 – 16 - w roku szkolnym 2012/2013 – 17

18 Zadania, które realizowaliśmy niewątpliwie wpłynęły na rozwój kreatywności, właściwych postaw społecznych uczniów, dodały pewności siebie, motywowały do pracy. Nauczyciele mieli możliwość poznania i stosowania nowoczesnych metod pracy z uczniami w zakresie nauczania i oceniania.

19 Zdolności manualne

20 Rozwijanie zainteresowań

21 Współpraca w zespole pozwoliła budować wzajemne relacje

22 Należy również, podkreślić dużą zasługę całej społeczności lokalnej tj.
Pana Wójta Pawła Cieślińskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Mirosława Zielińskiego, Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia Pani Danuty Smereczyńskiej, sołtysa wsi Klęczkowo Pani Elżbiety Żmijewskiej, rodziców, którzy wspierali nas swoją obecnością i pomocą w działaniach projektowych. Potwierdzeniem, że praca metodą projektu rozwija i ubogaca młodego człowieka jest fakt, iż wyniki sprawdzianu uczniów klasy szóstej podniosły się o dwa staniny z czwartego na szósty.

23

24 Arboretum

25 Szkoła wykorzystuje istniejące walory przyrodnicze
Szkoła wykorzystuje istniejące walory przyrodnicze. Jest szkołą proekologiczną. Atutem szkoły jest arboretum - jedyne w naszym województwie - utworzone wspólnymi siłami uczniów, rodziców, nauczycieli oraz osób i instytucji zaprzyjaźnionych ze szkołą. Są w nim stanowiska roślin chronionych, ziół, krzewów ozdobnych, drzew oraz lapidarium i alpinarium.

26 Lapidarium Alpinarium

27 Ogród szkolny jest miejscem rozwijania pasji uczniów, poszukiwania i odkrywania tajemnic otaczającej nas przyrody. Odbywają się tutaj zajęcia dydaktyczne dla uczniów oraz warsztaty dla nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego.

28 Zielona Flaga

29 Jako szkoła promująca ekologię bierzemy udział w krajowych i międzynarodowych akcjach podnoszących świadomość ekologiczną uczniów. Szkoła została uhonorowana międzynarodowym certyfikatem „Zielonej Flagi” w roku 2011, 2012 i W 2013 roku otrzymaliśmy „Zieloną Flagę” na następne trzy lata.

30 Wręczenie certyfikatu zielonej flagi – Kraków 11 października 2013 r.

31 Powiatowe plenery rzeźbiarsko - malarskie
W roku szkolnym 2012/2013 w naszej szkole odbyły się dwa powiatowe plenery rzeźbiarsko-malarskie. Uczniowie kształcili wrażliwość artystyczną i nauczyli się obcowania ze sztuką.

32 Plener – 22-23 września 2012 Pan Krzysztof Wiśniewski
Pan Józef Karczewski Pan Piotr Radomski

33

34 Udział uczniów w konkursach

35 I miejsce w konkursie plastycznym ogłoszonym przez PCK w Działdowie „Dar Krwi podarować każdy może”.
I miejsce w I Halowych Mistrzostwach Powiatu Działdowskiego Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej Chłopców. I miejsce w konkursie plastycznym „Zielona Energia Wokół Nas”.

36 Potrzeby szkoły Marzeniem uczniów i nauczycieli jest wymiana komputerów w 9-letniej pracowni komputerowej. Wyrównanie boiska szkolnego. Sala gimnastyczna.


Pobierz ppt "Prezentacja wyników sprawdzianu z 4 kwietnia 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google