Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Straży Miejskiej w Pruszkowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Straży Miejskiej w Pruszkowie"— Zapis prezentacji:

1 Straży Miejskiej w Pruszkowie
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Straży Miejskiej w Pruszkowie ZA ROK 2013

2 Służby dyżurne i patrolowe w latach 2011 – 2013

3 W okresie sprawozdawczym stan osobowy wynosił 38 funkcjonariuszy w tym 3 kobiety oraz ¼ etatu Główny Księgowy. Średnio w służbie dobowej pracowało 24,26 osób w tym: na terenie miasta uczestniczyło 8,13 dwuosobowych patroli ośmiogodzinnych pieszych, zmotoryzowanych i rowerowych; 6,26 funkcjonariuszy w służbie dyżurnej studia monitoringu wizyjnego oraz kierowników zmian; a także 1,75 funkcjonariusza sekcji wykroczeń i kierowniczej. W patrolach zmotoryzowanych oraz innych doraźnych wykorzystano 6 pojazdów służbowych, które to łącznie przejechały kilometrów. Średnia, przeciętna przypadająca na jeden samochód kilometrów. W służbach patrolowych wykorzystano 6 rowerów patrolowych. W służbie dyżurnej oglądu monitoringu wizyjnego miasta wykorzystano 24 kamery.

4 Udział procentowy nadawców zgłoszeń w roku 2013

5 Ilość podejmowanych interwencji przez strażników w latach 2012 – 2013

6 Struktura podejmowanych interwencji przez strażników w roku 2013

7 Podział procentowy osób ujętych z podziałem na kategorie w roku 2013

8 Liczba osób ujętych przez Straż Miejską w podziale na kategorie w roku 2013
KATEGORIA LICZBA OSÓB Nietrzeźwy kierowca 17 Kradzież 8 Narkotyki 6 Włamanie Bójka/pobicie Uszkodzenie mienia/dewastacja Osoba poszukiwana 11 Handel alkoholem 1 Kierowanie pojazdem wbrew zakazowi sądowemu Znieważenie/naruszenie nietykalności/czynna napaść 4 Uszkodzenie mienia OGÓŁEM 67

9 Porównanie ogólnej liczby ujawnionych wykroczeń z naruszeniem Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w latach

10 Zastosowane środki karne i poza karne wobec osób, które naruszyły przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w latach

11 Porównanie liczby ujawnionych wykroczeń z naruszeniem Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w podziale na miesiące w 2013 roku

12 Porównanie liczby nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień oraz doprowadzonych do miejsca zamieszkania lub pobytu w latach 2011 – 2013

13 Porównanie ogólnej liczby ujawnionych wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego w latach

14 Porównanie liczby ujawnionych wykroczeń w komunikacji w latach 2011 -2013

15 Podział liczby zabezpieczeń w latach 2012 - 2013

16 KOMENDĄ POWIATOWĄ POLICJI
PRUSZKÓW WSPÓŁPRACA Z KOMENDĄ POWIATOWĄ POLICJI W PRUSZKOWIE

17 Dokonania wspólnych patroli:
Dokonania wspólnych patroli: interwencji domowych i ulicznych - 1 913 legitymowano osób pouczono osób mandaty karne - 27 ujęto sprawców przestępstw - 12 sporządzono notatek urzędowych – 16 przekazano spraw do Policji - 66

18 Akcje prewencyjne z podaniem ilości i liczby zaangażowanych strażników:
Dni Pruszkowa - 1/ 2 dni - udział 52 strażników, Droga Krzyżowa - 1/ 3 parafie – udział 17 strażników, Boże Ciało – 1 – udział 21 strażników, Pruszkowskie Wianki – 1 – udział 14 strażników, Bezpieczna droga do szkoły – 1/10 dni – udział 83 strażników, Akcja „ZNICZ 2013 – 1/ 9 dni – udział 56 strażników, Pożegnanie Lata – 1 – udział 23 strażników Powitanie Nowego Roku – 1 – udział 11 strażników, Imprezy Masowe - Sportowe – 41 meczy – udział 214 strażników, AKCJA TIR-y – 17 – udział 17 strażników,

