Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsza strona HYDROMETRIA 1. dział hydrologii poświęcony pomiarom parametrów cieków i zbiorników wodnych, obejmuje następujące elementy: n stan wody,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsza strona HYDROMETRIA 1. dział hydrologii poświęcony pomiarom parametrów cieków i zbiorników wodnych, obejmuje następujące elementy: n stan wody,"— Zapis prezentacji:

1 Pierwsza strona HYDROMETRIA 1. dział hydrologii poświęcony pomiarom parametrów cieków i zbiorników wodnych, obejmuje następujące elementy: n stan wody, głębokość, n profil podłużny zwierciadła wody, n przekrój poprzeczny koryta rzeki, n prędkość przepływu wody, natężenie przepływu wody, n transport rumowiska rzecznego, n temperatura wody.

2 Pierwsza strona Stany wody n Łaty wodowskazowe (odczyty wizualne) n Samopisy (limnigrafy): analogowe, cyfrowe( różne typy czujników). Seba typ MDS, typy czujników: przetwornik ciśnieniowy potencjometr (sonda z systemem pływaków) SMOK

3 Pierwsza strona LIMNIGAF-przykład Typ LPU-10

4 Pierwsza strona METODY POMIAROWE – prędkości wody, natężenia przepływu (1) z użyciem młynka hydrometrycznego z użyciem prądomierza elekromagnetycznego metody integracyjne

5 Pierwsza strona Pomiar młynkowy pięciopunktowy sześciopunktowy (przy zarastaniu i pod lodem) dwupunktowy jednopuktowy (raczej rzadko stosowany) v= + x n n[obr/s]

6 Pierwsza strona Pomiar hydrometryczny – w bród

7 Pierwsza strona Pomiar mostowy

8 Pierwsza strona Wykres profilu pomiarowego z charakterystyczną linią lodu ( pokrywa lodu od spodu), która "daleka" jest od linii prostej. Zwykle w warunkach naturalnych ukształtowanie linii lodu od spodu nie jest takie same na długości cieku, stąd linia lodu zaprezentowana na rysunku jest cechą szczególna tylko dla danego przekroju pomiarowego. Pomiary pod pokrywą lodową

9 Pierwsza strona Pomiary pod lodem są specyficznym rodzajem pomiarów hydrometrycznych wykonywanych przez ekipy pomiarowe Państwowej Służbie Hydrologiczno- Meteorologicznej ze względu na porę roku (nie zawsze przychylną w pracach terenowych), jak i ze względów merytorycznych wynikających ze szczególnych oporów ruchu wody pod pokrywą lodową. Młynkowanie pod lodem

10 Pierwsza strona Pod lodem (2) Zaprezentowane rozkłady prędkości przepływu (tachoidy) w poszczególnych pionach są cechą szczególną dla pomiarów wykonywanych pod pokrywą lodową i są one odmienne od typowych rozkładów, jakie występują przy swobodnym przepływie wody w rzekach w warunkach normalnych (już bez pokrywy lodowej lub bez innych czynników zakłócających takich jak np. zarastanie).

11 Pierwsza strona Pomiar prądomierzem elektromagnetycznym Wykorzystanie prawa indukcji magnetycznej Faradaya Napięcie na elektrodach: U=b*B*v b – odległość pomiędzy elektrodami B- indukcja pola magnetycznego [T]=tesla v – prędkość przepływu [m/s] Poruszająca się w tym polu woda powoduje indukowanie się w niej siły elekromotorycznej o napięciu – U.

12 Pierwsza strona METODY POMIAROWE - integracyjne n metody integracji powierzchniowej, w której stosowano dwa rodzaje zestawów: - z użyciem młynka, napowietrznych dalmierzy elektroakustycznych i analogowej echosondy do pomiarów głębokości - z użyciem zestawu ultradźwiękowego, n metody wykorzystującej akustyczne zjawisko Dopplera - ADCP (Akustyczny, dopplerowski prądomierz profilujący).

13 Pierwsza strona Metoda integracji powierzchniowej (metoda ruchomej łodzi) 14.

14 Pierwsza strona ADCP Akustyczny, dopplerowski prądomierz profilujący 15.

15 Pierwsza strona ADCP - diagramy 16.

16 Pierwsza strona pomiary prędkości i pomiary spadku zw.wody, pomiary geodezyjne (przekroje podłużne i poprzeczne)

17 Pierwsza strona Spadki zw. wody

18 Pierwsza strona POMIERZONE SPADKI ZW. WODY 19.

19 Pierwsza strona Przekroje poprzeczne (Modlin)

20 Pierwsza strona powierzchnie przekrojów kształty przekrojów głębokości średnie głębokości maksymalne PARAMETRY GEOMETRYCZNE

