Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kujawsko-pomorskie na tle kraju (na podstawie dostępnych danych statystycznych i innych informacji)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kujawsko-pomorskie na tle kraju (na podstawie dostępnych danych statystycznych i innych informacji)"— Zapis prezentacji:

1 Kujawsko-pomorskie na tle kraju (na podstawie dostępnych danych statystycznych i innych informacji)

2 Wskaźniki (nakładów, zasobów) 20052006200720082009201020112012 lokata Lokata Ludność województwa ogółem 10 Środki trwałe ogółem, stan na końcu roku w mln zł 911 10 88 Nakłady inwestycyjne ogółem w roku w mln zł 89888810 Użytki rolne w tys. ha 66666666 Przeciętne zatrudnienie w przemyśle w tys. 88888888 Przeciętne zatrudnienie w budownictwie w tys. 88888878 Bezrobotni zarejestrowani ogółem w tys. 11 12 11 10 Stopa bezrobocia (wskaźnik dla województwa) 1314 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w REGON 99999999 Absolwenci szkół wyższych, średnich i zasadniczych, którzy podjęli pracę 99988998 Nakłady na działalność badawczo- rozwojową w mln zł 9910 8 129 Województwo kujawsko-pomorskie na tle kraju lokaty wg danych GUS

3

4

5

6 Opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013

7

8

9 Produkt Krajowy Brutto w 2006-2012 Województwa OgółemNa 1 mieszkańcaDynamika zmian w mln zw odsetkachlokataw zł Lokata w kraju Kujawsko-pomorskie =100 ogółem na 1 mieszkańca 2006201220062012200620122006201220062012200620122012/2006 Polska 10600311595225100,0 xx2779941398xx114,3122,41,501,34 Dolnośląskie 857741371808,18,644297394705622122,4139,21,591,58 Kujawsko - pomorskie50217709134,74,4882430133803910100,0 1,411,39 Lubelskie 40849611803,93,81091877928211161577,283,51,491,52 Lubuskie 24942350182,42,21415247333422789101,7101,21,401,38 Łódzkie 65628971466,26,166255213841866105,0113,61,481,5 Małopolskie 787891181707,4 55241113527110799,2104,31,491,46 Mazowieckie 22921236152421,622,711443816829911182,6202,01,571,53 Opolskie 23338332172,22,116 223473281311 91,997,11,421,46 Podkarpackie 39894590113,83,711 1902427719151678,382,01,471,45 Podlaskie 24427352192,32,21514203962935614 83,986,81,441,43 Pomorskie 60250912805,7 77273733991755112,6118,11,511,45 Śląskie 13795920267913,012,722294974386433121,4129,81,461,48 Świętokrzyskie 27084389692,62,413 211303055212 86,990,41,431,44 Warmińsko- mazurskie 29977430902,82,712 210052967713 86,487,81,431,41 Wielkopolskie 988061503449,39,433292794346644120,5128,61,521,48 Zachodniopomorskie 42887602864,03,8910253243500678104,2103,51,401,38 Uwaga: w listopadzie 2005 roku dokonano zmiany metodologicznej sposobu liczenia PKB, stąd wcześniejsze dane nie powinny być porównywane Źródło: Rocznik Statystyczny Województw 2006, Wstępne szacunki PKB według województw 2012, GUS US Katowice 2014. W 2012 r. średnia arytmetyczna PKB na 1 mieszkańca obliczona z sumy dla województw wyniosła 37353 zł. Średnie PKB na mieszkańca kraju uwzględniające PKB wytworzony w kraju i nie przypisany do województw jest większy, szacunek dla 2012 r. - 41398 zł.)