19 Dożynki Powiatowe – 1 – udział 4 strażników,
Święto Narodowe – 1 – udział 5 strażników, Uroczystości rocznicowe „Dulag 121” – 1 – udział 8 strażników Kino Letnie – 9 – udział 36 strażników, Uroczystości rocznicowe Parafia św. Kazimierza – 1 – udział 6 strażników, Rock Piknik – 1 – udział 11 strażników, Dzień Dziecka – 1 – udział 6 strażników, WOŚP – 1 – udział 9 strażników, Inne zabezpieczenia – 7 – udział 29 strażników

20 SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO
MIASTA PRUSZKOWA W ROKU 2013

21 Liczba ujawnionych zdarzeń w systemie monitoringu w roku 2013

22 DZIAŁANIA PREWENCYJNO – PROFILAKTYCZNE ORAZ EDUKACYJNE
REFERATU PROFILAKTYKI W ROKU 2013

23 L.P. RODZAJ CZYNNOŚCI WYNIKI ILOŚĆ 1 LICZBA INTERWENCJI/CZYNNOŚCI WYKONANYCH PRZEZ PATROL SZKOLNY 173 - wylegitymowani nieletni 138 - wylegitymowani dorośli 45 - asysty 11 2 ODBYTE SPOTKANIA/ POGADANKI Z: - dziećmi przedszkolnymi 2 528 - dziećmi szkół podstawowych 2 781 - młodzieżą szkół gimnazjalnych 1 493 - młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych 1 119 - dziećmi i młodzieżą innych placówek 892 - nauczycielami 17 - rodzicami/opiekunami 1 287 - inne organizacje 3 PRZEPROWADZONE ROZMOWY Z: - dyrektorami szkół 150 - pedagogami/psychologami 255 4 PRZEPROWADZONE KONTROLE: - wewnętrzne szkół 294 - zewnętrzne rejony szkół, miejsc grupowania się młodzieży 794

24 5 LICZBA UJAWNIONYCH PRZEZ PATROL SZKOLNY: - nieletnich zagrożonych demoralizacją 129 - na gorącym uczynku sprawców czynów karalnych 28 - na gorącym uczynku sprawców przestępstw i wykroczeń popełnionych na szkodę nieletnich 2 6 ILOŚĆ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ: 794 7 ILOŚĆ UŻYTYCH POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH: - Straży Miejskiej 177 - Policji 8 ILOŚĆ FUNKCJONARIUSZY PATROLU SZKOLNEGO: 310 9 INNE 88

25 Nazwa placówki oświatowej
L.p. Nazwa placówki oświatowej Ilość spotkań Ilość klas/grup Ilość uczestników 1 Placówki przedszkolne 32 55 2 528 2 Szkoła Podstawowa nr 1 6 21 486 3 Szkoła Podstawowa nr 2 19 33 806 4 Szkoła Podstawowa nr 6 7 20 389 5 Szkoła Podstawowa nr 8 384 Szkoła Podstawowa nr 9 9 25 536 Szkoła Podstawowa nr 10 175 8 Niep. Szkoła Podstawowa Przylądek Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 192 10 Gimnazjum nr 1 152 11 Gimnazjum nr 3 12 253 Gimnazjum nr 4 14 53 1 088 13 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych 412 Społeczne Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum 118 15 Liceum Ogólnokształcące im T. Zana 150 16 Liceum Ogólnokształcące im T. Kościuszki 17 Zespół Szkół nr 1 186 18 Spotkania z rodzicami 1.287 Spotkania z nauczycielami Razem 144 348 9 417