21 Pierwsza strona Pomiary rumowiska rzecznego, materiału unoszonego Transportem rumowiska rzecznego nazywamy proces poruszania cząstek rumowiska przez płynącą wodę i przenoszenia w dół rzeki. Celem badań hydrometrycznych jest określenie ilości transportowanego rumowiska. Miarą jest masa transportu, przedstaiwiająca masę suchego rumowiska rzecznego przechodzącego przez określony przekrój rzeczny w ciągu określonego czasu (rok, miesiąc, doba) wyrażona w jednostach masy – T [kg] lub T [ton] lub objętości transportu M [m 3 ] pomiary natężenia materiału unoszonego polegają na pomiarze w określonym punkcie przekroju hydrometrycznego wartości zmącemia - p [mg/l], [kg/m 3 ]; Natężenie transportu unoszonego w przekroju wyliczamy ze wzoru: U = p m *Q Gdzie: U – natężenia unoszenia w przekroju [kg/s], p m – średnie zmącenie w przekroju Q – natężenie przepływu w przekroju [m 3 /s]. unosiny

22 Pierwsza strona Wpływ materiału unoszonego na przepustowość rzeki Wisły w Warszawie podczas wysokich wezbrań Przykład krystalicznej wody podczas wezbrania kwietniowego w roku 2000 przy stanie 660 cm na wodowskazie WARSZAWA-port praski Zmętniała woda podczas wezbrania letniego w roku 2001 przy stanie 625 cm na wodowskazie WARSZAWA-port praski

23 Pierwsza strona Nadwilanówka- zdjęcie lotnicze

24 Pierwsza strona Tranzyt aluwiów Przykłady ze zdjęć lotniczych wykonanych przez Ośrodek Hydrologii IMGW km:494 km:498 km:500 10.

25 Pierwsza strona Krzywa natężenia przepływu Związek pomiędzy stanem wody w cieku, a prędkością przepływu Q=f(H) Dla roku 2001

26 Pierwsza strona PARAMETRY DYNAMICZNE- prędkości

27 Pierwsza strona Ruch wody w korytach rzek Cechuje: n zmienność wymiarów n zmienność kształtów n Opory ruchu : - szorstkości - wsp. prędkości i inne n prędkość przepływu n spadki energii n spadki zw.wody n spadki dna Zjawiska otaczające nasze środowisko przyrodnicze mają zawsze mniejsze lub większe podstawy teoretyczne z dziedziny praw fizycznych, chemicznych czy też biologicznych.

28 Pierwsza strona SUPLEMENT n Charakterystyka rzeki Wisły n Znaczące wezbrania z lat 1998- 2001 (na Wiśle środkowej) n powodziowa tragedia w Czechach n czy nam to też grozi ?

29 Pierwsza strona Charakterystyka hydrologiczna Wisły n Charakter zlewni rzeki i jej zasilania kształtują przepływy wód osiągające od 100 m 3 /s do 4500 – 5500 m 3 /s przy stanach niskich i wysokich i ok. 500-600 m 3 /s przy stanach średnich. n Transport roczny unosin wynosi ok. 3 mln ton, a transport trakcji dennej wynosi ok. 870 tys. Ton. n Głębokości wody, wielkość i forma przekrojów przepływu i ich prędkości kształtuje specyficzne układy erozyjne i sedymentacyjne w obrębie koryta rzecznego i tarasu zalewowego, tworząc strefy sedymentacji kępowej i łegowej. korytarz ekologiczny doliny Wisły, istotny zwłaszcza w rejonie zurbanizowanym

30 Pierwsza strona Korytarz ekologiczny strefa sedymentacji korytowej strefa sedymentacji łęgowej powiśla kępy

31 Pierwsza strona Wezbrania www.kasprzak.waw.pl/galeria_wisla

32 Pierwsza strona Powódź w Czechach W prasie i TV trwają dyskusje dlaczego, kto temu winien, co dalej robić itp. Ciekawe jest to, że kilka lat temu przeprowadzono badania i symulacje powodzi która dokładnie odpowiadała temu co stało się w tym roku. Wnioski z badań częściowo uwzględniono w planach obrony przeciwpowodziowej.

33 Pierwsza strona Praha 2002

34 Pierwsza strona Czy nam to też grozi ? n 1635 rok - Wisła tak rozlała, że na Pradze tylko dachy domów było widać i na 4 mile ku Radzyminowi pola i wioski zalane z wielką szkodą gospodarzy wg Albrychta St. Radziwiłła. n Powódź z 1813 r., niezwykle gwałtowana, zalała tereny przyległe wraz z Wilanowem i Parkiem Łazienkowskim (stan sprawdzony do wodowskazu WARSZAWA-port praski 804 cm) n W roku 1839 były już bulwary kamienne, ale zbyt niskie, zostały więc zalane od razu. n Rok 1844 przyniósł powódź, której poziom do dzisiaj nie został przekroczony - stan 855 cm (stan sprowadzony do obecnego wodowskazu w Warszawie), szacunkowy przepływ 8223 m 3 /sek.

35 Pierwsza strona Zasięg


Pobierz ppt "Pierwsza strona HYDROMETRIA 1. dział hydrologii poświęcony pomiarom parametrów cieków i zbiorników wodnych, obejmuje następujące elementy: n stan wody,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google