10 Wartość dodana brutto w 2006 – 2011 Województwa OgółemNa 1 pracującego Dynamika zmian w mlnw odsetkachlokataw złlokata Kujawsko-pomorskie = 100% ogółem na 1 pracującego 2006201120062011200620112006201120062011200620112011/2006 Polska9311791342386100,0 xx7069696262xx107,6 111,5 1,441,36 Dolnośląskie753481151638,18,6448090111235022 123,1 130,11,521,38 Kujawsko - pomorskie44113600774,74,588656858632399 100,0 1,361,31 Lubelskie35884514283,93,810 480086724116 73,1 77,91,431,40 Lubuskie21910294742,42,21415710748970868 108,2 103,91,341,26 Łódzkie57651819196,26,16661820860671110 94,1 99,71,421,39 Małopolskie692121000987,47,555617618216312 94,0 95,21,441,33 Mazowieckie20135030018421,622,4119418413027811 143,4 150,91,491,38 Opolskie20501283442,22,116 668039041787101,7104,71,381,35 Podkarpackie35044500963,83,711 499296768215 76,078,41,421,35 Podlaskie21457300772,32,21514550627548213 83,887,41,401,37 Pomorskie52927757275,75,677758159921444115,4114,91,431,30 Śląskie12118917419813,0 227671110470133116,8121,31,431,36 Świętokrzyskie23792332332,62,513 525697280114 80,084,31,391,38 Warmińsko- mazurskie26333365512,82,712 6418584757101197,798,21,381,32 Wielkopolskie867951251319,3 33683089177776104,0106,31,441,34 Zachodniopomorskie37674506854,03,899735709632755112,0111,61,341,30 Źródło: Rocznik Statystyczny Województw 2006, Wstępne szacunki PKB według województw 2012, GUS US Katowice 2014.

11

12

13 Województwa Produkt krajowy brutto według parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca w PPS* 200620072008200920102011 UE27=100 Polska 5254566162 Mazowieckie 83878997102 Dolnośląskie 5558616670 Śląskie 5559606567 Wielkopolskie 5557596465 Pomorskie 5154535960 Łódzkie 4850525558 Zachodniopomorskie 4749515354 Małopolskie 4547495253 Lubuskie 4647485253 Kujawsko-pomorskie 4648495152 Opolskie 4245484950 Świętokrzyskie 39424547 Warmińsko - mazurskie 3941424546 Podlaskie 38404145 Lubelskie 3537394142 Podkarpackie 3537394142 *PPS- Purchasing Power Parities - umowna waluta pomiaru siły nabywczej eliminująca krajowe różnice cen w krajach Unii Europejskiej