26 LATO W MIEŚCIE MOK Kamyk 1 58 Razem „Lato w mieście” ZIMA W MIEŚCIE Szkoła Podstawowa nr 1 20 2 Szkoła Podstawowa nr 2 87 3 Szkoła Podstawowa nr 6 28 4 Szkoła Podstawowa nr 8 210 5 Szkoła Podstawowa nr 9 6 Przedszkole nr 13 135 7 40 8 TPD ul 3-go Maja 16 9 PKPS ul. Ks. Józefa 19 Razem „Zima w mieście” 13 18 642 Łącznie 158 367 10.117

27 Przeprowadzone akcje:
Prezentacja Jednostki – stoisko podczas XVI Pruszkowskiej Giełdy Oświatowej; Prezentacja, znakowanie rowerów podczas Pikniku Szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 9, Rodzinny Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Pikniku Rodzinnym w Szkole Podstawowej Nr 8; Prezentacja, stoisko, znakowanie rowerów w Rajdzie Rowerowym Pruszkowskie Poruszenie organizowanym przez Forum Pruszków w Parku Kościuszki i Parku Mazowsze; W ciągu roku sprawozdawczego oznakowano ogółem 71 rowerów; Organizacja konkursu bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla dzieci „ Biała Czapka”; Dzieciom, młodzieży i nauczycielom z placówek oświatowych naszego Miasta rozdano materiały dydaktyczne w postaci planów lekcyjnych, zakładek, planerów w nakładzie ok sztuk z każdego rodzaju oraz kredek ok wszystkie z Logo Straży Miejskiej oraz wydano (pozabudżetowo) promocyjnie i rozprowadzono kalendarz ścienny „Straży Miejskiej w Pruszkowie na rok 2013” w nakładzie 170 egzemplarzy. Dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół na terenie miasta rozdano na zebraniach klasowych oraz w innych punktach miasta biuletyn /opracowanie własne/ pn. „Ku przestrodze rodzicom, dzieciom i młodzieży oraz…” w ilości ok sztuk; Współudział, zabezpieczenie prewencyjne na ulicach miasta osób kwestujących, podczas 22 Finału W.O.Ś.P. w Pruszkowie. Podczas przeprowadzonych licytacji rzeczy przekazanych przez Straż Miejską w Sztabach Szkoły Podstawowej Nr 8 , 10 i 2 zebrano kwotę zł.

28 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży:
Zwycięskim patrolom w kategorii najmłodszych XXVIII Rajdu „Szlakiem Naszej Historii” - wręczono Puchary oraz dyplomy Komendanta Straży Miejskiej; Organizacja „Zawodów wędkarskich” w kategorii (junior senior) o Puchar Komendanta Straży Miejskiej, ufundowano puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe- uczestników poczęstowano grochówką; Nagrodzono licznymi nagrodami rzeczowymi dzieci z Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Narutowicza podczas corocznego „Pikniku rodzinnego”; Ufundowano Puchary Komendanta Straży Miejskiej w Pruszkowie oraz dyplomy zwycięzcom organizowanych zawodów strzeleckich „Sport–Bezpieczeństwo– Obronność” oraz zawodów strzeleckich Starosty Powiatu Pruszkowskiego; Prezentacja Jednostki , znakowanie rowerów podczas imprezy pn. „Rodzinny Dzień Dziecka na Osiedlu Staszica” ,ufundowano puchary, dyplomy i liczne nagrody rzeczowe; Prezentacja Jednostki podczas imprezy Pożegnanie Lata w Parku Mazowsze, podczas imprez rekreacyjnych w Przedszkolu nr 13, Przedszkolu nr 5; Szkole Podstawowej nr 6; Współudział w przeprowadzeniu imprezy szkolnej (konkursy) pod nazwą „Żegnaj lato Witaj jesień” w Szkole Podstawowej Nr 1 – ufundowano liczne nagrody; Prezentacja Jednostki pn. „Otwarte drzwi”– wizyta w siedzibie Straży Miejskiej dzieci ze szkół podstawowych; Z okazji corocznych Mikołajek funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego odwiedzili 14 przedszkoli miejskich oraz 4 przedszkoli niepublicznych z terenu Miasta. Z tej okazji obdarowali ok przedszkolaków słodkościami oraz nagrodami rzeczowymi.

