Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czyn zabroniony przez art. 288 k.k. polegający na niszczeniu cudzej rzeczy, uszkodzeniu jej lub uczynieniu niezdatną do użytku. Pod pojęciem uszkodzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czyn zabroniony przez art. 288 k.k. polegający na niszczeniu cudzej rzeczy, uszkodzeniu jej lub uczynieniu niezdatną do użytku. Pod pojęciem uszkodzenia."— Zapis prezentacji:

1

2 Czyn zabroniony przez art. 288 k.k. polegający na niszczeniu cudzej rzeczy, uszkodzeniu jej lub uczynieniu niezdatną do użytku. Pod pojęciem uszkodzenia rozumie się każde naruszenie materii rzeczy, natomiast uczynienie rzeczy niezdatną do użytku to pozbawienie jej w całości lub w części dotychczasowych cech użytkowych bez powodowania uszkodzeń.

3 § 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

4

5 Nauczyciel: -Jest zobowiązany do wyjaśnienia okoliczności. -Dokonuje wpisu o zajściu w dzienniku. -Powiadamia wychowawcę o problemie.

6 Wychowawca: - Informuje rodziców/prawnych opiekunów o dokonaniu zniszczenia, poniesionych stratach finansowych i ustala konsekwencję wychowawczą przewidzianą w Statucie Szkoły. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do zrekompensowania wyrządzonej szkody w terminie ustalonym w porozumieniu z Dyrektorem. - W przypadku braku rekompensaty w ustalonym terminie Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu z powiadomieniem Policji włącznie.

7

8

9 Wykonali: Kuba Musiał Łukasz Szala Tomek Kamiński


Pobierz ppt "Czyn zabroniony przez art. 288 k.k. polegający na niszczeniu cudzej rzeczy, uszkodzeniu jej lub uczynieniu niezdatną do użytku. Pod pojęciem uszkodzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google