14 Stan realizacji POIŚ według województw w dniu 30 czerwca 2013 r Opracowano na podstawie zał. nr 2 do sprawozdania okresowego POIŚ wg stanu 30.06.2013 r. Województwa Dofinansowanie ze środków publicznych wg zawartych umów na realizację projektów w zł Udział województwa Polska= 100% Dominujące osie inwestycyjne województwa - % udział w wydatkach ogółem ogółem środki UE (EFRR, FS) środki krajowe środki publiczne - ogółem środki UE środki krajowe Dolnośląskie6 840 991 3015 928 963 358912 027 9435,955,856,68P7- 25,11P8- 13,96P3- 10,08 Kujawsko - pomorskie2 679 493 8092 501 205 511178 288 2982,332,471,30P6 - 42,34P2 -9,76P10- 9,96 Lubelskie4 691 904 1674 117 495 616574 408 5514,084,064,21P6 - 58,25P3-6,82P8- 5,51 Lubuskie3 740 331 2723 318 104 588422 226 6843,253,273,09P6 - 63,14P1- 13,47P9- 3,97 Łódzkie9 820 441 4438 386 467 3411 433 974 1028,558,2810,51P8 - 38,29P6- 26,6P7- 8,93 Małopolskie7 816 737 0486 818 516 208998 220 8406,806,737,32P6 - 32,33P7 - 23,30P1- 16,68 Mazowieckie23 208 865 19520 077 430 1173 131 435 07820,2019,8322,96P6 - 30,19P7 - 34,08P1- 7,88 Opolskie1 324 114 5241 227 313 86796 800 6571,151,810,71P2 - 30,62P1 - 25,57P7 -12,63 Podkarpackie8 429 281 9747 062 170 6131 367 111 3617,336,9710,02P6 - 54,74P7 - 13,28P8- 5,93 Podlaskie2 020 379 6091 832 101 476188 278 1331,751,811,38P6 - 39,93P2 -13,02P13 - 7,78 Pomorskie9 355 583 1408 483 366 730872 216 4108,148,386,39P7 - 38,36P6 - 15,08P2 - 6,64 Śląskie11 799 312 47410 760 334 8631 038 977 61110,2710,637,62P6 - 50,05P1 - 22,39P7 - 6,54 Świętokrzyskie2 719 844 0892 464 549 279255 294 8103,362,431,87P8 - 56,16P1 - 21,45P2 - 6,52 Warmińsko - mazurskie5 869 281 8374 958 103 133911 178 7045,114,896,68P6 - 42,85P7 - 16,54P8 - 9,26 Wielkopolskie6 146 377 2905 532 154 126614 223 1645,355,464,50P6 - 22,39P8 - 17,68P1 - 14,98 Zachodniopomorskie5 075 970 9094 741 182 554334 788 3554,414,682,45P7 - 20,62P6 - 16,55P2 - 11,26 wydatki, których nie można było przydzielić województwom3 309 828 1593 005 667 665304 160 4942,882,962,23xxx Ogółem114 848 738 240101 215 127 04513 633 611 195100,00 xxx OSIE PRIORYTETOWE POIŚ P1. Gospodarka wodno-ściekowa P2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, P3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, P4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, P5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, P6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, P7. Transport przyjazny środowisku, P8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, P9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, P10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii, P11. Kultura i dziedzictwo kulturowe, P12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, P13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego, P14. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, P15. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności

15

16

17 Źródło: Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce GUS, Urząd Statystyczny w Łodzi, Warszawa 2013 (e-edycja)

18 Wyszczególnienie Rok 20052006200720082009201020112012 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł 20462147229725282657276029063032 % średniego wynagrodzenia w kraju 86,6986,7485,9685,9285,6885,685,3985,89 % najwyższego wynagrodzenia w kraju 67,5967,8167,267,0367,8668,4668,4869,3 % wzrostu względem roku poprzedniego x4,716,549,24,863,745,034,16 2005 r. = 100% x104,93112,26123,55129,86134,89142,03148,19 lokata wśród województw w kraju 12111213 14 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w województwie kujawsko – pomorskim w latach 2005-2012 Opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Polski i Województw, GUS

19 Wynagrodzenia w poszczególnych województwach (brutto w PLN) pozyskane w reprezentacyjnym badaniu wynagrodzeń firmy Sedlak &Sedlak w 2013 r. WojewództwoPróba25% zarabia mniej Mediana 2013 rok 25% zarabia więcej mazowieckie25 2133 5005 4009 000 dolnośląskie9 6763 0004 3317 000 pomorskie6 4692 9004 2506 700 wielkopolskie8 3842 8004 0006 350 małopolskie10 8342 7504 0006 500 śląskie13 5122 6323 8006 000 łódzkie6 1792 5463 7005 800 zachodniopomorskie3 1462 6003 7005 700 lubuskie2 0352 5003 5005 400 kujawsko-pomorskie3 8072 4003 5005 150 opolskie1 7592 5003 4165 000 świętokrzyskie1 6072 3103 3005 000 podkarpackie3 3352 2503 2004 800 lubelskie3 2712 3003 2004 980 podlaskie1 6742 4003 2004 700 warmińsko-mazurskie2 1152 2803 1504 850 Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, wykonane przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku, www.wynagrodzenia.plwww.wynagrodzenia.pl (pobrano w dniu 20.01.2014 r.).

20 Przedstawił: dr Jan Stachowski Regionalne Obserwatorium Terytorialne Departament Planowania Regionalnego marzec 2014 r.


Pobierz ppt "Kujawsko-pomorskie na tle kraju (na podstawie dostępnych danych statystycznych i innych informacji)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google