29 DOKONANIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH
Zakres tematyczny zajęć profilaktycznych obejmował: Poziom edukacyjny – nauczanie przedszkolne: „Bezpieczne zachowania” zajęcia prowadzone w formie warsztatów mające na celu wyrobienie zasady ograniczonego zaufania w stosunku do osoby obcej; „Sieciaki” – zajęcia w formie zajęć multimedialnych mające na celu nauczenie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. „Straż Miejska przyjacielem dziecka” – zajęcia w formie wspólnej zabawy z prezentacją pojazdów służbowych Straży Miejskiej mające na celu przełamanie niewłaściwych stereotypów w postrzeganiu umundurowanego funkcjonariusza w oczach dziecka. „Bezpieczeństwo na ulicy” – zajęcia w formie warsztatów oraz wykładów interaktywnych mające na celu promocję bezpiecznego korzystania z drogi oraz uświadomienie podstawowych zagrożeń w Ruchu Drogowym. „Jestem widoczny, jestem bezpieczny” - zajęcia w formie warsztatów mające na celu uświadomienie dzieciom konieczności używania elementów odblaskowych. Zajęcia odbywają się przy wykorzystaniu urządzenia demonstracyjnego obrazującego widoczność w nocy osoby posiadającej elementy odblaskowe,

30 Poziom edukacyjny – szkoły podstawowe:
a) klasy I– III „Bezpieczne zachowania” - zajęcia prowadzone w formie warsztatów mające na celu wyrobienie zasady ograniczonego zaufania w stosunku do osoby obcej; „Jestem widoczny, jestem bezpieczny” - zajęcia w formie warsztatów mające na celu uświadomienie dzieciom konieczności używania elementów odblaskowych. Zajęcia odbywają się przy wykorzystaniu urządzenia demonstracyjnego obrazującego widoczność w nocy osoby posiadającej elementy odblaskowe, „Sieciaki” – zajęcia w formie zajęć multimedialnych mające na celu nauczenie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu; „Profilaktyka agresji” – zajęcia w formie ćwiczeń mające na celu nauczenie alternatywnych form rozwiązywania konfliktów bez użycia agresji; „Poznaj bezpieczny internet” – zajęcia w formie ćwiczeń multimedialnych mające na celu nauczenie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu; „Bezpieczeństwo na ulicy” – zajęcia w formie warsztatów oraz wykładów interaktywnych mające na celu promocję bezpiecznego korzystania z drogi oraz uświadomienie podstawowych zagrożeń w Ruchu Drogowym. „Owce w sieci” – zajęcia w formie zajęć multimedialnych i warsztatów, których głównym celem było zaprezentowanie odbiorcom zagrożeń związanych z niewłaściwym użytkowaniem Internetu.    „Straż Miejska przyjacielem dziecka” – zajęcia w formie wspólnej zabawy z prezentacją pojazdów służbowych Straży Miejskiej mające na celu przełamanie niewłaściwych stereotypów w postrzeganiu umundurowanego funkcjonariusza w oczach dziecka.

31 klasy IV-VI „Rozpoznawanie sytuacji zagrożenia” – zajęcia w formie wykładów interaktywnych mające na celu wyrobienie w uczniach umiejętności rozpoznawania zagrożeń i unikania ich; „Profilaktyka agresji” – zajęcia w formie ćwiczeń mające na celu nauczenie alternatywnych form rozwiązywania konfliktów bez użycia agresji; „Odpowiedzialność prawna nieletnich” – zajęcia w formie wykładów mają cena celu zapoznanie uczniów klas VI z podstawami odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione czyny zabronione; „3, 2, 1 Internet” – zajęcia w formie ćwiczeń multimedialnych mające na celu nauczenie zasad bezpiecznego oraz zgodnego z prawem korzystania z Internetu; „Stop cyberprzemocy” – zajęcia w formie wykładu multimedialnego mające zapoznać uczniów z problematyką i profilaktyką cyberbullingu oraz odpowiedzialnością prawną za czyny z nim związane.

32 Poziom edukacyjny – szkoły gimnazjalne: „ Rozpoznawanie sytuacji zagrożenia” – zajęcia w formie wykładów interaktywnych mające na celu wyrobienie w uczniach umiejętności rozpoznawania zagrożeń i nauka unikania ich; „Profilaktyka agresji” – zajęcia w formie ćwiczeń mające na celu nauczenie alternatywnych form rozwiązywania konfliktów bez użycia agresji; „Odpowiedzialność prawna nieletnich” – zajęcia w formie wykładów mają cena celu zapoznanie uczniów z podstawami odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione czyny zabronione; „Stop cyberprzemocy” – zajęcia w formie wykładu multimedialnego mające zapoznać uczniów z problematyką i profilaktyką cyberbullingu oraz odpowiedzialnością prawną za czyny z nim związane; „STOP Pedofilom Internetowym” sposoby rozpoznawania pedofilów internetowych zajęcia w formie wykładu multimedialnego; „Twój wizerunek należy do Ciebie – stop sekstingowi” zajęcia w formie warsztatów mające na celu profilaktykę jednego z nowszych zagrożeń związanych z nowymi technologiami informatycznymi – czyli publikacją i wysyłaniem przez osoby nieletnie zdjęć na których znajdują się bez ubrań; „Nie jesteś na sprzedaż” – zajęcia w formie warsztatów mające na celu profilaktykę jednego z bardziej niebezpiecznych zjawisk wśród młodzieży określanym jako „galerianki”; „W sieci – bądź bezpieczny w Internecie” - zajęcia w formie ćwiczeń multimedialnych mające na celu nauczenie zasad bezpiecznego oraz zgodnego z prawem korzystania z Internetu;

33 Poziom edukacyjny – szkoły ponad gimnazjalne:
„Rozpoznawanie sytuacji zagrożenia” – zajęcia w formie wykładów interaktywnych mające na celu wyrobienie w uczniach umiejętności rozpoznawania zagrożeń i nauka unikania ich; „Odpowiedzialność prawna nieletnich” – zajęcia w formie wykładów mają cena celu zapoznanie uczniów z podstawami odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione czyny zabronione; „Stop cyberprzemocy” – zajęcia w formie wykładu multimedialnego mające zapoznać uczniów z problematyką i profilaktyką cyberbullingu oraz odpowiedzialnością prawną za czyny z nim związane; Masz jedno życie” – prezentacja multimedialna adresowana do uczniów powyżej 18 roku życia mająca na celu zapoznanie ich z przyczynami i skutkami nieostrożnej i brawurowej jazdy samochodem. „W sieci – bądź bezpieczny w Internecie” - zajęcia w formie ćwiczeń multimedialnych mające na celu nauczenie zasad bezpiecznego oraz zgodnego z prawem korzystania z Internetu; „Nie jesteś na sprzedaż” – zajęcia w formie warsztatów mające na celu profilaktykę jednego z bardziej niebezpiecznych zjawisk wśród młodzieży określanym jako „galerianki” „Twój wizerunek należy do Ciebie – stop sekstingowi” zajęcia w formie warsztatów mające na celu profilaktykę jednego z nowszych zagrożeń związanych z nowymi technologiami informatycznymi – czyli publikacją i wysyłaniem przez osoby nieletnie zdjęć na których znajdują się bez ubrań

34 Zajęcia dla rodziców uczniów wszystkich szczebli edukacyjnych:
„Twoje dziecko on-line” - zajęcia formie wykładu multimedialnego mające zaprezentować rodzicom co ich wychowankowie najczęściej robią w Internecie oraz na jakiego rodzaju zagrożenia są narażeni a także przedstawienie oferty pomocowej; „Odpowiedzialność prawna nieletnich” – zajęcia w formie wykładów mają cena celu zapoznanie rodziców z podstawami odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione czyny zabronione; „Stop cyberprzemocy” – zajęcia w formie wykładu multimedialnego mające zapoznać rodziców z problematyką i profilaktyką cyberbullingu oraz odpowiedzialnością prawną za czyny z nim związane; „Procedury reagowania szkoły na stwierdzone przypadki przemocy w szkole” – zajęcia w formie wykładu multimedialnego dotyczące szkolnych procedur reagowania placówki szkolnej na wszelkie przypadki przemocy wśród uczniów; Zajęcia dla nauczycieli szkół podstawowych: „Dziecko on-line” – zajęcia w formie wykładu multimedialnego, ilustrującego podstawowe zagrożenia w sieci Internet, z którymi może spotkać się dziecko podczas korzystania z Internetu. Zajęcia prowadzone z dziećmi i młodzieżą, którzy na okres letni pozostają w mieście realizowane w ramach działań profilaktycznych Bezpieczne wakacje i Bezpieczne ferie obejmowały: „Bezpieczeństwo na ulicy” – zajęcia w formie warsztatów oraz wykładów interaktywnych mające na celu promocję bezpiecznego korzystania z drogi oraz uświadomienie podstawowych zagrożeń w Ruchu Drogowym; „Zagrożenia okresu wakacyjnego” lub w zależności od pory roku „Zagrożenia okresu zimowego” - zajęcia mające na celu promocję bezpiecznych zachowań podczas wakacji lub ferii zimowych oraz uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających ze specyfiki okresu zimowego bądź letniego.

35 Wszystkie zajęcia i prezentacje (za wyjątkiem prezentacji „Masz jedno życie”, która została przygotowana przez WRD KSP oraz „3, 2, 1 Internet” przygotowane przez Fundację Dzieci Niczyje) prowadzone są przez dwóch funkcjonariuszy Referatu ds. Profilaktyki na podstawie własnych, autorskich programów edukacyjnych. Również niżej wymienione tematy zajęć dla rodziców prowadzone są na podstawie autorskich programów. W następnym roku planowane jest rozszerzenie oferty edukacyjnej o kolejne tematy. Z uwagi na duże zainteresowanie, wydawnictwo Harmonia przygotowało trzecie wydanie książki „Akademia Bezpiecznego Zachowania” w nakładzie ogólnopolskim autorstwa funkcjonariusza jednostki - Kierownika Referatu Profilaktyki Piotra Deputowskiego oraz nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruszkowie – Pani Doroty Rybarczyk. Dodatkowo wydawnictwo zostało opatrzone rysunkami autorstwa własnego funkcjonariusza – Jacka Gosławskiego. Książka została przygotowana z myślą o uczniach szkoły podstawowej ale z powodzeniem mogą korzystać z niej dzieci klas młodszych. Wiele ciekawych stron znajdą w niej również starsi uczniowie. Książka powstała, aby uświadomić dzieciom istnienie zagrożeń na jakie mogą narazić się w codziennym życiu, zabawach i sytuacjach. Publikacja zawiera szereg cennych zasad i wskazówek, dzięki którym młodzi czytelnicy nauczą się (lub utrwalą wiedzę), jak unikać niebezpiecznych sytuacji, a także jak zachować się w obliczu zagrożenia. Poszczególne działy dotyczą takich zagadnień, jak: zasady ruchu drogowego, pierwsza pomoc, niebezpieczeństwo w szkole, w Internecie, podczas wakacji, przemoc, zagrożenia ze strony zwierząt. Treści utrwalane są za pomocą wierszyków, opowiadań, zagadek, krzyżówek i innych zadań.

36 Podnoszenie kwalifikacji
Dla 19 strażników przeprowadzono zewnętrzne szkolenia – kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych z godnie z Ustawą o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. nr 30, poz. 151 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. Dz. U. z 2013r. poz.603.; W okresie dwóch miesięcy prowadzono szkolenia dla wszystkich funkcjonariuszy z zakresu „Samoobrony, taktyk i technik interwencji”, pod kierunkiem instruktora z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie; Uczestnictwo Kierownika referatu profilaktyki w szkoleniu dotyczącym procedury interwencji służb w sprawach przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty”.

37 Dyscyplina pracy    W okresie sprawozdawczym wpłynęło 6 skarg na pracę strażników miejskich, które po przeprowadzeniu wnikliwego postępowania wyjaśniającego zostały uznane, jako niezasadne. Dwie skargi rozpatrywane były przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pruszkowie i po przeprowadzonym głosowaniu Komisji (jednomyślnie) zostały pozostawione bez rozpatrzenia z uwagi na brak informacji uszczegółowiającej opisane wydarzenia w taki sposób, aby można było odnieść się do zarzutów. W dniu 28 listopada 2013 roku z upoważnienia Wojewody Mazowieckiego WBZK-IV z dnia 14 listopada 2013r. przeprowadzona została przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji kontrola jednostki w ramach sprawowanego nadzoru fachowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013r. W przesłanym wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Mazowieckiego WBZK-IV z dnia 23 grudnia 2013r. nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji ustawowych zadań przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Pruszkowie. Dokumentacja służbowa prowadzona jest z należytą starannością, a struktura ujawnionych wykroczeń, jest zgodna z ustawowym statutem formacji straży.

38 Podsumowanie    Podsumowując osiągnięte wyniki roku 2013 należy przyjąć, że działania podjęte przez strażników miejskich dały efekt zadawalający. Udało się utrzymać poziom zatrudnienia w ramach posiadanych etatów z jednoczesnym wzrostem służb patrolowych skierowanych na ulice Miasta. Jak wykazuje analiza zgłaszanych przez mieszkańców spraw i problemów w kategorii najbardziej uciążliwych i nieakceptowanych, na pierwszym miejscu spośród ujawnionych wykroczeń dominowały naruszenia prawa w zakresie ładu i porządku publicznego, kolejno nieprawidłowości w sprawach czystości i porządku oraz wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Podjęte działania i zastosowane środki pozwalają przypuszczać, że w oczekiwaniach społeczności lokalnej osiągnięto poprawę porządku i bezpieczeństwa publicznego. Położyliśmy duży nacisk na promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży, co zostało w perfekcyjny sposób przygotowane i zrealizowane przez rozwijający się od wielu lat w naszej jednostce referat profilaktyki. Prowadziliśmy szkolenia, które przyczyniły się od podniesienia jakości pełnionej przez strażników służby, jak również przekazane przez Prezydenta Pruszkowa lokale i ich wyposażenia, przyczyniły się do zdecydowanej poprawy jakości działań jednostki. Wyeliminowano ograniczenia studia monitoringu, przenosząc je do nowego pomieszczenia z możliwością dalszej jego rozbudowy. Kontynuowana i rozwijana współpraca z organami samorządowymi, jednostkami, radami, instytucjami poprzez udział w lokalnych przedsięwzięciach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem zaowocowała tym, że podczas imprez masowych, jak również innych zgromadzeń, nie wystąpiły zbiorowe zakłócenia porządku publicznego, co świadczy o tym, iż i na tej płaszczyźnie, zadania w zakresie utrzymania porządku publicznego zostały dobrze zrealizowane. Przedstawione w sprawozdaniu roku 2013 dokonania Straży Miejskiej w Pruszkowie pozwalają na pozytywną ocenę realizacji zadań, w kontekście podnoszenia poziomu i bezpieczeństwa mieszkańców Pruszkowa.

39 KONIEC   


Pobierz ppt "Straży Miejskiej w Pruszkowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google